Bruk 3 – 8

Bruk 3 og 6. Fredheim

Utskilt frå bruk 1, tingl. 27/5 1929, og 5/7 1943.


Ivar Johannesson Daae, f. 27/4 1893 i Elvik b.nr. 3 (9h), d. 6/3 1967. Gift 6/10 1924 m. Herborg Engelsdtr. Sundvor, f. 8/9 1901 i Strandvik, d. 14/7 1975.
Born: 
a.   Helga f. 30/8 1925, g. 1950 m. Bjørn Hovmork frå Oslo. Bur der.
Deira born:
a.    Turi Heidi f. 12/11 1952
b.    Geir f. 9/9 1954
b.   Ingeborg f. 6/11 1926. Bur i Måløy.
c.   Signe f. 18/9 1928. Bur i Bergen.
d.   Elfrid f. 1/12 1932.
Skøyte 5/7 1943 til Ivar Daae for 200 kr.

Bruk 4. Endeli

Utskilt frå b.nr. 1, 2/1 1934.


Skøyte, grbf. 20/3 1937, gjev Martinus R. Kvamsdal grunnbokh. for 1 200 kr. (omfatar også b.nr. 5).
Skøyte, dat; 22/9 1961 frå Martinus Kvamsdal og k. Kirsti til sonen Asbjørn, utan vederlag, grbf. 13/10 1961.

Rett for Sissel, Sigrun og Kirsten Magnhild og Rolf Kvamsdal til å kunna krevja utskild og tilskøytt utan vederlag kvar sin tomt, inntil 500 m2 med veg- og vassrett etter nærare vedtak. Skøyte, dat. 22/9 1961.

Retten feil bort om den ikkje er gjort gjeldande innan 10 år frå tingl.

Bruk 5. Bergheim

Utskilt frå b.nr. 4, tingl. 22/5 1934.


1  Aslaug Kvamsdal, f. 7/11 1900 på Sandnes b.nr. 5 (1f), d. 19/6 1988.

Skøyte 19/12 1974 til brorson Rolf Kvamsdal, vederlagsfritt.

Bruk 8. Strandheim

Utskilt frå b.nr. 2, 23/9 1957.


1  Bernt Gabrielson Varleite, f. 15/1 1928 på b.nr. 2 (5c), g. 1954 m. Jorunn Annfrid Johannessen, f. 15/8 1927 i Øygarden.
Born:
a.)   Gunnvald Bjarne f. 30/7 1955, sambuar m. Kjerstin Mjanger f. 12/5 1962 (Sjå b.nr. 15). Bustad Bergen.
Deira born:
a.    Silje f. 23/12 1984
b.    Roger f. 8/5 1986
Sambuarskapet oppløyst.

b.)   Anita Jane f. 9/4 1960, g. 15/12 1979 m. Bjørn Haugstad f. 14/6 1957. Bur i Øygarden.
Deira born:
a.    Lillian f. 25/4 1980
b.    Jannicke f. 25/8 1984
Skøyte 8/2 1958 til Bernt Varleite for kr 300.