Bruk 2

Utskilt frå b.nr. 1, 1802.


Baste Olson Totland, f. kr.1777 på b.nr. 1, d. 22/8 1843. 1801 g.m. Marta Knutsdtr. Odnekvam f. 1781 på b.nr. 1, d. 10/3 1869.
Born:
a.  Brita f. 1803, g.m. Ola Larsson Stegalvik. Bustad der.
b.  Siri f. og d. 1806.
c.   Siri f. 1808. Bustad b.nr. 3, Odnekvam.
d.   Knut f. 1810. Bustad Selvågneset under Lauvvik.
e.   Johannes f. 1816. Bustad Utløbøen, Frøyset.
f.   Olia f. 1821, g.m. Anders Jakobson Duesund, b.nr. 2.
1802 bygselbrev frå Johannes Knutson Odnekvam til Baste Olson Totland 18 mk. s., 6 k. malt, ½ får. Baste skulde svara halve kåret til Guttorm og kona.

Mons Kolbeinson Kvamme. Sjå Varleitet under Asmundsbotten. 1833 skøyte frå Mons Andersson Sellichen til Kristen Kristenson Sandnes (Neset) 18 mk. s., 6 k. malt, ½ får for 500 spdl. Kristen skulle svara kår til Baste Olson og kona: 2 t. korn, 2 t. pote­ter, 2 kyr, 4 smale. «Det jordstykket i udmarken, som Baste Olson har ryddet, skal han fremdeles benytte efter for godt befindende.»

1836 skøyte frå Kristen Kristenson Sandnes til Johannes Jakobson Seljelid (Sælid) frå Lindås 18 mk. s., 6 k. malt, ½ får for 200 spdl. og kår til Baste Olson og kona.
1838 kontrakt mellom Johannes Jakobson og Mons Kolbeinson «angående feste af pladset på denne gård.» Mons skal svara 4 riksdalar og fø ei kvige årleg. Same året får Mons bygsel på bruket for 20 år. Forutan dei vanlege vilkår skal Mons «opføre en stue som skal tilhøre eieren.»

Johannes Jakobson Sælid, f. 1805, d. 10/12 1876, g.m. e. Ragnhild Nilsdtr. Sætre i Hosanger. Heile huslyden flytte til Sælid 1837.
Born: 
a.  Jakob budde på Sælid.
b.  Johannes f. 1830. Nr. 4 her på bruket.
c.   Ingeborg g.m. Rasmus Andersson Ådnekvamme (Fjelde). Sjå b.nr. 1
d.   Ragnhild, g.m. Ola Olson Kvingedal, b.nr. 3, f. 1837, d. 29/11 1903.
e.   Ola, g.m. Lisa Monsdtr. Holmås i Lindås 13/6 1857.
Då kontrakta med Mons Kolbeinson var ute, overtok nr. 3 bruket.

Johannes Johannesson Ådnekvamme, f. 1830, d. 16/3 1884. 2/7 1861 g.m. Brita Jakobdtr. Kalhovde f. 25/4 1838 på b.nr. 7, d. 26/9 1910.
Born:
a.  Ola f. 28/4 1862. Nr. 5 her på bruket.
b.  Ragnhild f. 14/10 1864, g.m. lærar Lars Steffenson Kjetland frå b.nr. 2.
c.   Jakob f. og d. 1867.
d.   Marta f. og d. 1869.
e.   Johannes f. og d. 1871.
f.    Johannes f. 11/8 1872, d. som bonde på Sælid 21/5 1921. Sjå utflytte.
g.   Marta f. 7/2 1876, d. 12/3 1886.
h.   Jakob f. 24/10 1878. Bustad Sælid i Lindås. Sjå utfi., d. 1/1 1971.
i.    Jørgen f. 11/3 1881, d. 13/8 1886.
Brita Jakobsdtr. vart attg. på Sælid, og dei yngste borna flytte med dit. 21/10 1867 skøyte frå Johannes Jakobson til sonen Johannes for 512 spd.

Ola Johannesson Ådnekvamme, f. 28/4 1862, d. 3/2 1949, g. 7/6 1887 med Kari Halvardsdtr. Duesund f. 29/9 1860 på b.nr. 1, d. 21/4 1908. 30/6 1912 g.m. Sina Olsdtr. Skjeggedal på b.nr. 1, f. 19/11 1868, d. 911 1951.
Born:
a.)  Gjertrud f. 17/2 1888, d. 23/4 1962. Ho dreiv hotell på Voss.
b.)  Johannes f. 10/8 1889, g.m. Laura Jørgina Monsdtr. Sandnes. Dei reiste til USA, der Laura døydde. Johannes flytta heimatt og d. 30/11 1970.
c.)   Halvard f. 7/1 1891. Bustad Sandnes pr. Stavanger. Sjå utfl.
d.)   Jørgen f. 31/8 1893. Sjå utfl.
e.)   Bernhard f. 27/4 1898, g.m. Olga Nordset f. 9/8 1903. Han har vore skulesjef i Rissa, S. Trøndelag.
Deira born:
a.    Olav f. 10/4 1935.
b.    Brit Vigdis f. 20/9 1938.
c.    Jon Harald f. 8/4 1943, d. 30/10 s.a.
d.    Gjertrud Margit f. 1/1 1946.
—————————————————-
f.)   Margit f. 2/7 1900. Ugift.
7/8 1885 skøyte frå Brita Jakobsdtr. til sonen Ola for 2200 kr. og kår (500 kr.). Ved skifte etter Kari Halvardsdtr. vart bruket utlagt på e.m. Ola Johannesson for 3000 kr.

Arne Størkson Kvinge, f. 25/2 1878 på Søre Kvinge b.nr. 1, (11i), d. 31/8 1967. Gift 23/7 1901 m. Kristianna Olsdtr. Skuggedal f. 1/9 1879 på b.nr. 1 (10f), d. 18/2 1974.
Born:
a.  Borghild f. 3/10 1901, d. 17/1 1990
b.   Ola f. 9/1 1904. Nr.7 her.
c.   Størk Martin f. 9/5 1905, d. 1983.Gift m. Eva Hansen. Bustad Eidsvoll
d.   Johannes f. 20/4 1911, d. 24/12 1947 ved minesprenging i Nordsjøen.
e.   Åsta kristina f. 2/12 1918, g.m. Konrad Arent Daae Solheim, f. 12/4 1918 på Solheimsøy under b.nr. 2 (2e), d. 1968. Bustad Bergen.
Deira born:
a.    Dag Jostein f. 17/2 1953, g.m. Anne-Grethe Hagenes f. 24/3 1960. 2 born.
b.    Karin Margrete f. 6/3 1954, g.m. Jarle Jakobsen, f. 24/6 1953. 3 born.
c.    Yngve f. 20/9 1955, g.m.Gunn Borgny Olsen f. 26/12 1957. 1 barn. Ekteskapet oppløyst.
d.    Åshild Kjerstin f. 20/6 1962, g.m. Per-Johan Danielsen f. 27/12 1960. 2 born.
Skøyte 15/12 1924 frå Ola Johannesson til Arne Størkson for 6000 kr og kår.

Ola Arneson Skuggedal, f. 9/1 1904 (6b), d. ved ei ulukke 27/2 1954. Gift 16/6 1940 m. Bergljot Ivarsdtr. Litle Matre f. 20/8 1909 på b.nr. 1 (6a).
Born:
a.)  Kristbjørg f. 18/6 1941, g.m. Torbjørn Saltkjel frå Vågsøy. Bur i Bergen.
Deira born:
a.    Janne Britt f. 25/8 1971
b.    Elin Beate f. 14/11 1972
c.    Ole Martin f. 4/1 1975
———————————————-
b.)  Margunn f. 6/4 1943 g.m. Bjørn Hillestad frå Årdal. Bur i Bergen.
Deira born:
a.    Rune f. 18/2 1971
b.    Terje f. 16/10 1972
———————————————-
c.)    Arne f. 14/6 1945. Nr.8 her.
d.)    Ivar Johannes f. 13/8 1950. Bur i Bergen.
Skøyte 18/12 1947 til Ola Skuggedal for 5000 kr og kår.

Arne Skuggedal, f. 14/6 1945 (7c)
Skøyte 4/11 1986 til Arne Skuggedal utan vederlag.

Utflytte frå b.nr. 2

Nr. 3 c. Ingeborg Johannesdtr. f. 1833, d. 1895, g.m. Rasmus Andersson Fjelde, f. 1837, d. 1902. Bustad Fjelde i Hosanger, no Lindås.
Born: 
a.  Ole f. 1854, d. 1875. Han datt utfor eit fjell og slo seg i hel.
b.  Anders f. 1855, d. 1935, g.m. Ragnhild Askildsdtr. Vike.
c.   Johannes f. 1857, g.m. Marta Larsdtr. Vikholm.
d.   Ragnhild g.m. Ivar J. Eidsnes, f. 1859, d. 1936.
e.   Ole g.m. Sigrid J. Eidsncs, f. 1862, d.1937.
f.    Ragnhild g.m. Kristoffer Tangedal, f. 1865.
g.   Ingeborg f. 1867, d. 1869.
h.   Eirik f. 1870, d. 1938. Reiste til USA 1886, der gift med Sara Jonsdtr. Kvinge S. b.nr. 6.
i     Ingebjørg f. 1872, til USA 1889.
j.    Johan f. 1875, til USA 1894.

Nr. 4 f. Johannes Johannesson Ådnekvamme, Seljelid, f. 1872, d. 21/5 1921, g.m. Elevine Kristine Martinnsdtr. Konglevoll, bustad Seljelid, f. 15/11 1878, d. 7/1 1952.
Born: 
a.  Brita f. 28/10 1899.
b.  Jakob f. 14/1 1901, d. 18/1 1967 av kreft.
c.   Magdalena Bergitta f. 19/8 1902, g.m. Harald Haraldsen, Tofte i Hurum.
d.   Bergitta f. 22/9 1904, g.m. Gustav Martin Tykkhelle, Lindås.
e.   Martha f. 13/3 1906. Arbeider på Lindås sjukehus.
f.    Oliva f. 8/8 1907. Bur i Tofte, Hurum.
g.   Johannes f. 10/9 1908. Bustad Seljelid.
h.   Jørgen f. 16/11 1909.
i.    Karl f. 24/12 1910.
j.    Olai f. 15/1 1912. Fabrikkarbeidar.
k.   Ragna f. 30/6 1913, d. 17/1 1916.
1.   Magnus f. 28/8 1914. Jernbindar.
m.  Ragnar Lars f. 4/7 1916.
n.   Sverre f. ? Sjømann.
o.   Margun f. 7/11 1919.

Johannes Johannesson Seljelid f. 1872, d. 2/5. 1921 var son av Johannes Johannesson (Sælid) f. 1830, d. 16/3 1884 på Ådnekvamme. Brita Jakobsdtr. f. 1838, d. 26/9 1910. Brita flytta til Sælid etter at mannen var død, og gifte seg att med e.m. Martinus Konglevoll, som hadde kjøpt b.nr. 2 av gamle Jakob Sælid. Ho vart seinare kalla Martines-Brita. Begge bruka skifte seinare gardsnamnet til Seljelid.

Nr. 4 h. Jakob Johannesson Seljelid f. 24/10 1878, d. 1/1 1971, g.m. Hanna Gurina Askildsdtr. f. 17/2 1882.
Born: 
a.  Ivar f. 8/8 1903, g.m. Borghild Tønnesen, Krabrødstrand, Bamle.
b.  Johannes f. 29/9 1905, g.m. Astrid A. Konglevoll.
c.   Borghild f. 23/10 1907.
d.   Berta f. 29/10 1909.
e.   Arnt f. 11/1 1912. Omkom ved D/S «Vorma”’s forlis, desember 1936.
f.    Maria f. 27/2 1914, d. 25/3 1939.
g.   Jakob f. 16/10 1915. Garbr. på Seljelid.
h.   Hilda Johanna f. 1/11 1917, g.m. Osvald Eikemo.
i.    Harald Johan f. 8/8 1920, g.m. Aslaug O. Birkeland, Fana.
j.    Ragnhild f. 6/7 1923, g.m. Ragnvald Fyllingen. k.  Ola Sigurd f. 6/12 1924, g.m. Signe Eikemo (Vefjell).