Bruk 2

Knut hev bruket frå 1648 til 1691. Han er fødd 1626.

Nils Knutson hev bruket frå 1691 til 1730, d. 1744.
Born:
a.   Anna f. fyrr 1699. Sjå under nr. 3 her på bruket
b.   Knut f. 1704.
c.   Eilev (Ellef) f. 1705.
d.   Kari f. 1707.
1720 uppattnying av bygsli frå Severin Seehusen til Nils Knutson 1 pd. s., 16 k. malt. Skøyte hev han fenge kring 1725.

Hans Steffenson Haukeland, f. 1707. Kr. 1730 gm. Anna Nilsdtr. Elvik, d. kr.1749. 1749 gm. Agate (Ågot) Jonsdtr. Kvamme f. 1719, på b.nr. 5.
Born: 
a.   Siri f. 1732, gm. Anders Monsson Natås, Lindås 1763.
b.   Knut f. 1735, d. fyrr skifte etter mori.
c.   Siri f. 1739, d. 1827. Legdslem.
d.   Synneva f. 1745, gm. u.k. Hans Bergeson Fonnebust 1769 Lindås.
e.   Steffen f. 1751. Nr. 5 her på bruket.
f.    Nils f. 1753, gm. e. Gjertrud Kåresdtr. Fonnebust, Lindås.
Dagsett 25/6 1730 og tingl. 26/6 s. å. skøyte frå Nils Knutson til dottermannen Hans Steffenson 12 mk. s., 8 kd. malt, og 21/8 1744 skøyte frå den same til Hans Steffenson 12 mk. s., 8 kd. malt.

Ola Åmundson Totland, f. 1727 på b.nr. 2. 1755 gm. e. Ågot Jonsdtr. Elvik.
Born: 
a.   Hans f. 1756, d. 1790 som soldat i Fredriksvern.
b.   Anna f. 1761, gm. em. Hans Bergeson Fonnebust, Lindås 1748.
Dagsett 7/1 1755 og tingl. 11/6 5. å. skøyte frå formyndarane for borni etter Hans Steffenson til Ola Åmundson 12 mk. s., 8 kd. malt. Hin halvdelen fekk han med kona.

Steffen Hansson Elvik, f. 1751. 1781 gm. Guri Åmundsdtr. Totland f. 1752 på b.nr. 2, d. 1827.
Born: 
a.   Ågot (Agate) f. 1785, d. 1791.
b.   Ola f. 1787. Nr. 6 her på bruket.
c.   Ågot f. 1791, gm. Rasmus Knutson Uthaugen, Fedje 1822.
d.   Hans f. 1794, gm. Brita Eriksdtr. Rødland frå Myking. Bustad Elviksætre.
d.   Åmund f. og d. 1800.
24/5 1783 skøyte frå Ola Åmundson til styksonen Steffen Hans­son 1 pd.s., 1 mele, 4 kd. malt for 110 rdl.

Ola Steffenson Elvik, f. 1787, d. 18/9 1859. 1816 gm. Synneva Hansdtr. Fonnebust frå Lindås, d. 21/1 1863.
Born:
a.   Anna f. 1817, gm. Lars Erikson Molland, b.nr. 6.
b.   Steffen f. 1819. Nr. 7 her på bruket.
c.   Guri f. 1821, d. 1822.
d.   Hans f. 1823, gm. e. Marta Johannesdtr. Nordland på b.nr. 1.
e.   Berge f. 1825, d. 1826.
f.    Olja f. 1828, gm. em. Knut Rasmusson Elviksætret.

24/5 1810 skøyte frå Steffen Hansson til sonen Ola for 120 rdl. kårebrev tingl. 2/1 1816 frå Ola Steffenson til foreldri: 3 t. korn 2 t. potetor, 2 kyr, 4 smale, 2 geit. 1822 skøyter Ola Steffenson bruket til Rasmus Knutson Uthaugen, Fedje og bygslar att av han.

Steffen Olson Elvik, f. 1819, d. 7/4 1872. 1843 gm. Brita Eriksdtr. Molland f. 1815 på b.nr. 6, d. 14/12 1867.
Born: 
a.   Synneva f. 1844, gm. em. Lars Hansson Lynghaugen under S. Hope.
b.   Johanna f. 1844, gm. uk. Lars Hansson Rambjørg 1868. Lynghaugen.
c.   Olina f. 1846, d. 12/12 1865. Drukna på ein lyngbåt saman med mange andre i Mjangervågen.
d.   Erik f. 1850, d. ung.
e.   Brita f. 1852.
f.    Ola f. 1855. Nr. 8 her på bruket.
g.   Erik f. 1859, gm. Kristina Ivarsdtr. Mjanger Bustad Y. Haugsdal. No. b.nr. 8, Solbakken.

1842 skøyte frå Rasmus Knutson Uthaugen til Steffen Olson 12 m. s., 8 kd. malt for 80 spdl. (Rasmus må havt skøyte berre på halvparten). Steffen skulde svara kår til Rasmus Knutson og kona Ågot: 4 v. havre, 16 skj. potetor, 1 bp. godt smør, 1 t. syra (mysa) og fø 2 geit vinter og sumar «hvoraf afdrot fritt tilsendes dem, saa skal jeg ogsaa føde for dem gjedens kid til disse blir et aar gamle.» Dersom Ågot lever lengre enn Rasmus, skal ho ha fritt hus, ljos og brensel på Elvik og fulle kåret. «Naturalydelserne tilmåles dem i deres bolig på Fedje.»

Ola Steffenson Elvik, f. 29/5 1855, d. 8/6 1941. 1/7 1874 gm. Olina Torkjelsdtr. Haugsvær f. 1848 på b.nr. 7, d. 7/9 1916.
Born: 
a.   Steffen f. 8/6 1875. Nr. 9 her på bruket.
b.   Johan f. 12/7 1878, d. ved eit ulukkestilfelle 1942.
c.   Torvald Amandus f. 15/7 1880. Ugift.
d.   Karen f. 28/3 1883. Ugift.
e.   Oliver Severin f. 26/10 1885. Ugift, d. 3/10 1968.
f.    Gusta Kristina f. 17/4 1890. I Amerika.
23/8 1873 skifte etter Steffen Olson. Bruket utl. på sonen Ola for 325 spdl. Dei 3 syskendi, Torvald, Karen og Oliver hev sett opp hus på bruket og bur saman der.

Steffen Olson Elvik, f. 8/6 1875 (8a), d. 22/12 1969. Gift 1904 m. Josefina Helena Nilsdtr. Risnes (Kidøy), f. 8/10 1877, d.
Born:
a.   Nelly Bertina f. 19/8 1904, d. 31/1 1989
b.   Olav f. 12/12 1905. Nr. 10 på bruket.
c.   Hermann Oddvar f.9/3 1908.
Skøyte 7/9 1912 frå Ola Steffenson til sonen Steffen for 2000 kr og kår (500kr).

10  Olav Steffenson Elvik, f. 12/12 1905, g. 28/6 1942 m. Emilie Gjesdal, f. 31/1 1913 i Jølster.
Born:
a.   Jorunn Berit f. 25/4 1946. Sjå b.nr. 6
b.   Svein Einar f. 15/2 1951, g. 23/4 1977 m. Wigdis Haugen f. 8/12 1953 i Myking.  Bur på Fammestad.
Deira born:
a.    Sander f. 26/8 1977
b.    Viljar f. 30/12 1985
Skøyte 17/2 1950 frå Steffen Elvik til sonen Olav og kona for 2000 kr og kår.
Skøyte 31/12 1974 til Svein Elvik for kr 10000 og kår.