21 Lauvik

Lauvik, b.nr. 1
Lauvik, b.nr. 1

Um namnet seier O. Rygh at det kjem av lauf n. Burde vore skreve Lauvvik.

Gamle skrivemåtar: 1620 Løffuigh. 1624 Liowigh. 1645 Løuigen. 1657 Løfføe. 1691 Løewiig. 1701 Løfvig. Matriklane: 1665 Løvig. 1718 og 1723 Løviig. 1838 Løvik. No Lauvik.

Grensor: I sud og aust til fjorden, i vest og nord til Reknes og Molland og i nord og aust til Bergsvik.

Eigedomstilhøvi: 1626/27 høyrde garden til Galdegodset. 1648 benefisert til Korskyrkja i Bergen. Det same 1668. Men 1686: Dom-kirkens Prestebol. (Kan vera skrivefeil for Korskyrkja). Men 1691 atter Korskirkens prestebol. 1833 fær Klaus Jørgenson kongeleg skøyte for 155 spdl. 16 sk. og jordavgift 1 t. bygg.

Lauvik
Lauvik

Gamle matriklar og teljingar

Kopskattmanntal 1645: Løuigen. Anders Andersen. Ko: Dordi. Datter Guri.Kvegskattmanntal 1657. Løfføe. Brukar Anders. Garden svarde ikkje kvegskatt.

Matrikel etter reskript frå 1665: Løvig. Landsk. Smør 1 Pd. Saar ½ Td., afler 1 Td. Føder 6 Nøed. Kan tiende 3 Knd. Smaaskatter 1 Mk. 5 Sk. Smaatiend 2 Sk. 1 Hv. Kan skatte af 1 Pd. Smør. Brendefang og noget til husbehoef.

Skattemanntal 1666: Løffwig. Skyld. Smør 1 Pd. Joen Olsen bruker, 34 Aar g.

Manntal 1701: Løfvig. Ole Jonsen (Johannesen?), 32 Aar g.

Prøvematrikel 1721. Løevig. Ole Joensen. Saar 1½ Td., høster 4 Td. Føder 5 Nød, 1 Hest. Korskirken, Bergen, benefiseret. Ligger ved Søen, meget tungvunden, ei synderlig jordart, ingen herlighed uden lit kratskoug af Bierk og Furu til fornøden brendefang. Taaler ingen forhøielse. Udgifter 2 Rdl. 3 ½ Mk. 12 Sk.

Matrikeltaksten 1723: Løvig. 1 Mand. Landsktl. 1 Pd. S. Kors-kirkens Prestebol med bøxel beneficeret. Intet Husmandssæde. Intet Sætter. Lit Brendeved og furuskoug til husbehoef. Ingen Qvern. Intet fiske. Ligger ved Søen 7 Mil fra Bergen. Ringe kornart, meget tungvunden. Saar 1½ Td., afler 4 Td. Føder 4 Kiør, 2 Ungnød, 6 Faar, 1 Hest. Skyld 1 Pd. S. Lever af Qvegets afling og lit Brendefang at sælge. Garden hev trang heimehage. Dei sætra ei tid på Nord­landsfjellet i aust for Indre dalen. Hev so ei tid leigt sæterhage i Bergsvik.

Foto: Svein D. Viken