Bruk 3. Støle

Utskilt frå b.nr. 1, 19/9 1903.


Kristoffer Engelson Frøyset, f. 1801, d. 31/8 1883. 1829 g.m. Siri Bastesdtr. Odnekvam frå b.nr. 2, f. 1808, d. 29/5 1891.
Born: 
a.  Baste (Besse). Sjå Lund, Skjeggedal.
b.  Marta f. 1833, g.m. Rasmus Olson Åmunudsbotten. Bustad der.
c.   Brita f. ?, g.m. e.m. Mons Olson Duesund, b.nr. 3.
d.   Engel f. 18/4 1839, g.m. e.m. Rasmus Olson Åmundsbot­ten. Bustad der.
e.   Siri f. 13/10 1840, g.m. lærar Lars Sjurson Trodal. Bustad S. Kvinge, b.nr. 10.
f.    Ola f. 2/2 1843. Sjå utflytte.
g.   Kristoffer f. 15/11 1845. Sjå S. Kvingo, b.nr. 8.
h.   Johannes f. 27/2 1850. Lever som inderst på S. Kvinge.

1842 festesetel frå Ola Torgeirson til Kristoffer Engelson på plasset. Kristoffer skulde svara i spål. årleg eller 6 arbeidsdagar med kost hjå Ola. «Træfang til gjerdehold, men ikke til vedligeholdelse af husene», som høyrde plasset til. Husi var nok uppsette av Baste Olson. Engel Frøyset var frå Fedje.

Kristen Erikson Rambjørg, f. 12/11 1962 på b.nr. 4 (8b), d. 30/8 1912. Gift 21/6 1889 m. Brita Olsdtr. Ådnekvam f. 1853 på b.nr. 1 (12f), d. 31/3 1905.
Kristen Erikson gifte seg att 8/6 1906 m. Marta Johannesdtr. Nordland f. 22/3 1874 på b.nr. 2 (3b), d. 23/3 1933.
Born: 
a.  Ludvig f. 18/2 1890. Han hadde dottera Lovise f. 3/2 1906. (Sjå Fossdal b.nr. 3.) Mora var Karina Andreasdtr. Hope f. 21/1 1888. Sjå Hosteland, plasset Balen under b.nr. 7. Ludvig utvandra til Amerika. Gift der med Bertine frå Sørlandet. Ingen born. Ludvig d. 6/2 1956.
b.  Erik Hjalmar f. 31/1 1907, d. 7/3 1987
c.   Bernhard f. 31/1 1907, d. 26/12 1984
d.   Kari f. 6/2 1908. Nr. 3 på bruket.
e.   Henrikka f. 16/7 1909, g.m. Bertin Mikkelson Kjetland. Bustad Høyland i Lindås.
f.    Johanna f. og d. 1911.

Skøyte 19/9 1903 frå Ola Olson til Kristen Erikson for 1450 kr. Ved skifte etter Brita Olsdtr. vart bruket utlagt på enkemannen Kristen Erikson for 1600 kr.

Martin Mikkelson Kjetland, f. 11/5 1898 på Kjetland b.nr. 2 (7f), d. 3/8 1982. Gift 11/11 1940 m. Kari Ådnekvam f. 6/2 1908 (2d), d. 7/5 1988.
Born: 
a.)  Malfred Kristen, f. 16/6 1941, g. 31/12 1969 m. Kari Marit Steinsland frå Kinsarvik. Bur i Bergen.
Deira born:
a.    Sigrun Karin f. 30/4 1971
b.    Marit Synnøve f. 24/9 1973
———————————————
b.)  Marta Berit f. 1/12 1944, g. 9/4 1988 m. Arvid Riise f. 19/3 1944 i Odda. Bur i Odda.
Deira born:
a.   Kari Anette f. 27/6 1988
———————————————
c.)  Håkon Bjarne f. 26/9 1947. Nr.4 her.
Skøyte 21/5 1941 frå arvingane i buet etter Marta Ådnekvamme til Martin og Kari Kjetland for 2000 kr.

Skøyte 28/11 1974 til Malfred Kristen og Kari Marit Steinsland Kjetland for kr 21 000.

Håkon Kjetland f. 26/9 1947 (3c)driv bruket no.

Utflytt frå b.nr. 3

Ola Kristofferson Odnekvam, f. 2/2 1843. Bustad Rød i Myking. 5/6 1874 g.m. Ragnhild Hansdtr. Nordland f. 20/7 1848 på b.nr. 2.
Born:
a.  Kari f. 20/3 1875, d. 10/7 1883.
b.  Kristoffer f. 10/4 1876, d. 16/8 1880.
c.   Hans f. 11/9 1877. Skipsførar på Ostrebåtane.
d.   Severin f. 2/11 1879, d. 22/2 1902.
e.   Kristina f. 21/1 1881.
f.    Marta f. 2/2 1882, d. 2/8 1940.
g.   Kristoffer f. 6/6 1884. Bakar.
h.   Erik f. 8/4 1886.
i.    Karolina Bertina f. 30/6 1887.
j.    Olufina Randina f. 14/10 1888. Dette er meddelt av Kristoffer Rød.