Bruk 1. Brukarar

Sven, nemnd 1519 og 1522. Einebrukar.

Joen, nemnd 1563. Einebrukar.

Åmund, nemnd 1603.

Gudmund Thordsen frå 1608 til 1657.

Christopher, nemnd fyrste gong 1664, siste gong 1666.

Anders frå 1668 og utyver.

Joen nemnd fyrste gong 1691, siste gong 1701. Fekk dotri Dordi då.

Hans Monsson. Fødestad ukjend. 34 år 1701, d. 1736. Truleg g.m. e. etter Joen.
Born: 
a.  Jon f. 1702, død fyrr skifte etter faren 1736.
b.  Hans f. ? Lever ved skifte etter faren.
c.   Ola f. 1711, d. fyrr skifte etter faren.
d.   Marita f. 1714. Sjå under nr. 9 her på bruket. 1720 uppattnying av bygsli frå Niels Schøitt til Hans Monsson ½ l. s. ½ t Malt.

Mons Johanson, f. 1708. Fødestad ukjend, d. 1754. g.m. Marite Hansdtr. Sandnes f. 1714.
Born: 
a.  Marite f. 1737.
b.  Hans f. ?, g.m. Anna Nilsdtr. Solheim. Bustad Rambjørg, b.nr. 3.
c.   Johannes f. 1741, d. 1758.
d.   Jon f. 1743, d. fyrr skifte etter mori.
e.   Unna f. 1745, g.m. Trond Kolbeinson Fjellanger 1767. Bustad Sandnesneset.
f.    Ola f. 1744, g.m. Siri Bertelsdtr. S. Hope. Bustad Hodneland i Myking.
g.   Brita f. 1750, g.m. Knut Bertelson S. Hope. Sjå Lidi under S. Hope.
h.   Ingeborg f. 1753, d. 1838. Legdslem.
Dagsett 29/10 1736 og tingl. 23/11 1736 bygselsetel frå Niels Schiøtt til Mons Johanson ½ 1. s. ½ t malt i Sandnes, «Lindaas prestbol benaadet».

10  Lars Monsson S. Hope, f. 1735 på b.nr. 5, d. 1811. 1755 g.m. e. Marite Hansdtr. Sandnes, d. 1779. 1780 g.m. Dordi Bertelsdtr. S. Hope f. 1751 på b.nr. 1.
Born: 
a.  Mons f. og d. 1756.
b.  Mons f. og d. 1757.
c.   Mons f. 1759, g.m. Gyri Olsdtr. Rambjørg 1785. Bustad der på b.nr. 6.
d.   Mons f. 1780. Nr. 11 her på bruket.
e.   Marta f. 1784.
f.    Anna f. 1789, g.m. e.m. Erik Monsson S. Hope 1826 på b.nr. 5.
g.   Gjertrud f. 1792, g.m. Rasmus Ivarson Mjanger frå b.nr. 1, 1824. Bustad Furebotten, b.nr. 3.
Dagsett 28/7 1755 og tingl. 11/10 1757 bygselsetel frå Ludvig Daae til Lars Monsson ½ 1. s. ½ t. malt i Sandnes.

11  Mons Larsson Sandnes, f. 1780, d. 28/9 1845. 1811 g.m. Lisbet Erikdstr. S. Hope f. 1756 på b.nr. 5, d. 27/2 1848.
Born:
a.  Lars f. 1813, g.m. Marta Larsdtr. Elvik frå b.nr. 3. Bustad S. Hope b.nr. 5.
b.  Botilla f. og d. 1815.
c.   Botilla f. 1816, d. 2/7 1892.
d.   Dordi f. 1817, d. 27/2 1870.
e.   Anna f. 1820, g.m. Sjur Olson Andvik på b.nr. 4.
f.    Erik f. 1824. Nr. 12 her på bruket.
g.   Marta f. 1824, d. på S. Hope 5/4 1900. «Kårtagende».
h.   Mons f. 1827, g.m. Helena Larsdtr. Haugsvær frå b.nr. 1. Flytte til garden Løvås i Lavik 1856.
i.    Ola f. 1830. Flytte til Bergen 1850.
1810 bygselbrev frå Arnold Meyer til Mons Larsson Sandnes ½ 1. s. ½ t. malt. Årleg leiga 1 mk. 4 sk. og 2 arbeidsdagar. Kår frå Mons til mori Dordi Bertelsdtr.: 2 t. korn ½ t potetor, 2 kyr, 4 smale, 2 geit.

12  Erik Monsson Sandnes, f. 1824, d. 25/3 1910. 24/6 1847 g.m. Ingeborg Johannesdtr. Odnekvam f. 1819. Sjå b.nr. 1. på Odnekvam, d. 5/8 1847. 16/4 1848 g.m. Erikka Arnesdtr. S. Hope f. 1824. på b.nr. 5, d. 3/11 1912.
Born: 
a.  Ingeborg f. 16/12 1849, g.m. Johannes Åmundson N. Kvin­ge på b.nr. 9.
b.  Arne f. 3/9 1851. Nr. 13 her på bruket.
c.   Elisabet f. 27/3 1854, g.m. ein mann som heitte Foss. Budde i Bergen. Elisabet d. i Masfjorden 15/9 1931.
d.   Mons f. 22/7 1856. Sjå under handelsmenn her på Sandnes, b.nr. 9, Apletræhulen.
e.   Ola f. 30/7 1858, g.m. Marta Lovisa Botolfsdtr. Torsvik 6/6 1882. Sjå utflytte.
f.    Engelina f. og d. 186T.
g.   Engelina f. 1862, g.m. Ola Jonson Torsvik 21/6 1886. Sjå Torsvikåsen.
h.   Andreas f. 13/7 1866, g.m. Brita Kolbeinsdtr. Kleppe. Sjå utflytte.
i.    Anna Kristina f. 27/12 1870, g.m. Isak Bendikson Eikemo. Sjå utflytte.
1847 kongel. skøyte til Erik Monsson Sandnes for 300 spdl. og jordavgift 1 t. 3 skj. 2 fjdk. bygg.
Erik Monsson Sandnes var prestens medhjelpar gjenom mange år. Han var ogso postopnar. Medan Lindås Masfjorden var eit herad, sat han i heradstyret og var ogso varaordførar. Fyrr han tok farsgarden, var han lærar nokre år.

13  Arne Erikson Sandnes, f. 3/9 1851, d. 8/1 1907. 1/11 1881 g.m. Ingeborg Bertina Bastesdtr. Kalhovda f. 12/7 1861 på b.nr. 5, d. 1942.
Born:
a.  Erik f. 8/8 1882. Nr. 14 her på bruket.
b.  Bernhard f. 24/4 1885. Sjå under handverkarar.
c.   Erikka Bergitta f. 26/10 1887, d. 1/8 1889.
d.   Erikka Bergitta f. 6/6 1890: Ugift. Bur heime, d. 16/9 1965.
e.   Toralf f. 13/8 1893, d. 27/3 1894.
f.    Nilla Larsina f. 8/9 1895, g.m. Jonas Johannesson Nordland frå b.nr. 1. Sjå Nørland b.nr. 1.
g.   Tora f. 6/5 1898, d. 19/4 1906.
h.   Amhild Ingeborg f. 30/5 1903. Sjå utflytte.
17/10 1887 skøyte frå Erik Monson til sonen Arne for 1600 kr. og kår (770kr.).

14  Erik Arneson Sandnes, f. 8/8 1882, d. 20/8 1959. Gift 29/5 1908 m. Gunhild Aletta Gudmundsdtr. Heggenes f. 19/2 1888 i Kyrkjebø, d. 23/6 1974.
Born: 
a.)  Gunvor Teodora f. 15/2 1909, g. 3/7 1935 m. Anton Bertin Tormodson Torsvik, f. i Dragøy 3/7 1908 (6k), d. i Afrika 21/8 1941.
Deira born:
a.    Alf f. 16/7 1936
b.    Erik Tore f. 29/12 1939
—————————————–
b.)  Ingeborg f. 16/4 1910, d. 8/10 1971. Gift 25/6 1934 m. Kåre Jansen Kruger frå Fusa.
Deira born:
a.    Åge f. 8/4 1935
b.    Peik Jan f. 1/1 1937
c.    Turid f. 6/9 1938
——————————————-
c.)  Arne f. 5/2 1914. Nr. 15 her.
d.)  Sverre f. 2/12 1915, g.m. Evelyn. Bur i USA.
e.)  Konrad Toralf f. 17/4 1918, d. 3/9 1990. Gift 3/10 1959 m. Margit Nesse frå Bremnes, f. 20/9 1928. Bustad Bergen.
Deira born:
a.    Margunn f. 8/5 1961, g. 30/8 1986 m. Steinar Atle Sellevoll f. 25/7 1961 frå b.nr. 24 på N.Kvinge. Bur på Sotra.
Deira born:
a.  Stian f. 28/1 1989
b.  Andre f. 4/12 1992
—————————————-
f.)   Erling f. 5/12 1920, g. 17/7 1948 m. Frida Ludvigsdtr. Furnes frå Gulen. Sjå b.nr. 19.
g.)   Torbjørg Gudveig f. 7/9 1923, g. 16/5 1948 m. Kåre Arneson Riisnes, f. 11/10 1929 på Hosteland b.nr. 3 (10d). Bur i Bergen.
Deira born:
a.    Emmy f. 24/3 1949
b.    Kjell f. 24/8 1951
—————————————–
h.)  Emmy f. 31/3 1928. Ho omkom ved d/s Masfjords forlis ved Duesund 3/2 1944.
Skøyte 9/9 1911 frå buet etter Arne Erikson til Erik Arneson for 2000 kr og kår til mora.

15  Arne Erikson Sandnes, f. 5/2 1914 (14c), g. 26/6 1938 m. Ragna Mikalsdtr. Torsvik f. 11/5 1914 i Amundsbotn, b.nr. 1 (2d).
Born: 
a.)  Reidun Anlaug f. 5/1 1940, g. 19/10 1962 m. Olav Isdal. Dei bur i Alversund.
Deira born:
a.    Britt f. 12/5 1965
b.    Eivind f. 10/3 1969
—————————————-
b.)  Erik Atle f. 24/7 1944, g. 28/3 1963 m. Anne Karin Bjørnseth, f. 2/7 1945 i Flora. Bur i Bergen.
Deira born:
a.    Linda f. 14/10 1968
b.    Rune f. 20/3 1970
c.    Arne Hugo f. 2/8 1976
—————————————–
c.)  Torill Karin f. 16/3 1949, g. 4/8 1976 m. Egil Larsen f. 21/4 1950. Bur i Bergen.
Deira born:
a.    Erik f. 11/6 1978
Skøyte 28/12 1958 til Arne og Ragna Sandnes for 5000 kr og kår.

Utskilt frå bruk nr. 1.

Festekontrakt, dat. 14/3 1952 på dette feste nr. 3 frå Erik A. Sandnes til Gudveig Heggenes for 99 år mot årleg avgift kr.35.- og på nærare tilførde vilkår. Grbf. 5/4 1952.
Festekontrakt, dat. 1/9 1967 på feste nr. 4 under b.nr. 1. og 2, frå Arne Sandnes og Emanuel Sandnes til Masfjorden kommune for 99 år mot årleg avgift kr.99.- og på nærare tilførde vilkår. Grbf. 10/11 1967.

Feste nr. 5 under b.nr. 1. og 2. Festekontrakt, dat. 27/5 1969 frå Arne og Emanuel Sandnes til Masfjorden kommune på dette festenr. for 99 år frå 1/1 1969 mot årleg avgift 250 kr., og på visse vilkår. grbf. 22/9 1969.

Utflytte frå b.nr. 1

Nr. 12 e. Ola Erikson Sandnes f. 30/7 1858. Bustad Nyborg, Gulen. 6/6 1882 g.m. Marta Lovisa Botolfsdtr. Torsvik f. på b.nr. 1.
Born: 
a.  Botolf, kontorist hjå J. E. Mowinekel i Bergen.
b.  Erik. Reiste som maskinist ei tid. No handelsmann på Nyborg etter faren.
c.   Erikka. Gift i Manger.
Ola E. Sandnes var fyrst landhandlar i Kilstraumen. Men sette seg so ned som handelsmann på Nyborg i Gulen.

Nr. 12 h. Andreas Erikson Sandnes f. 13/7 1866. 2/8 1899 g.m. jordemor Brita Kolbeinsdtr. Kleppe, Hyllestad.
Born: 
a.  Astrid.
b.  Erik. Kom burt under krigen 1914/18.
c.   Karl. Sløydlærar i Hyllestad. No. d.
d.   Borghild. Jordemor i Hyllestad.
e.   Emilie.
Andreas E. Sandnes var landhandlar i Hyllestad.

Nr. 12 i. Anna Kristina Eriksdtr. Sandnes f. 27/12 1870, d. 28/8 1937, 30/6 1893 g.m. skreddar Isak Bendikson Eikemo f. 4/4 1867, d. 28/6 1938, frå eit plass (Nepegjerdet) på Eikemo i Masfjorden.
Familien flytta til Hellestrand, Holmedal, Sunnfjord i 1895 der Isak Eikemo byrja som landhandlar.
Born som vaks opp:
a.) Erling Eikemo f. 21.03.1899, d. 2/5 1972, g. 10/9 1921 med Paula Leikestad, Stadlandet f. 5/1 1899, d. 28/10 1993. Bur på Hellestrand, landhandlar.
==========================
Deira born:
a.)) Ingolf Eikemo f. 12/8 1922, d. 10/10 1989, g. 8/3 1944 med Minda Kvamsholm, Askrova f. 8/1 1923. Bur på Hellestrand, landhandlar.
—————————————
Deira born:
a. Harald f. 26/5 1944, g. Sollaug Åsnes, Straumsnes f. 5/6 1944. Bur i Stavanger
b. Aud f. 32/1 1946, sambuar m. Kjell Johansen. Bur i Stavanger
c. Kjell f. 15/8 1951, g.m. Erna Størdal, Holmedal f. 29/5 1956. Bur på Hellestrand
d. Erling Paul f. 28/11 1961, g.m. Velaug Dina Helle, Vårdal f. 14/12 1961. Bur på Hellestrand, landhandlar.
—————————————–
b.)) Alf f. 5/7 1924, g.m. Gunvor Vårdal f. 20/8 1924. Bur i Bergen
c.)) Harald f. 5/7 1924, d. 18/11 1930
d.)) Kirsten f. 24/6 1934, g.m. Konrad Grov, Atløy f. 18/9 1929. Bur på Atløy i Askvoll
===========================
b.) Alf f. 7/09 1901, d. 1986, g. med Solveig Jakobsen, Bergen. Bur i Bergen
c.) Einar f. 4/11 1904, d. 10/8 1986. Ugift. Bur på Hellestrand
d.) Håkon f. 5/01 1914, d. 2002, g. med Anna Svedhaug, Selje. Bur i Sykkylven, handelsmann.

Nr. 13 h. Arnhild Ingeborg Arnesdtr. Sandnes f. 30/5 1903, d. 16/10 1932, g.m. Anders Eilifson Totland i Hosanger. Var gardbrukar.
Born: 
a.  Knut.
b.  Bjørg. Bjørg er uppali hjå Johan Otterstad her på Sandnes.