Bruk 1

Brukarar: Berre 1 til 1845

Michel, nemnd berre 1610.

Joen, nemnd 1611.

Iffuer Joensen, nemnd fyrste gongen 1612, siste 1645. Truleg son til nr. 2. Kona heitte Unne. I soga for året 1615/16. finn ein dette: «Iffuer på Boge, echte mand, som hafde beligget, hans Thiennestepiige, Kari Johansdotter, efter formue, afftinget, for: penge 16 Daller. (Ei ku var den gongen verd 2-3 dalar).

Rasmus Larsson Andvik, frå b.nr. 3, d. 1703. Kona Anna Hognesdtr.. frå Areklett er enkja etter han ved skifte 1703. Men han må ha vore gift ein gong fyrr. Rasmus sat på bruket ved skattemanntalet 1666. Ved skifte 1703 levde desse bom etter Rasmus:
a.  Åmund, kom til Duesund, b.nr. 3.
b.  Erik.
c.   Fuse. Kom til Åmundsbotten.
d.   Siri.
e.   Anna.
f.    «nog» Siri.
g.   Engel.

Ola Nilsson L. Matre, frå b.nr. 2, f. 1665, d. 1741. 1703 g.m. e. Anna Hognesdtr. Bauge. 1724 g.m. Kari Hansdtr., k.h. dotter til Hans Monsson Sandnes på b.nr. 1, d. 1787, 92 år gamal
Born: 
a.  Anna f. 1724.
b.  Hans f. 1726, g.m. Engel Fusesdtr. Åmundsbotten. Bustad der.
c.   Siri f. 1728.
d.   Siri f. 1729, g.m. Magne Monsson Skjeggedal 1755.
e.   Nils f. 1732, d. 1773.
f.    Johannes f. 1738, g.m. e. Anna Rasmusdtr. Tverrbjørg 1761. b.nr. i.
g.   Lars f. ?, g.m. Botilla Monsdtr. Andvik 1750, b.nr. 3.
h.   Marita f. 1740, g.m. Rasmus Åmundson Duesund på b.nr. 2.
22/10 1704 tingl. bygselsetel frå Johan Matsen til Ola Nilsson Matre på ½ 1. s. i Bugen. Dagsett 17/11 1703. Bygsli uppattnya 1720. Då frå Niels Schiøtte.

Johannes Andersson Holsøy, f. 1722, d. 1796. 1742 g.m. e. Kari Hansdtr. Bauge, d. 1787. 1791 g.m. e. Ragnhild Larsdtr. Bauge. Sjå under nr. 7 her på bruket.
Born:
a.  Ola f. 1792, d. 1793.
b.  Kari f. 1793, g.m. Ola Halvardson Duesund på b.nr. 1.
Dagsett 17/4 1742 og tingl. 26/4 1742 bygselbrev frå Torgus Grøgård til Johannes Andersson på ½ 1. s. i Bogen. 1790 fekk han bygsel etter nr. 7.

Ola Hansson Åmundsbotten, f. 1757, d. 1790. 1789 g.m. Ragnhild Larsdtr. Totlandsdal f. 1752. Sjå under nr. 6, Bauge og nr. 8 Bauge.
Barn: 
a.  Johannes f. 1790. Nr. 9 her på bruket.
1787 bygselsetel til Ola Hansson frå sokneprest Jonas Hougs på halvdelen av bruket.

Johannes Magneson Skjeggedal, f. 1766, d. 16/11 1841. 1796 g.m. e. Ragnhild Larsdtr. Bauge. Sjå under nr. 7 og 6, 1834.
1796 bygsel frå Meyer til Johannes Magneson 1 pd. 12 mk. s. «før brugt af Johannes Anderssen».

Johannes Olson Bauge, f. 1790, d. 1832. 1911 g.m. e. Sygni Matiasdtr. Hosteland frå b.nr. 2, fødd på b.nr. 3.
Born: 
a.  Ragnhild f. 1813, g.m. e.m. Ola Rasmusson Åmundsbotten.
b.  Kari f. 1817, sjå under nr. 1 på b.nr. 2 på Bauge.
c.   Ola f. 1821. Nr. 11 her på bruket.
1811 bygselsetel frå Meyer til Johannes Olson mot kår til Johannes Magneson og Ragnhild Larsdtr.

10  Erik Monsson S. Hope, f. 1807 på b.nr. 7, d. 11/3 1844. 1834 g.m. e. Sygni Matiasdtr. Bauge, d. 11/11 1855.
1834 skøyte frå Sygni Matiasdtr. til Erik Monsson Hope for 200 spd. Ho hadde sjølv fenge skøyte det året.

11  Ola Johannesson Bauge, f. 1821, d. 2/11 1903. 1845 g.m. Ingeborg Torgeirsdtr. L. Matre f. 1817 på b.nr. 2, d. 6/1 1893.
Born: 
a.  Johannes f. 1848. Nr. 12 her på bruket.
b.  Brita f. 1851, d. 14/9 1925. Fatiglem.
c.   Torgeir f. 1852, d. ?
d.   Sygni f. 1855, g.m. Johannes Nilsson Einestrand frå Myking 22/6 1880. Sjå Duesund b.nr. 1.
e.   Ola f. 24/5 1861, g.m. Marta Arnesdtr. I. Hope. Bustad Rambjørg b.nr. 2.
Dagsett 1844 og tingl. 1846 skøyte frå Sygni Matiasdtr. til sonen Ola Johannesson 1 dl. 2 ort 11 sk. (halve garden) for 200 spdl. Og kår til mori: 1½ ku, 4 smale, 2 geit, 1½ t. korn, 12 skj. potetor.

12  Johannes Olson Rauge, f. 1848, d. 20/1 1901. Nyresjukdom. 24/6 1879 g.m. Ingeborg Rognaldsdtr. Mjanger f. 22/3 1856 på b.nr. 1.
Born: 
a.  Ola f. og d. 1880.
b.  Ingeborg Maria f. 15/3 1882, d. 17/5 1906, sjå under nr. 13 her på bruket.
c.   Tilla f. 30/8 1886.
d.   Ola f. 4/3 1890, d. 28/2 1907.
e.   Marta f. 11/2 1892.
28/10 1886 skøyte frå Ola Johannesson til sonen Johannes for 1400 kr. og kår (800 kr.).

13  Teodor Bertin Gjertson Kvingedal, f. 26/1 1884 på b.nr. 4 (6a), d. 25/7 1967. Gift 18/4 1909 m. Tilla Johannesdtr. Bauge, f. 30/8 1886 (12c), d. 3/4 1963.
Born:
a.)  Gerhard f. 22/2 1910. Nr. 14 her.
b.)  Ingeborg f. 1/12 1911, g.m. Hjalmar Hesthamar frå Vines i Hardanger, f. 21/4 1914.
Deira born:
a.    Astrid f. 3/7 1939, g.m. Torstein Hamre. 5 born.
b.    Svein f. 18/6 1943
c.    Turid f. 30/11 1946, g.m. Åge Velure f. 5/8 1946. 2 born.
d.    Torleiv Bertin f. 26/10 1948, g.m. Reidun f. 8/9 1952. 3 born.
e.    Harald f. 24/9 1956, d. 3/5 1978. G.m. Berit Elin f. 22/12 1957. 2 born.
——————————————–
c.)  Alvhild f. 21/5 1914, g. 30/12 1940 m. Sigurd Vikøren frå Tysse i Samnanger f. 26/11 1913.
Deira born:
a.    Solveig f. 17/5 1942, g.m. Vilhelm Haugen f. 10/3 1940. 3 born.
b.    Toralf f. 16/9 1944, d. 7/1 1991
c.    Arne f. 24/4 1946, g.m. Margot f. 2/3 1948. 3 born.
d.    Kjell Gunnar f. 5/4 1948, g.m. Anne Lise f. 9/9 1951. 2 born.
e.    Sigfred f. 16/9 1949, g.m. Øydis f. 22/3 1962
———————————————-
d.)  Maria f. 1/5 1916, g. 1944 m. Einar Konglevoll frå Lindås, f. 16/12 1907.
Deira born:
a.    Bergljot f. 24/8 1945, g.m. Magnar Rysjedal f. 23/7 1943. 2 born.
b.    Eilev f. 16/3 1949
c.    Torbjørg Målfrid f. 11/12 1954, g.m. Egil Eide f. 3/6 1952. 1 barn.
———————————————–
e.)  Johanna f. 29/4 1919, g. 10/2 1941 m. Olav Gerhardson Daae f. 21/8 1916. Sjå Frøyset b.nr. 4.
f.)    Trygve f. 18/11 1921, g. 26/6 1949 m. Solveig Halsøy f. 20/12 1924. Sjå Halsøy b.nr. 2.
g.)   Malena f. 19/9 1923, g.m. Hugo Magnusson f. 10/7 1918.
h.)   Odd Reidar f. 18/3 1927, g.m. Mary f. 2/9 1935.
Deira born:
a.    Maria Malena f. 17/4 1955. 2 born.
b.    Gerald Reidar f. 17/9 1956, g.m.Susan f. 2/11 1956. 3 born.
c.    Ann Catherina f. 9/9 1959, g.m.Gerald Tames McWhemie f. 13/8 1960. 2 born.
Skøyte 4/6 1910 frå Ingeborg Rognaldsdtr. til Tilla Johannesdtr. og mannen Bertin Gjertson for 1600 kr og kår.

14  Gerhard Bertinson Bauge, f. 22/2 1910, d. 3/3 1976. Gift 22/11 1943 m. Aslaug Davida Mortensen f. 11/1 1922 i Bergen, d. 25/8 1980.
Born: 
a.)  Torbjørn f. 30/1 1944. Nr. 15 her på bruket
b.)  Olav f. 11/12 1946, g.m. Sølvi Nygård f. 1/8 1957. Bur i Åsane.
Deira born:
a.    Gerhard f. 17/4 1988
b.    Sveinung f. 23/8 1989
c.    Anne Jorunn f. 12/5 1992
——————————————–
c.)  Geir Inge f. 10/8 1948, g.m. Aslaug Oen f. 16/11 1946. Bur i Bergen.
Deira born:
a.    Merete f. 16/4 1974
b.    Rune f. 22/3 1976
——————————————–
d.)  Astrid f. 6/2 1951, g. 12/9 1969 m. Magne Bakke f. 20/9 1946. Bustad Risa i Lindås.
Deira born:
a.    Ann Mari f. 2/7 1970
b.    Leif Gunnar f. 7/5 1973
c.    Annlaug f. 20/4 1974
d.    Solfrid f. 1/11 1988

e.)   Ove f. 10/2 1955, g.m. Elin Førde f. 24/8 1959. Bur i Knarvik.
Deira born:
a.    Ann Kristin f. 28/9 1988
———————————————-
f.)   Alf Terje f. 15/1 1960, g.m. Bente Konglevoll, f. 24/3 1966. Bur i Alvermarka.
Deira born:
a.    Anne Lise f. 21/12 1984
b.    Ingrid f. 10/10 1986
c.    Ole f. 29/11 1988

Skøyte 13/10 1941 til Gerhard Bauge for 2000 kr og kår.

15  Torbjørn Bauge, f. 30/1 1944 (14a), g. 1968 m. Turid Eriksen f. 10/5 1948 i Bergen.
Born: 
a.  Line f. 9/12 1968
b.  Bjørn Tore f. 4/8 1970
c.  Kjersti f. 7/6 1974
d.  Marianne f. 8/12 1978
Skøyte 6/3 1972 til Torbjørn og Turid Bauge for kr 10000 og kår.