Bruk 1

Peder Andersson, kona Guri. Bur på bruket 1645. Året 1666 er han sagd vera 60 år. Han brukar då 1 pd. s., 8 k. malt. Kvame hadde då ei skyld på 1 l. s., ½ t. malt. På garden var 1666 ein husmann som heitte Hans, 50 år gamal.

Mons Olson er komen på bruket ei gong millom 1668 og 1691. Sistnemnde år brukar han 22 ½ mk. s. Året 1701 er han sagd vera 68 år gamal Ved skifte etter Ingeborg Monsdtr. I. Haugsdal 22/5 1760 syner det seg at Mons Olson hev havt disse born:
Nils Monsson nr. 6 på b.nr. 5 på Kvame, Ingeborg Monsdtr. gm. Åmund Bårdsen I. Haugsdal, b.nr. 4 og Kari Monsdtr. Sjå under nr. 3 her på bruket.

Jon Bårdson I. Haugsdal frå b.nr. 4, f. 1678, d. 1749. Gm. Kari Monsdtr. Kvamme.
Born: 
a.   Mons f. 1704, gm. Marta Johannesdtr. I. Haugsdal på b.nr. 3.
b.   Anna f. 1707, gm. Lars Steffenson L. Matre, b.nr. 2.
c.   Kari f. 1708.
d.   Kari f. 1711, gm. Jørgen Anfinnson Sandnes frå b.nr. 2.
e.   Marita f. 1714. Sjå under nr. 4 her på bruket.
f.    Ågote f. 1719, gm. em. Hans Steffenson Elvik, b.nr. 2.
g.   Ei Agote døyr 1796, uppgj. at ho skulde vera 52 år g.

Dagsett 22/10 1704 og tingl. 7/10 1707 bygselsetel frå Johan Matzøn 18 mk. s., 6 k. malt til Jon Bårdson Haugsdal. Bygsli uppattnya 1720 og då fekk han ogso bygsel på 7 ½ mk. s. hjå Nils Bager.

Nils Monsson Andvik, f. 1717 på b.nr. 7, d. 1765. 1745 gm. Marta Jonsdtr. Kvamme, f. 1714.
Born: 
a.   Marta f. 1746, gm. Nils Monsson I. Haugsdal, b.nr. 3.
b.   Mons f. 1749. Nr. 6 her på bruket.
c.   Jon f. og d. 1752.
d.   Jon f. 1753, d. 1766.
20/11 1745 bygslet frå Nils Schrøder til Nils Monsson Andvik på 18 mk. s., 6 k. malt i Kvamme.

Rasmus Fuseson Åmundsbotten, f. 1727. 1766 gm. e. Marta Jonsdtr. Kvamme, d. 1798.
16/4 1766 bygslet frå Ludvig Daae til Rasmus Fuseson 1 sp. s., ½ mele malt.

Mons Nilsson Kvamme, f. 1749, d. 1827. 1780 gm. Siri Fusedtr. Åmundsbotten f. 1741, d. 1820.
Born: 
a.   Fuse f. 1781. Nr. 7 her på bruket.
b.   Marta f. 1752, gm. Nils Monsson Kvamme på b.nr. 5.
c.   Kari f. 1785, gm. em. Rasmus Olson Andvik b.nr. 7.
d.   Peder f. 1786, d. fyr skifte 1827.
1778 bygselbrev frå magister Daae til Mons Nilsen 18 mk. s., 6 k. malt.

Fuse Monsson Kvamme, f. 1781, d. 1824. 1817 gm. Synneva Johannesdtr. Elvik, f. 1794 på b.nr. 8.
Born: 
a.   Siri f. 1818, gm. Lars Larson Haugsvær på b.nr. 1.
b.   Rasmus f. 1820, d. 1833.
c.   Mons f. 1822, gm. e. Gunhild Torgeirsdtr. Reknes, b.nr. 2.
Fuse Monsson må ha butt i faren si bygsel, då det ikkje finst nokon bygselsetel til han.

Rasmus Larsson N. Kvinge, f. på b.nr. 7 – 1794, d. 27/12 1875. 1825 gm. e. Synneva Johannesdtr. Kvamme, d. 1848.
Born: 
a.   Marta f. 1825, gm. em. Kristen Arneson S. Hope, b.nr. 6.
b.   Anna f. 1825, gm. Mons Rasmusson Andvik på b.nr. 7.
c.   Fuse f. 1829. Nr. 9 her på bruket.
d.   Larsina f. 7/3 1837, gm. Johannes Erikson Andvik, b.nr. 1.
1832 skøyte på bruket.

Fuse Rasmusson Kvamme, f. 1829, d. 10/5 1909. 24/6 1850 gm. Botilla Sjursdtr. Trodal f. 1824 på b.nr. 2.
Born: 
a.   Rasmus f. 1851, gm. Andrea Kristensdtr. I. Haugsdal, b.nr. 3, Bustad der.
b.   Sjur f. 2/11 1855. Nr. 10 her på bruket.
Ved skifte etter mori vart bruket utl. på Fuse for 180 spdl. og kår til faren: 2 kyr, 4 smale, 2 geit, 8 v. korn, 16 skj. potetor.

10  Sjur Fuseson Kvamme, f. 2/11 1855, d. 23/2 1927, g. 17/6 1879 med Ragnhild Olsdtr. I. Haugsdal, f. 13/9 1856 på b.nr. 4, d. 11/2 1915.
Born: 
a.   Sofia f. 18/3 1880, d. 18/3 1958, gm. cm. Knut Arneson Kringlen frå Brekke. Budde på Kringlen.
Deira born:
a.)    Alf f. 4/7 1910. Død ved ulukke.
b.)   Ola f. og d. 1881.
c.)   Marta Gunhilda f. 23/1 1884, d. 1969, gm. Ottersen, U.S.A. Dei hadde 6 born, 2 gutar og 4 jenter.d.)   Boletta f. 26/9 1885, gm. Elias Nilsson Kvinge N., b.nr. 7, busett i Amerika.
Deira born:
a.    Sigfred Nobel.
b.    Gerhard.
c.    Harald.
———————————-
e.)  Ola f. 8/12 1886, gm. Hanna Verner frå Helgeland, bustad Namtveit, Radøy.
Deira born:
a.    Kristen.
b.    0din, gm. Ester.
Born:
a.    Grete.
b.    Ragnhild Helene.
—————————————
f.)    Ivar f. 13/6 1888. I U.S.A., ugift, d. 1959.
g.)   Anna Maria f. 25/8 1889, g. 1/7 1917 med Mons Olai Knutson Kringlen frå Brekke, f. 4/12 1891, bustad Kvamme. Anna d. 25/3 1961, Mons d. 15/10 1958.
h.)   Rasmus f. 7/3 1891. Reiste til Amerika.
—————————————
i.) Knut f. 27/2 1893, 1.i gong gift 29/9 1916 med Konstanse Mathildc Martinsdtr. Lauvvik f. 23/4 1887, d. 14/11 1918.
Deira born:
a.    Randolf f. 11/2 1917, d. 8/10 1921.
Knut g. 2. gong med Engelina Engelsdtr. Ådland, Samn­anger, f. 4/7 1910. Dei bur i Samnanger.
—————————————-
j.)    Fredrik f. 12/1 1895. Bustad Kvamme, d. 3/2 1969.
20/12 1884 tingl. bygsel frå Fuse Rasmusson til sonen Sjur og kona. Kår til faren og mora.

11  Rasmus Fuseson, f. 1851. Sjå nr. 9 her og b.nr. 3 I. Haugsdal. 15/4 1904 gm. Brita Johannesdtr. I. Haugsdal, f. 9/3 1871, d. 13/5 1926.
Born: 
a.)   Alfred f. 10/7 1904. Nr. 12 her på bruket, d. 1960.
b.)   Marta Andrea f. 29/6 1905. Ho styrde huset for broren Alfred.
c.)   Arnt Johan f. 10/7 1907, g. 5/8 1939 med Magnhild Solveig Alfredsdtr. Fonnes, Austrheim. Dei bur på Fonnes.
Deira born:
a.)) Solveig Aud f. 26/10 1939, g. 5/7 1959 med Johan Monslaup, Austrheim, f. 516 1936. Bur i Åsane.
Born:
a.    Solfrid f. 29/10 1959.
b.    Laila f. 17/5 1963.
———————————————
b.))  Reidun Berit f. 23/6 1941. Bur i Bergen.
==============================
d.)   Bertin f. 7/4 1908, d. 30/11 1971. Han er nr. 13 her.
e.)  Ragna Borghild f. 13/3 1912. D. Gm. Øyvind Eliasson Fon­nes, Austrheim.
Deira born:
a.))  Rigmor Bjørg f. 12/3 1939, gm. John Robert Nilsen, Bergen.
Born:
a.    Anne Lise f. 14/5 1962.
———————————————
b.))    Ellinor Marion f. 9/4 1941, g. 9/3 1963 med Frits Georg Nilsen, Fana, f. 19/9 1940. Ekteskapet oppl.
Born:
a.    Mette f. 30/8 1963.
b.    Roy Arild f. 15/2 1965.
c.    Grete Ragna f. 15/4 1966.
===============================
Brita Johanesdtr. I. Haugsdal fekk ein son før ho flytta hit til Kvamme. Han vaks opp her på bruket:
Edvard Haugsdal f. 14/2 1897, 8/5 1940 gm. Valborg Hansdtr. Bakke, Austrheim. Bustad Litlås.
Deira born:
a.    Grete Bjørg f. 18/11 1942, 1/7 1962 gm. Oddleiv Kjenes f. 7/8 1940.
Born:
a.    Evy f. 2/3 1962.
b.    Monica f. 13/7 1965.
c.    Diana f. 1970.

4/6 1910 kjøpte Rasmus Fuseson halve bruket for 800 kr. (hin halvparten åtte han som arving etter foreldra). Rasmus svara kår til broren Sjur og kona. Rasmus Fuseson hadde ei stutt tid bruk i Hauglandsdalen, Fana.

12  Alfred Magnus Rasmusson Kvamme, f. 10/7 1904, d. 1960.
18/10 1926 tingl. skøyte frå skifteforvaltaren på d.br. for 3 000 kr. med plikt til å forsyta systera Ragna Borghild til ho vart 18 år.

13  Bertin Rasmusson Kvamme, f. 7/4 1908, d. 30/11 1971.
Skifteskøyte, dat. 19/9 1961 frå skifteretten i Alfred Kvamme’s dødsbu til arving Bertin Kvamme for 4 000 kr. Grbf. 21/9 1961.

14  Harald Magnus Haugsdal, f. 8/5 1952 på Ådnekvam b.nr. 4 (1b), g. 19/7 1975 m. Ingun Kvingedal f. 10/6 1958 på Kvingedal b.nr. 3 (9b).
Born: 
a.   Hogne, f. 25/2 1975
b.   Brita f. 17/8 1977
c.   Ragnhild f. 20/8 1980
d.   Vebjørn f. 19/4 1992
e.   Sigve f. 25/9 1994

Skifteskøyte 21/7 1976 frå skiftedommaren i Nordhordland til Rasmus Fuseson Haugsdal for kr 2000 som ledd i skifte av Bertin Kvamme sitt dødsbu.
Skøyte 11/8 1981 til Harald Haugsdal for kr 50000.

Mjølkeneset

Feste under b.nr. 1 og 5.


Mons Knutson Kringlen og kona Anna. Sjå under nr. 10 g, b.nr. 1.
Leigekontrakt der Alfred R. Kvamme og Ivar J. Kvamme leigar eit nærare bestemt stykke av deira felles utmark, under b.nr. 1 og 5, til Mons Knutson Kringlen og k. Anna og til Knut Sjurson Kvamme for 50 år frå 1/1 1928 mot årleg avgift og på visse vilkår, dat. 23/5, tingl. 16/6 1930.

Ragnvald Gjertin Ivarson Kikall, f. 8/9 1925 i Kikall, g.nr. 61 b.nr. 1. 29/11 1955 gm. Målfrid Andersdtr. Nottveit frå Modalen, f. 7/1 1932.
Dei eig gard på Nottveit, men for skuld lang skuleskyss, måtte dei flytta til Kvamme, og leiga seg hus der.
Born: 
a.   Ingunn Astrid f. 10/9 1956.
b.   Bergljot Margrete f. 25/1 1958.
c.   John Karstein f. 14/2 1959.
d.   Knut Magne f. 8/2 1962.
e.   Ivar Jostein f. 4/3 1963.
f.    Anders f. 6/12 1965.
g.   Aud Marit f. 5/2 1967.