Bruk 4 og 5

Bruk 4

Forpaktningskontrakt, grbf. 5/9 1963 der Harald Kvamme paktar til Edgar Eriksen dette bruk og b.nr. 2 og 3 frå 15/5 1963 til 15/5 1966 med rett til fornying for 3 år til mot årleg avgift kr.600.-.

Bruk 5. Tunshamn Haugen

Mogens, nemnd fyrste gong 1603, siste gong 1633. Enchen 1635/36.

Arne Hansson, kona Guri. Trul. e. etter 1.

3  Clemmet Monsson bur på bruket 1662. K. h. son til 1.

4  Mogens Mogenssen, trul. bror til nr. 3 frå 1664 til 1691.

Nils Monsson(Mogenson) f. 1665. K. h. son til nr. 4.
Fyrste kona veit ein ikkje namnet på. Gm. Kari Rasmusdtr. Eikemo Rasmus Monson Eikemo er formyndar for borni ved skifte etter Kari 1740.
Born: 
a.   Tomas f. 1702.
b.   Anne f. 1702.
c.   Mons f. 1707.
d.   Arne f. 1726.
e.   Anna f. 1728.
f.    Mons f. 1729. Nr. 7 her på bruket.
g.   Agate f. 1732, gm. Bendik Bendikson S. Hope, b.nr. 2.
1720 uppattnying av bygsli frå Nils Schiøtt til Nils Monsson, 18 mk. s., ½ mele malt og frå Nils Bager (klokkaren) 7½ mk. s.

Peder Jørgenson. Fødestad ukjend. Gm. e. Kari Rasmusdtr.., d. 1740. 1740 gm. Ragnhild Herlogsdtr. Nordland f. 1704 på b.nr. 5.
Born:
a.   Brita f. 1738. Fekk dotri Mari med «ukonfirmert dreng» Nils Olson Kvamsdal.
b.   Ola f. 1742.
c.   Anna f. 1743.
d.   Ola f. 1745.
e.   Herlog f.1747.
Hev ikkje funne bygslet til Peder Jørgenson.

Mons Nilson Kvamme, f. 1729, d. 1795. 1747 gm. Eli Olsdtr. I. Haugsdal frå b.nr. 4, f. 1723, d. 1771. 1771 gm. Ingeborg Nilsdtr. Hindnes frå Myking f. 1754.
Born: 
a.   Nils f. 1747, d. fyrr skifte etter faren 1795.
b.   Hans f. 1749. Heitte Hans Myking ved skifte etter faren.
c.   Brita d. fyrr skifte etter faren.
d.   Kari f. 1753, d. 1829. Legåslem.
e.   Ola f. 1756.
f.    Arne f.1758.
g.   Anders f. 1759. Dei 3 siste d. fyrr skifte etter faren.
h.   Eli f.og d. 1772.
i.    Helga f. 1773, d. 1802.
j.    Jon f. 1775, gm. e. Marta Andersdtr. Trodal 1810. Bust. Trodal.
k.   Eli f. 1777.
l.    Nils f. 1779. Nr. 9 her på bruket.
m.  Brita f. kr.1772.
n.   Elen (Eli) 4 ½ år ved skifte etter faren.
1778 bygselbrev frå sokneprest Daae til Mons Nilsson 1 pd. 6 mk. s.

Åmund Johannesson Nordland, f. 1760 på b.nr. 1, d. 1816. 1795 gm. e. Ingeborg Nilsdtr. Kvamme, d. 1826.
1795 bygsel hjå sokneprest Meyer J. pd. 6 mk. s. «det som Mons Nilsen før har brugt».

Nils Monsson Kvamme, f. 1779, d. 10/12 1859.1817 gm. Marta Monsdtr. Kvamme f. kr.1779 på b.nr. 1, d. 24/6 1850.
Born: 
a.   Helga f. 1821. Sjå under nr. 10 her på bruket.
b.   Mons f. 1824, d. 1825.
1829 bygselbrev frå Gerhard Daae til Nils Monsson 6 mk. s., 2 k. malt. 1832 fekk han kongel. skøyte på heile bruket.

10  Ivar Jonson Totland, f. 1817 på b.nr. 2, d. 18/5 1856. 2/7 1843 gm. Helga Nilsdtr. Kvamme f. 1821.
Born:
a.   Brita f. 1844, d. 14 dagar gamal
b.   Jon f. 10/3 1844. Nr. 12 her på bruket.
c.   Marta f. 15/10 1846, gm. Jon Arneson I. Hope på b.nr. 2.
d.   Nils f. 9/5 1849, gm. Brita Nilsdtr. Einestrand. Sjå Risnes.
e.   Anna f. 16/7 1851, d. tyfys i 15-16 årsalderen.
f.    Mons f. 18/5 1854, gm. Erika Guttormsdtr. Totland. Sjå Eikebotten under Tangedal.
1842 skøyte frå Nils Monsson til dotri Helga og «hendes forlo­vede» Ivar Jonsson Totland 18 mk. s., 6 k. malt for 100 spedl. og kår til Nils Monsson og Marta Monsdtr.: 3 kyr, 6 smale, 2 geit, 9 v. korn, 18 sk. potetor.

11  Jon Olson Haugsvær, f. 1822 på b.nr. 3, d. 15/12 1875. 18/6 1858 gm. e. Helga Nilsdtr. Kvamme, d. 20/5 1898.
Born: 
a.   Ida Andrea f. 23/3 1859, gm. Ola Gudmundson Hope (Knarvik) frå Lindås. (Bust. Varleitet under Åsmundsbotten.
b.   Henrikka f. 1/2 1862. Sjå utflytte.
c.   Andreas f. 24/8 1867. Sjå utflytte.
7/8 1857 tingl. skifte etter Ivar Jonson. Då vart bruket utl. på e. Helga Nilsdtr. for 230 spdl.

12  Jon Ivarson Kvamme, f. 10/3 1844, d. 23/5 1925. 20/10 1868 gm. Brita Guttormsdtr. Totland f. 1841 på b.nr. 1, d. 7/11 1932.
Born: 
a.   Sigrid f. 30/10 1868. Sjå Kvamme b.nr. 4.
b.   Ivar f. 3/8 1870. Nr. 13 her på bruket.
c.   Guttorm f. 12/10 1872, d. Drukna i isen på Haukelandsvatnet.
d.   Hellemann f. 22/6 1874, gm. Olina Steffina Nilsdtr. Risnes 5/4 1907. Farmar i U.S.A.
e.   Mons f. 1876, d. 1877.
f.    Marta f. 16/1 1878. Utvandra til U.S.A., d.18/4 1969.
g.   Ola f. 1880, d.1888.
h.   Johanna f. 9/10 1882. Sjå Elvik b.nr. 3, gm. Hans Dåe, Elvik.
6/11 1871 skøyte frå Jon Olson til styksonen Jon Ivarson for 200 spdl. Kår: (150 spdl.).

13  Ivar Jonson Kvamme, f. 3/8 1870 (12b), d. 26/4 1952. Gift 26/6 1903 m. Marta Henriksdtr. Kalhovda f. 18/10 1876 på b.nr. 4 (10a), d. 20/2 1959.
Born: 
a.   Guttorm f. 7/4 1904. Nr. 14 her.
b.   Sigrid f.3/11 1905,g.30/9 1938 m. Martin Vabu. Sjå b.nr. 9.
c.   John f.13/1 1908,d.17/4 1972.Gift m. Anna Vabu,f.9/11 1908. Bustad Rebnor i Austrheim.
Deira born:
a.    Ivar f. 13/8 1933, g. 26/10 1963 m. Berit Dyrnes f. 8/9 1943. Bur på Rebnor. 3 born.
b.    Erling Olav f. 14/9 1935, g. 13/9 1958 m. Margit Astrid Ståløy f. 14/2 1935 i Austevoll. Bur på Rebnor. 3 born.
c.    Ottar f. 13/5 1942, g. 25/1 1964 m. Gunlaug Ragnhild Ståløy f. 20/5 1939 i Austevoll. Bur i Åsane.
d.    Målfrid f. 8/4 1939, d. 31/3 1940
e.    Målfrid Ingebjørg f. 8/12 1948, g. 20/10 1973 m. Jan Ulvøy. Bur på Rebnor.3 born.
d.   Henrik f. 6/8 1910, d. 15/8 1910
e.   Henrik f. 14/9 1910, g.m. Audhild Kvinge f. 29/3 1912. Sjå Sandnes b.nr. 22.
f.    Lars Elias f. 6/2 1913, d. 17/7 1981.
g.   Bjarne f. 15/8 1914, g. 25/5 1947 m. Lilly Solheim, f. 30/9 1919. Bustad Solheim b.nr. 15.
h.   Karen Nilsine f. 27/10 1916, d. 19/9 1991.Gift 17/11 1939 m. Norvald Nesheim f. 26/2 1912 i Evanger. Bustad Eksingedalen.
Deira born:
a.    Kirsten f. 11/5 1941, g. 18/8 1962 m. Odd Eide f. 3/5 1939. Bur i Drammen. 2 born.
b.    Arne f. 2/7 1943, g. 1968 m. Bjørg Fosse f. 25/5 1948. Bur på Nesheim. 3 born.
c.    Ingrid f. 23/4 1945, g. 25/5 1969 m. Øyvind Hjellum frå Undredal. Bur i Undredal.
d.    Leiv f. 25/12 1951, g. 20/7 1974 m. Ingunn Styve Evanger f. 16/8 1951. Bur i Knarvik.
e.    Magnhild f. 7/8 1959, sambuar m. Frode Junker Sævold f. 4/5 1957. Bur i Åsane.2 born.

14  Guttorm Kvamme, f. 7/4 1904.
Skøyte 12/3 1941 gjev Guttorm Kvamme grunnbokheimel for 2000 kr.

15  Eldbjørg Vabu, f. 20/3 1940 (Sjå Kvamme b.nr. 9, 1a), g. 18/3 1967 m. Odd Arvid Nilsen f. 10/1 1938 i Bergen.
Born: 
a.   Solfrid Vigdis f. 7/8 1967, g. 15/6 1991 m. Erik Wick Andersen f. 1/8 1965 i Bergen. Bur i Bergen.
Deira born:
a.    Elise f. 28/11 1992
b.    Marit f. 11/4 1972

Skøyte 11/3 1988 til Eldbjørg og Odd Arvid Nilsen. Verdi kr. 50000.
1. Utskifting av dene garden, tingl. 13/10 1832.
2. Utskiftning av innmarka, tingl. 4/2 1880.
3. Utskiftning over utmarka, tingl. 11/6 1881.
4. Deling og skyldsetn. tingl. 25/8 1883. B.nr. 3 utskild.
5. Dokument der Ivar J. Kvamme m.fl. pliktar å gje pengetilskot, avstå fri grunn og overta gjerdehald til vegen Botn-Garneset, tingl. 11/1 1912.
6. Grunleigekontrakt der Rasmus F. og Ivar J. Kvamme gjev Fyrvesenet rett til å setja opp lyktehus og oljeskur på Kvamsøy, tingl. 18/10 1920.
7. Leigekontrakt, sjå under nr. 12 b.nr. 1.

Utflytte frå b.nr. 5

Nr. 11 b. Henrikka Jonsdtr. Kvamme f. 1/2 1862 på b.nr. 5, gm. Bernt Olsen Torvund i Lavik.
Born: 
a.   Sigrid.
b.   Olai.
c.   Harald.
d.   Magnus.
e.   Konrad.
f.    Bendik.
g.   Bernt.
Nr. 11 c. Andreas Jonson Kvamme f. 24/8 1867, gm.  Maria Sakkariasdtr. Reinene, Selje.
Born: 
a.)   Helga, f. 1896.
b.)   Alida, f. 3/7 1904, gm. Olav Stokke.
Deira born:
a. Olav.
b. Karen.
c. Bjørg.
c.)   Alberta, f. 17/12 1906. Jenny, Albert og Albert d. unge. Andreas var kaiarbeidar i Bergen.