Bruk 9 – 20

Bruk 9. Skoglund

Utskilt frå b.nr. 2. Grbf. 27/12 1950.


Kaspar Gjertson Reknes, f. 1/5 1898 på b.nr. 2. Han har grunnboksheimel til eigedomen. Han har bygt hus der og flytt ut frå hovudbruket.

Bruk 11. Grønevik

Utskilt frå b.nr. 4. Grbf. 24/11 1961.


Konrad Larsson Reknes, f. 14/1 1915 på b.nr. 1.
6/4 1962 grbf. skøyte frå Olufina Bergitta Berntsdtr. Reknes til sonen Konrad vederlagsfritt.

Bruk 12. Utsyn

Nr. 1 Aletta Jonasdtr. Lauvik, f. 1/1 1906 på Hosteland, b.nr. 9. Dotter til Jonas Molland.
25/6 1962 skøyte frå Gunvald Kasparson Reknes til Aletta Jonasdtr. Lauvik for 500 kr.

Bruk 13. Hola

Utskilt frå b.nr. 2. Grbf. 27/4 1962.


Konrad Larsson Reknes, f. 14/1 1915 på b.nr. 1.
2/7 1962 skøyte frå Gunvald Kasparson Reknes til Konrad Larson Reknes for 50 kr.

Bruk 14. Solhaug

Utskilt frå b.nr. 2. Grbf. 2/1 1965.


Roald Kasparson Reknes, f. 13/3 1929 på b.nr. 2 (4c), g. 26/6 1954 m. Ingeborg Kasparsdtr Solhaug f. 17/8 1930 på Eikemofoss under Fossdal b.nr. 2 (3c).
Born: 

a.)  Berit f. 16/10 1954, g. 22/10 1977 m. Arild Magnus Meland frå Bergen, f. 13/4 1956.
Deira born:
a.    Dan Ketil f. 12/2 1978
b.    Espen Andre f. 12/5 1982
Ekteskapet er oppløyst.
———————————————-
b.)  Vidar f. 13/6 1956, g. 9/7 1977 m. Inger Kirsti Krossvold, f. 5/10 1957. Bur i Gulen.
Deira born:
a.    Rita Kathrine f. 25/11 1977
b.    Ingvill f. 2/4 1981
c.    Ole Kristian f. 21/10 1985
———————————————-
c.)  Reidun Irene f. 21/4 1958, g. 30/5 1981 m. Ivar Christian Moldestad frå Bergen f. 22/7 1957. Ekteskapet oppløst i 1997. Gift på nytt 17/09 2010 med Jakob Andreas Mathisen, f. 17/09 1949.
Born:
a.    Christel f. 2/12 1984
b.    Irene f. 11/5 1990
———————————————-
d.)  Gro Elin f. 30/5 1960, g. 15/10 1977 m. Kåre Magnar Haugland. Sjå b.nr. 29.
e.)   Gunnar f. 28/9 1963
f.)    Håvard Tore f. 10/3 1969.
Skøyte 21/11 1964 til Roald Reknes og kona for 100 kr.

Bruk 15. Ospehaug

Utskilt frå b.nr. 2. Grbf. 5/12 1966.


Konrad Larsson Reknes, f. 14/1 1915 på b.nr. 1.
12/6 1968 grbf. skøyte frå Gunvald Kasparson og kona til Konrad Larsson Reknes og kona for 1000 kr.

Bruk 19. Vassbotten

Utskilt frå b.nr. 1. Grbf. 9/9 1969.


Hans Larsson Reknes f. 6/4 1910 på b.nr. 1
14/12 1969 grbf. skøyte frå Ansgar Haraldson Birkeland og kona til Hans Larsson Reknes og kona for 50 kr.

Bruk 20

Utskilt frå bruk 2


Henrik H. Kvamsdal f. 25/7 1932 på Byrkjeland b.nr. 1 (5a), g. 18/9 1953 m. Kristine Else Haugsdal f. 2/5 1935 på b.nr. 3 i Skjeggedal (3e). Ekteskapet oppløyst. Kristine bur no i Duesund, b.nr. 34.
Born: 
a.)  Harry Kåre f. 16/6 1954, g. 24/10 1975 m. Aud Haldis Matre f. 10/3 1956 i Trodal b.nr. 6 (1a). Bur på Stord.
Deira born:
a.    Tone f. 27/5 1978
b.    Maria f. 10/12 1988
c.    Asle f. 2/4 1992
———————————————-
b.)  Karl Magne f. 5/3 1956
c.)   Kjellaug Torill f. 10/5 1960, g. 1977 m. Kjell Arvid Merkesdal. Sjå b.nr. 39.
d.)   Eidun Hilmar f. 17/1 1965
e.)   Herdis Anlaug f. 19/5 1967, sambuar m. Svein Erik Karlsen f. 8/3 1966. Bur i Salhus.
Deira born:
a.    Dan Kristian f. 1/3 1991
———————————————–
f.)   Bjørn Arvid f. 22/4 1971
g.)   Åse Elin f. 14/12 1974.
Skøyte 24/10 1973 til Henrik og Kristine Kvamsdal for kr 5000. Skøyte 31/10 1989 til Henrik H. Kvamsdal ved skifteoppgjer.