Bruk 4 og 5

Bruk 4. Tuft til heradshus

Utskilt frå b.nr. 1, 24/5 1897


På tufta vart sett opp heradshus med rom til skule og bank. I huset er no, 1973, kontor for formannskapet, herads- og likningskontor og folkeboksamlinga.
Eigaren av b.nr. 1. «ansees» å ha grunnbokh. Kjøpar Masfjorden kommune. I den tidlegare lærarbustad bur no:
Klara Andreasdtr. f. Heggøy frå Øygarden, f. 8/10 1911, g. 7/6 1947 med skomakar Torgeir Kristenson, f. 3/10 1893 på g.nr. 16, b.nr. 1. Han budde på aldersheimen «Kveidsol», d. 4/11 1973. Klara er pedell i heradshuset.

Handverk og industri:

Bruk 5. Røysåkeren

Utskilt frå b.nr. 2 og 10, Heggheim. Utskilt frå b.nr. 1.
Hustuft til R. N. Kvamsdal.


Rasmus Nilsson Kvamsdal, f. 20/1 1868, d. 30/7 1937, foreldre Nils Klausson Kvamsdal, frå b.nr. 3 og Henrikka Hansdtr. Rambjørg frå b.nr. 1, g. 15/5 1890 med Sygni Martinusdtr. Sandnes, f. 27/4 1863 på Sandnesneset, d. 24/1 1948, foreldre Martinus Arneson frå I. Hope b.nr. 1. og Brita Ivarsdtr. Sandnes.
Born: 
a.)  Nils f. 1/9 1890, d. 17/8 1921, g. 31/5 1914 med Laura Johanna Larsen frå Bergen.
Deira born:
a.))  Kjellaug f. 8/10 1914, g.m. Frits Christensen frå Tyssedal. 2. gong g.m. Reidar Paulsen frå Jøssingfjord, f. 16/2 1921. Bur i Odda.
Born:
a.  Nils Henry f. 9/10 1939, g.m. Gerd Johnsen f. 21/3 1940 i Telemark. Bustad Spikkestad.
Born:
a.  Geir f. 23/7 1962.
b.  Jonny f. 14/2 1967.
———————————————
b.  Rune f. 26/7 1947, g.m. Marthe Torill Hansen f. 6/5 1950, Odda.
Born:
a.  Åse Kristin f. 28/3 1968.
———————————————
c.  Tor f. 31/12 1949.
———————————————
b.))  Signe Rigmor f. 19/9 1919, g.m. Anders Møen Lassen f. 29/5 1917 i Svelvik. Bustad Svelvik.
==============================
b.)  Betzy Mathilde f. 28/1 1892, g. 19/10 1919 med Herman Gudmundson Heggenes frå Gulen, Betzy d. 29/7 1947. Herman var tilsett i politiet, Bergen, d. 20/3 1957.
Deira born:
a.)) Bjørg Helga f. 26/10 1920, g.m. Kåre Johan Karlsen f. 12/1 1917 i Bergen d. 9/7 1973. Bustad Laksevåg.
Born:
a.  Harald Heggenes f. 5/5 1950, g.m. Tove Toft.
Born:
a.  Hege Beate f. 14/10 1968.
b.  Henning f. 11/6 1972.
———————————————–
b.)) Nell f. 30/7 1922, g.m. Arne Martin Steffensen f. 21/12 1920 i Askøy, bustad Bergen. Sjå b.nr. 21.
Born:
a.  Betty Helen f. 16/11 1948, g.m. ing. Trygve Conradi, Eydehavn.
b.  Kari-Ann f. 29/11 1952, g.m. Stein Erik Bakke, Oslo.
Born:
a.  Steffen Erik f. 27/12 1972.
———————————————–
c.  Herman Aagast f. 8/1 1959.
———————————————–
c.)) Gerd f. 1/31924, g.m. Erling Blomstø, f. 5/8 1920 i Tjøtta. Bustad Fana.
Born:
a.  Trude Heggenes f. 8/12 1949, g.m. Peter Lord Harrigan, USA.
b.  Endre Heggenes f. 23/7 1951, g.m. Helen.
Born:
a.  Glenn Ingebrigt f. 14/10 1971.
———————————————
c.  Morten Erling Heggenes f. 16/9 1959.
———————————————-
d.)) Sigurd Rune Kvamsdal f. 2/7 1926, g.m. Ellinor Berit Hansen f. 19/5 1929 i Bergen. Bustad Bergen.
Born:
a.  Bente f. 27/5 1951, g.m. Frank Damm.
Born:
a.  Frank Robert f. 8/8 1971.
b.  Lene f. 24/11 1972.
———————————————–
b.  Sissel f. 21/10 1952.
c.  Grethe Joan f. 16/4 1957.
———————————————-
Herman G. Heggenes vart gift 2. gong Gudveig Hvaale frå Nore i Nummedal.
===============================
c.) Helga f. 27/6 1894, sjukepleiar, Ullevål, Oslo, d. 30/6 1959.
d.)  Sigurd Konrad f. 13/1 1896, g. 1924 med Dagny Mjøs frå Bergen. Han var kontormann ved Nordhordland soren­skrivarkontor, d. 21/10 1925.
e.)  Martinus f. 3/2 1898, g. 17/12 1932 med sjukepleiar Kirsti Petersborg, f. 28/4. 1904 i Balsfjord. Dei er nr. 2 her på bruket.
f.)  Aslaug f. 7/11 1900, var lærar i Masfjorden
g.)  Kristina Kitty f. 12/3 1903. Ho var oversyster ved Neeven­gården sjukehus, Bergen. Bur no på «Knausen», feste 1 Åsmundsbotn.
h.)  Hinda Liv f. 27/12 1916, student 1938, g. 1943 med siv.ing. Arne Kjos frå Voss, f. 8/5 1919.
Deira born:
a.))  Gullbrand f. 29/8 1944, advokat, g. 1969 med Ingrid Qvam, sjakepleiar, f. 24/11 1945 i Trondheim.
Born:
a.  Astrid f. 22/5 1970.
———————————————–
b.)) Liv Kristina f. 29/11 1947, adjunkt.
Born:
a.  Eirik f. 4/9 1970.
———————————————–
c.)) Solveig Kjos f. 6/2 1949, student, g. 1973 med skulelev Arvid Ekremsvik, Måløy, f. 4/1 1949.

R. N. Kvamsdal gjekk i fargarlære i Haus, bygde så fargeri og stampeverk på Sandnes, gjorde stipendiereiser og sette seg inn i mo­derne drift og utvida næringa til fabrikkmessig drift.
Utan å ha gjenge teoretiske skular, vart han vald til direktør i Masfjorden sparebank og vart fyrste-direktør der.
12/7 1897 skøyte frå Emanuel Olson, på b.nr. 5 for 420 kr.

Martinus Rasmusson Kvamsdal, f. 3/4 1898, d. 11/7 1982. Gift 17/12 1932 m. Kirsti Petersborg f. 28/7 1904 i Balsfjord, d. 6/12 1980.
Born:
a.)  Rolf Sigmund f. 10/10 1933, g.m. Erna Olsen frå Flatanger, f. 28/3 1940. Bustad Trondheim.
Deira born:
a.   Siv Elise f. 13/1 1966
b.   Dag Tinus f. 2/12 1966
———————————————–
b.)  Asbjørn Nils f. 22/9 1935, g.m. Else Meyer f. 16/1 1939 i Bergen. Bustad Bergen.
Deira born:
a.    Bjørn Martinus f. 22/8 1965, g.m. Monica Fredriksen f. 18/2 1972. 2 barn.
b.    Ingrid f. 10/7 1974
———————————————–
c.)  Sissel f. 5/9 1937, g. 22/8 1966 m. Tor Husby, f. 29/8 1939 i Tromsø. Bur i Røyken.
Deira born:
a.    Kirsti Gunvor f. 16/12 1968. Nr. 3 her.
b.    Katrine f. 15/4 1972
———————————————-
d.)  Sigrunn Helga f. 29/5 1942, g.m. Luis Adrover f. 28/10 1937 i Spania. Bur i Madrid.
Deira born:
a.    Andres Kjetil f. 4/9 1967
b.    Kari Isabel f. 4/8 1970.
———————————————-
e.)  Kirsten Magnhild f. 9/10 1945, g. 10/8 1968 m. Bjarne Hope f. 30/3 1944 på I. Hope b.nr. 1 (14f). Bur i Oslo.
Deira born:
a.    Rune f. 13/2 1974
b.    Silje f. 6/8 1978

Skøyte 20/11 1933 gjev Martinus Kvamsdal grunnbokheimel for bruk 5 og 10 for 6000 kr.

Skøyte 1/7 1987 frå arvingane etter Martinus Kvamsdal til Asbjørn Kvamsdal, Sissel Husby og Magnhild Hope for kr 30 000 for b.nr. 5 og 10.
Skøyte 10/5 1991 til Sissel Husby og Magnhild Kvamsdal Hope for kr 50000.
I huset bur no (1994) Kirsti Kvamsdal Husby f. 16/12 1968 (sjå under 2c)og sambuaren Jon Einar Spetz f. 2/10 1967 i Stockholm.