Brukarar

Lasse, nemnd fyrste gong 1617, siste 1636.

Anders Andersen. Nemnd fyrste gong 1645, siste 1657. Hadde kona Dordi 1645.

Joen Olsen. Nemnd fyrste gong 1662, siste 1691.

Ole Jonson, truleg son til nr. 3. Fødd 1669, d. 1729. g.m. Lisbet Knutsdtr.. Skifte etter henne 1738.
Born: 
a.  Kari f. fyrr 1699, g.m. Thore Sielland i Lindås kyrkja 1740. Kva for ein gard Sielland er, er ikkje godt å séia.
b.  Guri f. fyrr 1699, g.m. Lars Halvardson Halsvik 1741. Han kallast Lars Schytter ved giftarmålet.
c.   Anna f. 1701, g.m. Lars Helgeson Mongstad 1752.
d.   Mikkel f. 1703.
e.   Jon f. 1707.
f.    Siri f. 1708.
g.   Herborg f. 1712. Sjå under nr. 5 her på bruket.
14/12 1720 uppattnying av bygsli frå Anders Bing til Ola Jon­son på 1 Pd. s.

Ola Matiasson Totlandsdal, f. 1716, d. 1792, g.m. Herborg Olsdtr. Lauvvik f. 1712, d. 1804.
Born: 
a.  Sissel f. 1740, d. 1805.
b.  Herborg f. 1743, g.m. Lars Besseson Molland, b.nr. 1.
c.   Anna f. 1746, g.m. Nils Olson Rambjørg 1789.11ev ikkje funne Nils Olson under noko bruk på Rambjørg.
d.   Kari f. 1750, g.m. Guttorm Lasseson Skauge frå Lindås 1789. Bustad Selvågneset under Lauvvik.
e.   Marta f. 1753. Sjå under nr. 6 her på bruket.
f.    Mattis f. og d. 1758.
Hev ikkje funne bygselbrev til Ola Matiasson.

Erik Besseson Molland, f. 1750 på b.nr. 1 1789 g.m. Marta Olsdtr. Lauvvik f. 1753.
Born:
a.  Kari f. 1789. Sjå under nr. 7 her på bruket.
b.  Lars f. 1791, d. ung.
c.   Ola f. 1793, d. ung.
d.   Besse f. 1796, d. 1821. «Skutt ved en ulykkelig feiltagelse». Det var natti millom 2. og 3. mai. Torgeir Larsson Mol­land var på orrejakt i Katlane på grensa millom Odnekvamme og Skjeggedalen, og Besse, som og var på orre­jakt, kom upp for eit brot, og då han hadde raudhuva på, tok Lars feil i vårnattljoset.

1788 bygselbrev frå Johan Nordahl Brun til Erik Besseson mot at han svara verfaren Ola Matiasson kår: «1 Td. Korns udsed», 1 ku og 16 smale.

Klaus Jørgenson Haugsvær, f. 1798, d. 22/5 1872. Han var son til Jørgen Klausson frå Furebotten, som hadde hus og vistnok litt handel på Haugsvær. Klaus Lauvvik var lenge prestens medhjelpar. 1824 g.m. Kari Eriksdtr. Lauvvik f. 1789, d. 21/5 1854.
Born: 
a.  Jørgen f. 1825. Nr. 8 her på bruket.
b.  Marta f. 1828, g.m. Kristen Torson Bergsvik 6/7 1854.
1826 og 1827 «forpaktningskontrakt» for eit år um gongen.
1833 kongel. skøyte til Klaus Jørgenson 1 bp. s. for 155 spdl.
6 sk. og jordavgift 1 t. bygg.

Jørgen Klausson Lauvvik, f. 1825, d. 29/4 1913. 22/5 1853
gm. Lisbet Jørgensdtr. Kalhovda f. 1819 på b.nr. 2, d. 18/5 1890. 28/11 1893 g.m. Brita Knutsdtr. Y. Haugsdal f. 1826 på eit plass, d. 16/4 1913.
Born: 
a.  Martin f. 22/8 1853, d. 19/10 1854.
b.  Martin f. 12/4 1856. Nr. 9 her på bruket.
c.   Margreta f. 25/1 1858. Mor: Brita Knutsdtr. Y. Haugsdal.
1/6 1872 skøyte frå Kristen Bergsvik til Jørgen Klausson på halve bruket «hvis anden halvpart kjøberen arver».

Martin Jørgenson Lauvvik, f. 12/4 1856, d. 3/7 1924. 14/6 1878 g.m. Dortea Olsdtr. Kvamme frå Haus, f. 1853, d. 26/11 1911.
Born:
a.  Klaus f. 26/9 1878. Nr. 10 her på bruket.
b.  Elisabet Gurina f. 25/3 1880, g.m. Mikal Monsson Torsvik. Sjå under paktarar på Åmundsbotten.
c.   Aletta f. 2/11 1881, d. 23/8 1921. Ugift.
d.   Oliva Johanna f. 27/1 1884, g.m. e.m. Ivar Rasmusson Eikemo.
e.   Konstanse Matilde f. 23/4 1887, g.m. Knut Sjurson Kvamme frå b.nr. 1, 29/9 1916.
f.    Gabriel f. 2/2 1893. Ugift, død.
g.   Bernhard f. 15/5 1895. Ugift, d. 29/8 1961.
6/5 1876 skøyte frå Jørgen Klausson til sonen Martin for 150 spdl. og kår (180 spdl.).

10  Klaus Martinson Lauvik, f. 26/9 1878, d. 21/7 1974. Gift 22/6 1904 m. Marta Maria Torsdtr. Bergsvik f. 31/5 1883, d. 12/10 1969.
Born: 
a.  Karen f. 5/9 1904, g.m. Gerhard Olaison Molland. Bustad Kalhovda b.nr. 2
b.  Dortea f. 11/4 1906, g.m. Søren Kasparson Kalhovda. Bustad Eikemosætret b.nr. 2
c.   Thor f. 4/7 1916. Nr. 11 på bruket.
d.   Marta Jørgina f. 2/3 1923, g. 19/8 1950 m. Hans Daae. Sjå I.Haugsdal b.nr. 2.
Skøyte 1/6 1912 frå Martin Jørgenson til sonen Klaus for 3000 kr og kår.

11  Thor Klausson Løvik, f. 4/7 1916, g. 1946 m. Margit Konradsdtr. Haugsdal f. 8/6 1923 i Barlindbotn.
Born: 
a.  Kåre f. 19/1 1947, d. 11/3 s.å.
b.  Kåre Martin f. 14/12 1947
c.   Kjell Sverre f. 14/3 1949, g. 14/2 1970 m. Marit Irene Matre. Bur på Hosteland, b.nr. 65.
Skøyte 1947 til Thor Løvik og kona for 3000 kr og kår.