Bruk 1 (og 2)

Oluff, nemnd 1519 og 1522.

Erich, nemnd fyrste gong 1563, siste gong 1615.

3  Michel og Oluff samstundes. Mikel frå 1620 til 1633, og Oluff frå 1624 til 1636.

Mons Michelsen og Mons Albertsen ei tid samstundes. Båe nemnde fyrste gong 1645, siste gong 1668. Men Mons Albertsen hadde gjeve upp bygsli på sin part 1666, og reknast då millom hus-menn og strandsitjarar. Parten hans låg ubrukt. Sjå skattemanntalet 1666.

Iffuer Thorgierdsen, stykson til Mons Miehelsen, f. 1653. Sjå skattemanntalet 1666. Iffuer var einebrukar 1701 og sagd vera 64 år gamal, og hadde då desse søner:
a.  Ola f. 1691.
b.  Torgeir f. 1697.
c.   Per f. 1698.

Rognald Monsson Verkeland frå Brekke f. 1676, d. 1756. Rognald var fyrst g.m. e. Helga Odnekvam, truleg e. etter Ivar Torgeirson. g.m. Gjertrud Johannesdtr. Holsøy f. 1688, d. 1768.
Born: 
a.  Johannes f. 1718 (bl. fadrane då han var døypt, Anders Øien).
b.  Ingeborg f. 1719. Sjå under nr. 7 her på bruket.
c.   Randi f. 1724.
d.   Mogns f. 1731, d. 1751.
1720 uppattnying av bygsel frå Seehussøn ved futen Lem til Rognald Odnekvam ½ l. s. ¼ t. målt og 1 får. Skøyte 1725. Sjå framanfor.

Johannes Olson Kolås frå Lindås f. 1721, d. 1756. 1742 g.m. Ingeborg Rognaldsdtr. Odnekvam f. 1719.
Born:
a.  Brita f. 1743. Sjå under nr. 9 her på bruket.
b.  Marta f. 1746, g.m. Erik Larsson Totlandsdal 1775. Bustad Askeland i Myking.
c.   Johannes f. 1749, d. 1773.
5/10 1744 skøyte frå Rognald Monsson til dottermannen Johannes Olson 12 mk. s.4 k. malt, ½ får for 18 rdl.

Guttorm Monsson Kalhovda, f. 1731 på b.nr. 5, d. 1805. 1759 g.m. e. Ingeborg Rognaldsdtr. Odnekvam, d. 1797.
15/10 1757 skifte etter Johannes Olson. Bruket utl. på e. Inge­borg Rognaldsdtr. og borni. 11/10 1758 skøyte frå Anders Johan­nesson Holsøy, Johannes Andersson Bauge og Magne Skjeggedal ½ 1. s. ¼ t. malt «indberegnet kjøberens part i Gaarden».

Knut Monsson Kalhovda, f. 1734 på b.nr. 5, d. 1817. 1769 g.m. Brita Johannesdtr. Odnekvam f. 1743, d. fyrr skifte etter mori, 1797.
Born: 
a.  Johannes f. 1769. Nr. 10 her på bruket.
b.  Mons f. 1778.
c.   Marta f. 1781, g.m. Baste Olson Totland, bustad Odne­kvam, b.nr. 2.
Knut var ikkje eigar av bruket. Truleg berre paktar.

10  Johannes Knutson Odnekvam, f. 1769, d. 15/9 1841. 1794 g.m. Brita Bårdsdtr. Andvik f. 1748 på b.nr. 2, d. 1841. Barnlaust ekteskap. Men han hadde 2 utanum ekteskapet.
a.  Guttorm f. 1815. Mor: Synneva Larsdtr. Mjanger
b.  Ingeborg f. 1819. Mor: Kari Monsdtr. Raunøy. Ingeborg vart g.m. «skoleholder» Erik Monsson Sandnes 24/6 1847, Sandnes b.nr. 1.

1794 skøyte frå Guttorm Monsson til brorsonen Johannes Knutson og 1797 tilleggsskøyte – ein halvpart av garden kvar gong ½ l. s. 12 k. malt, 1 faar for 140 rdl. Kår til Guttorm Monsson og kona Ingeborg 3 t. korn, 3 kyr, 6 smale.

11  Anders Olson Fjelde frå Hosanger. g.m. Gjertrud Olsdtr.. d. 10/8 1835.1836 g.m. Ragnhild Eriksdtr. Tangedal f. 1807 på b.nr. 1. Born fødde på Odnekvam:
aMarta f. 1829.
b.  Sjur f. 1832, g.m. c. Marta Maria Arnesdtr. Kolås i Lindås 26/6 1856.
c.   Rasmus f. 11/3 1837, g.m. Ingeborg Johannesdtr. Odnekvam frå b.nr. 2, 30/4 1854. Bustad Fjelde, Hosanger.

1820 skøyte frå Johannes Knutson Odnekvam til bødkermeistar Mons Andersson Sellichen for 467 spdl. 1827 bygselbrev frå Sellichen til Anders Olson Eikemo. Anders skulde svara kår til Johannes Knutson og kona Brita Bårdsdtr. 1 t. korn, 1 t. potetor og 1 ku og fritt bruk av ei bud som stend på garden. Rett til å flytta budi til plasset som han hev fenge festesetel på, men budi skal høyra bruket til når kårefolket er døde. Dei skulde ha like stort kår av b.nr. 2 hjå bygselmannen Baste Olson Totland. Anders Olson Eikemo flytte til Fjelde i Hosanger 1841.

12  Ola Torgeirson Fjelde frå Hosanger f. 1815, d. 3/3 1899. Han var son til Torgeir Matiasson. g.m. Brita Sjursdtr. Eikefet frå Hosanger, d. 1841. 1842 g.m. Kari Mikkelsdtr. Kjetland f. 1810 på b.nr. 2, d 30/10 1904.
Ola son til: Torgeir Matiasson Fjelde f. 1771 i Hosanger, d. 1826. 1812 g.m. Johanna Olsdtr. Røssland frå Hosanger.
Torgeir son til: Matias Torgeirson Fjelde f. på Humedal i Vinje, Voss 1734. 1758 g.m. Brythue (Brytteva) Torbjørnsdtr. Øksendal frå Evanger, f. 1739.
Born: 
a.  Torgeir f. på Fjelde, bust. plasset Haugane, Odnekvamme.
b.  Sjur f. på Fjelde, bustad Alversund.
c.   Marta f. 30/5 1845, g.m. e.m. Rasmus Fuseson Hosteland, b.nr. 7.
d.   Ola f. 16/1 1850. Nr. 13 her på bruket.
e.   Brita f. 1/12 1846, d. som barn.
f.    Brita f. 1853, bustad b.nr. 3 på Odnekvam.

1840 skifte etter Mons Anderson Sellichen 18 mk. s.6 k. malt, ½ får sett til 300 spdl. utl. på sønene Arnt, Carl, Mikael og Jacob Kornelius.
1841 skøyte frå brørne Sellichen til Ola Torgeirson Fjelde 18 mk. s.6 k. malt og ½ får for 500 spdl. Ved skifte etter Brita Sjurs­dtr. 1841 vart bruket utl. på e.m. Ola Torgeirson for 300 spdl.

13  Ola Olson Odnekvamme, f. 164 1850, d. 6/11 1931. 2/7 1879 g.m. Kari Steffensdtr. Kjetland f. 5/2 1843, d. 1/12 1922.
Born: 
a.  Olai Bertin f. 15/10 1881, g.m. Malena Gjertina Andreasdtr. Y. Haugsdal frå b.nr. 4, 2/6 1905. Bustad Sandal i Fana. Dei fekk dotri Olufina Kristina 13/12 1905.
b.  Kaspar f. 16/5 1883, d. 4/5 1898.
3/11 1879 skøyte frå Ola Torgeirson til sonen Ola for 2200 kr. og kår (750 kr.). «Forpliktelse til at lade søsteren Brita få feste på et plass».

14  Fuse Rasmusson I. Haugsdal, f. 11/7 1881 på b.nr. 3. I. Haugsdal, d. 30/7 1931, g. 5/4 1904 med Marta Arnesdtr. I. Hope, f. 17/4 1882 på b.nr. 1, d. 23/5 1933.
Born: 
a.)  Astrid Margit f. 11/10 1904, g. 23/6 1935 med Andreas Kjelsnes, Jølster.
Deira born:
a.    Margot f. 13/10 1936.
———————————————–
b.)  Birgit Johanna f. 18/4 1906, g.m. Johannes Harald Daae frå b.nr. 3 Elvik. Bustad I. Haugsdal b.nr. 3.
c.)   Arne f. 11/6 1908. Utv. til U.S.A., g.m. Mary. Død.
d.)   Rasmus f. 9/10 1910, g.m. Sollaug Haraldsdtr. St. Sleire br. 15. Bustad b.nr. 4 her.
e.)   Arnhild Marie f. 19/4 1912, g.m. Einar Fyllingsnes, 25/6 1942, f. 15/8 1910. Bustad Fyllingsnes i Lindås.
Deira born:
a.    Oddvar f. 18/2 1945, g.m. Gunvor Hopland.
b.    Anne Marie f. 4/2 1947, g.m. Leif Arne Molvik 2/8 1969.
————————————————
f.)   Aletta Kristina f. 31/1 1914, g.m. Bertin Kristofferson Grimelid frå Sunnfjord, steinarbeidar i Bergen. Aletta Kristina d. 1970.
Deira born:
a.    Mary.
b.    Haldis.
c.    Alf Bjarne.
————————————————-
g.)  Fredrik Magnus f. 30/4 1918, g.m. Ragnhild Kvamsdal. Dei er nr. 16 her.
h.)   Bjarnhild Ragna f. 17/5 1920, g.m. Nils Gjesdal frå Jølster. Bustad Jølster.
Deira born:
a.    Berit f. 1950.
b.    Harry f. 1952.
c.    Rigmor f. 1968.
30/5 1908 skøyte frå Ola Olson til Fuse Rasmusson Haugsdal for 5 000 kr. og kår.

15  Rasmus Fuseson Haugsdal, f. 9/10 1909. Sjå b.nr. 4 her. 20/5 1935 skøyte frå skifteretten til Rasmus Fuseson for 3 400 kr. Bruket er seinare overdrege til broren Magnus, nr. 16.

16  Fredrik Magnus Fuseson Haugsdal,  f. 20/4 1918, g. 23/6 1946 m. Ragnhild Larsdtr. Kvamsdal f. 20/7 1925 i Solheimsneset.
Born: 
a.)  Finn Magne f. 25/9 1947, g. 20/9 1969 m. Inger Gjesdal f. 23/10 1950. Bur på Vassenden i Jølster.
Deira born:
a.    Heidi f. 15/12 1970
b.    Anja f. 12/10 1972
c.  Nils Magnus f. 31/1 1979
————————————————
b.)   Lars Helge f. 2/2 1949. Nr.17 her.
c.)   Vigdis f. 27/8 1950, g. 4/4 1970 m. Per Søvik. Bur på St.Sleire b.nr. 8.
d.)   Roald f. 11/4 1952, g. 28/12 1974 m. Alice Nordhaug, f. 9/10 1954 i Lillehammer. Bur i Ringsaker.
Deira born:
a.    Marius f. 19/5 1975
b.    Mia Alice f. 7/8 1977
————————————————-
e.)  Elbjørg f. 4/3 1955, g. 1/6 1974 m. Torleif Nerstad. Bur på Lillehammer. Ekteskapet er oppløyst.
Deira born:
a.    Maritha f. 1/10 1975
Skøyte 18/11 1940 gjev Magnus Haugsdal grunnbokheimel for 3400 kr og kår.

17  Lars Helge Haugsdal, f. 2/2 1949 (16b), g. 2/3 1974 m. Rigmor Jorunn Krossøy f. 18/7 1952 på Nordland b.nr. 9(4b).
Born:
a.)  Laila f. 27/6 1974
b.)  Ingvill f. 16/8 1975, sambuar m. Geir Kvinge f. 26/3 1972 på S. Kvinge b.nr. 4 (6c).
Deira born:
a.    Elin f. 10/12 1994
————————————————-
c.)  Torgeir f. 11/3 1977
d.)   Åslaug f. 7/9 1983
Skøyte 25/10 1993 frå Magnus Haugsdal til Lars Helge Haugsdal for 250000 kr.

Haugane.

Plass under b.nr. 1 No nedlagd.


Torgeir Olson Odnekvam, f. på Fjelde 1834, d. 4/7 1920. 25/11 1858 g.m. Johanna Johannesdtr. Leikvoll frå Lindås f. 1834, d. 31/1 1921.
Born: 
a.  Bernt f. 22/8 1859, d. 21/9 1887.
b.  Anna f. 10/2 1861, g.m. Bertel Knutson Fedje 5/4 1878. Han son til Knut Jakobson. Dei fekk dotri Johanna på Odnekvam 5/1 1880. Budde vistnok på Fedje.
c.   Ola f. 7/7 1863, d. 27/8 1886.
d.   Kristen f. 16/4 1866. Bustad Nesjane under Duesund.
e.   Pernilla f. 6/12 1868. Sjå Areklett på cit plass under b.nr. 1.
f.    Brita f. 26/3 1871, g.m. Ivar Martin Monsson Raunøy frå b.nr. 1 Bustad Bergen.
g.   Johannes f. 21/8 1873. Bustad på eit plass under Holsøy. Festesetel til Torgeir er ikkje tinglesen.