Bruk 7

Ola Torsteinson er 48 år ved manntalet 1701 og hev sonen Torstein, 2 år gamal g.m. Siri Knutsdtr.., k.h. dotter til Knut Larsson på b.nr. 3.
Born: 
a.  Torstein f. 1698.
b.  Åmund f. 1703.
c.   Siri f. ?, g.m. Nils Duesund på b.nr. 2. Ho er truleg fødd fyrr 1699.
d.   Agate f. 1705.
Ved skifte etter Agnes Guttormsdtr. Kjetland, halvsyster til Ola Torsteinson sine born, syner det seg at Åmund er komen til Sunds­bø, og at han etterlet seg tvo døtre, Siri g.m. Mons Basteson Sundsbø og Randi g.m. Mons Olson Leirvåg. Agate hev vore g.m. Kolbein Trondson Fjellanger. Sjå Sandnesneset. Sygni Kolbeinsdtr. g.m. Jakob Olson Fjellanger. Marta Kolbeinsdtr., enkja og tenar i Ynnesdal. Anna Kolbeinsdtr., 28 år, spedalsk, var på Hospitalet i Bergen.

Guttorm Anfinnson I. Hope, f. 1693 på b.nr. 2, d. 1753. 1713 g.m. e. Siri Knutsdtr. Andvik, d. 1739. 1740 g.m. Brita Sevatsdtr. Kjetland f. 1705 på b.nr. 1.
Born: 
a.  Agnes f. 1714, g.m. Lars Sevatson Kjetland på b.nr. 1.
b.  Ola f. 1717, d. før skifte etter mori 1739.
c.   Siri f. 1742, g.m. Ola Basteson Totland på b.nr. 1.
d.   Mikkel f. 1743, g.m. Anna Fusesdtr. Åsmundsbotten 1724. Bustad Natås, Lindås.
e.   Randi f. og d. 1745.
f.    Engel f. 1750, g.m. e.m. Anders Olson Sandnes på b.nr. 2.
1720 uppattnying av bygsel frå Giertrud de Fine til Guttorni Anfinnson ½ 1.4 mk. s.

Rasmus Andersson Holsøy, f. 1730, d. 1782. 1754 g.m. e. Brita Sevatsdtr. Andvik, d. 1766. 1766 g.m. Helga Jørgensdtr. Kvamme. Ho må vera syster til Peder Jørgenson på b.nr. 4, men korkje ho eller Peder er fødde på Kvamme. Helga d. 1813.
Born: 
a.  Anders f. 1768, d. 1769.
b.  Jørgen f. 1770, d. fyrr skiftet etter faren 1782.
c.   Marta f. og d. 1771.
d.   Kari f. 1773, g.m. e.m. Nils Andersson Haugsdal, d. på Andvik 1845. Kven denne Nils Andersson er, hev eg ikkje funne. Dei var gifte 1782.
e.   Lars f. 1777, g.m. e. Brita Olsdtr. Rosnes 1802, der han d. 1850.
f.    Brita f. 1779. Fekk dotri Johanna med u.k. Lars Johannesson Kringlebotten 1815. Sjå Andvik, b.nr. 6.

16/5 1754 bygselbrev frå Helena Sal. Lem til Rasmus Andersen Øien 1 pd. 6 mk. s. i Andvik.

Ola Mikkelson I. Haugsdal, f. 1756 på b.nr. 1, d. 1821. 1782 g.m. e. Helga Jørgensdtr. Andvik, d. 1813.
Born: 
a.  Anna f. og d. 1782.
b. Rasmus f. og d. 1784.
c.   Rasmus f. 1786. Nr. 5 her på bruket.
d.   Kari f. 1788.
20/3 1783 bygselsetel frå mag. Daae til Ola Mikkelson på «avdøde Rasmus Andersens part ½ l. s.

Rasmus Olson Andvik, f. 1786, d. 16/11 1860. 1816 g.m. Kari Monsdtr. Rambjørg f. 1785 på b.nr. 6, d. 1822. 1823 g.m. Kari Monsdtr. Kvamme f. 1785 på b.nr. 1, d. 30/10 1874.
Born: 
a.  Helga f. og d. 1818.
b.  Dordi f. 1819, g.m. e.m. Sjur Larson Areklett. Sjå Areklett, b.nr. 2. Hev ikkje funne noko um det giftarmålet, men 9/4 1883 døyr kårekona Dordi Rasmusdtr. Areklett f. Andvik 1821. Det må vera denne Dordi.
c.   Mons f. 1824. Nr. 6 her på bruket.
d.   Ola f. 1826, g.m. Olia Kolbeinsdtr. Kvamme. Bustad Krossøy, Austrheim.
e.   Siri f. 1832.

NB. Far til nr. 5 fekk 1819 skøyte frå Sevat Olson på 12 mk. s. 1/3 får for 65 spdl., og saman med Lars Johannesson på b.nr. 6 skulde han svara kår til Sevat Olson. 19/10 1826 ved skifte etter Ola Mikkelson vart bruket utl. på sonen Rasmus for 65 spdl. og kår til Sevat Olson.

Mons Rasmusson Andvik, f. 1824, d. 12/9 1903.1858 g.m. Anna Rasmusdtr. Kvamme f. 1825 på b.nr. 1, d. 16/3 1889.
Born: 
a.  Kari f. 19/8 1862. Sygjenta i Bergen.
b.  Rasmus f. 22/1 1864. Nr. 7 her på bruket.
c.   Ludvig f. 24/12 1865. Nr. 8 her på bruket.
d.   Synneva f. 12/12 1867, d. 11/8 1904. Magesår.
e.   Ola f. 1/1 1871. Bustad Bergen.
f.    Ragnhild f. 31/5 1874, g.m. Johan Hansson Totland på b.nr. 2.
27/10 1855 skøyte frå Rasmus Olson til sonen Mons for 100 spdl. og kår (125 spdl.).

Rasmus Monsson Andvik, f. 24/1 1864, d. 27/3 1891. 20/6 1890 g.m. Marta Rasmusdtr. Åmundsbotten f. 6/4 1867.
Barn:
a.  Rasmus f. 15/4 1891. U.S.A.

Ludvig Monsson Andvik, f. 24/12 1865, d. 4/9 1941.12/6 1894 g.m. e. Marta Rasmusdtr. Andvik.
Born: 
a.  Martin f. 3/1 1896. Nr. 9 her på bruket.
b.  Anna f. 3/1 1896, d. 5/11 1918.
c.   Emelja f. 4/3 1898, g.m. Nikolai Larsson Mongstad Austrheim 1927, son til bonde Lars Olson.
d.   Ragnvald f. 12/4 1900, d. 16/11 1918.
e.   Johannes f. 9/1 1903.
f.    Kaspar Olai f. 30/9 1905.
g.   Alfred f. 24/2 1913.
2/6 1890 skøyte frå Mons Rasmusson til sonen Rasmus for 800 kr. og kår (460 kr.). Ved skifte etter Rasmus 27/11 1893 vart bruket ut.1 på e. Marta Rasmusdtr. og sonen Rasmus for kr. 477.95.

Martin Ludvigson Andvik, f. 3/1 1896, d. 30/8 1975. Gift m. Gitta Maria Eriksdtr. Andvik f. 30/9 1896 på b.nr. 3 (13b), d. 24/7 1985.
Born: 
a.  Magnhild f. 21/4 1928, d. 15/4 1985
b.  Elsa Elisabet f. 26/3 1931
c.   Ludvig f. 4/6 1933 Nr. 10 på bruket.
d.   Ragnar f. 16/4 1938, g.m. Kathe Josefsen f. 6/1 1943 i Bergen.
Deira born:
a.    Frode f. 26/4 1967
b.    Janne f. 13/6 1973
Skøyte 5/9 1930 til Martin Ludvigson for 3000 kr og kår.

10  Ludvig Andvik, f. 4/6 1933 (9c), g.m. Margit Ravnanger, f. 30/10 1935 i Askøy.
Born: 
a.  Marit Laila f. 16/2 1958
Skøyte 23/4 1969 til Ludvig og Margit Andvik for 8000 kr og kår.