Brukarar

1 – Johannes Rasmusen, nemnd fyrste gongen 1645. Han er truleg son til nr. 2 på Totland. Nemnd siste gong 1662.

2 – Anders, nemnd fyrste gong 1664, siste gong 1691.

3 – Mathias Jonsen. Han er truleg frå Andvik, b.nr. 7. Han er 26 år 1701.
Born:
a.  Ei dotter 1700.
b.  Herborg f. 1704. Sjå under nr. 4 her på bruket.
c.   Jon f. 1707.
d.   Ola f. 1712.
e.   Ola f. 1716.
28/10 1701 tingl. bygselsetel frå Johan Frimann til Mathis Jonsen på 1 Pd. Smørs leie i den Gaard Totlandsdal. Datert Marts 1698. Uppattnya 1720 ved futen Lem.

– Lars Torgeirson Kvamsdal, f. 1702, truleg på Frøyset, d. 1776. g.m. Herborg Matiasdtr. Totlandsdal f. 1704, d. 1737. g.m. Anna Olsdtr. Nordland f. 1715 på b.nr. 1, d. 1773.
Born:
a.  Henrik f. 1728, g.m. e. Brita Sjursdtr. St. Matre på b.nr. 1.
b.  Kari f. 1730, d. fyrr skifte etter mori 1737.
c.   Nils f. 1731, g.m. Kari Sevatsdtr. Heggenes i Hamre 1759. Han fekk bygsel på 1 pd. S. 1½ mele malt 21/11 1759 i Heggenes.
d.   Matias f. 1734, g.m. e. Lisbet Hognesdtr. Risnes 1763.
e.   Herborg f. 1738, d. 1745.
f.    Torgeir f. 1742. Nr. 5 her på bruket.
g.   Erik f. 1745, g.m. Marta Johannesdtr. Odnekvam 1775. Fekk dotri Anna på Odnekvam, men budde sidan på Askeland i Myking.
h.   Jon f. og d. 1748.
i.    Randi f. 1749, d. 1783.
j.    Ragnhild f. 1752, g.m. Ola Hansson Åmundsbotten. Bustad Bauge.
k.   Herborg f. 1757. Fekk sonen Nils med Erik Torgeirson Haugsvær.

15/10 1726 tingl. skøyte frå Severin Svanenhielm til «Lars Torgiersen Qvamsdalen paa Gaarden Totlandsdalen af Skyld 2 Pd. Smør. Dat. Bergen 25/5 1725».

– Torgeir Larsson Totlandsdal, f. 1742, d. 1830.1773 g.m. Randi Torgeirsdtr. Haugsvær f. 1746 på b.nr. 1, d. 1783. 1784 g.m. Brita Rasmusdtr. Tverbjørg f. 1758, d. 1815.
Born: 
a.  Nils f. og d. 1774.
b.  Anna f. 1775, g.m. Johannes Johannesson Reknes 1798.
c.   Brita f. og d. 1777.
d.   Lars f. 1778. Nr. 6 her på bruket.
e.   Torgeir f. 1779, g.m. Anna Andersdtr. Sandnes på b.nr. 2. Bustad der.
f.    Randi f. 1785, g.m. e.m. Ole Mikkelson Haugsvær. Bustad Haugsvær på eit plass.
g.   Rasmus f. 1787, g.m. Ragnhild Steffensdtr. Haugsvær, b.nr. 7.
h.   Matias f. 1794, g.m. Anna Olsdtr. Vågset frå b.nr. 2. Bustad Kaland i Lindås.
i.    Ei dødfødd dotter 1796.
j.    Steffen f. 1796, g.m. e. Ragnhild Olsdtr. Haukeland 1822.

18/10 1773 skifte etter Anna Olsdtr. Bruket utl. på e.m. Lars Torgeirson og sønene Torgeir og Erik. 17/10 1774 tingl. skøyte frå Lars Torgeirson m. f. til Torgeir Larson på 14 mk. s. for 17 rdl. 3 mk.

– Lars Torgeirson Totlandsdal, f. 1778, d. 21/6 1862. 1811 g.m. Randi Hansdtr. Budal frå Austrheim, f. 1783, d. 1812. 1812 g.m. Kari Monsdtr. Lauveidet f. 1784, d. 14/6 1840.
Born:
a.  Torgeir f. 1812, d. 1832.
b.  Mons f. 1814. Nr. 7 her på bruket.
c.   Ingeborg f. og d. 1817.
d.   Brita f. 1818, g.m. Steffen Mikkelson Kjetland på b.nr. 2.
e.   Erik f. 1820, d. som lærar og klokkar i Bergen, ugift.
f.    Rasmus f. og d. 1824.
g.   Ragnhild f. 1826, d. 1845.
1811 skøyte frå Torgeir Larsson til sonen Lars for 150 rdl.

7 – Mons Larsson Totlandsdal, f. 1814, d. 7/11 1881. 1840 g.m. Brita Jonsdtr. Totland f. 1815 på b.nr. 2, d. 7/8 1862.
Born:
a.  Lars f. 22/5 1842, d. 10/4 1845.
b.  Anna f. 9/1 1844, g.m. e.m. Ola Magneson Rambjørg, b.nr. 2.
c.   Ragnhild f. og d. 1845.
d.   Lars f. 18/9 1846. Nr. 8 her på bruket
e.   Kari f. og d. 1849.
f.    Johanna f. 12/6 1850, g.m. Mons Johannesson S. Hope, b.nr. 4.
g.   Erik f. 16/9 1854. Nr. 9 her på bruket.
h.   Ivar f. 24/4 1857 g.m. ei e. på Vabu i Lindås. Budde der.

1835 skøyte frå Lars Torgeirson til sonen Mons for 80 spdl. og kår til faren: 2 kyr, 4 smale, 2 geit, 3 v. korn, 16 skj. potetor og 12 mk. godt bladtobak. Kårebrevet er utferda 1841 og gjeld berre Lars.

8 – Lars Monsson Totlandsdal, f. 18/9 1846, d. 3/5 1877. 27/6 1867 g.m. Kari Olsdtr. Kvamme frå Haus.
Born:
a.  Mons f. og d. 1867.
b.  Brita f. 1869, d. 1874.
c.   Marta f. 17/8 1871, g.m. Andreas Johannesson Kvamsdal, b.nr. 1.
d.   Ola f. 6/1 1874. Nr. 10 her på bruket.
e.   Gabriel f. 15/2 1877, d. 15/2 1892.
19/10 1868 tingl. skifte etter Brita Jonsdtr. Bruket utl. på sonen Lars for 450 spdl. og kår til faren (130 spdl.).

– Erik Monsson Totlandsdal, f. 16/9 1854, d. 13/5 1936. 16/1 1876 g.m. e. Kari Olsdtr. Totlandsdal, d. 15/11 1910. 9/10 1911 g.m. e. Ingeborg Bertina Bastesdtr. Sandnes frå b.nr. 1.
Born:
a.  Olufina f. 5/8 1874. Mor Dortea Olsdtr. Kvamme frå Haus. Olufina g.m. Knut Johannesson Otterstad. Sjå Sandnes under Haudverkarar.
b.  Lars f. 30/10 1880. Sjå Reknes b.nr. 7.
c.   Andreas f. 13/4 1884. Bustad Andvik, b.nr. 9, Solbakken.
d.   Anna Bergitta f. 28/8 1888, g.m. Mikal Monsson N. Kvinge, b.nr. 6.

10 – Ola Larsson Totlandsdal, f. 6/1 1874, d. 1941.12/6 1896 g.m. Brita Gjertsdtr. Hosteland f. 3/12. 1873 på b.nr. 2.
Born:
a.  Kristina f. 17/4 1897. Sjukesyster, d. 1968.
b.  Gustav Gabriel f. 11/11 1898. Nr. 11 her på bruket.
c.   Lars f. 2714 1901, g.m. Marta Vik. Bur i Øystese.
d.   Erik f. 6/4 1904, d. 1972 i USA.
e.   Kristen Andreas f. 8/5. 1907 g.m. Mildrid. Bur i USA. Dei har to søner.
f.    Sverre f. 17/11 1909. Bur i USA.
g.   Signe Metta f. 30/4. 1912, d.1963.
h.   Aslaug f. 29/5 1917, g.m. Sigurd Wergeland. I USA. Dei har 7 Born.
30/12 1878 skifte etter Lars Monsson. Briuket utl. på sonen Ola for 2 000 kr. Kårbrev til mori og stykkfaren 1898.

11 – Gustav Olson Totlandsdal, f. 11/11 1898, d. 11/10 1991. Gift 22/6 1927 m. Ingeborg Oliva Eriksdtr. Andvik, f. 11/10 1902 på b.nr. 3, d. 26/10 1987.
Born:
a.)  Olav Bjarne f. 2/4 1928. Nr. 12 her på bruket.
b.)  Erling f. 8/5 1931, g. 28/9 1963 m. Hanna Saglid. Bustad Molde.
Deira born:
a.    Grete f. 1/5 1965
b.    Henny f. 24/9 1967
———————————————-
c.)  Erna f. 19/1 1936
d.)  Sverre Per f. 10/1 1943, g. 22/5 1970 m. Joan Severs frå Holland. Bur i Oslo.
Deira born:
a.    Ivo Sebastian f. 8/10 1973
b.    Annike Irene f. 26/3 1976
c.    Liv Renate f. 16/12 1977
———————————————–
e.)  Gerd Inger f. 25/8 1944, g. 28/12 1971 m. Germen Bote Severs f. 18/5 1946. Bur i Holland.
Deira born:
a.    Wauther f. 16/8 1974
b.    Ingeborg Ite f. 4/8 1977

Skøyte 6/5 1929 gjev Gustav Totlandsdal grunnbokheimel for 3000 kr og kår.

12 – Olav Bjarne Totlandsdal, f. 2/4 1928 (11a), g. 29/7 1961 m. Gyda Anny Nordland f. 17/2 1931 på b.nr. 4 (5a), d. 13/4 1991.
Born:
a.  Ingrid Anne f. 6/1 1964, d. 6/10 1971
b.  Gunnleiv f. 29/11 1966
c.   Linda f. 7/7 1973
Skøyte 3/9 1966 til Olav G.Totlandsdal for 15000 kr og kår.

13 – Gunnleiv Totlandsdal, f. 29/11 1966 (12b)
Skøyte 19/3 1992 til Gunnleiv Totlandsdal på dette bruk og g.nr.26 b.nr. 8 for til saman kr 200000.