Bruk 2

Johans, nemnd fyrste gong 1603, siste 1620.

Gullich Joensen, frå 1620 til 1668 og Sæbiørn saman med han frå 1657 til 1668 og k.h. lenger.

Lasse Jonson, nemnd fyrste gong 1691, siste 1701.

Lasse Ivarson Fausdal f. 1695.
5/8 1715 bygselsetel frå Johan Matsøn til Lasse Ivarson Fausdal ½ 1 s., ½ mele malt.

Jørgen Anfinnson I. Hope f. 1693 på b.nr. 2, d. 1769. g.m. Helga Rasmusdtr., truleg e. etter Lasse Ivarson, d. 1740. 1741 g.m. Kari Jonsdtr. Kvamme f. 1711 på b.nr. 1, d. 1747. 1747 g.m. Kari Monsdtr. Kvingedal.
Born:
a.  Lasse f. 1717, g.m. Kristi Andersdtr. Kvingedal 1742. Ho frå b.nr. 3. Dei fekk sonen Rasmus på Sandnes.
b.  Brita f. 1718.
c.   Baste f. 1720.
d.   Nils f. 1722. Fekk barn med Helga Monsdtr. Kaland i Lindås 1743. Nils vart 1751, g.m. e. Anna Knutsdtr. Hope i Lindås.
e.   Randi f. 1724.
f.    Rasmus f. 1731, d. 1746.
g.   Helga f. 1742.
h.   Anfinn f. 1748, g.m. e. Siri Ivarsdtr. Nesbø i Myking 1771.
i.    Mons f. 1753, g.m. Dordi Hansdtr. Nordland frå b.nr. 3, 1783. Bustad Rambjørg, b.nr. 5.
j.    Helga f. og d. 1758.
k.   Kari f. 1758, tvilling med j.
Dagsett 6/3 1716 og tingl. 13/3 1717 bygsel frå Johan Matsøn til Jørgen Anfinnson Hope på ½ 1. s. ½ mele malt i Sandnes.

Anders Olson Bakke, frå St. Sleire b.nr. 7, f. 1741, d. 10/11 1838.1769 g.m. e. Kari Monsdtr. Sandnes, d. 1784. 1785 g.m. Engel Guttormsdtr. Andvik f. 1749 på b.nr. 7, d. 1823.
Born: 
a.  Guttorm f. 1787, d. 1792.
b.  Kari f. 1789, d. 1790.
c.   Anna f. 1792. Sjå under nr. 8 her på bruket.
d.   Brita f. 1793, g.m. Torgeir Johannesen Reknes 1825, b.nr. 1.
e.   Ola f. ? Nr. 7 her på bruket. Det syner seg då Ola døyr at han er den eldste av syskjenlaget f. 1786.
Hev ikkje funne tinglese nokon bygselsetel til Anders Olson.

Ola Andersson Sandnes, f. 1786, d. 16/9 1837. Han var ugift.
1812 bygselsetel frå Arnold Meyer til Ola Andersson ½ l. s ½ mele malt, «hvilken jord hans fader Anders Olsen formedelst alderdom svaghed frivillig har opsagt». Kår til faren og mori: 3 t. korn, 1 t. potetor, 3 kyr, 4 smale, 2 geit. 1832 kongel. skøyte til Ola Andersson.

Torgeir Torgeirson Totlandsdal, f. 1779, d. 5/12 1862. 1817 g.m. Anna Andersdtr. Sandnes f. 1792, d. 1831.1831 g.m. Herborg Hansdtr. Hosteland, f. 1798 på b.nr. 5, d. 9/7 1851.
Born: 
a.  Anders f. 1817. Nr. 9 her på bruket.
b.  Randi f. og d. 1820.
c.   Torgeir f. 1820, g.m. e. Anna Eriksdtr. Kvingedal på b.nr. 2.
d.   Engel f. 1824, g.m. Ola Rasmusson Åmundsbotten. Bustad Tverbjørg b.nr. 2.
e.   Randveg f. og d. 1826.
f.    Anias (Ananias) f. 1831, d. 1832.
1832 skøyte frå Ola Andersson til systermannen Torgeir Torgeirson. Kår til Ola Andersson: 1 t. korn, 2 kyr, 4 smale, 2 geit.

Anders Torgeirson Sandnes, f. 1817, d. 16/2 1899. 24/6 1847 g.m. Ragnhild Olsdtr. Duesund f. 1818 på b.nr. 1, d. 18/3 1911.
Born: 
a.  Anna f. 6/3 1848, d. 26/11 1933. Ugift. Budde heime.
b.  Kari f. 6/5 1849. Sjå under nr. 10 her på bruket.
c.   Torgeir f. og d. 1853.
d.   Herborg f. 25/6 1857, g.m. Mons Martinusson Bauge. Bustad Brattli under Bauge.
e.   Olina f. 2/8 1860, g.m. Erik Martinusson Bauge på b.nr. 2.
f.    Trina f. 20/12 1864, g.m. Ludvig Martin Olson Opdal frå Gulen 29/10 1889. Bustad Fonnebust, Lindås.
7/5 1846 tingl. skøyte frå Torgeir Torgeirson til sonen Anders.

10  Emanuel Olson Kvamsdal, f. 1840 i Lidi under Kvamsdal, d.12/2 1915. 24/5 1875 g.m. Kari Andersdtr. Sandnes f. 6/5 1849, d. 12/4 1917.
Born: 
a.  Andreas f. 15/7 1875. Nr. 11 her på bruket.
b.  Ola f. 19/9 1878. Sjå Matre hotel.
c.   Rasmus f. 20/3 1881. Sjå utflytte.
d.   Torgeir f. 6/5 1885. Utfl. til U.S.A. Laksefiskar og skogsarb.
e.   Sigfrid f. 19/10 1888, g.m. e.m. Jetmund Jonson Hosteland på b.nr. 8.
22/11 1879 skøyte frå Anders Torgeirson til dottermannen Emanuel Olson for 1700 kr. og kår (800 kr.).

11  Andreas Emanuelson Sandnes, f. 15/7 1875 (10a), d. 25/5 1963. Gift 15/6 1902 m. Olina Dortea Jonsdtr. Hosteland, f. 24/7 1877 på bruk 8 (7c), d. 6/1 1967.
Born: 
a.  Kristina f. 22/12 1904, g. 22/6 1928 m. Martin Johan Jonasson Brugger, f. 19/7 1900. Sjå Træsdalen under Areklett.
b.  Emanuel f. 14/10 1908. Nr. 12 her på bruket.
c.   Jon f. 28/8 1911. Bur i Bergen.
d.   Martin f. 28/4 1914, d. 13/8 1942. Torpedert i Atlanteren.
e.   Dagfinn Andreas f. 7/10 1918, g.m. Borgny Brekke frå Hyllestad. Bur i Bergen.
f.    Magnhild f. 4/6 1922, g. 19/8 1953 m. Nils Kristoffer Johannesson Træet frå Askøy. Bur der.
Deira born:
a.    Arne Jan
b.    Martin Sandnes
12/5 1906 skøyte frå Emanuel Olson til sonen Andreas for 2200 kr og kår.

12  Emanuel Andreasson Sandnes, f. 14/10 1908 (11b), g. 12/7 1938 m. Birgit Olga Ivardtr. Kvinge f. 8/7 1907 på Sandnes b.nr. 12 (1b).
Skøyte 13/6 1956 frå Andreas Sandnes og kona Dortea til sonen Emanuel og kona Olga for 4500 kr og kår.

Utskilt frå b.nr. 2

24/5 1897 b.nr. 5 Røysåkeren.
27/6 1918 b.nr. 8 Sagholmen.
7/1 1930 b.nr. 11 Nesheim.
13/3 1936 b.nr. 13 Frihavn.
7/3 1941 Slippen.
8/5 1950 b.nr. 17 Bankstad.
5/3 1951 b.nr. 18 Framnes.
11/10 1954 b.nr. 20 Sjøberg.
6/9 1961 b.nr. 25 Utvida kyrkjetomt.
1/6 1965 b.nr. 28 Nausttomta, 1/9 1967 Feste nr. 4.
3/8 1968 b.nr. 35 Solheim, 27/3 1969 Feste nr. 5.
6/6 1969 b.nr. 36 Hamnestøa og b.nr. 37 «Tanngarden». 6/6 1969 b.nr. 38 «Med oldra».

Utflytte frå b.nr. 2.

Nr. 10 c. Rasmus Emanuelson Sandnes f. 20/3 1881. 3/6 1905 g.m. Gjøri Hansdtr. Vangsnes frå Sogn.
Born: 
a.  Erling f. 30/11 1905. Ingeniør i U.S.A.
b.  Hans f. 14/5 1909, d. 6/2 1915.
c.   Karl Emanuel f. 29/1 1913, d. 15/4 1931.
d.   Hans f. 25/1 1919.
e.   Ingeborg Helena f. 22/12 1916.
f.    Rolf Georg f. 25/4 1923. Rasmus E. Sandnes er lagersjef hjå J. E. Mowinckel i Bergen.