Bruk 5

Herlog Jonson Andvik, f. 1661 på b.nr. 1, d. 1746. Kona nr. 2, Kari Olsdtr.. Truleg dotter til Ola Johannesson på b.nr. 1, d. 1746.
Born: 
a.  Peder f. 1699.
b.  Ola f. 1701.
c.   Ragnhild f. 1704, g.m. e.m. Peder Jørgenson Kvamme, b.nr. 4.
d.   Kari f. 1708.
e.   Jon f. 1711.
f.    Ola f. 1713. Nr. 2 her på bruket.
1720 uppattnying av bygsli frå Wilhelm Hanssøn, 1 pd. Smør, ½ t. malt.

Ola Herlogson Nordland, f. 1713, d. 1754. g.m. Siri Åmundsdtr. Duesund f. 1715 på b.nr. 3.
Born: 
a.  Jon f. 1739, g.m. Ingeborg Olsdtr. Duesund, b.nr. 2.
b.  Herlog f. 1742, g.m. e. Botilla Monsdtr. Andvik på b.nr. 3.
c.   Karen f. 1744, g.m. e.m. Ivar Erikson Totland på b.nr. 2.
d.   Kari f. 1747, g.m. Matias Anderson Hosteland på b.nr. 3.
e.   Gunhild f. og d. 1749.
f.    Jon f. 1750, g.m. Kari Pedersdtr. Andvik frå b.nr. 5. Bustad Fonnebust.
g.   Åmund f. 1752, g.m. Malena Sjursdtr. Frøyset. Bustad: Kvamsdal, b.nr. 3.
h.   Ola f. og d. 1755.
27/11 1838 bygselsetel frå futen Jessen til soldat Ola Herlogson Nordland 2 pd. s. ½ t. malt. Då han 1739 fekk kjøpa bruket, heiter det: «Til caution for bemeidte Ole Herløfsen hans verfader Aamund Rasmusen skal være».

Rasmus Erikson Hosteland, f. 1730 på b.nr. 3, d. 1791. 1755 g.m. e. Siri Åmundsdtr. Nordland, d. 1765.1766 g.m. Kari Klausdtr. Fausdal f. 1734. Då ho vart enkja, vart ho attgift med e.m. Mons Olson N. Kvinge på b.nr. 3.
Born: 
a.  Erik f. 1757. Nr. 4 her på bruket.
b.  Gunhild f. 1760, g.m. Lars Torgeirson Haugsvær på b.nr. 1.
c.   Ola f. 1762, g.m. e. Lisbet Hognesdtr. Risnes.
d.   Klaus f. 1769, g.m. Marta Knutsdtr. N. Kvinge, b.nr. 4. Bustad der.
e.   Siri f. 1771, gul. Ola Magneson Skjegggedal. Bustad der.
f.    Lars f. 1777, d. 1780.
1755 fekk Rasmus skøyte på halve bruket for 15 rdl. og 8/10 1868 fekk han skøyte på det som var utl. på stykborni. Heile bruket var sett til 50 rdl.

Erik Rasmusson Nordland, f. 1757, d. 1809. 1794 g.m. Kari Magnesdtr. Skjeggedal f. 1769.
Born: 
a.  Siri f. 1796, d. 1821.
b.  Magne f. 28/11 1800. Nr. 6 her på bruket.
25/3 1791 skifte etter Rasmus Erikson. Bruket sett til 50 rdl. og utl. på borni, og Erik fekk skøyte for same pris.

Ola Johannesson Kringlebotten, f. 1789, d. 1858. 1810 g.m. e. Kari Magnesdtr. Nordland, d. 18/12 1840. 1841 g.m. Udna Kolbeinsdtr. Kvamme f. 1803 på b.nr. 4, d. 12/4 1880.
Born: 
a.  Kari f. 12/10 1841, d. 25/7 1842.
Då nr. 6 tok bruket, fekk Ola Johannesson eit plass under bru­ket, sette upp hus og dreiv smedarbeid. Vart kalla Storesmeden.

Magne Erikson Nordland, f. 28/11 1800, d. 6/10 1843.1827 g.m. Johanna Åmundsdtr. Kvamsdal f. 1805 på b.nr. 3, d. 1830.1830 g.m. Kari Olsdtr. Skjeggedal f. 1797, d. 29/9 1843.
Born: 
a.  Erik f. og d. 1828.
b.  Malena f. 14/1 1830, g.m. Ivar Ivarson Kringlebotten. b.nr. stad b.nr. 9, Hamnen under Rambjørg.
c.   Ola f. og d. 1831.
d.   Johanna f. 1833, d. 1834.
e.   Erik f. 23/1 1835. Nr. 9 her på bruket.
f.    Siri f. 1837, d. 1838.
g.   Siri f. 22/9 1839, g.m. Henrik Erikson Andvik. Sjå b.nr. 1, Andvik.
h.   Ola f. 29/6 1842, g.m. e. Henrikka Rasmusdtr. Rambjørg på b.nr. 2.
Ved skifte etter Erik Rasmusson 1809 vart bruket utl. på sonen Magne og samstundes bygsla til Ola Johannesson Kringlebotten til Magne var 18 år.

Lars Olson Skjeggedal, f. 1811, d. 10/5 1855. Småkoppane. 1844 g.m. Marta Johannesdtr. Byrkjeland f. 1817 på b.nr. 2. Sjå b.nr. 1, Nordland.
Born: 
a.  Ola f. og d. 1845. Småkoppane.
b.  Magne, tvilling med a, d. 1845.
Lars Skjeggedal bygsla bruket.

Ola Anderson S. Kvinge. Sjå Mollandseidet. 1842 g.m. Johanna Johannesdtr. Reknes f. 1813.
Born fødde på Nordland:
a.  Johannes f. 9/5 1859.
b.  Larsina f. 6/9 1846, g.m. Erik Olsson I Haugsdal. Sjå Breimyr under Andvik.
c.   Anna f. 23/6 1852.
d.   Alet f. 10/10 1855, g.m. Berge Olson Askeland i Myking 12/9 1876.
Ola Andersson bygsla bruket. Han kjøpte sidan gard på Bø, Hordabø.

Erik Magneson Nordland, f. 23/1 1835, d. 12/8 1906. 25/6 1857 g.m. Malena Eriksdtr. Andvik f. 26/12 1829 på b.nr. 3, d. 15/10 1903.
Born: 
a.  Magne f. 20/1 1858, g.m. Marta Arnesdtr. I Hope f. på b.nr. 2. Dei fekk ei dødfødd dotter 1886. Magne d. 13/10 1886. Marta vart attgift med Erik Johannesson Andvik på b.nr. 1.
b.  Lisbet f. 7/7 1860, d. 20/10 1878. Tuberkulose.
c.   Kari f. 7/12 1862, d. 3/1l 1864. Drukna i ein brunn.
d.   Kari f. 14/6 1865, d. 26/2 1892. Då meierske på Seimstrand.
e.   Erikka f. 17/10 1867, g.m. Olav Vabu. Sjå utflytte.
f.    Ivar f. 29/9 1871. Nr. 10 her på bruket.
g.   Lars f. 16/8 1874. Sjå utflytte, d. 30/1 1954.
Ved skifte etter Magne Erikson 30/7 1844 vart bruket utl. på sonen Erik for 300 spdl.

10  Ivar Erikson Nordland, f. 29/9 1871, d. 25/5 1931, g. 6/7 1897 med Anna Martinusdtr. Nævdal, f. 13/3 1872, dotter til sersjant og handelsmann Nævdal i Bergen. Ho d. 12/2 1956.
Born: 
a.  Malena f. 22/3 1898, g.m. Johannes Erikson Fosse. Sjå b.nr. 1 på Fosse.
b.  Erik f. 28/12 1899, d. 3/1 1973, g. 9/6 1950 med Astrid Bakke frå Bremanger. Dei er nr. 11 her.
c.   Elisabet f. 3/2 1902. Sjå b.nr. 18 Lyngbø.
d.   Martinus f. 27/3 1903, d. 18/6 1970. Sjå b.nr. 10 Åsheim.
e.   Magnus Martin f. 6/1 1906. Sjå utflytte.
f.    Erling f. 8/10 1908. Sjå utflytte.
g.   Ivar Asbjørn f. 16/9 1910, d. 17/2 1934.
h.   Kari Martina f. 28/12 1912.
i.    Herdis Lovisa f. 5/2 1914, d. 12/8 1932.
8/10 1906 tingl. skøyte frå arvingane etter Erik Magneson til medarving Ivar Erikson for 2800 kr.

11  Erik Ivarson Nordland, f. 28/12 1899, d. 3/1 1973, g.m. Astrid Bakke frå Bremanger.
Skifteskøyte, datert 11/6 1959, frå skifteretten i Anna Nordland’s dødsbu til arving Erik I. Nordland på dette bruk og b.nr. 15 for 6000 kr. Grbf. 15/6 1959.