Bruk 1 og 2, og utflytte frå b.nr.1

Magne Monsson S. Kvinge, f. kr.1647, d. 1702. Skifte då. g.m. Kari Knutsdtr.
Born: 
a.  Botilla f. fyrr 1699.
b.  Herborg f. fyrr 1699.
c.   Knut f. 1698.
d.   Brita f. 1701.
e.   Mons f. 1702, g.m. Kari Larsdtr. Skjeggedal. Bustad der.

26/4 1703 tingl. skifte etter Magne Mogenson (Monsson). Då er Baste Mogenson Nordland formyndar for borni. (Brorborni). 14/10 1703 tingl. skifte etter Baste Mogenson Nordland. Då er Mo­gens Mogenson Herland formyndar for borni etter broren Baste. A. Eknes, som hev granska Hosanger og Hamre, hev funne at Mogens Mogensen Herland var frå Kvinge og g.m. ei e. på Herland.

Ola Johannesson Holsøy, f. 1680, d. i Trodalen. 1703 g.m. e. Kari Knutsdtr. Nordland, d. 1707. 1707 g.m. Randi Eriksdtr. Hosteland frå b.nr. 3, d. 1744.1746 g.m. e. Dordi Olsdtr. Trodal, og då flytte han dit.
Born på Nordland:
a.  Karen f. 1706, g.m. e.m. Herlog Jonson Nordland på b.nr. 5.
b.   Johannes f. 1708. Nr. 3 her på bruket.
c.   Erik f. 1710.
d.   Kari f. 1712.
e.   Anna f. 1715, g.m. Lars Torgeirson Totlandsdal.
f.    Torgeir f. 1721, g.m. Marta Larsdtr. Haugsvær på b.nr. 1. Bust. der.
g.   Inger f. 1724.
h.   Jon f. 1728.
c, d og h dødde fyrr skifte etter mori 1744.

27/6 1703 tingl. bygselbrev frå madam Hjort til Ola Johannes­son Holsøy på 1 pd. smør, 1/3 t. malt i Nørland

Johannes Olson Norland, f. 1708, d. 1786.1745 g.m. Anna Larsdtr. Haugsvær f. 1724 på b.nr. 1, d. 1758. 1758 g.m. Barbro Omundsdtr. Totland f. 1728 på b.nr. 1, d. 1804.
Born: 
a.  Randi f. 1746. Levde ved skifte etter faren 1786.
b.  Lars f. 1748, d. 1781.
c.   Erik f. 1750. Nr. 4 her på bruket.
d.   Ola f. 1753. Lever 1786.
e.   Engel f. 1757, d. 1792.
f.    Jon f. 1759, d. 1792.
g.   Åmund f. 1760, g.m. e. Ingeborg Nilsdtr. Kvamme, b. 5.
h.   Anna f. 1763. Lever 1786.
i.    Jon f. 1767. Lever ved skifte 1786.
j.    Steffen f. 1770, d. 1792.
Ved skifte etter mori fekk Johannes utl. halve bruket på seg. 10/6 1747 skøyte frå Ola Johannesson til sonen Johannes resten for 15 rdl.

Erik Johanneson Nordland, f. 1750, d. 1832. 1787 g.m. Sygni Larsdtr. Hosteland f. 1762 på b.nr. 3, d. 1800.1800 g.m. Ragnhild Hansdtr. L. Matre f. 1764 på b.nr. 3, d. 31/7 1844.
Born: 
a.  Johannes f. og d. 1789.
b.  Johannes f. 1791. Nr. 5 her på bruket.
c.   Magdeli f. 1793, g.m. Ola Monson Andvik på b.nr. 2.
d.   Anna f. 1795, g.m. Lars Johannesson Kringlebotten. Bustad Andvik, b.nr. 6.
e.   Lars f. 1798, d. 1800.
f.    Lars f. og d. 1800.
g.   Lars f. 1801, g.m. Brita Sjursdtr. Andvik frå b.nr. 4. Plassmann på Bauge.
h.   Hans f. 1806. Nr. 1 på b.nr. 2.
1786 skøyte frå Johannes Olson Nordland til sonen Erik for 40 rdl.

Johannes Erikson Nordland, f. 1791, d. 29/5 1853. 1812 g.m. Siri Larsdtr. Haukeland f. 1779, d. 24/7 1844.2/7 1846 g.m. e. Marta Johannesdtr. Nordland frå b.nr. 5.
1810 skøyte frå Erik Johannesson Nordland til sonen Johannes for 100 spd. og kår 3 t. korn, 3 kyr, 6 smale.

Hans Olson Elvik, f. 1824 på b.nr. 2, d. 8/5 1902.1/1 1854 g.m. e. Marta Johannesdtr. Nordland, d. 28/8 1902.
Born: 
a.  Johannes f. 21/11 1854. Nr. 7 her på bruket.
b.  Olina f. 2/3 1856, g.m. lærar Herlog Erikson Andvik, b.nr. 3.
c.   Lars f. 30/1 1860, g.m. Andrea Lovisa Jetmundsdtr. Hosteland. Bustad Hosteland, b.nr. 6.
27/8 1848 testamente millom Johannes Erikson og Marta Jo­hannesdtr.

Johannes Hansson Nordland, f. 21/11 1854 (6a), d. 24/7 1930. Gift 29/6 1878 m. Johanna Eriksdtr. Andvik f. 20/10 1855 på b.nr. 3 (11e), d. 19/1 1952.
Born: 
a.)  Hans f. 1/11 1879, d.1/7 1901
b.)  Erik f. 22/2 1881. Nr. 8 her.
c.)   Ola f. 27/3 1883, d. 24/11 1968
d.)   Marta f. 8/10 1885, g. 5/7 1916 m. Rasmus Jonson I. Hope. Bustad der på b.nr. 2.
e.)   Martin f. 5/9 1888, d. 1954. Gift i Amerika m. Victoria Theresia Kronlund f. 3/7 1892, d. 27/10 1974.
Deira born:
a.    Elsie Victoria f. 16/8 1914
b.    Robert Edward f. 7/5 1919, g.m. Evelyn Elizabeth Dunn f. 7/7 1923. 5 born.
——————————————–
f.)   Berge Olai f. 23/7 1891. Utvandra til Amerika.
g.)   Johannes f. 2/12 1893, g.m. Astrid Larsdtr. Thalberg. Bustad Fredrikstad.
Deira born:
a.    Klara Johanna f. 1929
b.    Berit f. 1933
———————————————
h.)  Jonas Emil f. 7/8 1896, g.m. Nilla Larsina Arnedtr. Sandnes f. 8/9 1895 på b.nr. 1. Bustad Ryfylke.
Deira born:
a.    Jorunn
b.    Ingrid
———————————————-
i.)   Berta f. 21/3 1899, g. 1925 m. Magne Jonson I.Hope f. 6/7 1899. Bustad Solheim b.nr. 2.
Skøyte 29/5 1880 frå Hans Olson Nordland til sonen Johannes for 800 kr og kår.

Erik Johannesson Nordland, f. 22/2 1881, d. 11/4 1924. 7/11 1905 g.m. Mathilde Olsdtr. Skjeggedal, f. 14/4 1882, d. 15/2 1962.
Born: 
a.) Helga f. 10/9 1906, d. 18/12 1967.
b.)  Johannes f. 10/1 1908, d. 1932.
c.)   Johanna f. 17/4 1909. Bur her på bruket.
d.)   Judit Oliva f. 6/3 1911, d. 1945. g.m. Ole Stavli frå Nordland. Sjå om dei under I. Hope, b.nr. 2.
e.)   Olav f. 23/12 1912. Han er nr. 9 her på bruket.
f.)    Sverre f. 28/10 1914, g.m. Ingrid Ivarsdtr. Dyrkolbotn, d. 1966. Dei åtte forretning og sagbruk i Eikangervåg, Lindås.
Deira born
a.))  Svanhild f. 2/6 1942, g.m. Birger Eknes, fra Eknes, Osterfjorden.
Born:
a.  Arnstein f. 1968.
b.  Sven Ivar f. 1972.
——————————————
b.)) Elin Margrethe f. 21/6 1943. g.m. Peder Mellingen frå Åsane.
Born:
a.  Ingelin f. 1968.
b.  Hildegunn Pernille f. 1971.
c.)) Ivar f. 16/5 1945, g.m. Inger Marie Rogne frå Seim.
============================
g.  Einar Magne f. 2/12 1916, g.m. Borghild Stusdal frå Modalen. Sjå om dei under I. Hope b.nr. 2.
h.   Laura Hjørdis f. 2/12 1918, d. 1923.
i.    Solveig Bergljot f. 4/7 1920, g. 1943 med Olav Olson Midtbø. Sjå b.nr. 6 Skulehustuft.
j.    Aslaug f. 13/5 1922, g.m. Magnus Eidsnes. Dei bur i Bergen.
Deira born
a.    Bjørg Judit f. 4/12 1950.
b.    Elin f. 14/2 1954.
c.    May Britt f. 5/11 19??
d.    Jørund f. 5/7 1961
============================
k.)  Ester Lovisa f. 7/4 1924, g. 16/11 1946 med Johannes Sjurson Stusdal.
Deira born
a.    Eirik f. 13/1 1948, 26/8 1972 g.m. Vigdis Hansdotter Daae fra I. Haugdal b.nr. 2.
b.    Sigmund f. 30/9 1949.
c.    Jan f. 6/3 1953.
27/5 1929 skøyte frå Johannes Hansson Nordland til sonekona Mathilda Olsdtr. for 1500 kr. og kår (1500 kr.).

Olav Erikson Nordland, f. 23/12 1912, d. 22/6 1990.
Skøyte 15/1 1962 til Olav Nordland for 12000 kr og husrett.
Skøyte 4/12 1974 til systerdotter Elin Eidsnes for kr 30000.
Skøyte 29/4 1975 attende til Olav Nordland for kr 30000.

10  Sigmund Stusdal, f. 30/9 1949, (sjå under 8 k ovanfor), sambuar m. Anne Lahti f. 19/5 1960 i Skjeggedal b.nr. 2 (5b).
Born:
a.  Synnøve f. 21/4 1993
b.  Sindre f. 21/4 1993
Skøyte 19/6 1984 til systerson Sigmund Stusdal for kr 50000.

Utflytte frå b.nr. 1

Nr. 7 g. Johannes Johannesson Nordland f. 2/12 1893, g.m. lærarinne Astrid Larsdtr. Thalberg. Johannes er lærar i Fredrikstad.
Born: 
a.  Klara Johanna f. 1929.
b.  Berit f. 1933.
Nr. 7 h. Jonas Emil Johannesson Nordland f. 7/8 1896, g.m. Nilla Larsina Arnesdtr. Sandnes f. 8/9 1895. Jonas er byggmeister. Bur i Ryfylke.
Born: 
a.  Jorunn. b.  Ingrid.