Bruk 3

Ola brukar tredjeparten av garden 1691.

2  Jon Olson 44 år gamal 1701. 6/6 1694 tingl. bygselsetel frå Abigal Lem til Jon Olson ½ pd. s., 8 kd. malt (halve bruket).

Nils Jonson, d. 1744. Skifte då. Gm. Kristi Nilsdtr.. truleg frå Areklett, d. 1737. Skifte då. 1737 gm. Synneva Nilsdtr.. f. 1709 i Areklett.
Born: 
a.   Anna f. 1728, gm. Mons Rasmusson Knarvik, Lindås.
b.   Rasmus f. 1731.
c.   Nils f. 1734.
d.   Bertel f. 1738, d. fyrr skifte etter faren 1744.
e.   Siri f. 1743.
Dagsett 23/10 1716 og tingl. 16/11 s.å. bygselbrev frå Severin Sehusen til Nils Jonson på 1 pd. s., 16 kd. malt.

Lars Steffenson Haukeland, f. 1713, d. 1793. 1745 gm. e. Synneva Nilsdtr. Elvik, d. 1792.
Born: 
a.   Nils f. og d. 1746.
b.   Sigrid f. 1748.
c.   Steffen f. 1752. Nr. 5 her på bruket.
1744 skifte etter Nils Jonson. Bruket utl. på e. og borni 1744 skøyte ved Ola Erikson Elvik og Mons Knarvik til Lars Steffenson 1 pd. s., 16 kd. malt.

Steffen Larsson Elvik, f. 1752, d. 1788. 1776 gm. Anna Monsdtr. S. Hope f. 1753 på b.nr. 5.
Born: 
a.   Erik f. 1777, d. 1794.
b.   Lars f. 1779, gm. e. Anna Hansdtr. Mjanger på b.nr. 2.
c.   Nils f. 1780, d. 1785.
d.   Synneva f. 1782, d. 1786.
e.   Boletta f. 1786, gm. Mons Jakobsen Hørland i Myking 1811.
30/5 1775 skøyte frå Lars Steffenson til sonen 1 pd. s., 16 kd. malt for 28 rdl.

Johannes Larsson Andvik, f. 1758 på b.nr. 3, d. 1828. 1789 gm. e. Anna Monsdtr. Elvik, d. 1820.
Born:
a.   Steffen f. 1790, gm. Ingeborg Nilsdtr. Elvik b.nr. 1. Bustad der.
b.   Lars f. 1791. Nr. 7 her på bruket.
c.   Synneva f. 1794, gm. Fuse Monsson Kvamme b.nr. 1. Bustad der.
d.   Erik f. og d. 1797.
e.   Mons f. 1799, gm. Ingeborg Nilsdtr. Fammestad i Myking 1823 og 1853 gm. e. Kari Hansdtr. Hauge i Myking. Bust. Hauge i Myking.
22/10 1788 skifte etter Steffen Larsson. Bruket utl. på e. og borni. Johannes Larsson fekk skøyte på den halvparten som fall på borni for 40 rdl.

Lars Johannesson Elvik, f. 1791, d. 30/5 1867. 1815 gm. Kari Hognesdtr. Risnes f. 6/9 1786 på b.nr. 3, d. 13/12 1874.
Born:
a.   Marta f. 1818, gm. Lars Monsson Sandnes. Bustad S. Hope b.nr. 5.
b.   Johannes f. 1820, d. 7/12 1843. Lærar.
c.   Anna f. 1823. Sjå under nr. 8 her på bruket.
d.   Henrikka f.? gm. Jakob Jørgenson Myhre frå Bamle 28/9 1861. Bustad Laksevåg ved Bergen.
e.   Ingeborg f. 9/5 1830. 1853 gm. gardbr. Hans Basteson Fanebust f. 1829. Bustad der.

25/5 1815 bygselbrev frå Johannes Larsson til sonen Lars på 12 mk. s., 8 kd. malt for 11 år, og 2/11 1820 bygsel på heile bruket på levetidi. 1821 skifte etter Anna Monsdtr. 1 pd. s., 16 kd. malt utl: på mannen og borni. Endeleg 1838 fær Lars skøyte hjå broren Steffen Johannesson på 12 mk. s., 8 kd. malt for 80 spdl. Andre halvparten hadde han arva.

Hans Hansson Daae frå Frøyset, f. 1825 på b.nr. 5. 21/11 1847 gm. Anna Larsdtr. Elvik f. 1823.
Born: 
a.   Karen Lovisa f. 1849, gm. garvar Vilheim Tvedt, Alversund.
b.   Hans Engel f. 1850, gm. Elisabet  Maria Eriksdtr. Riisnæs frå b.nr. 3   11/6 1876. Hans Engel var lensmann i Alver­sund.
c.   Johannes f. 1852. Nr. 9 her på bruket.
d.   Sina f. 1854, gm. maskinist, seinare form. Sandal, Bergen.
e.   Håkon Andreas f. 1856. Var lenmsannsbetjent hjå faren i Hamre og kom burt på sjøen saman med han.
f.    Ludvig f. 23/4 1856. Utv. til Amerika.
g.   Gabriel Martin f. 7/6 1860, d. ung.
h.   Harald Severin f. 25/5 1862, d. ung.
i.    Susanne Dortea f. 5/7 1865. Lærarinne i Bergen, gm. lærar Gregurson.
j.    Emilie Katrine f. 26/8 1867. Syerske i Bergen.
k.   Henrik Samuel. Distriktslækjar i Sogn.

1847 skøyte frå Lars Johannesson til dotri Anna og «hendes forlovede» Hans Hansson Daae 1 pd. s., 16 kd. malt for 300 spdl. Kår frå Hans Daae til verforeldri: 3 kyr, 8 smale, 3 geit, 12 v. korn, 4 t. potetor. «Et bøstykke kaldes Næsse og Søebodhaugen, et skovstykke kaldes Kåreteigen og halvdelen af de i haven stående frukttræer.»
Hans Daae var lensmann i Hamre og Alversund. Kom burt på sjøen.

Johannes Hansson Daae, f. 1852, d. 1938. 19/6 1872 gm. Ingeborg Ivarsdtr. Hosteland, f. 1853 på b.nr. 2, d. 1911.
Born: 
a.   Aletta f. 23/2 1873, gm. lærar Johannes Erikson S. Hope frå b.nr. 2.
b.   Ida Gjertina f. 15/8 1874. Sjå utflytte.
c.   Gusta Maria f. 14/4 1878. Reiste til Amerika 1902.
d.   Hans Martin f. 26/11 1880. Nr. 10 på bruket.
e.   Henrik Severin f. 29/8 1883. Sjå utflytte.
f.    Hildur Alvilda f. 3/8 1887. Sjå utflytte.
g.   Lovisa Kristina f. 3/12 1890, gm. Arne Johanson Riisnes, Hosteland b.nr. 3.
h.   Ivar f. 27/4 1893, d. 6/3 1967. Sjå under Åmundsbotten.
i.    Solveig Konstanse f. 21/8 1896, d. 1943. Lærarinne i Fusa.
13/7 1872 skøyte frå Hans Hanson Daae til sonen Johannes for 700 spdl. og kår: (180 spdl.).

10  Hans Martin Johannesson Daae, f. 26/11 1880 (9d), d. 1944. Gift 25/4 1905 m. Johanna Jonsdtr. Kvamme f. 9/10 1882 på bruk 5 (12h), d. 1943.
Born:
a.)   Ingeborg Aletta f. 30/7 1906, d. 9/1 1968. Gift 1945 m. Gustav Dyrdal.
Deira born:
a.    Laila f. 6/4 1946
——————————————
b.)   Johannes Harald Andreas f. 12/9 1907, g. 20/6 1937 m. Bergitt Johanna Haugsdal. Sjå I. Haugsdal b.nr. 3.
c.)   Jon Guttorm f. 19/1 1909, g. 1941 m. Astrid Golten frå Sund, d. 1955.
Deira born:
a.    Hans Malmfred Johan f. 3/10 1941, g.m. Bjørg Torsvik f. 15/6 1937 på b.nr. 1. 2 born.
Jon attgift 1960 m. Henrikka Daae f. 29/5 1913 på b.nr. 9. (2a). Bustad Bergen.
——————————————
d.)   Borgny Augusta f. 23/2 1911, g.m. Jakob Heimvik frå Hosanger.
e.)   Håkon Leonard f. 10/7 1912. Nr. 11 her.
f. )   Ida Olga f. 8/9 1913, d. 27/5 1970. Gift m.Ingolf Golten frå Sund, d. 1952.
Deira born:
a.    Håkon f. 1948
——————————————–
g.)   Solveig Magnhild f.10/2 1918,g.m. Harald Flatekval frå Eksingedalen. Bustad Porsgrunn.
Deira born:
a.    Anna Johanne
b.    Tor
c.    Jan
d.    Stein
e.    Ove
f.    Tone
——————————————–
h.)   Hans Johan f. 19/4 1921, g. 19/8 1950 m. Martha Løvik. Sjå I.Haugsdal b.nr. 2.
i.)    Olga Marie f. 21/9 1922, g. 8/10 1955 m. Ragnar Mjanger f. 28/6 1925 på b.nr. 1 (8f). Bur i Bergen.
Deira born:
a.    Trond f. 27/6 1966
———————————————
j.)    Odd Sigurd f. 6/7 1924, g.m. Hjørdis Mjanger f.22/3 1927 på b.nr. 1 (8g). Bur i Bergen.
Deira born:
a.    Heine Jostein f. 19/7 1954
b.    Rune f. 24/10 1957
c.    Astrid f. 9/8 1960
d.    Jorunn Rigmor f. 6/3 1963
Skøyte 23/5 1908 frå Johannes Daae til sonen Hans for 2800 kr og kår.

11  Håkon Leonard Daae, f. 10/7 1912, (10e) d. 9/10 1991. Gift 20/6 1953 m. Gina Bauge, f. 17/8 1921 på Hope, b.nr. 7 (7e).
Born: 
a.)   Johanna f. 22/5 1954, g. 28/6 1980 m. Olav Andås f. 22/3 1949. Bur i Lindås.
Deira born:
a.    Hildegunn f. 6/8 1987
b.    Stein Inge f. 22/10 1989
—————————————
b.)   Astrid f. 20/3 1958, g. 7/7 1979 m. Odin Kristiansen, f. 16/1 1954 i Lindås. Bur på Hundvin.
Deira born:
a.    Rune f. 15/11 1979
b.    Øyvind f. 28/1 1982
c.    Solveig f. 3/4 1985
—————————————
c.)   Hans f. 11/3 1962. Nr. 12 på bruket.
d.)   Grete f. 11/3 1962, g. 14/11 1987 m. Egil Lahti. Sjå b.nr. 23.
Skøyte 29/5 1954 gjev Håkon Daae grunnbokheimel for 5000 kr.

12  Hans Daae, f. 11/3 1962 (11c).
Skøyte 9/1 1984 til Hans Daae. Kjøpesum kr 60000.

Utflytte b.nr. 3

Nr. 9 b. Ida Gjertina Johannesdtr. Daae, f. 15/8 1874. 9/4 1901 gm. Erik Knutsen Bauge, bonde i Manger.
Born:
a.   Johannes.
b.   Marta.
c.   Sverre.
d.   Knut.
e.   Ingeborg.
f.    Aslaug.
g.   Einar
h.   Gusta.

Nr. 9 e. Henrik Severin Johannesson Daae f. 29/2 1883. Kona heiter Mette. Er no arbeidar på Laksevåg og hev 2 søner.
Born:
a.   Jakob, d. 1971.
b.   Ingolf.

Nr. 9 f. Hildur Alvilda Johannesdtr. Daae f. 3/8 1887, d. 1968 gm. Anders Kolstad, bonde i Manger.
Born:
a.   Gregorius.
b.   Johannes.
c.   Ingeborg.