Bruk 2, 3 og 4

B.nr. 4 er eit av dei gamle bruki, Gåtene.


Det var benefisert Lindås kyrkja og lagd til klokkaren (deiknen) i Lindås. Han bygsla det burt. B.nr. 2 og 3 er utskilt frå b.nr. 1 og 5 – 1883.

Mons Tommasson, f. 1645. Ved manntalet 1701 var det 4 mann på Kvamme, medan det 1691 og 1711 var berre 3. Det må hanga slik ihop at det ei liti tid hev vore tvo mann på Gåtene. Attåt Mons Tommasson må det ha vore Mons Klemmetson. På b.nr. 1 var Mons Olson og på b.nr. 5 var Nils Monson.

Ola. Føde- og dødsår ukjend.
Born: Anders f. 1711.
Meir ser ein ikkje til Ola. Det ser ut som han hev havt bruket berre ei stutt tid. Han er truleg død ung, og so hev nr. 3 vorte gm. e.

Knut Olson I. Haugsdal, f. 1697 på b.nr. 1, d.1777. Fyrste kona heitte Botilla. Ho var truleg e. etter Ola, d. 1743. 1743 gm. Brita Jørgensdtr. Sandnes frå b.nr. 2. F. 1717, d. 1792.
Born: 
a.   Botilla f. 1744, d. liti.
b.   Botilla f. kr.1745, gm. Knut Johannesson Jordal i Myking 1781.
c.   Ola f. 1747, gm. Marta Kolbeinsdtr. Fjellanger i Lindås 1773.
d.   Rasmus f. 1749.
e.   Rasmus f. 1751, gm. Marta Eriksdtr. I. Haugsdal på b.nr. 1. Bustad der.
f.    Kari f.1753, d. 28/2 1837. Legdslem.
g.   Helga f. 1756.
h.   Anna f. ? gm. Mons Bårdson Andvik på b.nr. 2.
1720 bygselsetel frå Nils Bager til Knut Olsen 18 mk. s., 6 k. malt.

Jørgen Mikkelson I. Haugsdal, f. 1740 på b.nr. 1, d. 1817. 1758 gm. Anna Kristiansdtr. Elvik (ikkje Elvik Masfj.), f. 1732, d. 1775. 1775 gm. Brita Eriksdtr. Eikemo, f. 1739, d. 1790. 1790 gm. Randi Steffensdtr. Solheim f. 1745 på Plasset Knappen, d. 1809.
Born: 
a.   Marita f. 1759, gm. Fuse Hansson Byrkjeland 1816.
b.   Kari f. 1760, d. 1835. Legdslem.
c.   Ragnhild f. 1761, d. ung.
d.   Ola f. 1762, d. 1799.
e.   Johannes f. 1763, d. 1764.
f.    Ragnhild f. 1765, d. ung.
g.   Johannes f. 1766, gm. e. Kari Olsdtr. Risnes 1800. Bust. der.
h.   Ragnhild f.1769. Fekk dotri Anna med uk. Bertel Erikson Hope. Ragnhild sjå under nr. 5 her på bruket.

9/5 1759 tingl. bygselsetel frå Ludvig Daae til Jørgen Mikkelson Haugsdal I. pd., 6 mk. s. i «Qvamme som er Klokkergaard.»

Kolbein Trondson Sandnes, f. på Neset 1770, d. 18/9 1836. 1799 gm. Ragnhild Jørgensdtr. Kvamme f. 1769, d. 31/12 1862.
Born: 
a.   Trond f. 1799, gm. Gjertrud Bertelsdtr. Kvingedal. Bust. der på b.nr. 4.
b.   Nils f. 1800.
c.   Randi f. og d. 1802.
d.   Jørgen f. 1803. Nr. 6 her på bruket.
e.   Unna (Udna) f. 1805, gm. cm. Ola Johannesson Nordland. Plass under b.nr. 5.
f.    Brita f. 1808, gm. u.k. Ola Anderson S. Kvinge 1836. Ola Anderson budde ei tid på S. Kvinge, budde ei tid på Mol­landseidet og ei tid på Nordland.
g.   Marta f. 1809, gm. Martinus Fredrikson Krossøy, Austrheim, 1857.
h.   Mons f. 1811, gm. Engel Monsdtr. Mjanger 1837. Sjå Varleitet.
i.    Johanna f. 1814, gm. Einar Hansson Nordland på b.nr. 3.
j.    Olia f. 1815, gm. Ola Rasmusson Andvik frå b.nr. 7. Bust Krossøy i Austrheim. Då Olia vart e., vart ho gm. em. Ola Monsson Rognøy (Raunøy)

1799 bygselbrev frå Gerhard Daae, Frøyset, til Kolbein Trondson Sandnes, halvparten av Jørgen Mikkelsons bruk som han «frivilligt har opsagt». 1809 bygselbrev frå Gerhard Daae til Kolbein Trondson 12 mk. s., 4 k. malt «før brugt af Jørgen Mikkelsen». Kår frå Kolbein til Jørgen og kona.

Jørgen Kolbeinson Kvamme, f. 1803, d. 9/5 1865. 1832 gm. Siri Eriksdtr. Areklett f.1801 på b.nr. 1, d. 20/4 1882.
Born: 
a.   Kari f. 1833, d. 6/8 1909. «Korepige».
b.   Erik f. 1835, d. 27/9 1848, «ved fald fra et træ over en gjærdestør, hvorved indvoldene lesteredes.»
c.   Ingeborg f. 26/4 1837, d. 27/11 1873.
d.   Marta f. ¾ 1840, d. 5/4 1865.
e.   Ragnhild f. 30/3 1845, gm. Fuse Johannesson Fonnebust, Lindås 6/7 1871.

1830 bygselbrev frå Gerhard Daae til Jørgen Kolbeinson Kvamme, 12 mk. s., 4 k. malt og 1831 bygselbrev på like mykje frå den same. Kår frå Jørgen til foreldri: 3 t. korn, 4 t. potetor, 3 kyr, 6 smale.

Anders Steire, som pakta bruket ei tid.

Johannes Olson Åmundsbotten, stykfaren til nr. 9.

Ola Rasmusson Åsmundsbotn, f. 22/6 1868, d. 13/10 1931. 14/2 1889 gm. Sigrid Jonsdtr. Kvamme, f. 30/10 1868 på b.nr. 5, d. 26/7 1945.
Born: 
a.)   Erikka f. 11/4 1889, d. 3/2 1962, gm. cm. Ole Johannesson Holmaas. Sjå Elvik b.nr. 1.
b.)   Rasmus f. 27/12 1890, d. 3/6 1954. Han er nr. 10 her.
c.)   Jon f. 21/6 1892, d. 1/12 1950. Reiste som matros i Lindås ­Masfjorden d/l.
d.)   Borghild f. 30/12 1893, d. juli 1951, gm. skipsførar Ema­nuel Knutson Rebnor, Austrheim, f. 11/7 1892, d. septem­ber 1960, bustad Rebnor.
Deira born:
a.    Kjell f. 20/4 1928.
——————————————-
e.)   Johannes f. 11/9 1895, d. 1/11 1943, gm. Marie Torsteinsdtr. Trædal frå Lavik, f. 1897, d. 20/12 1919.
Deira born:
a.    Harald f. 22/12 1916. Han er nr. 11 her.
——————————————–
f.)    Olufina f. 6/12 1897. Bur her på bruket.
g.)   Ragnvald Kristoffer f. 24/4 1900, d.11/7 1970.
h.)   Gudrun f. 26/4 1902, d.4/6 1969, g. 1927 med Leonhard Olsen frå Bergen, f. 1/5 1900. Han ætta frå Varleite under Åsmundsbotn.
Deira born:
a.    Otto f. 9/5 1928. Sjå b.nr. 16 her.
b.    Solveig Elise f. 15/10 1929.
c.    Randi f. 2/7 1937; Sjå b.nr. 11 her.
———————————————-
i.)    Bernhard f. 6/1 1904, d.3/11 1959, g. 27/11 1953 med Oline Martinsdtr. Vågenes, Radøy, f. 18/12.
Deira born:
a.    Ole Martin f. 7/5 1955.
———————————————
j.)  Magne f. 26/10 1905, d. 2/11 1918.
k.)   Baste Sigurd f. 7/12 1907, d. 21/7 1968, gm. Dagny Ludvigsdtr. Furnes, Gulen.
———————————————
Deira born:
a.    Laura f. 27/6 1940, d. 8 dagar gamal
b.    Laila f. 27/4 1942, g. 11/6 1961 med Nikolai Johannesson Steinsøy frå Solund. Bustad Åkrehamn.
Born:
a.    Jan Arild f. mai 1962.
b.    Berit Dagny f. 1963.
c.    Tore f. 1965.
———————————————
c.    Svein Olav f. 14/11 1946, g. 1971 med Målfrid Olsdtr. Steinsund, Solund.
Born:
a.    Frode f. 10/4 1972.
———————————————-
l.)   Olav f. 1/5 1910. Han var sjømann, forliste med s/s Falkanger, november 1928.

10  Rasmus Olson Kvamme, f. 7/12 1890, d.3/6 1954.

11  Harald Johannesson Kvamme, f. 22/12 1916, g. 1957 med Inger Margrete Bjørneboe, frå Danmark. Ekteskapet oppløyst.
Skøyte, grbf. 1/9 1955, gjev Harald Kvamme grunnbokh. til dette bruk og b.nr. 3 og 4 for 11 000 kr. og husrett og kår.

12  Ole Olson Holmaas, f. 9/1 1922. Sjå b.nr. 1 Elvik. Skøyte dat. 16/8 og 31/8 1967 frå Harald Kvamme til Ole Holmaas på dette bruk og b.nr. 3, 4, 6, 10 og 13 for 35 000 kr. og husrett. Grbf. 16/9 1967.

13  Johannes Olson Holmaas, f. 8/7 1920

14  Ivar Holmaas, f. 3/1 1964 (Sjå Elvik b.nr. 1,9k), g. 24/5 1985 m. Maud Sleire, f. 7/11 1963 på Litle Sleire b.nr. 1 (10c).
Born: 
a.   Annette f. 15/2 1988
b.   Kjersti f. 5/1 1991
c.   Renate f. 7/6 1994
Skøyte 27/11 1987 frå Ole O.Holmaas til Ivar Holmaas for kr 250000 for denne eigedomen og bruk 6. Bruk 4 og 3 er samanslegne med bruk 2 den 6/2 1981.