Bruk 2

Utskilt frå b.nr. 1, 1844.


Martinus Monsson S. Hope, f. 1820 på b.nr. 7, d. 27/11 1898. 1845 g.m. Kari Johannesdtr. Bauge f. 1817 på b.nr. 1, d. 16/4 1899.
Born:
a.  Erik f. 1846, d. 1847.
b.  Johanna f. 1847, d. 12/7 1889.
c.   Erik f. 1850. Nr. 2 her på bruket.
d.   Mons f. og d. 1852.
e.   Mons f. 1853. Sjå Lidi under Bauge.
f.    Henrik f. 8/1 1857. Sjå utflytte.
g.   Hans f. ?, d. 19/11 1880. Lærar.

Ved skifte etter Erik Monsson Bauge vart bruket sett til 400 dl., og same året vart garden delt i 2 like bruk. b.nr. 2 fekk Mons Henrikson Hope, noko som arv etter sonen og noko for skuld: Han hadde lånt sonen pengar då han kjøpte bruket.

1846 skøyte frå Mons Henrikson Hope til sonen Martinus 1 dl. 2 ort og 10 sk. for 200 dl. Kår frå Martinus til faren: 1 t. korn, 1 t. potetor, 4 merk humle, 1 ku, 2 smale, 3 geit. «Samtlige disse vilkårsprestasjoner blive af den opholdstagende selv at afhente.»

Erik Martinusson Bauge, f. 1850, d. 11/5 1899. 9/7 1884 g.m. Olina Andersdtr. Sandnes f. 1859 på b.nr. 2, d. 5/12 1898.
Born: 
a.  Hans f. 2/7 1885. Nr. 3 her på bruket.
b.  Martin f. 29/12 1886, d. 18/5 1891.
c.   Ragnhild f. 24/10 1890, d. 12/5 1891.
d.   Ragnvald Martin f. 12/7 1892. Nr. 4 her på bruket.
e.   Karina f. 24/12 1894. Er hushjelp på bruket, 1943, d. 10/5 1968.
20/11 1899 skifte etter Erik Martinusson Bauge. Bruket då utl. på sonen Hans for 1600 kr.

Hans Erikson Bauge, f. 2/7 1885. 7/6 1908 g.m. Bergljot Hansdtr. Wergeland frå Lauveidet f. 28/7 1886.
Hans og Bergljot reiste til Kanada 1910.

Ragnvald Martin Erikson Bauge, f. 2/7 1892, d. 8/5 1916. 12/6 1911 skøyte frå Hans Erikson Bauge til broren Ragnvald Martin for 1600 kr.
Nr. 4 vart sjuk, og andre fekk lov ta styrnaden på bruket.

Gjert Hansson Daae, Kjærdal, Frøyset, hev brukt bruket lengste tidi etter nr. 4 vart sjuk. Eigarar er Hans Erikson Bauge og systri Karina framleis 1943. 1948 yverdrege til Karina.

Paul Olaf Sundsbø, f. 19/1 1920 i Lindås, g. 26/6 1948 m. Aslaug Daae, f. 16/6 1922 på Frøyset b.nr. 3 (2e).
Born: 
a.  Kari f. 2/9 1949
b.  Randi f. 22/12 1950, g.m. Geir Kvinge frå Bergen. Sjå b.nr. 4, Kvinge S.
c.   Margot f. 14/3 1955
d.   Solveig f. 7/11 1957
e.   Paul Agnar f. 12/8 1964. Sjå Sandnes b.nr. 50.
Skøyte 1950 gjev Paul Sundsbø og kona Aslaug grunnbokheimel for 3000 kr og kår.
Huslyden flytta sidan til Lindås.

Bogsviki – Eit plass under Bauge. No nedlagt.


Lars Erikson Nordland, frå b.nr. 1, f. 1801, d. 29/5 1887. 1827 g.m. Brita Sjursdtr. Andvik frå b.nr. 4, f. 1802, d. 29/3 1888.
Lars var paktar på Kvalvågnest i Lindås, og der er nokon av borni fødde.
Born: 
a.  Brita f. 1826 fyrr foreldri var gifte.
b.  Marta f. 1828, d. 16/11 1904. Fekk sonen Nils med ein utbygdgut Nils Nilsen. Nils vart buande på St. Sleire, b.nr. 8.
c.   Erikka f. på Kvalvågneset. Vart gift i Børholmen i Gulen.
d.   Ragnhild f. på Kvalvågneset, g.m. Bertel Trondson Kvin­gedal, b.nr. 4.
e.   Sjur f. 1834.
f.    Sygni f. 1837, g.m. Kristen Olson Stegalvik. Bustad Lurkhaugen der.
g.   Johannes f. 1839, g.m. Sygni Nilsdtr. Lauvås frå Lindås 19/7 1868. Bustad Vestleitet under Frøyset.

Utflytte frå b.nr. 2

Nr. 1 f. Henrik Martinusson Bauge f. 8/1 1857. 16/7 1884 g.m. Sigrid Bergesdtr. Wergeland frå Lauveidet f. 25/3 1857. g.m. Ragna Utne, dotter til klokkar Utne i Bergen.

Born: 
a.  Solveig Konstanse f. 6/6 1887. Skulekjøkeninspektrise i Oslo.
b.  Hans f. 28/6 1889. Sjå nedanfor.
c.   Borghild f. 9/9 1891, d. 1918. Var då lærarinne i Aker.
d.   Helga Johanna f. 1893, d. som barn.
e.   Alfhild f. 14/9 1895. Sjå nedanfor.
f.    Trygve f. 9/11 1896. Sjå nedanfor.
g.   Ågot av andre ekteskap f. 18/5 1905. Kand. mag.
h.   Erling f. 1907. Kand. jur.

Henrik Bauge var lærar i Oslo.
Borni til Henrik Bauge:
Hans Henrikson Bauge f. 28/6 1889. Res. kap. til Sandviki, Bergen. g.m. Ester Egede Nissen f. 9/4 1894, dotter til prest Egede Nissen.
Born: 
a.  Kirsten f. 26/6 1915, g.m. Odd Hasselgern, tollmann i Bergen. Born: a. Svein f. 28/4 1941, b. Helge f. 2/12 1944.
b.  Sigrid f. 29/4 1917 g.m. Kåre Gule frå Bud. Born: Terje, Kåre, Brand og Brit.
c.   Henrik f. 17/6 1919. Stud. med.
d.   Eva f. 3/1 1921. Kand. filol., 16/8 1944 g.m. kand. filol. Odd Nordland.
e.   Alfhild f. 21/3 1923. Ferdig i handelsgymnaset. (1950).
f.    Ester f. 18/1 1930.
Alfhild Bauge f. 14/9 1895. g.m. kand. jur. Simon Høye, lensmann i Elverum. Born: Jens Henrik, Truls, Sigrid og Alf Simon.