Bruk 6 – 10 og inderster eller husmenn

Bruk 6. Skulehustuft

Utskilt frå b.nr. 5, 28/5 1900 og b.nr. 7, Midtgård, leikeplass til skulen.
Utskilt frå b.nr. 5, 14/2 1916.

Bruki er skøytte på Masfjorden herad for 105 kr. og 500 kr.

Klaus Kristenson Bergsvik, f. 2/6 1856, d. 24/3 1920. Bergsvik var lærar i Andvik og Sandnes skulekrinsar og klokkar ved Sandnes kyrkja. Ugift.

Gustav Olai Ivarson Steine frå Gulen f. 3/9 1879, son til Ivar Olson Steine frå Y. Haugsdal, b.nr. 6 og Anna Jensdtr. Spangelo frå Lærdal. 21/6 1912 g.m. Henrikka Ivarsdtr. Andvik f. 30/11 1886 på b.nr. 3. Sjå om dei under b.nr. 7 Totland.
Steine var lærar i Andvik krins og klokkar til Sandnes og Frøyset kyrkjor, d. 1945.

Olav Olson Midtbø, f. 16/1 1906 på Hosteland b.nr. 7 (11b), d. 12/12 1989. Gift 30/8 1943 m. Bergljot Nordland f. 4/7 1920 på b.nr. 1(8i).
Born: 
a.)  Lovisa Oddny f. 22/9 1946. Nr. 4 her.
b.)  Martin f. og d. 4/8 1948
c.)   Marit f. 27/10 1949, g. 12/8 1972 m. Hans Rune Fanebust, f. 21/4 1949. Bur i Bergen.
Deira born:
a.    Jon f. 30/10 1977
b.    Helga Bergljot f. 17/8 1980
—————————————-
d.)  Signy f. 27/10 1949, g. 4/2 1978 m. Arne Riisnes f. 16/1 1949. Bur på Hosteland b.nr. 3
e.)   Ragna f. 10/10 1953, g. 9/8 1975 m. Steinar Nævdal, f. 16/4 1953. Bur i Knarvik.
Deira born:
a.    Erlend f. 13/6 1977
b.    Snorre f. 24/2 1981
c.    Reidar f. 25/2 1986
—————————————–
f.)   Kari f. 21/10 1960, g. 4/4 1982 m. Torvald Rødningen f. 5/12 1958. Bur på Nordfjordeid.
Deira born:
a.    Tore Engebret f. 26/8 1983
b.    Hilde Karin f. 16/7 1985
c.    Tonje f. 3/12 1986
Skøyte 15/10 1969 frå Masfjorden kommune til Olav Midtbø for 11000 kr.

Lovisa Midtbø, f. 22/9 1946 (3a), g. 23/6 1971 m. Rolf Hagen, f. 21/4 1931 i Odalen, d. 6/7 1993.
Born: 
a.  Vegard f. 3/2 1973
b.  Odin f. 13/6 1975
Skøyte 14/6 1990 til Lovisa Midtbø for 200000 kr.

Bruk 8. Knatten (Krompetua).

Utskilt frå b.nr. 3 og 4, 1918.


Martin Johanson Totland, f. 11/6 1907 på b.nr. 2 (10c), d. 31/3 1984. Gift 1938 m. Klara Eriksdtr. Andvik f. 12/12 1913 på b.nr. 8 (5d). Sjå meir om denne huslyden under Andvik b.nr. 8.
Skøyte 11/6 1990 frå Tajo Settefiskanlegg A/S til Jørund Eidsnes, Jan Helge Torsvik, Bjørn Torsvik, Kjell Ottar Torsvik og Ove Nordland for 45000 kr.

Bruk 9. Sommertun.

Utskilt frå b.nr. 3, 7/7 1920.


Skøyte frå Arne Torgeirson til halvbroren Jonas Olson Nordland for 1250 kr., 7/7 1920.

Skøyte 12/6 1922, frå Jonas Olson til Baste Johannesson Frøyset for 1200 kr. Baste Frøyset sette opp hus på bruket, budde der og dreiv handel nokre år. Sjå b.nr. 9, Andvik.

7/4 1926 skøyte frå Baste Frøyset til Erik Ivarson Andvik for 11 000 kr. Erik budde i huset, leigde det og bort til handel.

Tomas Krossøy, f. 7/5 1915 i Austrheim, g. 28/6 1947 m. Ragna Kristina Arnedtr. Nordland, f. 23/3 1922 på b.nr. 3.(9e)
Born: 
a.  Marit f. 24/7 1949
b.  Rigmor Jorunn f. 18/7 1952, g. 2/3 1974 m. Lars Helge Haugsdal. Bur på Ådnekvam b.nr. 1.
c.   Torbjørn f. 22/10 1955, g. 16/2 1985 m. Signe Marit Bysheim. Bur på Nørland, b.nr. 3.
Skøyte 23/2 1944 gjev Tomas Krossøy grunnbokheimel for 10000 kr og kår.
Malli Krossøy f. 29/12 1887, d.18/9 1979 kom hit saman med sonen Tomas 26/3 1938 frå Austrheim. Ho var då enkje og vart buande her livet ut.

Bruk 10. Åsheim.

Utskilt frå b.nr. 5, 3/8 1926. Nyrydningsbruk.


Nr. 1 Martinus Ivarson Nordland, f. 27/10 1903 på b.nr. 5 (10d), d. 18/6 1970. Gift 19/9 1946 m. Lovisa Henriksdtr. Molland f. 7/1 1916 på Andvik b.nr. 6 (12b).
Born: 
a.  Inger Anny f. 23/7 1947, g. 4/1 1972 m. Hans Reinhold Herbst frå Tyskland. Bur i Tyskland.
Deira born:
a.    Ester Ruth f. 30/11 1972.
b.    Laila Miriam f. 14/10 1975
Skøyte 10/1 1940 frå Anna Martinusdtr. til sonen Martinus for 1000 kr.
Skøyte 13/8 1974 til dottera Inger Anny Herbst-Nordland utan vederlag.

Inderster eller k.h. husmenn.

Jakob Rasmusson Totland, f. kr.1698 på b.nr. 1, g.m. Randi Johannesdtr.. Fødestad ukjend.
Born: 
a.  Rasmus f. 1726, g.m. e. Ingeborg Sjursdtr. Askeland i Myking 1757.
b.  Jon f. 1727.
c.   Nils f. 1730.
d.   Kari f. 1735, g.m. Jakob Jonson Skarholmen. Gifte i Austr­heim.
Ved rettssak mot Knut Åmundson Trodal 1742, ser det ut til at J akob Rasmusson ogso hev havt dotri Siri som fekk barn med Knut. Ho kallast Siri Jakobsdtr. Totland.

Anders Nilsson Myr frå Myking. 1783 g.m. Kari Hansdtr. Nordland f. 1753 på b.nr. 3, d. 1802. 1803 g.m. Guri Hansdtr. Nordland f. 1762 på b.nr. 3, d. 1809.
Born: 
a.  Nils f. 1883, g.m. gj. Herborg Olsdtr. Asgard i Myking.
b.  Kari f. 1803.
c.  Kari f. og d. 1806. d.  Hans f. 1809.