Bruk 6 – 23

Bruk 6. Sjøbuhaugen

Utskilt frå b.nr. 2. Grbf. 21/9 1949.


1  Torvald Olson Elvik, f. 15/7 1880, d. 20/3 1984, Karen Olsdtr. Elvik f. 28/3 1883, d. 14/5 1980 og Oliver Olson Elvik f. 26/10 1885, d. 3/10 1969, bygde seg hus og budde på denne eigedomen.
Skøyte 28/8 1975 til Nelly Elvik,Olav Elvik og Herman Elvik utan vederlag.
Heimelsovergang 30/3 1992 gjev Olav Elvik og Herman Elvik skøyte på kvar sin idelle halvdel av dette bruk.

Reidunn Færevaag, f. 21/5 1968 på b.nr. 18 (1a) og sambuar Odd Magne Gjerde f.31/1 1961 (sjå Sandnes b.nr. 49, festenr.1) budde her ei tid.
Born: 
a.   Marit f. 5/10 1988
b.   Tone Elin f. 7/1 1991
Sambuarskapet er oppløyst.

Irene Færevaag, f. 19/10 1972 på b.nr. 6 (1c) bur her no saman med dottera Evy, f. 25/7 1991.
Skøyte 30/3 1992 frå Olav Elvik til Irene Færevaag på hans ideelle halvdel av dette bruk.

Bruk 7. Sjøbuhaugen 1

Utskilt frå b.nr. 1, 2 og 3. Grbf. 21/9 1949.


Skøyte frå eigarane til Torvald og Oliver Elvik for 60 kr. Grbf. 26/5 1950.

Bruk 8. Maurstad

Utskilt frå b.nr. 1 og 3, 7/7 1962.


1  Magne Olson Holmaas, f. 13/6 1926 på b.nr. 1 (9h), d. 1/12 1991. Gift 5/2 1955 m. Gunvor Gerhardsdtr. Hope f. 31/1 1931 på b.nr. 3 (10a).
Born: 
a.)  Vigdis f. 10/1 1956, g.m. Erlend Spurkeland, f. 4/4 1951. Bur i Knarvik.
Deira born:
a.    Håvard f. 20/9 1982
b.    Sigbjørn f. 25/6 1987
c.    Ingrid f. 13/9 1990
—————————————
b.)   Øystein f. 21/12 1960, g.m. Anne Grethe Jakobsen f. 12/3 1963. Bur i Os.
Deira born:
a.    Stine f. 28/8 1985
b.    Thomas f. 1/12 1988
c.    Marte f. 23/1 1992
—————————————-
c.)   Sigmund f. 9/3 1970, sambuar m. Magnhild Søvde f. 18/4 1970. (Sjå Sandnes b.nr. 49, festenr. 4, 1d)
Born: 
a.   Synne Kristin f. 21/10 1994
Skøyte 20/11 1962 frå Ole Holmaas og Håkon Daae til Magne Holmaas for kr 500.

Bruk 12. Merkestun

Utskilt frå b.nr. 3 den 24/11 1969. Grbf. 23/12 1969.


Jon Guttorm Hansson Daae, f. 19/1 1909 på b.nr. 3, gm. Astrid Golten frå Sund 1941, d. 1955.2. gong 1960 gm. Henrikka Daae frå Frøyset. Han har reist som kaptein i Norsk Bjergingskompani, bustad Bergen.
Born: 
a.   Hans Malmfred Johan f. 3/10 1941, gm. Bjørg Toralfsdtr. Torsvik frå b.nr. 1, f. 15/6 1937.
Deira born:
a.    John f. 31/10 1967.
b.    Astrid Therese f. 9/4 1972.

Bruk 15

Utskilt frå bruk 2


Skøyte 10/8 1972 til Lars Reimann for kr 3000. Han bygde hytte på tomten.

Jon O. Nielsen, f. 14/7 1952, g. 4/6 1977 m. Ingrid Charlott Minna Badekow f. 15/8 1952 i Tyskland.
Born: 
a.   Charlotte f. 15/3 1978
b.   Jon f. 18/7 1979.
Skøyte 30/6 1980 til Jon O. Nielsen for kr 85000 + lausøyre kr 25000.
Dei har gjort hytta om til heilårsbustad.

Bruk 18 Utsikten

Utskilt frå b.nr. 2.


Jorunn Berit Elvik, f. 25/4 1946 på b.nr. 2 (10a), g. 9/12 1967 m. Jan Eirik Færevaag, f. 15/1 1944 på Tysnes.
Born: 
a.   Reidunn f. 21/5 1968. Sjå b.nr. 6
b.   Steffen f. 21/6 1969
c.   Irene f. 19/10 1972. Sjå b.nr. 6
d.   Espen f. 29/10 1985
Skøyte 5/6 1974 til Jorunn Berit Færevaag og Jan Eirik Færevaag utan vederlag.

Bruk 23

Utskilt frå bruk 3.


Egil Ingvar Lahti, f. 24/11 1961 i Skuggedal b.nr. 2 (5c), g. 14/11 1987 m. Grete Elin Daae f. 11/3 1962 i Elvik b.nr. 3 (11d).
Born: 
a.   Yngve f. 22/2 1988
b.   Ingvild f. 16/4 1991
Skøyte 7/3 1988 frå Hans Daae til Grete Elin Daae Lahti og Egil Lahti som gåve.