Bruk 2. Tunsnamn: Myrane

Thomas frå 1603 til 1632.

Anders, ein lut av bruket 1611. Nemnd siste gong 1632.

Mons Andersson, f. 1604. Det hev nok vore ein brukar millom nr. 2 og 3, far og son, men kven er ikkje godt å seja. Han er på bruket både 1664 og 1691.

Mons Monsson, f. 1647, son til nr. 3. Søner 1701:
a.  Mons f. 1677.
b.  Bertel f. 1691.
c.  Mons f. 1697. Truleg er det denne siste som er nr. 5 her.

Mons Monsson Andvik, f. anten 1677 eller 1697. g.m. Guri Bårdsdtr.. f. 1689, d. 1770.
Born: 
a.  Bård f. 1720. Nr. 6 her på bruket.
b.  Marite f. 1723.
c.   Brita f. 1724.
d.   Knut f. 1727, g.m. Kari Nilsdtr. Bjørneklett. Bustad Bjørneklett.
e.   Nils f. 1730, g.m. e. Ragnhild Henriksdtr. Bjørnevoll, Lind­ås 1757.
f.    Ei dotter jordfest 1750. Uppgj. alder 10 år.
g.   Ei dotter jordfest 1777, uppgj. alder 40 år. Gj. heitte Randi.
14/12 1720 tingl. bygselbrev frå Giertrud de Fine til Mons Monsson 1 pd. 6 mk. s.

Bård Monsson Andvik, f. 1720, d. 1767.1745 g.m. Ragnhild Sjursdtr. St. Matre frå b.nr. 1, f. kr.1720.
Born: 
a.  Brita f. 1748.
b.  Karen f. 1751, d. 3/7 1837. Legdslem.
c.   Mons f. 1752. Nr. 8 her på bruket.
d.   Kari f. 1754.
13/10 1746 tingl. bygselbrev frå Anna Sal Lem til Bård Monsson 1 pd. 6 mk. s. i Andvik.

Halvard Monsson St. Matre, f. 1737 på b.nr. 3, d. 1841. 1767 g.m. e. Ragnhild Sjursdtr. Andvik, d. 1777. 1779 g.m. Kari Nilsdtr. Byrkjeland frå b.nr. 3, f. 1745, d. 1845.
Born: 
a. Ragnhild f. 1780, d. same året.
b.  Anna f. 1781. Hev ikkje treft på noko bygsel.

Mons Bårdson Andvik, f. 1752, d. 7/11 1841. 1797 g.m. Anna Olsdtr. Kvamme. Ho må vera frå Kvommen i Myking, då det ikkje var noko Ola på Kvamme i Masfjorden som kunde ha døtre den tid. Anna d. 1858 92 år gamal
Born: 
a.  Bård f. 1798, d. 1802.
b.  Ola f. 1800. Nr. 9 her på bruket.
c.   Bård f. 1802, g.m. e. Ingeborg Halvardsdtr. Duesund, Duesundøy.
d.   Knut f. og d. 1806.
e.   Fuse f. 1807, g.m. e. Gjcrtrud Hansdtr. Fjellanger, Lindås.
f.    Ragnhild f. 1811, g.m. e.m. Martinus Johannesson Dyrdal, Myking 1855. Martinus var bror til Jo’ans «Med Garen», I. Haugsdal.
g.   Kari f. 1813, g.m. e.m. Ola Olson Skauge, Myking, son til Ola Andersson Fjellsenda.
h.   Brita f. 1815, g.m. e.m. Ola Henrikson St. Matre, b.nr. 1

17/10 1797 tingl. skøyte frå res. kap. til Eivindvik, Ivar Munthe Daae til Mons Bårdson 1 pd. s.1/3 får for 190 rdl. på det vilkår at stykfaren Halvard Monsson framleis fær bruka jordparten som leiglending.

Ola Monsson Andvik, f. 1800, d. 25/11 1857. 1828 g.m. Magdeli Eriksdtr. Nordland f. 1793 på b.nr. 1, d. 7/10 1864.
Born: 
a.  Mons f. 1829. Nr. 10 her på bruket.
b.  Sygni f. 1830, g.m. Nils Larsson N. Kvinge, b.nr. 7.
c.   Anna f. 1832, g.m. e.m. Nils Ingebrigtson Saltnes, Lindås, 15/11 1866.
d.   Erik f. 1834, g.m. e. Lisa Monsdtr. Holmås, Lindås, 3/10 1860. Bustad Holmås.
e.   Johannes f. 1838, g.m. e. Engel Kristoffersdtr. Åmundsbotten 28/6 1876.
10/5 1827 skøyte frå Mons Bårdson til sonen Ola for 185 spdl. og kår til foreldri 3 t. korn 1½ t. potetor, 3 kyr, 4 smale, 2 geit.

10  Mons Olson Andvik, f. 1829, d. 27/1 1905. 24/6 1859 g.m. Kari Hansdtr. Trodal f. 1829 på b.nr. 1, d. 13/5 1904.
Born:
a.  Ola f. 10/7 1862. Nr. 11 her på bruket.
b.  Marta f. 15/12 1866, d. 13/7 1880.
c.   Anna f. 28/11 1872, g.m. Kaspar Gjertson Daae. Bustad Tangedal, b.nr. 4.
15/5 1857 skøyte frå e. etter Ola Monsson til sonen Mons Olson for 380 spdl. og kår (150 spdl.).

11  Ola Monsson Andvik, f. 10/7 1862, d. 14/2 1940. Gift 20/6 1893 m. Ingeborg Larsdtr. Hodneland f. 1863 i Myking, d. 24/2 1921.
Born: 
a.  Martin f. 4/5 1894, d. 17/3 1968
b.  Klara Malena f. 18/11 1895, d.22/2 1961
c.   Maria f.3/12 1897, d.9/5 1990
d.   Ida f. 17/4 1900, d.31/12 1973
e.   Ludvik f. 28/10 1902, d.14/8 1990
Skøyte 22/10 1894 frå Mons Olson til sonen Ola for 1700 kr og kår.

12  Syskena Ludvik, Maria og Ida styrte bruket så lenge dei var god til det.

13  John Johnsen, f. 14/7 1934 i Bergen kom hit og overtok bruket i 1980. Han var gift 3/3 1962 m. Anne Marie Halvorsen f. 26/2 1930 i Trondheim.
Born: 
a.)  Randi Elisabeth f. 30/12 1963, g. 7/5 1983 m. John Eric Nilsen frå Sotra f. 2/12 1961. Bur i USA.
Deira born:
a.    Eli Catrine f. 4/7 1983
b.    Hege Elisabeth f. 14/6 1985
——————————————-
b.)  Ingrid f. 25/12 1965, g. 8/12 1984 m. Odd Skuggedal. Bur i Andvik, b.nr. 4.
c.)  Øystein f. 16/10 1972
Skøyte 22/12 1980 til John Johnsen for 100000 kr, derav 15000 for lausøyre.