Bruk 3. Barlindbotten

Utskilt frå b.nr. 1, 22/7 1929.


Ola Ivarson Totland, f. 1784 på b.nr. 2.1817 g.m. Marta Monsdtr. Sundsbø frå Lindås. Far hennar var frå Totland, b.nr. 1.
Born:
a.  Kari f. 1818, g.m. e.m. Peder Magneson Vikane i Austrheim 25/10 1864.
b.  Siri f. 1820, g.m. Mons Klausson Kvamsdal frå b.nr. 3, 24/6 1849. Bustad Haugland i Hordabø.
c.   Margreta f. 1822, g.m. e.m. Anders Olson Hodnekvam i Myking, 26/6 1864.
d.   Ivar f. 1826, d. 13/7 1857. «Gled utover et fjeld og druknet». Det var i Eikemotøene.

1817 festesetel frå Ola Magneson Skjeggedal til Ola Ivarson Tot­land «på et stykke udmark, kaldet Barlindbotten».
Ola Ivarson var skulehaldar og kyrkjesongar fyrr han fekk plasset.

Lars Rasmusson Skjeggedal, f. 17/7 1855, d. 14/9 1935. 24/6 1880 g.m. Engel Bastesdtr. Eikemosæteren f. 1/11 1857, på b.nr. 2, d. 23/8 1950.
Born: 
a.  Sigrid f. 18/1 1882, d. 16/9 1889.
b.  Malena f. 27/6 1884. Ugift. Bur på Kalhovde, d. 4/10 1965.
c.   Rasmus f. 29/3 1886, g.m. Lovisa Aletta Jetmundsdtr. Kal­hovda, 16/6 1914. Bustad Kalhovda, b.nr. 5, d. 23/4 1966.
d.   Baste f. 1888, d. 1889.
e.   Sigrid f. 19/7 1890. Ugift. Bur på Kalhovde, d. 28/1 1969.
f.    Baste f. 12/2 1893. Ugift. Bur på Kalhovde. Fekk dotri Borghild f. 14/9 1919. Mor Nanna Olsdtr. Bjerkås, Måls­elv.
g.   Betsy Larsina f. 17/6 1895. Fabrikkarbeiderske.
h.   Arne Kristoffer f. 7/12 1897. Gift. Bur i Fana. Steinarb.
i.    Ludvik Emil f. 29/9 1900, d. 25/10 1902.

Hev ikkje funne tingl. festesetel til Lars Rasmusson. Lars flytte til Holen på Kalhovde.

Konrad Sverre Severinson I. Haugsdal, f. 9/8 1902, d. 17/6 1983. Gift 4/5 1923 m. Mikalina Bertina Matre f. 18/10 1899 på Matresøy, d. 23/4 1980.
Born: 
a.)  Margit Konstanse, f. 8/6 1923, g. 1946 m. Thor Løvik. Bur i Lauvik.
b.)  Sigurd Kristoffer f. 16/8 1924, g.11/6 1966 m. Borgny Haugsvær. Bur i Duesund, b.nr. 16.
c.)   Aslaug Maria f. 14/8 1926, g.m.Torbjørn Brørvik, bur i Eksingedalen.
Deira born:
a.    Anders f. 31/8 1956
b.    Malena f. 6/12 1959
c.    Torleiv f. 4/4 1961
d.    Kari f. 22/5 1965
———————————————–
d.)  Malena Arnhild f. 12/5 1930, d. 31/8 1944
e.)   Kristine Else f. 2/5 1935, g.m. Henrik Kvamsdal. Bur i Reknes b.nr. 20.
f.)    Arne Birger f. 18/3 1938, g.m. Ingunn Hindenes. Bur i Reknes b.nr. 22.

Skøyte 17/8 1931 gjev Konrad S. Haugsdal og kona Mikalina grunnbokheimel for 1200 kr.
Skøyte 23/10 1979 til Borgny og Sigurd Haugsdal for kr 14000.

Utflytte

Nr. 7 e. Erik Magneson Skjeggedal f. 1763. Bustad Austrheim. g.m. Marta Hansdtr. Kjetland frå b.nr. 2. Ved eit skifte etter Johannes Magneson Bauge, bror til Erik, er Erik nemnd saman med andre arvingar slik: «Fuldbroderen Erik Magnesens eneste barn, sønnen Magne Eriksen». Dette gjeld han på Austrheim. 23/8 1849 skifte på Austrheim etter bygselmann Magne Erikson: Sterbo Enke Siri Olsdtr. Sønner: Lars Magnesen Østrheim, Hans Magnesen Øksnes, Martinus Magnesen Østrheim, Erik Magnesen Østrheim.

Nr. 9 e. Ola Rasmusson Skjeggedal, f. 5/9 1841. 24/6 1879 g.m. Malena Sjursdtr. Audvik frå b.nr. 4.
Born: 
a.  Sigrid f. 1879.
b.  Andreas f. 26/12 1881.
c.   Sigrid f. 24/7 1885.
d.   Ragnhild f. 17/8 1890. U.S.A. Andreas Olson Hindnes er bonde på Hindnes.