Bruk 6

Erik, nemnd fyrste gong 1608, siste gong 1631.

Ole Erichen, nemnd fyrste gong 1645, siste 1668. Truleg son til nr. 1.

Erik hev vore på bruket i tidi millom 1668 og 1691 då det er uråd å finna namn på brukarane, for nr. 4 hev 1701 sonen Hogne Erichen, 26 år gamal. Han 4 må ha vore g.m. e. etter Erik.

Mons Siffuersen er ein av 6 brukarar 1691. Han er 1701 sagd vera 61 år gamal, og ikkje nemnd seinare.

Hogne Erikson. Truleg son til nr. 3, f. 1675. g.m. Marite Olsdtr.., d. 1737. Skifte då.
Born: 
a.  Mons f. 1708.
b.  Erik f. 1710. Nr. 6 her på bruket.
c.   Lisbet f. 1713.
d.   Mons f. 1715.
e.   Brita f. 1718.
f.    Nils f. 1720, g.m. Brita Sjursdtr. St. Matre. Bust. der, b.nr. 1.
1720 uppattnying av bygsel frå Giertrud de Fine til Hogne på 16 mk. s.

Erik Hogneson Andvik, f. 1710, d. 1779. 1750 g.m. Agate Nilsdtr. Duesund f. 1714 på b.nr. 2.
Born: 
a.  Nils f. 1751.
b.  Hogne f. 1752, d. 1760.
c.   Anna f. 1756, d. 1757.

Hans Hansson Ulvøy frå Austrheim. 1780 g.m. e. Agate Nilsdtr. Andvik.
Hev ikkje funne bygselbrev korkje til nr. 6 eller 7, men dei må ha butt på dette bruket, då dei andre var upptekne. Hev heller ikkje funne dødsåret til Hansson og Agate.

Sevat Olson Haugsvær, f. 1749 på b.nr. 5, d. 1824. 1788 g.m. Brita Johannesdtr. Våge frå Lindås, d. 2/7 1844, 96 år gamal
Sevat og Brita budde fyrst i Stegalvik. 17/10 1801 skøyte frå Ivar Munthe Daae til Sevat Olson Haugsvær ½ 1. s. på det vilkåret at Ola Mikkelson som hev brukt halvparten, framleis fær bruka den parten.

Lars Johannesson Kringlebotten, fosterson til Sevat, f. 1791, d. 14/9 1854. 1822 g.m. Anna Eriksdtr. Nordland f. 1795 på b.nr. 1, d. 12/6 1836. 1837 g.m. Åsa Jørgensdtr. Verkeland frå Brekke, f. 1807, d. 17/1 1847.
Born: 
a.  Johanna f. 1815. Mor Brita Rasmusdtr. Andvik frå b.nr. 7, d. 1903.
b.  Brita f. 1823, g.m. e.m. Ivar Halsteinson Bruntland, Lindås 1856.
c.   Ragnhild f. 1825, d. 1870.
d.   Sevat f. 1827. Nr. 10 her på bruket.
e.   Sygni f. 1830, g.m. Endre Gregoriusson Byrkjeland. Bustad Totlandsdal på plasset Leite.
f.    Ingeborg f. 1832, g.m. e.m. Jakob Åmundson Torsvik på plasset Stølsneset.
3/12 1819 skøyte frå Sevat Olson til Lars Johannesson Kringlebotten 12 mk. s. 1/3 får for 65 spdl., og saman med Ola Mikkelson på b.nr. 7 svara han kår til Sevat og kona 3 t. korn, 3 t. potetor, 3 kyr og 6 smale.

10  Sevat Larsson Andvik, f. 1827, d. 4/11 1877. 1849 g.m. Marta Eriksdtr. Totland f. 1817 på b.nr. 1, d. 15/8 1872.
Born: 
a.  Lars f. 28/6 1850. Nr. 11 her på bruket.
b.  Åsa f. 1855, g.m. Steffen Monsson N. Kvinge, b.nr. 3.
23/5 1850 skøyte frå Lars Johannesson til sonen.

11  Lars Sevatson Andvik, f. 1850, d. 1939, 24/6 1874 g.m. Brita Eriksdtr. Andvik f. 1844 på b.nr. 1, d. 15/5 1898. 14/12 1900 g.m. Dortea Hansdtr. Brügger, Hosteland, b.nr. 5, f. 1856, d. 1931.
Born: 
a.  Sigvat f. og d. 1875.
b.  Marta f. 6/11 1876, d. 2/8 1885.
c.   Erik f. og d. 1878.
d.   Sygni f. 4/2 1880, g.m. Erik Olai Jakobson Holsøy, b.nr. 1.
e.   Sofia f. 1884, d. 1889.
f.    Marta f. 11/7 1885. Gift og budde på Vabu.
31/10 1874 skøyte frå Sevat Larsson til sonen Lars.

12  Henrik Gjertson Molland, f. 4/5 1882 på b.nr. 7, d. 4/11 1918. 10/6 1910 g.m. Bergitta Jetmundsdtr. Byrkjeland f. 28/11 1882 på b.nr. 1, d. 24/2 1963.
Born: 
a.  Gerhard f. 8/7 1914, g.m. Målfrid Eriksdtr. Tangedal, Frøyset. Bur der, b.nr. 11.
b.  Lovisa f. 7/11 1916, g.m. Martinus Ivarson Nordland frå b.nr. 5. Bur på b.nr. 10.
6/6 1914 skøyte frå Lars Sevatson til Henrik Gjertson Molland for 2100 kr. og kår (800 kr.). Då Henrik døydde, selde e. bruket og flytte til Frøyset.

13  Knut Johannesson Otterstad. Sjå under handverkarar, Sandnes.
6/12 1922 skøyte frå Bergitte Jetmundsdtr. til Knut Otterstad.

14  Jonas Tormodson Torsvik, f. 9/11 1902 på Dragøy under Torsvik, (6i), d. 12/7 1985. Gift 21/10 1934 m. Dortea Knutsdtr. Otterstad, f. 9/8 1903 på Sandnes b.nr. 6 (1c), d. 6/5 1988.
Born: 
a.  Gunnar Bjarne f. 14/12 1935. Nr. 15 her.
b.  Otto f. 12/9 1938
c.   Knut f. 13/8 1941. Sjå b.nr. 24.
d.   Liv Aslaug f. 31/12 1946
Hennar born:
a.    Knut Jarle f. 13/1 1977

15  Gunnar Bjarne Torsvik, f. 14/12 1935 (14a), g. 23/6 1962 m. Signe Maria Storsæt f. 16/4 1944 på Bjørneklett b.nr. 1 (13c).
Born: 
a.  Jan Helge f. 25/8 1962
b.  Bjørn f. 20/10 1963
c.   Kjell Ottar f. 21/1 1966
d.   Tone Marit f. 15/1 1971
Skøyte 22/7 1993 til Gunnar Torsvik for kr 180000.