Bruk 50

Utskilt frå b.nr. 2.


Festekontrakt grb.f. 11/9 1981 til Masfjorden kommune på 80 år for årleg regulerbar avgift kr 5398, 75.
Dette er ei utviding av Sandnes bustadfelt.

Festenr. 4

Arne Hope, f. 6/11 1952 i Varhaug på Jæren (sjå Knappen under Solheim nr. 6d), g. 22/8 1986 m. Linda Haukås f. 11/8 1960 i Lindås.
Born: 
a.  Eirik f. 27/8 1984
b.  Vegard f. 3/10 1989
Festekontrakt 1/6 1984 til Arne J. Hope og Linda Haukås på 80 år, evt. lenger. Årleg avg. kr. 611.
Huslyden flytta til Stavanger 1991.

Svein Dortin Viken, f. 15/7 1957, g. 25/6 1988 m. Anngunn Gullbrå f. 15/8 1965, flytta inn sommaren 1991.
Born: 
a.  Eivind f. 27/4 1991
b.  Sindre f. 22/8 1994

Festenr. 5

1  Johannes Øpstad, f. 10/6 1947 i Fusa, g. 14/3 1970 m. Kirsten Margrethe Storebø, f. 29/3 1947 i Sund.
Born: 
a.  Kristian f. 18/5 1971, g. 18/6 1994 m. Hildegunn Strand.
b.  Anne f. 21/8 1974
c.   Åsmund f. 6/5 1979
Festekontrakt 26/10 1984 til Johannes og Kirsten Storebø Øpstad på 80 år, evt. lenger. Årleg avgift kr 682.

Festenr. 9

Torbjørn Sigurd Normannsen, f. 19/2 1943, g.m. Edith Synnøve Samuelsen f. 13/1 1943.
Born: 
a.  Tone Elisabeth f. 27/1 1975
b.  Anne Mette f. 27/11 1977
c.   Robert f. 11/5 1983
Festekontrakt 28/9 1982 til Torbjørn Normannsen på 80 år mot årleg festeavgift kr.822.
Huslyden flytta til Åsane i 1989.

Skøyte 18/7 1989 til Einå og Signy Lahti for kr 400000. Sjå nærare om dei under Skuggedal.

Festenr. 16 og 17

Terje Rasdal f. 24/5 1950 i Evanger, g. 28/7 1978 m. Berit Karin Lygre f. 12/4 1954 i Fusa.
Born: 
a.  Yngve f. 16/9 1981
b.  Stian f. 29/5 1984
Festekontrakt 23/5 1986 til Berit Lygre og Terje Rasdal på festenr. 16 og 17 på 80 år mot årleg avgift kr. 250.
I åra 1986 – 88 bygde Mjanger Trelast 4 hus i dette bustadfeltet. Komunen kjøpte dei til bustader for eigne tilsette.

Bustad nr. 15

Narinder Singh Bedi f. 10/5 1950 i India og kona Helen Balbir Bedi f. 31/7 1957 i Australia flytta inn ved årsskiftet 1986/87.
Dei hadde før budd i tenarbustaden ved Aldersheimen.
Born: 
a.   Monica Jasmeet, f. 1/4 1982
b.  Manmeet Singh, f. 18/5 1986
Huslyden flytta til Bergen sommaren 1987.

Knut Vidar Garlid f. 24/1 1964 i Bergen, g. 13/4 1991 m. Kjersti Aak, f. 30/4 1966 frå Telemark.
Born: 
Åsmund Aak Garlid f. 31/8 1992

Bustad nr. 19 A

Her bur Alice Toft f. 4/12 1959 på b.nr. 46 (1a) og dottera Anja Kristine f. 9/5 1984.

Bustad nr. 18 A

Birgitte Gullaksen f. 1/11 1968 i Austrheim, g. 10/7 1993 m. Paul Sundsbø f. 12/8 1964. (sjå Bauge b.nr. 2, 6e).