Bruk 17 – 22

Bruk 17. Nyborg

Utskilt frå b.nr. 5. Grbf. 15/1 1958.


Skifteskøyte dat. 11/6 1959, frå skifteretten i Anna M. Nordland og før avd. mann Ivar Nordlands dødsbu til arving Martinus I. Nordland for 200 kr. Grbf. 15/6 1959. Bygt hus på parsellen.
Skøyte 7/9 1989 til Inger Anny Herbst-Nordland for kr 50000.

Bruk 18. Lyngbø

Utskilt frå b.nr. 5. Grbf. 15/1 1958.


11/6 1959 skifteskøyte frå skifteretten i Anna Nordland og før avdøde mann Ivar Nordland’s dødsbu til arving Elisabet Nordland for 200 kr. Grbf. 15/6 1959.

Bruk 19. Bekketun.

Utskilt frå b.nr. 5. Grbf. 15/1 1958.


Skifteskøyte, dat. 11/6 1959, frå skifteretten i Anna M. Nord­land og før avd. mann Ivar Nordland’s dødsbu til arving Kari Nordland for 200 kr., grbf. 15/6 1959.

Bruk 22. Bjørkheim.

Utskilt frå b.nr. 4.


Knut Olav Nordland, f. 12/8 1932 på b.nr. 4 (5b), g. 10/12 1960 m. Bjørg Steinsvik f. 25/7 1939 i Fana.
Born: 
a.  Karsten f. 2/3 1962, g. 10/11 1990 m. Solfrid Iren Fossly frå Geilo, f. 6/6 1964. Bur i Hol i Hallingdal.
Deira born:
a.  Sunniva f. 13/9 1992
b.  Bjørn f. 19/7 1963
c.  Atle f. 29/5 1969
Skøyte 16/2 1972 til Knut Nordland, utan vederlag.