Bruk 9.

– Apletræhulen (Aplehola)

Mons Erikson Sandnes, f. 22/7 1856 på b.nr. 1, d. 21/2 1927. 11/1 1878 g.m. Lisa Bastesdtr. Kalhovdaf. 30/7 1855 på b.nr. 5, d. 23/7 1919.
Born: 
a.  Erik f. 21/5 1878. Sjå under handelsmenn på Solheim.
b.  Boletta Nikola f. 26/8 1881. Reiste til Amerika 1903. Sjå utflytte.
c.  Erikka Laurentse f. 21/12 1883. Sjå nedanfor.
d.  Berta f. 31/7 1886, g.m. Johan Otterstad. Sjå b.nr. 7 på Sandnes.
e.  Ragnvald, tvilling med d. D. 3/7 1889.
f.  Ragnvald f. og d. 1889.
g.  Ragnvald f. 16/8 1890. Nr. 2 her på bruket, d. 12/2 1935.
h.  Laura Jørgina f. 20/12 1892, g.m. Johannes Olson Odnekvam frå b.nr. 2. Utvandra til Amerika.
i.  Malvin Ludvig f. 8/8 1896. Sjå utflytte.
j.  Ingolf Emil f. 12/8 1898, d. 4/11 1918. Skuleelev.
Hev ikkje funne noko um skøyte til Mons Erikson. Det var han som sette upp hus på bruket. Han dreiv landhandel.

Ragnvald Monsson Sandnes, f. 16/8 1890, d. 12/2 1935, g.m. Amalie Berntine Pedersen frå Bergen, d. 13/3 1969.
Born: 
a.)  Laura f. 24/4 1918, g. 19/1 1950 med Magnus Nilsson Sæle frå Sund, bustad Sæle.
Deira born:
a.  Egil f. 27/1 1952.
b.  Frode f. 19/5 1955.
————————————-
b.)  Ingolf Emil f. 17/8 1919, d. 30/12 1970, g. 11/11 1952 med Laura Monsdtr. Synnevåg, Austrheim. Bustad Bergen.
Deira born:
a.  Svein f. 13/7 1953.
b.  Mona f. 27/7 1957.
—————————————-
c.)  Peder Krogh Bødtker f. 18/9 1920, g. 4/5 1963 med Annie Sjåstad frå Bergen. Bur i Bergen.
d.)  Kornelia f. 1922. Død lita.
e.)  Kornelia f. 25/9 1925, g. 14/8 1848 med Henry Vatne frå Bergen. Sjå Kvamme b.nr. 14.
Deira born:
a.  Steinar f. 22/5 1951.
—————————————–
f.)  Mary f. 12/12 1926, g. 4/10 1947 med Rasmus Øpsen frå Herdla. Bustad Bergen.
Deira born:
a.  Atle f. 22/2 1950.
b.  Rune f. 1/5 1953.
——————————————
g.)  Ragnar Artur f. 12/9 1928, g. 21/5 1949 med Dagny Mortensen frå Bergen. Sjå Åsmundsbotn b.nr. 1 og feste nr. 13.
h.)   Rigmor f. 29/6 1931, g.m. Leif Reidarson Berge frå Høyanger, bustad Kongsberg.
Deira born:
a.  Hans Reidar f. januar 1959.
b.  Jan Erik f. 18/5 1966.
——————————————-
i.)  Håkon f. 9/3 1937, g.m. Karen Reigstad. Dei bur i Bergen.

Ragnvald M. Sandnes hadde handelen ei tid, men reiste sjølv som maskinist.
19/11 1928 skøyte frå skifteretten i Mons Erikson Sandnes og kona Lisa Bastesdtr. sitt dødsbu til arvingane Malvin Monsson Sandnes og systeri e. Erikka Kvinge på d. b. for 6 000 kr. Nr. 2 har berre leigt handelsplassen.
9/11 1937 skøyte frå Erik Arneson Sandnes til Mons Erikson og kona sitt dødsbu for 250 kr. NB. dette er så å forstå at Mons Erikson hadde ikkje skøyte på grunnen. Skøyte 1928 gjaldt altså berre husa på bruket.

Malvin Ivarson Kvinge f. 31/1 1905 på Sandnes b.nr. 12 (1a), d. 3/6 1987. Gift 23/9 1934 m. Sigrid Herlaugsdtr. Holmås, f. 4/10 1912 i Lindås.
Born: 
a.)  Sollaug f. 28/8 1935, g. 26/3 1959 m. Trygve Emil Kvamsdal. Sjå Amundsbotn, festenr. 14.
b.)  Ivar Einar f. 5/6 1944, g. 23/3 1968 m. Solbjørg Nesje. Sjå Amundsbotn, festenr.12.
c.)  Harald f. 10/6 1947, g. 7/8 1971 m. Sigrid Røsseland f. 15/10 1947 i Husnes. Bur på Stord.
Deira barn:
a.   Øystein f. 15/5 1972
b.   Lars Malvin f. 13/2 1976
————————————-
d.)  Elin f. 29/9 1953, g. 28/6 1975 m. Gunnar Flatland, f. 11/8 1950 i Sogndal. Bur i Førde.
Deira barn:
a.  Håvard f. 12/1 1979
b.  Frode f. 13/1 1982
c.  Guro f. 8/2 1994
Skøyte 3/12 1960 til Malvin Kvinge for 4800 kr.

Einar Kvinge og hans huslyd budde her fram til dei bygde seg hus i Amundsbotn 1982.
Skøyte 2/9 1974 til Einar Kvinge på dette bruk og b.nr. 24 for kr 18 438 med festerett.