Bruk 1

Siffuer fyrr 1620.

Hans 1621 til 1628.

Oluff nemnd 1628/29.

Ole Rasmusen er komen på bruket 1645 og k.h. fyrr. Kona Ingeborg. Ola er på bruket 1691.

Ivar Bertelsen Areklett, f. 1667. Truleg gm. dotter til Ola Rasmusson. Sjå namneskikken. Kona nr. 2 heitte Ingeborg Sjursdtr.
Born: 
a.   Ola f. 1698. Nr. 6 her på bruket.
b.   Rasmus f. 1701. Sjå b.nr. 7 her på garden.
c.   Bertel f. 1704.
d.   Sjur f. 1705.
1716 skøyte på halve Hope: Sjå lenger framme.

Ola Ivarson Hope, f. 1698, d. 1748. Ola var fyrst bygselmann i Torsvik, gm. e. etter Mons, Anna Eriksdtr. Med henne hadde han dotri Marta f. 1728. Stykdotri Brita Monsdtr. fær bruket i Torsvik, og Ola Ivarson vert attgift 1743 med  Siri Monsdtr. Y. Hangsdal frå b.nr. 1. Då ho vart e. vart ho gm. Erik Hogneson Risnes på b.nr. 3 på Risnes.
Barn: 
a.   Ola f.?

Det vantar skifteprotokol for 1748, men i tingbøkene er disse skifti: 18/10 1748 skiftebrev forrettet paa Hope efter Ola Hope, tingl. 13/6 1749, og 24/11 1749 tingl. skiftebrev på Hope Ole Olsen, Ole Iversen og Rasmus Iversen. Ole Olsen må vera guten til Ole Iversen, då det ikkje var nokon vaksen Ole på garden utanum Ola Iversen.
29/6 1746 skøyte frå e. etter Ivar Bertelsen, Ingeborg Sjursdtr., til Ola Ivarson, 12 mk. s., 3 kd. malt (halve bruket).

Bertel Hogneson Haugsvær, f. 1713 på b.nr. 4, d. 1768. 1. gm. Dordi Ivarsdtr. L. Matre. 2.1746 gm. Anna Knutsdtr. Mjanger f. 1731 på b.nr. 2. Bertel budde fyrr han kom til Hope på Rødland i Myking. Då han vart gm. Anna Knutsdtr. Mjanger, heitte han Bertel Hogneson Rolland.
Born: 
a.   Hogne f. 1736.
b.   Ivar f. 1739. Nr. 8 her på bruket.
c.   Ein son d. 1751 – 8 år gamal
d.   Ei dotter d. 1750 – 3 år gamal
e.   Anders d. 1759. – Alder ikkje uppgjeven.
f.    Brita f. 1743 (?), gm. em. Erik Steffenson S. Hope, b.nr. 7.
g.   Dordi f. 1751, gm. Lars Monsson Sandnes, b.nr. 1.
h.   Siri f. ?
i.    Sygni f. ?, gm. Erik Knutson Mjanger b.nr. 2.
j.    Knut f. 1756, gm. Brita Mondsdtr. Sandnes frå b.nr. 1. Bust. b.nr. 2 S. Hope. Mange av borni er fødde førr Bertel kom til Hope.

«7/6 1749 skifte paa Hope efter Ole Iversen, hvis sterbo eiede i samme Gaard 37 1/74 mk. 5. vurdert til 74 Rdl. (24? sk.) Deraf udl. på Enchen 18 9/16 mk. for 37 Rdl. og paa den afdødes arvinger ligesaa meget, hvilket Odelsmanden Bertel Hogneson beholdt imod at han fyldestgjør sine medarvinger med penge.»

NB: At Bertel Hogneson er odelsmann, hev seg slik: Hogne Bertelson Haugsvær – far hans – var bror til Ivar Bertelsen nr. 5 her på bruket. 20/11 1752 skøyte frå Erik Hogneson Risnes til broren Bertel Hogneson Hope 18 9/10 mk. 5. for 37 rdl. 12 sk. Erik Risnes er då gm. e. etter Ola Ivarson.

Ivar Bertelson Hope, f. 1739, d. 1812. 1764 gm. Anna Monsdtr. N. Kvinge f. 1758 på b.nr. 3.
Born: 
a.   Bertel f. i Myking. Bust. Hindenes. Sjå utflytte.
b.   Lisbet f. i Myking. Um Ivar hadde fleire born fødde i Myking, veit ein ikkje, då kyrkjeboki for Myking ikkje granska.
c.   Anna f. og d. 1782.
d.   Lisbet f. 1783, d. 1785.
e.   Mons f. 1785, d. 1786.
f.    Mons f. 1786. Nr. 9 her på bruket.
g.   Elisabet f. 1790, d. 1792.
h.   Rasmus f. og d. 1793.
i.    Hogne f. 1793, tvilling med h. Bustad N. Kvinge b.nr. 9.
j.    Kristen f. 1796, gm. Brita Bertelsdtr. Hodne i Myking 1820.
k.   Rasmus f. 1802, gm. Gjertrud Larsdtr. Sandnes frå b.nr. 1. 1824. Rasmus fekk 1826 bygsla eit bruk på Rossnes i Lindås hjå Kahrs. Anna Monsdtr. – e. etter Ivar Bertelson – vart 1816 gm. em. Bertel Erikson Hodneland i Myking.

Ved skifte etter Bertel Hogneson 1769 vart 1 pd., 13 1/8 mk. s. for 74 rdl. utl. på kreditor Erik Hogneson Risnes og på sterbuenkja Anna Knutsdtr. og på borni etter Bertel: Ivar, Knut, Sygni, Brita, Siri, Dordi. 28/10 1873 tingl. skøyte frå Erik Risnes m. fl. til Ivar Bertelson Hølleland – son til nr. 7 her på bruket – 10 ½ mk. s., 11/2 kd. malt for 30 rdl. Det som vanta på heile bruket, åtte Ivar Bertelson sjølv. I. B. Hølleland er den same som nr. 8 her.

Mons Ivarson Hope, f. 1786, d. 9/3 1838. 1808 gm. Engel Bastesdtr. N. Kvinge f. 1783 på b.nr. 5, d. 5/4 1876.
Born:
a.   Ivar f. 1809. Nr. 10 her på bruket.
b.   Baste f. 1812. Bustad Eikemosætret b.nr. 2.
c.   Marta f. 1815, gm. Hans Olson Trodal på b.nr. 1.
d.   Sjur f. 1817. Bustad S. Kvinge b.nr. 10.
e.   Anna f. 1820, gm. Ola Pederson Vabunes i Lindås 24/11 1854.
f.    Knut f. 1823, gm. Gyri Olsdtr. Eikemo. Dei budde ymse stader og døydde hjå dotri Engel, gm. Torgeir Sjurson Molland b.nr. 2. Ei dotri deira, Malena f. i Tangedal, d. 23/7 1892.
g.   Karl f. 1827, gm. Anna Antonsdtr., dotter til kompanikirurg Anton Wise. Dei var gifte 3/7 1851. Ho var då 21 år. Dei fekk sonen Mons på S. Kvinge 21/1 1854. Mor til Anna Antonsdtr. Wise var Ragnhild Olsdtr. Eikemo – seinare gm. Anders Matiasson Halsøy.

29/10 1807 skøyte frå Ivar Bertelson Hope til sonen Mons 21 mk. s. 3 kd. malt for 50 rdl. og kår til Ivar Monsson og kona Anna Monsdtr.: 4 kyr, 8 smale, 4 t. korn. (Potetor ikkje nemnd).

10  Ivar Monsson Hope, f. 1809, d. 8/11 1889. 1839 gm. Lisbet Larsdtr. Mjanger f. 1810 på b.nr. 2, d. 18/12 1872.
Born:
a.   Mons f. 7/11 1840. Nr. 11 her på bruket.
b.   Anna f. 1842.
c.   Lars f. 1843, gm. Dortea Jonasdtr. Daae frå Frøyset b.nr. 1. Bustad Furnes i Gulen.
d.   Erik f. 9/1 1846. Bustad b.nr. 2, S. Hope.
e.   Engel f. 1848, gm. Gudmund Erikson S. Kvinge. Sjå b.nr. 8. S. Hope.
f.    Johannes f. 30/5 1850, d.10/6 1863.

1838 skifte etter Mons Ivarson 21 mk. s., 3 kd. malt for 230 spdl. utl. på sonen Ivar «mod at han fralægger sig» og so er upprekna Bertel Erikson Hodne, mor hans og syskeni hans. 1838 kårebrev frå Ivar til mori: 1 ½ ku, 6 smale, 8 v. korn, 16 skj. potetor.

11  Mons Ivarson Hope, f. 17/11 1840, d. 3/12 1890. 16/7 1865 gm. Karen Andrea Jonasdtr. Daae frå b.nr. 1 på Frøyset, f. 31/l0 1844, d. 4/12 1911.
Born: 
a.   Arne Johan f. 3/5 1866. Nr. 12 her på bruket.
b.   Dortea f. 11/1 1868, d. 9/8 1937, gm. Ola Olson Kvingedal. Bustad N. Kvinge b.nr. 10.
c.   Jonas f. 5/6 1869. Ei tid på b.nr. 8 S. Hope. Sidan nr. 13 her på bruket.
d.   Ludvig f. 17/1 1871. Sjå utflytte.
e.   Kaspar f. 17/2 1872. Sjå b.nr. 7, S. Hope.
f.    Martin f. 21/6 1876. Sjå utflytte.
g.   Gjert f. 24/11 1879, d. 15/7 1882.
h.   Karen Andrea f. 8/9 1880. Sjå utflytte.
i.    Gjert f. 25/12 1883. Utvandra til U.S.A.
j.    Ingeborg Matilla f. 15/1 1885, d. 13/8 1927. Sjukesyster.
k.   Henrikka f. 23/1 1887. Sjå utflytte.
4/11 1865 tingl. skøyte frå Ivar Monsson til sonen Mons for 315 spdl.

12  Arne Johan Monsson Hope, f. 3/5 1866. 28/7 1891 gm. Pernilla Andersdtr. Dyrdal frå Lavik, f. 1866. Dotter til Anders Markusson. 23/10 1893 skøyte frå e. etter Mons Ivarson til sonen Arne Johan for 2 000 kr. og kår (500 kr.). Arne og Pernille selde til nr. 13 og utvandra til Amerika. Dei kom att frå Amerika på sine gamle dagar og busette seg på Austlandet.

13  Jonas Monsson Hope, f. 5/6 1869 gm. Randi Olsdtr. Kvingedal, f. 26/12. 1874 på b.nr. 3, d. 7/1 1900. 28/3 1902 gm. Marta Ivarsdtr. Andvik, f. 30/6 1875 på b.nr. 3, d. 4/3 1916. 20/6 1923 gm. Karen Andrea Ludvigsdtr. Daae f. 19/6 1879 på Toftegård i Austr­heim, d. 1954. Jonas døydde 1957.
Born: 
a.   Arnt Martin f. 8/10 1903. Reiste til Amerika. Kona Eva f. 31/8 1909 i U.S.A. Dei bur no i Sinai, S. Dak.
Deira born:
a.   Rolf f. 20/2 1935.
b.    Marvin f. 31/10 1936.
c.    Loyd f. 2/4 1938.
d.    Roy f. 30/12 1940.
e.    Helen Kristina f. 8/9 1944.
f.    Arnold f. 15/8 1947.
b.   Gerda Randina f. og d. 1904.
c.   Gerda Randina f. 30/10 1905.
d.   Kristina f. 14/12 1907. Gm. Johannes Olavsson Kvinge N. b.nr. 5.
e.   Astrid Pernilla f. 2/5 1910.
f.    Ivar f. 28/9 1912, d. 28/4 1920.
g.   Magnus Johan f. 24/2 1916, g. 1942 med Haldis Sæverudsøy frå Bremnes, f. 21/6 1918. Dei er nr. 14 her.

25/5 1901 tingl. skøyte frå Arne Riisnes med vedhefta fullmakt frå Arne Monsson Hope for 3 000 kr. til Jonas Monson. Hadde før butt på b.nr. 8.

14  Magnus Johan Jonasson Hope f. 24/2 1916 (13g), g. 1942 m. Haldis Sæverudsøy f. 21/6 1918 i Bremnes, d. 3/7 1990.
Born: 
a.)   Jon f. 31/8 1942. Nr. 15 her.
b.)   Odd f. 24/2 1944, g. 16/8 1969 m. Eldbjørg Kjellaug Hjartholm frå Brekke. Sjå og b.nr. 37.
Deira born:
a.    Margun f. 8/7 1970.
b.    Klaus f. 1973
———————————————–
c.)   Marta Lillian f. 26/6 1946, g. 28/12 1974 m. Anders Espeland frå Gaular i Sunnfjord. Bur der.
Deira born:
a.    Olaug Hanne f. 5/12 1975
b.    Merete f. 21/3 1977
c.    Ingeborg f. 29/6 1978
d.    Rune f. 22/3 1983
———————————————–
d.)   Berit f. 6/2 1952, g. 29/12 1973 m. Helge Gunnar Byrkjeland frå Jondal. Bur der.
Deira born:
a.    Laila f. 24/10 1974
b.    Margrethe f. 22/7 1978
c.    Helge Mikal f. 23/3 1982
Skøyte 3/7 1942 frå Jonas Hope til sonen Magnus og kona for 4000 kr og kår.

15  Jon Norvald Hope, f. 31/8 1942, g. 1964 m. Margit Austrheim, f. 18/6 1940 i Austrheim.
Born:
a.   Hans f. 18/8 1964, sambuar m. Britt Inger Myhr f. 12/6 1974 i Lindås.
Deira born:
a.    Merete f. 7/6 1993
b.   Jan f. 9/10 1965
c.   Åge f. 9/10 1965. Sjå b.nr. 35.
d.   Inge f. 21/6 1967
e.   Åse f. 8/7 1972.
Skøyte 31/10 1980 til Jon Norvald Hope og kona Margit for kr 35000.


Feste nr. 1 under b.nr. 1

Nr. 1. Bygselbrev 27/7 1964 frå Magnus og Haldis Hope til Kjell og Margot Stenberg for 99 år. Dei bygde hytte her.

Nr. 2. Jarle Haugsvær f. 12/6 1964 på Hope b.nr. 7 (9a), g. 12/6 1993 m. Sissel Molland f. 30/6 1971 i Y. Haugsdal b.nr. 31 (1b).
Born:
a.   Ørjan f. 4/9 1991
Festeovergang 24/7 1991 til Jarle Haugsvær for kr 35000.

«Utsyn»

Gerda Randina, f. 30/10 1905 og Astrid Pernilla f. 2/5 1910. Sjå nr. 13.
Dei har fått oppsett heilårshus. Jordstykket med husgrunn er ikkje fråskild hovudbruket.

Utskilt frå b.nr. 1:

Frå b.nr. 1 og 2: 8/5 1882 b.nr. 2 Hopslien.
¾ 1897 b.nr. 8  Solberg.
24/5 1907 b.nr. 11 Solberg.

Utflytte frå bruk 1.

Nr. 8 a. Bertel Ivarson Hope f. kr.1765. 1793 gm. Marta Jør­gensdtr. Ytre Hindenes i Myking. Ved skifte etter nr. 8 her på bru­ket, Ivar Bertelson, 1813 – syner det seg at Bertel Ivarson har butt på Hindenes. Ved skifte etter faren, var han død og let etter seg desse borna: Steffen 21 år, Jørgen 11 år, Ingeborg 17 år og Anna 14 år.

Lars Ivarson Hope f. 1843. 20/6 1873 gm. Dortea Jonasdtr. Daae, Frøyset, f. 1847. Bustad Furnes i Gulen. Eldste son deira heiter Lud­vig. Han bur på Furnes, er bonde og fartyeigar.
Nr. 11 d. Ludvig Monsson Hope f. 17/1 1871. Lekpreikar, d. 1953. Har gjeve ut mange andaktsbøker og preikesamlingar. Generalsekretær for Norsk Misjonssamband.

Nr. 11 f. Martin Monsson Hope f. 21/6 1876. Var lærar i Haugesund. Gm. Amalie Dahl, dotter til kaptein Dahl. Dei hadde 7 born.

Nr. 11 h. Karen Andrea Monsdtr. Hope f. 8/9 1880. 28/3 1902 gm. Andreas Dahl, son til kaptein Karl Dahl, Vea i Åkra.

Nr. 11 k. Henrikka Monsdtr. Hope, f. 23/1 1887, gm. misjonær Johannes Andreas Karstad. Dei budde i Oslo. Er no døde.