Selvågneset

Guttorm Lasseson Skauge frå Lindås. 1789 g.m. Kari Olsdtr. Lauvvik f. 1750.
Born: 
a.  Kristi f. ?, g.m. Lars Olson Mjanger 1817. Bustad eit plass i Holsøy.
b.  Ola f. 1791. Bustad Herøy, b.nr. 1 og 4 under Hosteland.
c.  Mattis f. 1793. Nr. 2 her.
Hev ikkje funne festesetel til Guttorm.

Mattis Guttormson Lauvvik, f. 1793, d. 4/6 1857. 1817 g.m. Marta Olsdtr. Myking f. 1776, d. 30/8 1849. 1/1 1851 g.m. Johanna Monsdtr. Byrkjeland f. 1793 på b.nr. 1, d. 9/10 1875. 1835 festesetel frå Klaus Jørgenson til Mattis Guttormson på plasset Selvågneset.

Knut Basteson Odnekvamme, f. 1812 på b.nr. 2, d. 16/8 1896.1834 g.m. Marta Larsdtr. Totlandsdal frå plasset Dalsleitet f.
1810 på Bakka i Austrheim, d. 3/10 1894.
Born: 
a.  Ingeborg f. 1/5 1839, g.m. Martinus Larsson N. Kvinge frå b.nr. 7. Bustad Sørkvinglidi.
b.  Marta f. 4/12 1841.
c.   Baste f. 1843, g.m. Siri Sevatsdtr. Kjetland. Dei fekk sonen Kristen på Odnekvamme 20/8 1868. Han vart g.m. Andrea Larsdtr. Molland frå b.nr. 6 på Molland. Baste og Siri budde på Fesøy i Austrheim.
4/12 1861 festesetel frå Klaus Jørgenson Lauvvik til Knut Baste­son Odnekvamme på plasset Selvågneset.

Kristian Hansson Verkeland frå Brekke f. 1854, d. 30/4 1931. 12/6 1884, g.m. Marta Jetmundsdtr. Hosteland f. 3/7 1855 på b.nr. 8, d. 26/11 1932.
Born:
a.  Kaspar f. 11/7 1886. Bygningsmann. Gift. Bur i Bergen.
b.  Jetmund f. 13/5 1888. Nr. 5 her. Inderst.
c.   Brita f. 19/9 1891, d. 12/11 1909.
d.   Henrik f. 23/1 1897. Nr. 6 her.
22/11 1887 festesetel frå Martin Jørgenson Lauvvik til Kristian Hansson.

Jetmund Kristianson Lauvvik, f. 13/5 1888, d. 20/10 1918. 2/7 1909 g.m. Maria Gjertsdtr. Byrkjeland frå b.nr. 3, f. 1/1 1889. Ho er no g.m. Mons Åmundson Duesund på b.nr. 3.
Born: 
a.  Karl Gustav f. 17/4 1919, d. 27/2 1926.
b.  Bjarnhild Matilde f. 27/6 1912, g.m. Johannes Jonson Byrkjeland, b.nr. 2.
c.   Trygve Birger f. 4/6 1914, g.m. Aletta Jonasdtr. Molland på b.nr. 7.
d.   Jenny Maria f. og d. 1919.

Henrik Kristanson Lauvvik, f. 23/1 1897 (4d), d. 27/12 1983. Gift 1933 m. Ragna Sjursen f. 29/12 1900 i Askøy, d. 16/7 1979.
Festesetel tinglesen 13/3 1933 til Henrik Kristiansen og evt. kone på plasset Selvågneset.