Brukarar

1519 Niels.
1563 Erich.

Oluff frå 1590 til 1618. Og frå 1603 Fuse attåt Oluft Fuse nemnd siste gong 1618. So Enehen til 1628.

1618 fekk Laurits Olsen fyrstebygsel på ½ L. S. Han er truleg son til Oluff som er nemnd ovanfor. Lanrits nemnd siste gong 1632.

Attåt Laurits og Enchen (etter Fuse) var det 1619 komen ein tredje mann, Erich Fusesen, nemnd siste gong 1668. Etter Laurits Olsen er Enchen nemnd 1632. Men so hev ho truleg vorte gm. Hans Jørgensen I. Hope. «Hans Jørgensen paa Hoppe i Gulen Skribrede leigde 2 Pd. Smør udi Elvig i Echanger Skibrede og betalte første bøxel 18 Dl.» Han er nemnd siste gong 1636.

1645 er det berre tro brukarar: Enchen Marite og Erich Fusesen.

1848 er Knut komen på E. sitt bruk. Han er nemnd siste gong 1691.

Attåt Knut og Erich er det 1657 tvo mann til: «Niels og Laurs. Niels er nemnd som Nils Knudsen 1701, og 1723 kallast han gamle Nils.

1691 er det 3 mann i Elvik: Knut, Nils og Ola. Dei brukar ½ l. smør kvar. Etter Knut som er nemnd siste gong 1691, er det 1701 komen Kaare Tostensen. 1701 er det 4 mann: Kaare Tostensen, Nils Knutsen, Jon Olsen og Rasmus Nilsen. Rasmus er truleg son til Nils Knutsen og hev noko av faren sitt bruk.

1711/13 Rasmus, Jon og Nils. 1723 Johannes, gamle Nils og Nils Johannesson.