Bruk 1 . Tunsnamn: Smihogen

Herluff  bur der 1611.

Mogens Herlufsen, f. 1600, hev sonen Johans, 11 år 1666.

Joen Monsen, f. 1636, sonen Herluff, 11 år 1666.

Mons Jonson, f. 1675, d. 1744.
Born: 
a.  Lutzie f. 1707.
b.  Jon f. 1709. Nr. 5 her på bruket.
c.   Nils f. 1712.
d.   Eldri f. 1712.
e.   Knut f. 1713, g.m. Kari Nilsdtr. Bjørneklett 1749. Bustad Bjørneklett.
f.    Nils f. 1716.
g.   Nils f. 1717, g.m. Marta Jonsdtr. Kvamme. Bustad Kvamme, b.nr. 5.
1720 uppattnying av bygsel frå Giertrud de Fine til Mons Jonson 1 pd. 6 mk. s.

Jon Monsen, f. 1709, d. 1749. g.m. Ragnhild Bastesdtr. Kjetland f. 1707 på b.nr. 2.
Born: 
a.  Kari f. 1735.
b.  Ivar f. 1736, g.m. Marta Olsdtr. Våge, Lindås 1760.
c.   Jetmund f. ?, g.m. Kari Olsdtr. Risnes. 1769. Bust. Risnes.
d.   Ola f. 1740, d. 1805. «Jorfestet Ole Jonsen Rise f. Andvig».
27/11 1737 bygselsetel frå Niels Schiøtte til Jon Monson 6 mk. s. ½ mele malt. 6/4 1844 bygselsetel frå Anne Helene Trorops til Jon Monsson på 1 pd. smør i Andvik.

Ivar Larsson Nordland, f. 1762 på b.nr. 4. g.m. e. Ragnhild Bastesdtr. Andvik.
14/10 1749 bygselsetel frå Jørgen Eseldorph på 6 mk. s. ½ mele korn til Ivar Larsson Nordland i Andvig, og 30/9 1749 bygselsetel frå Anne Helene Sal. Lem på 1 pd. 6 mk. s. i Andvik.
Ivar Larsson vart 1768 attgift med gj. Ingeborg Askildsdtr. Gau­len, Lindås og fekk same året bygsel på 2 pd. s. ½ t. malt i Gaulen, før brukt av Askild Olson.

Erik Rasmusson Areklett, f. 1743. Flytte attende til Areklett. 1776 g.m. Ingeborg Mikkelsdtr. Hopland frå Austrheim.
Born: 
a.  Guri f. og d. 1779.
b.  Rasmus f. 1780.
c.   Ragnhild f. 1783. Sjå under nr. 8 her på bruket.
d.   Marta f. 1784, g.m. Jørgen Sjurson Saltnes frå Lindås. Areklett, b.nr. 2.
e.   Kari f. og d. 1789.
f.    Erik f. 1793, d. 1794.
g.   Helga f. 1795, d. 1802.
h.   Ivar f. 1793, bustad Areklett.
i.    Sigrid f. 1801, g.m. Jørgen Kolbeinson Kvamme 1832, b.nr. 4.
16/5 1787 bygselsetel frå madam Daae til Erik Rasmusson 1 pd. s. 1½ mele korn, «før brugt af Iver Larsen».

Johannes Olsen Rambjørg, f. 1762 på b.nr. 6, d. 23/9 1845. 1805 g.m. Ragnhild Eriksdtr. Andvik f. 1783, d. 1827.
Born: 
a.  Erik f. 1810. Nr. 9 her på bruket.
b.  Guri f. 1813, g.m. Jon Larsson N. Kvinge, b.nr. 2.
19/10 1805 fekk Johannes Olson bygsel hjå Ivar Munthe Daac på det han åtte i bruket og på ein lut som var benefisert Lindås prestebol, i alt 27 mk. s. og ½ får.

Erik Johannesson Andvik, f. 1810, d. 6/9 1893. 1829 g.m. Sygni Jonsdtr. Andvik f. 1802 på b.nr. 5, d. 15/1 1893.
Born: 
a.  Ragnhild f. 1830, g.m. Lars Jonson N. Kvinge, b.nr. 2.
b.  Johannes f. 1834. Nr. 10 her på bruket.
c.   Jon f. 1837, g.m. Kari Jetmundsdtr. Totland frå b.nr. 2. Sjå utflytte.
d.   Henrik f. 1840, g.m. Siri Magnesdtr. Nordland frå b.nr. 5. Sjå utflytte.
e.   Brita f. 1844, g.m. Lars Sevatson Andvik, b.nr. 6.
f.    Lisbet f. 1847, g.m. Kristian Haugland, Hordabø.
20/5 1829 bygsel frå Ivar Munthe Daae og 13/10 1838 kongeleg skøyte på 9 mk. s. ½ får til Erik Johannessen for 100 spdl. og jordavgift.

10  Johannes Erikson Andvik, f. 1834, d. 11/11 1909. 3/7 1866 g.m. Larsina Rasmusdtr. Kvamme f. 1837 på b.nr. 1, d. 16/4 1928.
Born: 
a.  Sygni f. 1/5 1867. Sygjenta i Bergen.
b.  Erik f. 14/9 1868. Nr. 11 her på bruket.
c.   Rasmus f. 29/8 1870. Sjå utflytte.
d.   Sina f. 16/9 1872, g.m. Hans Johanneson Nordland, b.nr. 2.
e.   Johanna f. 12/11 1874, d. ¾ 1903.
f.    Josefina Larsina f. 6/3 1877, g.m. Stian Gundersen, Sønde­led 4/10 1903.
g.   Marta f. 19/6 1879, d. 1889.
22/10 1866 skøyte frå Erik Johannesson til sonen Johannes for 500 spd.

11  Erik Johannesson Andvik, f. 14/9 1868 d. 24/11 1954. 24/6 1892 g.m. e. Marta Arnesdtr. Nordland frå b.nr. 5, f. I. Hope, b.nr. 2 3/6 1860 d. 24/12 1949.
Born: 
a.  Magne Johannes f. 28/5 1893, d. 6/11 1918.
b.  Arne f. 12/3 1896. Nr. 12 her på bruket.
c.   Martin f. 6/10 1898, g.m. Signe Jetmundsdtr. Byrkjeland. Bustad b.nr. 6, Frøyset.
d.   Laura Sofia f. 24/9 1900, g.m. Mathias Veka, Bergen.
15/5 1893 skøyte frå Johannes Erikson til sonen Erik for 1700 kr. og kår (800kr.).

12  Arne Erikson Andvik, f. 12/3 1896, d. 16/8 1973. Gift 16/6 1922 m. Margit Jetmundsdtr. Birkeland, f. 10/7 1898 på Byrkjeland b.nr. 1 (3k), d. 9/6 1982.
Born: 
a.  Ellen f. 1/6 1923, d. 16/4 1936.
b.  Jenny Johanna f. 2/8 1925, g. 26/7 1979 m. Trygve Rødberg, f. 27/7 1928. Bur i gamlehuset på bruket.
c.   Signe Lorense f. 20/12 1928, g.m. Eino Lahti.Bur i Skjeggedal, b.nr. 2.
d.   Arnold f. 6/7 1929, d. 20/12 1941
e.   Magne Johannes f. 17/6 1932. Nr. 13 på bruket.
f.    Erling f. 28/3 1938, g.m. Laura Vassbotn frå Vevring.
Deira born:
a.    Sølvi f. 3/12 1962
b.    Mary f. 5/5 1964
———————————————–
g.  Ellen f. 9/4 1942, g.m. Kåre Nesse frå Haus, bur i Bergen.
Deira born:
a.    Ann Kathrin f. 3/9 1963
b.    Vivian f. 7/3 1966 , g. 5/6 1993 m. Øystein Gjerde.(Sjå Sandnes b.nr. 49, festenr. 1). Dei bur i Knarvik.
Skøyte 1/10 1928 frå Erik Johannesson til sonen Arne for 3000 kr og kår.

13  Magne Johannes Andvik, f. 17/6 1932 (12e), g.m. Turid Nordland f. 13/10 1938 på b.nr. 3. (Sjå 9b).
Born: 
a.  Arnold f. 7/7 1960, g. 26/5 1990 m. Marit Karin Trodal f. 29/11 1963 i Trodal b.nr. 1 (15c).
Deira born:
a.    Tor-Arne f. 12/7 1994
b.  Ove f. 5/4 1965, g. 18/9 1993 m. Heidi Elin Kolle f. 18/8 1971 på St. Sleire b.nr. 23.
c.   Irene Helen f. 23/2 1967
d.   Aril f. 22/12 1968
Skøyte 21/7 1966 til Magne Andvik for 10000 kr og kår.

Utflytte frå b.nr. 1

Nr. 9 c. Jon Erikson f. 1837, 4/7 1865 g.m. Kari Jetmundsdtr. Totland frå b.nr. 2. Kjøpte seg gard på Opdal i Gulen. Eldste sonen deira heitte Erik. Han vart g.m. Aletta Hansdtr. Totland f. på b.nr. 2 og fekk bruket etter faren på Opdal.

Nr. 9 d. Henrik Erikson f. 1840, 14/4 1875 g.m. Siri Magnesdtr. Nordland frå b.nr. 5. Kjøpte seg gard på Askeland i Myking.
Born: 
a. Kari Henriksdtr. Askeland, f. 31/7 1875. 31/5 1898 g.m. Haldor Olson Øverås i Myking, f. 12/1 1867, d. 6/4 1933. Bonde på Øvreås. Born: a. Olav f. 5/12 1901, b. Sigrid f. 25/2 1906, c. Henrik f. 31/12 1912. Olav Haldorsen Øvreås, 16/6 1934 g.m. Kristi Johannesdtr. Fykse f. 23/12 1913. Born: Halldor f. 15/4 1935, Johannes f. 12/12 1936, Karin f. 5/1 1939, Magnar f. 23/1 1942, Torbjørg f. 3/5 1945, Ingunn f. 30/4 1947, Solveig f. 10/12 1948. Sigrid Haldorsdtr. Øvreås, g.m. bonde Alfred Monsson Hølleland f. 5/4 1902 i Myking. Born: Mons f. ¼ 1929, Harald f. 20/5 1930, Sigrun f. 14/5 1931, Karsten f. 30/11 1932. Henrik Haldorson Øvreås, g.m. Helga Ingvaldsdtr. Helland f. 25/3 1914.

b. Sygni, g.m. bonde c.m. Olai Storesæter i Hosanger 1904. Born: a. Signe f. 1905, d. 1913, b. Ivar f. 1907, d. 1915, c. Olav f. 1909, utvandra til Canada, d. Hermund f. 1911, vart 1937 g.m. Magnhild Namdal og kjøpte garden Bjørnekletten i Masfjorden

c. Erika. Syerske i Myking. Nr. 10 c. Rasmus Johannesson Andvik f. 29/8 1870.12/6 1901 g.m. Karen Jonsdtr. I. Hope frå b.nr. 2, f. 6/7 1878, d. 24/3 1911. Born: a. Johannes, b. Jon, c. Kaspar f. 1906, d. 1909. Rasmus vart attgift med Brita Straume frå Fjell. Han rudde seg gard på Liland i Fana og bur der. Born: Olai, Lars, Rasmus, Leif, Finn, Øyvind, Karen og Laura.