Brukarar

Oluff. Nemnd fyrste gong 1610, siste 1633. Men 1628/29 Enchen. Dette må ha seg slik at Oluff er død då skatten vart lagd for skatteåret 1628/29. Namnet Oluff hev stade på ei eldre skattelista.

Haldor Michelsen frå 1629 til 1662 og saman med han ei tid broren Mogens. Sjå Kopskattmanntalet 1645.

Joseph. Nemnd fyrste gong 1664, siste 1668. Men han hev nok havt bruket lenger. Men ein veit ikkje kår lenge, då namni på skatteytarane ikkje vert nemnde frå 1668 til 1691.

Ola, bur der 1691. Han er truleg ettermannen til Joseph.

Nils Olson. Nemnd berre 1701, er 32 år gamal og sonen Ola 10 år, og Hemming 3 år, og 1700 fær han dotri Johanna.

Christopher. «1712 skifte holden paa Bersvig. Em. Christopher. Børn: Daniel, Guri, Brite.» Namnet på kona som var død, er ikkje nemnd.

Ola Kristofferson nemnd berre 1718.

Ola Olson, truleg son til nr. 4, f. 1691, d. 1744. g.m. Marita Larsdtr..
Skøyte utferda av futen Daniel Rafnsberg 8/1 1718.
Born: 
a.  Anders f. 1714.
b.  Lars f. 1717.
c.   Ingeborg f. 1817, g.m. Jon Johannesson St. Sleire. Bustad Byrkjeland.
d.   Lars f. 1725. Kjøpte gard i Dyregrov i Gulen 1785.
e.   Marta f. ?, g.m. Mons Johannesson St. Sleire, b.nr. 1.
f.    Brita f. ? Sjå under nr. 10 her på bruket.
Ved skifte etter Ola Olson 1744 er nemnd berre desse arvingane: Lars Olson, 20 år og Lars Olson, 8 år. Etter det skulde Ola ha fenge ein tredje Lars.

Kristen Åmundson Stegalvik, f. 1711, truleg på Alrek i Sogn, der faren var ifrå, d. 1778.1745 g.m. e. Marite Larsdtr. Bergsvik f. 1708, d. 1779.

Ved skifte etter Ola Olson 1744: «Morgengave til Enken Marite Larsdtr. 9 Mk. S.6 Kd. Malt udi aasedet Bersvig».

3/8 1745 tingl. skøyte frå arvingane etter Ola Olson til Kristen Åmundson på 27 mk. Smør 18 kannor malt i Bersvik. «Nok er han eiende efter samme Skjøde 9 Mk. S.6 Kd. Malt udi samme Gaard».

10  Tore Åmundson Stegalvik, f. 1723, bror til nr. 9, d. 1798. 1756 g.m. «Pigen» Brita Olsdtr. Bersvik f. 1727, d. 1784. 1785 g.m. Dordi Hansdtr. Åmundsbotten f. 1763.
12/10 1756 skøyte frå Kristen Åmundson Bergsvik til Tor Åmundson på 18 mk. s. i mele malt. Altso budde det tvo mann på bruket ei tid.

9/5 1778 tingl. skifte etter Kristen Åmundson 18 mk. s. l. mele malt vart då utl. på e. Marita Larsdtr., Tor Åmundson og systri Kari. Marita Larsdtr. og mannen til Kari Åmundsdtr. Arne Arneson I.Hope skøytte sine partar til Tore 9/5 1778. Tore skulde svara kår til «Svigermoderen Marte Larsdtr.»: 1 ku, 2 smale og 2 geit, 2 t. korn.

11  Kristen Hogneson Risnes, f. 1778 på b.nr. 3, d. 21/5 1849. 1799 g.m. e. Dordi Hansdtr.
Bersvik
, d. 1831. 1836 g.m. e. Sigrid Rasmusdtr. Skjeggedal. Sjå Skjeggedal.
Born: 
a.  Ein dødfødd son f. 1800.
b.  Tore f. 1801. Nr. 12 her på bruket.
c.   Erik f. 1802, g.m. Anna Larsdtr. Mjanger 1831. Bustad der, b.nr. 2.
d.   Hans f. 1804, d. 1807.
e.   Hogne f. 1806, d. 1807.
f.    Engel f. 1808, g.m. e.m. Mons Knutson Tangedal på b.nr. 1.

Då Brita Olsdtr., fyrste kona til Tore Åmundson døydde, vart hennar part utl. på syskeni hennar, Lars Olson Dyregrov og Ingeborg Olsdtr. Byrkjeland. Heile bruket var den gongen sett til 40 rdl.
Ved skifte etter Tore Åmundson 1798 vart jordegodset utl. på e. Dordi Hansdtr. «Morgengave og Hovedlod» og på borni etter Kari Åmundsdtr. I. Hope, som skøytte til nr. 11.

12  Tore Kristenson Bergsvik, f. 1801, d. 28/1 1880. 1827 g.m. Anna Ivarsdtr. Fausdal f. 1801, d. 24/1 1848.
Born: 
a.  Kristen f. 1828. Nr. 13 her på bruket.
b.  Dordi f. og d. 1830.
c.   Dordi f. 1833, g.m. Johannes Steffenson Elvik på b.nr. 1, 6/7 1854.
d.   Brita f. og d. 1836.
e.   Ivar f. og d. 1837.
f.    Hans f. og d. 1839.

1825 skøyte frå Kristen Hogneson til sonen Tore for 160 spdl. og kår til foreldri: 4 t. korn, 4 t. potetor, 4 kyr «af hvilke 2 stedse skal melke». 8 smale og 4 geit. «Til raadighed og afbenyttelse en Frukthave».

1841 «Ledingskvittering for 4 Spdl. 8 Sk. Det er det sekstendobbelte af afgiftspligten».

13  Kristen Torson Bergsvik, f. 1828, d. 25/10 1906. 1854 g.m. Marta Klausdtr. Lauvvik f. 1828, d. 5/5 1882.
Born:
a.  Tor f. 27/7 1855. Nr. 14 her på bruket.
b.  Klaus f. 2/6 1856. Lærar Andvik-Sandnes og kyrkjesongar i Masfjorden, d. 24/3 1920.
c.   Kristen f. 3/11 1858. Sjå utflytte.
d.   Ananias f. 1/6 1860. Sjå utflytte.
e.   Lars f. 10/11 1862. Sjå utflytte.
f.    Kari f. 30/6 1866. Vistnok død s. å.
g.   Karl f. 8/2 1868. Sjå utflytte.
h.   Anna f. 28/9 1869, g.m. Ivar Rasmusson Eikemo 22/9 1893. Bustad Eikemo.

10/5 1854 skøyte frå Tore Kristenson til sonen Kristen for 500 spdl. Kristen T. Bergsvik var agronom frå Sandvik jordbruksskule. Var ei tid ordførar i bygdi. Var også kassastyrar for Lindås-Masfjorden Brandtrygdelag, direktør i Lindås.Masfj. Sparebank m. m.

14  Tor Kristenson Bergsvik, f. 27/7 1855, d. 1945.7/1 1880 g.m. Katrina Nilsdtr. Kolås frå Lindås, f. 1851, d. 7/5 1928. Ho var dotter til Nils Kristianson Kolås og Marta Maria Arnesdtr. Riisnæs frå b.nr. 3.
Born:
a.  Kristen f. 18/3 1880, d. 2/5 1880.
b.  Kristen f. 28/6 1881. Nr. 15 her på bruket.
c.   Marta Maria f. 31/5 1883, g.m. Klaus Martinson Lauvvik 22/6 1904.
d.   Marta f. 11/2 1886, g.m. Halvard Olson Molland St. Sleire, b.nr. 3.
e.   Nikolina f. 7/6 1888. Sjå utflytte.
f.    Anna f. 12/3 1891, g.m. Ola Johannesson L. Sleire, b.nr. 4.
g.   Karen f. 18/10 1892. Sjå utflytte.
h.   Lovisa f. 2/12 1895. Tente på hotell Rosenkrantz i Bergen i ca. 20 år.
¼ 1903 tingl. skøyte frå Kristen Torson til sonen Tor for 2800 kr. «Den mindre husebygning er undtatt fra salget».

Nr. 14 er agronom frå Stend Jordbruksskule. Han planta ei mengd gran i utmarki på garden og la mykje av inumarki under dyrkningskultur.

15  Kristen Torson Bergsvik,  f. 28/6 1881 (14b), d. 25/2 1958. Gift 10/9 1906 m. Margit Arnedtr. Riisnes f. 2/6 1884 på b.nr. 3 (12a), d. 24/9 1967.
Born: 
a.)  Tor f. 8/6 1907. Nr.16 her.
b.)  Sofia f. 14/7 1911, g.m. Harald Låstad Lygre frå Lindås. Bur der.
Deira born:
a.    Hans Jakob f. 22/8 1938, g.m. Maria Vabø frå Myking. To born
———————————————
c.)  Arne f. 24/7 1916, d. 19/1 1957
d.)   Katrina f. 5/9 1922, g. 3/8 1953 m. Harald Rosnes. Bur i Lindås.
Deira born:
a.    Ottar Magnar f. 8/1 1954, g. 3/8 1982 m. Kari Margrete Dale frå Øygarden. 3 born.
b.    Kirsten Marie f. 5/9 1955, g. 10/1 1976 m. Jan Eirik Feste frå Lindås. 1 barn.
Skøyte 1/6 1912 frå Tor Kristenson til sonen Kristen for 3200 kr og kår.

16  Tor Kristenson Bergsvik, f. 8/6 1907 (15a), d. 29/11 1989. Gift 27/6 1936 m. Ragna Jonsdtr. Birkeland f. 24/4 1908 på b.nr. 2 (8f), d. 29/3 1972.
Born: 
a.)  Margit f. 2/11 1937. Bur i Mandal.
b.)  Kristen f. 25/6 1939. Nr. 17 her.
c.)   Karin f. 13/8 1941, g. 6/4 1968 m. Olav Hjermann frå Bergen. Bur i Åsane.
Deira born:
a.    Kristin f. 12/1 1970
b.    Sigmund f. 2/2 1973
———————————————–
d.)  Sigrid f. 26/11 1945, g. 5/8 1967 m. Asbjørn Endal. Bustad Harøy i Romsdal. Ekteskapet er oppløyst. Ho bur no i Knarvik.
Deira born:
a.    Yngve f. 28/4 1970
b.    Ingrid f. 10/12 1971
c.    Tore f. 17/4 1978
Skøyte 1940 frå Kristen Bergsvik til sonen Tor og kona for 4500 kr og kår.

17  Kristen Bergsvik, f. 25/6 1939 (16b).

Naustneset

Eit plass under Bergsvik. No nedlagd.


Klaus Erikson Eikemo, f. 28/4 1848, d. 2/1 1930. 1869 g.m. Marta Jørgensdtr. Eikemo f. 1845, d. 4/12 1931.
Born: 
a.  Erik f. 1896. Bustad Bergen. Målar.
b.  Johanna f. 20/2 1872, g.m. e.m. Kristen Helgeson Reknesøy.
c.   Jørgen f. 6/11 1874. Bustad Bergen. Målar. Reiste seinare til Amerika.
d.   Anna f. 16/8 1878, g.m. Ola Berntson Høyvik 18/12 1906. Sonen Klaus Martin f. 15/4 1902, far Ingebrigt Arneson Natås. Ola og Anna bur no på Matre.
e.   Kaspar f. 21/9 1881, d. 24/2 1906. Drukna i isen.
f.    Marta f. 13/10 1884, g.m. Andreas Andersen Rognøy, b.nr. 2. Sjå der.
g.   Bertina Olufina f. 29/8 1887, g.m. fiskar Edvard Martin Ingebrigtson Søvvik, Stolmen, Austevoll. Dei fekk dotri Ingrid Kristina 24/8 1918.

Klaus Erikson var skomakar.

Utflytte

Nr. 13 c. Kristen Kristenson Bergsvik f. 3/11 1858, gm. Inga Solberg frå Oslo. Born: Kristen og Margarit. Kristen utvandra til Amerika 1887. Budde i Yankton, Iova. Han var juveler og urmakar.

Nr. 13 d. Ananias Kristenson Bergsvik f. 1/6 1860. 16/11 1883 g.m. Karen Andrea Martinusdtr. Sandnes f. 4/8 1860 (på Neset). Ananias var styrmann, men reiste til Amerika 1887. Der vart han farmar i Portland, Oregon. Born: Kristine f. 1884, Anton f. 1886, Max f. 1888 og Leif f. 1891.

Nr. 13 e. Lars Kristenson Bergsvik f. 10/11 1862, g.m. ei engelsk dama. Born: Loalty og Lars. Lars Kristensen var ingeniør i Portland, Oregon.

Nr. 13 f. Karl Kristenson Bergsvik f. 8/2 1868, d. 1920. g.m. Johanna Isdal frå Strand i Ryfylke.
Born: 
a.  Marta f. 1895, g.m. bakar Ramsland, Helland, Dalane.
b.  Kristina f. 1897, g.m. prest Mørstad, Nittedal.
c.   Ivar f. 1898. Elektrikar. No i New York, U.S.A.
d.   Tora f. 1899, g.m. Viktor Spurkland. Korespondent, Kristiansund N.
Karl Bergsvik var fylkesskulestyrar i Dalane til han døydde.

Nr. 14 e. Nikolina Torsdtr. Bergsvik f. 7/6 1888. 1924 g.m. Halvard Erikson Ynnesdal frå Brekke. Born: Borgny og Trygve. Halvard Ynnesdal er bonde i Ramnes ved Tunsberg.

Nr. 14 g. Karen Torsdtr. Bcrgsvik f. 18/10 1892. 1918 g.m. Jakob Johanson Kolås i Lindås. Born: Olaf f. 1919 og Tor f. 1922. Jakob Johanson er bonde på Kolås.