31 Åsmundsbotn

Prestegarden i Åsmundsbotn
Prestegarden i Åsmundsbotn

Um namnet seier O. Rygh: Sensammensetning med mands­navnet Åsmund, oldnorsk Asmundr. — og botn.

Ymse skrivemåtar: 1620 Osmundsbotten. Det same 1624, 1641, 1661 og fl. gonger. 1611 Botten. 1645 Botnen. 1657 Asmundsbot­ten. I matriklane: 1665 Osmundsbotten. Det same 1718. – – 1723 Aasmundsbotten. 1838 og sidan Åsmundsbotn.

Grensor: I sud til Kvamme, i vest til fjorden, i nord til Sand­nes og i aust til Sandnes og S. Hope si utmark.

Eigedomstilhøvi: Garden hev vore benefisert til Lindås prestebol frå so langt attende som ein finn noko um eigedomstilhøvet, 7/5 1834 kongeleg skøyte til Rasmus Hansson på 2 pd. smør for 220 spdl. og jord-avgift.

Gamle matriklar og teljingar

Kopskattmanntal 1645. Botnen. Gullich Oelsen. Ko: Britte. Thoere Joensen. Ko: Aase. Enchen Anne Botolsdtr. Datteren. Huusmand Tholach Christophersen. Konen.

Kvegskattmanntal 1657. Asmundsbotten. Torre. 4 Kiør, i Quie, 2 Gieder, 2 Faaer. Anders 1 Hest, 1 Oxe, 4 Kiør, 1 Gied, 2 Faaer.

Skattemanntal 1666. Botnen. Skylder Smør 2 Pd. Opsiddere: Toere bruger 1 pd. Smør, 50 Aar g. Søn Joen, 6 Aar g. Anders bruger 1 pnd. Smør, 50 Aar g.

Matrikel etter reskript frå 1665. Osmundsbotten. Landsk. 2 Pd. Smør. Saar 2 Td., afler 5 Td. Føder 11 Nøed. Kan tiende ½ td. Smaaskatter 2 Mk. 9 Sk. Smaatiende 5 Sk. 1 Huid. Kan skatte af 2 Pd. Smør. Ringe Brendefang til.

Manntal 1701: Osmundsbotten. Saar 2¼ Td., høster 7 Td. Fø­der 11 Nød, 9 Faar, 1 Hest. Lindaas Prestebol beneficeret, ligger ved Søen, maadelig jordart, men tungvunden. Ganske ringe Bier­kebrændefang og en liden flomqvern til husbehof. Ellers ingen herlighed. Skat: 5 Rdl. 11 Mk., 17/20 Sk.Matrikeltaksten 1723. Aasmundbotten. Landsk. 2 Pd. Smør. Lindaas prestebol beneficeret. Ingen Husmandsplads. Intet Sætter. Ringe brendeved. 1 flomqvern. Ligger ved Søen 6 Mil fra Bergen. Ringe koruart og sehels letvunden. Saar 2½ Td., afler 7 Td. Føder 9 Kiør, 4 Ungnød, 9 Faar, 1 Gied. Lever af qvegets afling. Skyldi vart standande med 2 pd. S.

Foto: Svein D. Viken