Bruk 3. Tunsnamn: Håveland

Rasmus, nemnd 1563.

Omund, nemnd fyrste gong 1603, siste 1636, truleg son til Rasmus, då namnet Rasmus gjeng att i ætti. Soleis hev nr. 3 sonen Rasmus som kjem til Bauge.

Lauritz Omundsen, nemnd fyrste gong 1641, siste 1646.

Knut Larsson styrer noko av bruket 1657. Ved manntalet 1701 er Knut 72 år gamal, og hev heimaverande son Johannes sagd vera 6 år, skal vera 16.
Knut fekk bygsel på 18 mk. s.1720, og so åtte han 12 mk. s. 1/3 får.

Johannes Knutson, f. 1684, d. 1749. g.m. Botilla Knutsdtr.. Ved skifte etter Johannes 1749 er 12 mk. s. 1/3 får utl. på e. Botilla Knutsdtr.
Born: 
a.  Knut f. 1710.
b.  Ola f. 1713.
c.   Ola f. 1714. Nr. 6 her på bruket.
d.   Åmund f. 1718.

Ola Johannesson Andvik, f. 1714, d. 1749. Jordfest same dag som faren. 1743 g.m. Botilla Monsdtr. Skjeggedal f. 1723.
Born: 
a.  Lars f. 1744, g.m. e. Dordi Olsdtr. Trodal 1767, bust. Trodal.
b.  Knut f. 1747, g.m. Randi Olsdtr. Trodal 1773, bust. Trodal.
c.   Gjertrud f. og d. 1750.
11/9 1743 bygselsetel frå «Anna Helena Lem til Ole Johannessøn på 3 sk. bugildt eller 18 mk. S. i Andvig».

Lars Olson Bogen, f. 1734, d. 1769. 1750 g.m. e. Botilla Monsdtr. Andvik. Kongeleg brev Lars i slekt med Ola i 3. ledd.
Born: 
a.  Kari f. 1751, d. 1752.
b.  Ola f. 1752, g.m. e. Siri Larsdtr. Mjanger, b.nr. 3. Bustad Mjanger
c.   Botilla f. 1756, g.m. e.m. Nils Hansson Fonnebost 1801.
d.   Johannes f. 1758, g.m. e. Anna Monsdtr. Elvik, b.nr. 3.
e.   Marta f. 1766, g.m. Åmund Arneson I. Hope. Bust. Skauge, Lindås.

13/10 1749 tingl. bygselsetel frå Anna Sal. Lem til Lars Olson Bogen på 3 skilling bugildt i Andvik.
9/9 1749 dagsett og 29/5 1750 tingl. skifte etter Johannes Knutson, (nr. 5 her) Jordegods 12 mk. s.1/3 får utl. på e. Botilla Knutsdtr. 12/10 1756 skøyter Botilla Knutsdtr. 12 mk. s. 1/3 får til Lars Olson.

Herlog Olson Nordland, f. 1742 på b.nr. 5, d. 1829.1770 g.m. e. Botilla Monsdtr. Andvik, d. 1798. 1799 g.m. Siri Ingebrigtsdtr. Kringlebotten f. 1758, d. 1831.
25/10 1770 skøyte frå Hans Olson Botten m. fl. til Herlog Olson 9 mk. s. i Andvik for 7 rdl. 3 sk. og 7/7 1770 frå Ludvig Daae til Herlog Olson 18 mk. s.

Erik Ivarson Totland, f. 1778 på b.nr. 2, d. 13/11 1836. 1811 g.m. Lisbet Jetmundsdtr. Andvik frå b.nr. 5, f. 1789 i Ynnesdal, Brekke, d. 16/12 1842.
Born: 
a.  Herlog f. 18/3, d. 13/6 1839. Ved sk. etter faren var bruket utl. på Herlog.
b.  Siri f. 1815, g.m. Guttorm Erikson Totland, b.nr. 1.
c.   Kari f. og d. 1818.
d.   Kari f. 1820, g.m. Mons Johannesson Gjelsvik. Bustad Frøysettræet under Frøyset.
e.   Gjertrud f. 1822, g.m. Halvard Olson Duesund, b.nr. 1.
f.    Ivar f. 1826. Nr. 10 her på bruket.
g.   Malena f. 26/12 1829, g.m. Erik Magneson Nordland, b.nr. 5.

9/5 1811 tingl. skøyte frå Herlog Olson til «min kjære Søstersøn Erik Iversen Totland» 15 mk. s.1/6 får for 120 dl. og kår: 3 t. korn, 2 t. potetor, 3 kyr, 6 smale, 2 geit. Same året fekk Erik bygsel hjå Ivar Munthe Daae på 18 mk. s. som Herlog hadde brukt.

10  Ivar Erikson Andvik, f. 1826, d. 1845. 30/6 1844 g.m. Marta Olsdtr. Duesund f. 1816 på b.nr. 1
Barn: Ivar f. 25/9 1845. Nr. 12 her på bruket.
14/4 1840 skifte etter Herlog Erikson 15 mk. s. 1/6 får utl. på broren Ivar for 105 spdl. 1843 skøyte frå Ivar Munthe Daae til Ivar Erikson 19 mk. s. for 260 spdl.

11  Erik Jonson Andvik, f. 1812 på b.nr. 5, d. 11/1 1870.1846 g.m. e. Marta Olsdtr. Andvik, d. 11/7 1868.
Born: 
a.  Gjertrud f. 1846, g.m. Ivar Erikson Areklett, b.nr. 1
b.  Ola f. 1848, d. 14/8 1882. Fall utfor Røyrfjellet på Nordland.
c.   Kari f. 1851, g.m. Johannes Hansson Nordland, b.nr. 2.
d.   Lisbet f. 22/4 1852, g.m. Mons Knutson S. Kvinge. Bustad Vabu, Lindås, d. 1/1 1941.
e.   Johanna f. 1855, g.m. Johannes Hansson Nordland d. y., b.nr. 1.
f.    Herlog f. 3/3 1858, g.m. Olina Hansdtr. Nordland frå b.nr. 1. Sjå utflytte.
g.   Brita f. 10/8 1860, g.m. Ola Halvardson Duesund, b.nr. 1.
5/2 1846 skifte etter Ivar Erikson. Då vart bruket utl. på sonen Ivar for 250 spdl. Nr. 11 styrde bruket til sin død.

12  Ivar Ivarson Andvik, f. 25/9 1845, d. 27/10 1938. 2/7 1870 g.m. Gyri Hansdtr. Nordland f. 16/11 1845, d. 25/10 1920.
Born:
a.  Erik f. 17/9 1871. Nr. 13 her på bruket.
b.  Hans f. 18/7 1873, d. 25/2 1884. Drukna i Litlevatnet.
c.   Marta f. 30/6 1875, g.m. e.m. Jonas Monsson S. Hope, b.nr. 1.
d.   Kari f. 27/9 1877, d. 12/1 1935 g.m. Arne Olson Sævrås, bustad Natås, Lindås.
e.   Ida f. 17/11 1879, d. 21/3 1880.
f.    Ivar f. 1/6 1881. Sjå utflytte.
g.   Ida Olina f. 20/1 1884, g.m. lærar Sjur Monsson Duesund. Sjå Tverbjørg.
h.   Hernikka f. 30/11 1886, g.m. kyrkjesongar Gustav Olai Ivarson Steine frå Gulen. Sjå b.nr. 6, skulehuset Nordland.
i.    Elina f. 19/2 1889, g.m. Mikal Olson Haugsvær, b.nr. 5.

13  Erik Ivarson Andvik, f. 17/9 1871, d. 12/7 1959. Gift 29/6 1894 m. Elisabet Pedersdtr. Ytre Haugsdal, f. 31/7 1872 på b.nr. 1 (8a), d. 15/4 1907. Erik gifte seg att 23/10 1908 m. Olufina Dortea Martinusdtr. Frøyset f. 1/9 1871 på b.nr. 2 (4a), d.
Born: 
a.  Gerda Elisabeth f. 16/4 1895, g. 21/6 1917 m. Jon Knutson Andvik, b.nr. 5.
b.  Gitta Maria f. 30/9 1886, g.m. Martin Ludvigson Andvik, b.nr. 7.
c.   Helga f. 8/9 1898, g. 6/2 1924 m. Olav Ivarson Ynnesdal. Bustad Andvik b.nr. 10.
d.   Ivar f. 15/10 1900. Nr. 14 på bruket.
e.   Ingeborg Oliva f. 11/10 1902, g. 22/6 1927 m. Gustav Totlandsdal. Bustad Totlandsdal, b.nr. 1.
f.    Peder f. 25/2 1905, d.6/6 1931
g.   Emma Elisabet f. 11/1 1907, d. 9/5 1988.
Skøyte 20/9 1902 frå Ivar Ivarson til sonen Erik for 2400 kr og kår.

14  Ivar Erikson Andvik, f. 15/10 1900, d. 29/9 1977. Gift 22/11 1929 m. Anna Andreasdtr. Leirvåg, f. 27/7 1906 i Austrheim.
Born:
a.)  Evald f. 9/7 1932. Nr. 15 på bruket.
b.)  Bjørg Oddrun f. 14/4 1935, g.m. Sverre Dåtland frå Flekkefjord. Bustad Laksevåg.
Deira born:
a.    Marianne f. 5/5 1965, g.m. Stein Inge Kvinge f. 21/4 1965 på N.Kvinge b.nr. 18.
——————————————–
c.)  Sollaug f. 2/10 1937
d.)   Inga Gunda f. 29/9 1941
Skøyte 1/12 1932 gjev Ivar Hovland og kona Anna grunnbokheimel for 9000 kr og kår.

15  Evald Hovland, f. 9/7 1932 (14a), g. 30/11 1984 m. Liv Ingebjørg Nes, f. 3/8 1942 i Ullensvang.
Born: 
a.  Ingve f. 18/3 1985

Utflytte frå b.nr. 3.

Nr. 11 f. Herlog Erikson f. 3/3 1858, 27/6 1882 g.m. Olina Hansdtr. Nordland frå b.nr. 1, f. 18/10 1858.
Born: 
a.  Marta, g.m. overlærar Olav Frøyså frå Setisdal. Bur no i Kristiansand.
b.  Hans, g.m. Ingeborg Olson frå Sarpsborg. Hans var drifts­styrar ved Hafslund fabrikkar. Hadde 4 born. Han brann inne saman med ei dotter.
c.   Maria, g.m. ingeniør Sigurd Pedersen, Sarpsborg.
d.   Einar, g.m. ei russerinna. Han var norsk konsul i Arkangel og hadde 2 born: Dan og Atla.
e.   Herlog. Ingeniør i U.S.A.
f.    Helga, g.m. kontorfullmektig Dahl, Moss.
g.   Olaf. Elektrikar.

Herlog Andvik var styrar av folkeskulen (fabrikkskulen) i Sarpsborg.

Nr. 12 f. Ivar Ivarson Andvik f. 1/6 1881. Arbeidsformann ved Ålvik fabrikkar, Hardanger. 16/4 1907 g.m. Klara Johanne Fallang, f. i Sarpsborg 18/5 1881, d. 19/2 1973.
Born: 
a.  Sverre f. 16/7 1907, g.m. Gerd Ree, dotter til dr. Ree, Hedmark. Sverre er meieristyrar burte ved svenskegrensa.
Deira born:
Kari, Mari og Mette.
b.  Ørnulf f. 11/12 1909. Sjømann, maskinist, d. 15/11 1970.
c.  Agna f. 25/9 1911. Forretningsdama i Ålvik, Hardanger. Agna g.m. Hans Moe frå Bergen. d.  Frøydis f. 17/10 1914. Sjukesyster. g.m. Egil Torstensen. Bustad Bærum.