Brukarar. Bruk 1

Aamund, nemnd fyrste gong 1604, siste 1614. Då Aamund Nørretotland. 1621 Enchen.

Olle, nemnd fyrste gong 1626. Kan henda g.m. Enchen. Nemnd siste gong 1636.

Bertel Aamundsen. Kona Anne. Han er truleg son til nr. 1.

Lawritz bruker halve garden 1666, og er då 30 år gamal.

Bertel Nielsen er komen på bruket 1668, er 57 år gamal 1701.
Born: 
a.  Mons f. 1680.
b.  Ola f. 1697.
c.   Nils f. 1699.
d.   Baste f. 1703. Nr. 6 her på bruket.
14/12 1720 uppattnying av bygsel frå Hennige Smidt til Bertel Nilson 1 pd. 3 mk. s.

Baste Bertelson Totland, f. 1703, d. 1755. 1 g.m. Margreta Nilsdtr.., d. 1737. Skifte då. 2. g.m. Marta Rasmusdtr. Totland frå b.nr. 2, f. 1699.
Born: 
a.  Guri f. 1726.
b.  Brita f. 1728.
c.   Helga f. 1734.
d.   Ingeborg f. 1734, g.m. Jørgen Larsson Haugsvær 1757. Sjå utflytte.
e.   Bertel f. ?, d. ugift på Kalhovda 1806.
f.    Brita f. 1737.
g.   Margreta f. 1738.
h.   Ola f. 1741. Nr. 8 her på bruket.
i.    Mons f. 1742. Sjå utflytte.
j.    Margreta f. 1743, g.m. e.m. Kristoffer Larsson L. Sleire, b.nr. 1.
k.   Lars f. 1746.
1.   Guri f. og d. 1748.
Hev ikkje funne bygselsetel til Baste.

Mons Erikson Eikemo, f. 1730, d. 1810.1756 g.m. e. Marta Rasmusdtr. Totland, d. 1766. 11/10 1756 bygsel frå Wilhelm Frimann til Mons Erikson Eikemo på 1 pd. s. i Totland.

Ola Basteson Totland, f. 1741, d. 1825. 1768 g.m. Siri Guttormsdtr. Andvik f. 1742 på b.nr. 7.
Born:
a.  Brita f. 1769, g.m. Lars Johannesson Stegalvik.
b.  Guttorm f. 1772, d. 1784.
c.   Erik f. 1775. Nr. 9 her på bruket.
d.   Baste f. ?, g.m. Marta Knutsdtr. Odnekvam. Bust b.nr. 2.
10/5 1768 bygselsetel frå Wilhelm Frimann til Ola Basteson på ½ l.s.

Erik Olson Totland, f. 1775, d. 11/6 1847.1803 g.m. Brita Johannesdtr. Stegalvik f. 1780, d. 4/6 1860.
Born: 
a.  Marta f. 1804, g.m. e.m. Jetmund Jonson Haugsvær, b.nr. 4.
b.  Johannes f. 1806, d. 1838.
c.   Guttorm f. 1809. Nr. 10 her på bruket.
d.   Marta f. 1812, g.m. Sevat Larsson Andvik, b.nr. 6.
e.   Ola f. 1815, g.m. e. Kari Olsdtr. Nordland, b.nr. 2.
f.    Mons f. 1816, d. 1878.
g.   Siri f. 1819, d. 1827.
h.   Ragnhild f. 1819.
i.    Margreta f. og d. 1821.
j.    Margreta f. og d. 1822.
k.   Ragnhild f. 1824, d. 1829.
1804 skøyte frå Henning Frimann Dahl til Erik Olson Totland 1 pd. s., ½ får for 375 rdl. Kår til foreldri.

10  Guttorm Erikson Totland, f. 1809, d. 22/3 1864. 1840 g.m. Siri Eriksdtr. Andvik f. 1815 på b.nr. 3.
Born: 
a.  Brita f. 1841, g.m. Jon Ivarson Kvamme på b.nr. 5.
b.  Lisbet f. 1843, d. 1845.
c.   Lisbet (Elisabet) f. 26/10 1845, g.m. sersjant Martinus Erikson Nævdal. Sjå S. Kvinge, b.nr. 9.
d.   Erikka f. 25/6 1848, g.m. Mons Ivarson Kvamme. Bustad Tangedal, b.nr. 5.
e.   Erik f. 25/2 1851. Nr. 12 her på bruket.
f.    Johannes f. 18/11 1853. Bustad Frøysættræet under b.nr. 7.
g.   Helena f. 6/2 1861, g.m. Ola Larson Stegalvik. Bustad der.

12/10 1839 skøyte frå Erik Olson Totland til sonen Guttorm på 1 pd. s., ½ får for 160 spdl. og kår, 3 t. korn, 2 t. potetor, 3 kyr, 6 smale, 2 geit.

11  E.m. Ola Fuseson Natås, frå Lindås, f. 1810, d. 23/7 1895. 4/7 1865 g.m. e Siri Eriksdtr. Totland, d. 4/12 1896.

12  Erik Guttormson Totland, f. 25/2 1851, d. 21/1 1931. 21/6 1876 g.m. Elisabet Monsdtr. Frøyset f. 1853 på Frøysettræet, d. 29/1 1925.
Born: 
a.  Guttorm f. 21/10 1876. Bustad Nordland, b.nr. 4.
b.  Kari f. 17/12 1877. Sjå utflytte.
c.   Mons f. 17/8 1879. Sjå utflytte.
d.   Erik f. 1881. Sjå utflytte.
e.   Ola f. 2/12 1883, d. 12/6 1896.
f.    Martin f. 26/5 1886.
g.   Magne f. 18/5 1887. Sjå utflytte.
h.   Sigrid f. 22/8 1891. Sjå utflytte.
i.   Olaf f. 1895, d. 1896.

3/11 1865 skifte etter Guttorm Erikson. Bruket utl. på sonen Erik for 480 spdl. Erik svarde kår til mori og stykkfaren Ola Fuseson.

13  Sigvard Tobias Rasmusson Veland frå Myking, f. 8/10 1893, d. 18/12 1990. Gift 1/7 1920 m. Elisabet Oliva Guttormsdtr. Nordland, f. 7/4 1899 på b.nr. 4 (4b), d. 14/12 1927.
Sigvard gifte seg at 7/2 1936 m. Petra Lovise Viken f.8/6 1913 i Aukra.
Born:
a.)  Richard f. 14/2 1921, g. 1950 m. Sigbjørg Nordland f. 16/11 1926 på b.nr. 2 (5d). Dei budde i Bergen, ekteskapet er oppløyst.
Deira born:
a.    Eva Karin f. 10/5 1951, g. 7/1 1972 m. Ole Tansø f. 28/12 1945. 2 born.
b.    Sissel Jorunn f. 14/12 1952, g. 24/2 1978 m. Svein Ove Hestenes f. 27/5 1955. 2 born.
c.    Atle Olaf f. 19/4 1958, g. 19/5 1984 m. Inger Karin Eliassen f. 23/5 1959. 2 born.
——————————————–
b.)  Anny f. 7/9 1922. Bur i Ytre Arna.
c.)   Dagmar f. 21/5 1924, g. 1950 m. Kjell Kalsås f. 12/5 1926 i i Ytre Arna, d. 1980.
Deira born:
a.    Rune f. 27/6 1953, g. 17/3 1973 m. Reidun Brandsdal f. 20/5 1955. 3 born.
——————————————-
d.)  Guttorm f. 2/7 1926
e.)   Kora f. 15/9 1936, g.m. Oddmund Sleire f. 23/5 1935 på St.Sleire b.nr. 15 (1f). Bur i Alversund.
Deira born:
a.    Rita f. 11/1 1962, sambuar m. Loyd Omdal f. 17/1 1960. Bur i Flekkefjord. 1 barn.
b.    Roger f. 8/6 1964
c.    Eva f. 18/10 1970
——————————————-
f.)   Svein Jarle f. 31/1 1939, g. 1/6 1963 m. Ellinor Olufsen frå Tromsø. Dei er nr. 14 her.
g.)   Jan f. 26/8 1945, g. 3/6 1967 m. Turid Sæle f. 14/12 1945 på Hellesøy. Bur på Haus.
Deira born:
a.    Anita f. 29/9 1967
b.    Linda f. 3/10 1968
c.    Bente f. 5/2 1970
d.    Jan Tore f. 16/10 1971
e.    Grethe f. 28/5 1973
Skøyte 17/11 1926 frå Guttorm Erikson Nordland til dottermann Sigvard Veland for 3000 kr og kår.

14  Svein Jarle Veland, f. 31/1 1939, g. 1/6 1963 m. Ellinor Olufsen, f. 17/8 1939 i Tromsø.
Skøyte ¼ 1963 til Svein Veland for kr 10000 og kår.

Utflytte frå b.nr. 1:

Nr. 6 d. Ingeborg Bastesdtr. Totland f. 1734.1757 g.m. Jørgen Larsson Haugsvær. Ved skifte etter Margreta Bastesdtr. L. Sleire, syster til Ingeborg, er arvingane upprekna:
a.  Baste Jørgenson Kalhovda (det er Son til Jørgen Hindnes). Død. Born: Ingeborg, Marta og Kari.
b.  Steffen Jørgenson Austrheim (ein son til Jørgen Hindnes. Død. Born: Hans, Ingeborg og Brita.
c.   Ola Jørgenson Hindnes.
d.   Marta Jørgensdtr., g.m. Ola Jakobson Hindnes.
e.   Erik Jørgenson, bur i Viksdal prestegjeld, Stavanger.

Nr. 6 i. Mons Basteson Totland f. 1742. 1762 g.m. Siri Åmundsdtr. Truleg frå b.nr. 2 på Totland. Dei kom til Sundsbø i Lindås. Ved skifte etter Margreta Bastesdtr. Sleire var Mons død og etterlet seg desse born:
a.  Gaute Monsson Sundsbø.
b.  Åmund Monsson Sundsbø.
c.   Femie Monsdtr. 50 år.
d.   Marta, g.m. Ola Ivarson Barlidbotten. Sjå Skjeggedal.

Nr. 12 b. Kari Eriksdtr. Totland f. 17/12 1877 hev saman med broren Magne og systri Sigrid kjøpt garden Vassel (eit bruk) i Ostrefjorden. Magne var lenge sjømann, kaptein i utanriks fart.

Nr. 12 c. Mons Erikson Totland f. 17/8 1879. 5/7 1907 g.m. Magdalena Ragnhild Knutsdtr. S. Hope frå b.nr. 3. Dei bur i Stavanger. Barulaust ekteskap. Nr. 12 d. Erik Erikson Totland f. 22/8 1891, g.m. Jenny av norske foreldre. Dei bur i Washington og hev sonen David.