Bruk 4. Tunsnamn: Bruvollen

Peder Anderson, truleg frå St. Matre, b.nr. 1, f. 1704, d. 1784. g.m. Brita f. 1706, d. 1765.
Born: 
a.  Hogne f. ? Nr. 2 her på bruket.
b.  Marta f. 1742, d. 1763.
c.   Ei dødfødd dotter.
d.   Elisabet f. og d. 1754.
e.   Nils f. 1755, d. 1757.
f.    Sjur f. 1758. Nr. 3 her på bruket.
27/11 1737 bygsel frå arvingane etter futen Lem til Peder Andersson Matre 1 pd. 6 mk. s. i Andvik.
Peder Andersson er son til kona åt Sjur Matre. Ho fekk sonen med ein soldat medan mannen var utkommandert. Men Peder vart skreven Sjurson på Andvik.

Hogne Pederson Andvik. Fødeår og dødsår ukjend. 18/10 1780 bygsel frå magister Daae til Hogne Pederson 1 pd. S.2/3 får i Andvik. Hev ikkje funne noko um giftarmålet og born.

Sjur Pederson Andvik, f. 1758, d. 1814.1786 g.m. Marta Olsdtr. Vågset, f. 1753 på b.nr. 2, d. 1809.1809 g.m. Synneva Nilsdtr. Elvik f. 1777 på b.nr. 2.
Born: 
a.  Marta f og d. 1788.
b.  Per f. 1789, g.m. Ingeborg Halvardsdtr. Duesund. Bustad Duesundøy.
c.   Hogne f. og d. 1793.
d.   Ola f. 1794, g.m. Marta Omundsdtr. Kvamsdal frå b.nr. 3. Bustad Fonnebust, Lindås.
e.   Mikkel f. og d. 1797.
f.    Sygni f. 1798, d. 1805.
g.   Sygni f. 1800.
h.   Nils f. ?, g.m. Anna Ivarsdtr. Lindås 1832. Bustad Lauvås, Lindås.
i.    Brita f. 1802, g.m. Lars Erikson Nordland frå b.nr. 1 Dei fekk dotri Brita 1826, vart gifte 1827. Dei budde ei tid på Kvalvågnes i Lindås, men fekk seinare eit plass på Bauge i Masfjorden
j.    Marta f. 1810, g.m. Rognald Johannesson St. Matre, b.nr. 3.
k.   Ola f. 1812, g.m. e. Dordi Jonsdtr. Vågset på b.nr. 1
21/10 1784 bygsel frå mag. Daae til Sjur Pederson på Hogne Pederson sitt bruk 1 pd. s.1/3 får.

Ola Knutson Toft, f. i Myking 1786, d. 8/5 1863. Hadde vore med i krigen mot Sverik og var korporal. 1814 g.m. e. Synneva Nilsdtr. Andvik, d. 22/5 1854.
Born: 
a.  Mari, f. 1815, g.m. Johannes Hansson Kringlen Brekke 1858.
b.  Sjur f. 1818. Nr. 5 her på bruket.
15/10 1814 bygselsetel frå Ivar Munthe Daae «til underofficer Ole Knutsen Toft paa den parten som Siur Pedersen og efter ham hans hustru, Enken Synneve Nilsdtr. har brugt. Aarl. Lanskyld 1 Pnd. Smør 2/3 Faar».

Sjur Olson Andvik, f. 1818, d. 21/12 1892.1846 g.m. Anna Monsdtr. Sandnes f. 16/6 1820 på b.nr. 1, d. 4/1 1874. 15/11 1874 g.m. e. Brita Jørgensdtr. Rødland, Myking, f. 1807, d. 1/3 1877. 5/12 1883 g.m. Oleana Elisabet Olsdtr. Helgås, f. i Førde 1846, dotter til Ola Rognaldson. Då Sjur døydde, vart Oleana gift med e.m. Erik Olson S. Kvinge.
Born: 
a.  Synneva f. 1847. Sjå under nr. 6 her på bruket.
b.  Lisbet f. 1848, g.m. Ola Erikson Kvamsdal. Bustad Kvams­dalslidi.
c.   Malena f. 1850, g.m. Ola Rasmusson Skjeggedal. Bustad Hindnes, Myking.
d.   Marta f. og d. 1852.
e.   Marta f. 1854, d. 1855.
f.    Severina Andrea f. 1856, g. Jørgen Olson St. Matre, b.nr. 2.
g.   Olina f. 29/7 1859, g.m. Tor Hindnes. Bustad Hindnes, Myking.
h.   Marta f. og d. 1863.
i.    Erikka f. og d. 1865.

1846 bygsel frå prost Ivar Munthe Daae til Sjur Olson Andvik 1 pd. 6 mk. s. Kår til foreldri 10 v. korn, 4 skj. potetor, 3 kyr, 6 smale, 3 geit.

Ola Nilsson Eide, f. i Hosanger 1846, d. 9/2 1902. Slag. 15/4 1868 g.m. Synneva Sjursdtr. Andvik f. 1847, d. 8/8 1919.
Born: 
a.)  Anna f. 3/2 1869. Sjå under nr. 7 her på bruket.
b.)  Nikolai f. 1871, d. 1872.
c.)   Nilla f. 8/1 1873, g.m. Reinert Reinertson Gilje, Finnås, 26/10 1900.
Deira born:
a.  Reinert.
—————————————
d.)  Severin f. 23/4 1875, d. 20/5 1943. Kemner i Bergen, g.m. Anna Ellingsen, Bergen.
Deira born:
a.    Sigrid.
b.    Bergit.
—————————————
e.)  Gunhild f. 9/9 1877.
f.)  Olai f. 31/8 1880. Reiste til Amerika 1900. Prest i U.S.A. d. 1949.
g.)   Ingeborg f. 29/8 1882, g.m. bonde i Finnås, Andreas Reinertsen Gilje 28/4 1908.
h.)   Marta f. 8/2 1885, g. 2. gong Hans Johansen.
Deira born:
a.    John Wesley, Bergen.
—————————————–
i.)   Berge Martin f. 2/5 1889. Nr. 8 her på bruket.
j.)    Oliva Susanna f. 10/9 1893, d. 18/2 1943. Lærarinne, Areklett krins, Masfjorden
10/11 1866 skøyte frå Aadel Kristi Fritzner Daae til Ola Nilsson og hans forlovede Synneva Sjursdtr. for 580 spdl. og kår til Sjur Olson og Anna Monsdtr.

Johan Olson Kvingedal, f. 10/10 1871 på b.nr. 3, d. 16/7 1954. 23/6 1893 g.m. Anna Olsdtr. Andvik f. 3/2 1869, d. 6/1 1937. Dotter Ragnhild Jenny Amalie f. 7/8 1905.
6/8 1919 skøyte frå Synneva Sjursdtr. til dotri Anna Olsdtr. og mannen Johan Olson for 3200 kr.

Rasmus Olson Skuggedal, f. 5/10 1873 i Skjeggedal b.nr. 1 (10d), d. 1958. Gift 12/7 1899 m. Serina Bertina Størksdtr. Kvinge f. 31/10 1875 på S. Kvinge b.nr. 1 (11h), d. 3/5 1950.
Born: 
a.)  Jenny f. 10/7 1900, d. 23/4 1993. Budde i Oslo.
b.)  Olav f. 2/8 1901, d. 1957. Gift m. Lydia Langfeldt frå Kristiansand.
c.)   Birgit f. 4/10 1902, d. 7/12 1991. Gift m. Magnus Olson Haugsvær f. 25/1 1891 på b.nr. 5, d. 4/10 1891. Budde i Seattle, USA.
d.)   Sigurd f. 1/5 1904, g.m. Sissel Hagen f. 29/6 1901 i Hol, d. 22/6 1984. Budde i Hol.
Deira born:
a.    Reidar f. 26/9 1929, d. 23/7 1940.
b.    Harald f. 23/5 1931, g.m. Gerd Kirkeluten f. 20/9 1934 i Hol. Bur i Oslo. 2 born.
c.    Petter f. 25/5 1933, g. 25/6 1960 m. Sissel Berg f. 31/5 1938 i Hol. 2 born.
d.    Solveig Bertine f. 16/12 1936, d. 16/9 1968.
Gift 17/6 1961 m. Gunnar Ole Ørjansen f. 14/4 1937. 2 born.
e.    Britta Lovise f. 20/11 1938, g. 4/8 1962 m. Nils Trondskog f. 26/6 1940 i Hol. 2 born.
—————————————
e.)  Sverre f. 2/11 1905, d. 23/8 1992. Budde i Holmestrand.
f.)    Harald f. 3/12 1907, d. 6/4 1989. Gift 20/7 1946 m. Hulda Hansdtr. Nordland f. 13/7 1917 på b.nr. 2 (4h), d. 21/12 1987.
Deira born:
a.    Terje f. 31/5 1947, g. 19/8 1977 m. May Gunn Østerbø f. 13/9 1955 i Bergen. 3 born.
b.    Sigbjørg Helene f. 1/4 1949, g. 1/4 1977 m. Halvard Hauge f. 10/5 1955 i Osterøy. 2 born.
c.    Randi Bente f. 5/1 1955, g. 19/8 1978 m. Ivar Atle Hansen f. 20/5 1952 i Bergen. 2 barn.
—————————————
g.)  Sigrid f. 20/6 1909, d. 26/1 1993. Budde i Bergen.
h.)   Margit f. 28/11 1911, d. 18/12 1965. Gift 15/7 1945 m. Finn Nitter f. 13/9 1911 i Stord.
Deira born:
a.    Finn Sigfred f. 6/5 1946, g.m. Borghild Aase Berntsen f. 5/5 1946 i Stord. 2 born.
b.    Margaret Beate f. 17/5 1948, g.m. Kjell Bergeland f. 12/5 1945 i Stord. 1 barn.
c.    Rigmor Synnøve f. 12/10 1952, g.m. Raymond Flaaten f. 11/10 1950 i Stord. 2 born.
—————————————
i.)   Anna f. 3/6 1913, g. 13/1 1945 m. Petter Aaslie f. 25/3 1918 i Ås, d. 19/1 1986.
Deira born:
a.    Britt Wenche f. 25/9 1945, g. 9/8 1969 m. Rolf Olsrud f. 6/7 1946. 2 born.
b.    Morten f. 20/4 1948, g. 29/12 1973 m. Else Marie Syversen f. 26/4 1950 i Ås. 2 born.
c.    Rune f. 12/5 1949, g. 25/4 1974 m. May Britt Bye f. 26/4 1952 i Ås. 2 born.
—————————————–
j.)   Asbjørn Johannes f. 9/6 1914. Nr. 10 på bruket.
k.)   Bjarne f. 30/12 1916, g. 6/7 1949 m. Ingeborg Henriksdtr. Kvinge f. 24/12 1919 på N. Kvinge b.nr. 9. Sjå S. Kvinge b.nr. 40.
l.)    Leif Brynjar f. 26/4 1918, d. 1960. Gift m. Gunvor Skard f. 20/2 1914. Budde i Portland, USA.
Rasmus Olson selde bruket i Skjeggedal og kjøpte b.nr. 4 på Andvik i 1924.

10  Asbjørn Johannes Skuggedal, f. 9/6 1914 (9j), d. 24/10 1989. Gift 20/7 1946 m. Edith Kristine Andreasdtr. Totlandsdal f. 1/10 1915 i Andvik b.nr. 9 (1c).
Born:
a.)  Torunn f. 3/5 1947, g. 22/6 1968 m. Stein Ivar Holst f. 22/11 1945 i Oslo.
Deira born:
a.    Steinar f. 19/8 1968
b.    Per Øyvind f. 26/10 1972
c.    Morten f. 10/6 1980
—————————————-
b.)  Annlaug f. 21/5 1949
Hennar born:
a.    Synnøve f. 3/9 1980
—————————————-
c.)  Åsmund f. 21/7 1954. Sjå b.nr. 35
d.)   Odd f. 19/4 1956. Nr. 11 på bruket.
e.)   Ester f. 7/12 1957, g. 31/3 1990 m. Jan Myhre f. 4/12 1957 i Osen i Østerdalen.
Deira born:
a.    Torhild Kristine f. 24/9 1990
b.    Edith f. 9/2 1993
Skøyte 12/12 1949 til Asbjørn Skuggedal for 6000 kr og kår.

11  Odd Skuggedal, f. 19/4 1956 (10d), g. 8/12 1984 m. Ingrid Johnsen f. 25/12 1965 i Bergen. Sjå Andvik b.nr. 2 (13b).
Born:
a.  Torstein f. 4/3 1985
b.  Oddbjørn f. 21/4 1986
c.   Astrid f. 5/6 1990
d.   Sigrun f. 11/4 1994
Skøyte 25/8 1986 til Odd og Ingrid Skuggedal for kr. 10000.