20 Reknes

Reknes, b.nr. 1, 2
Reknes, b.nr. 1, 2

Um namnet seier O. Rygh: Nes der noget driver i land.

Gamle skrivemåtar: 1645 og 1657 Rechnes 1691, 1701, 1723 og fl. gonger: Rechnæs. 1666 Rachnæss. I matriklane: 1665 Rechnes. 1718 og 1723 Reehnæs. 1838 Ræknæs. Seinare Reknes.

Grensor: I sud til fjorden, i vest til fjorden og Molland, i nord til Molland og i aust til Lauvvik.
Garden hev trang hamnegang, men hev fjellbeite i sud for Meisdalsvatnet saman med Duesund og Totlandsdal.

Eigedomstilhøvi: Garden var benefisert til Korskyrkja i Bergen til 1838. Då kjøpte Johannes Johannesson for 180 spdl. og jordavgift 1 t. bygg.

Gamle matriklar og teljingar

Kopskattmanntal 1645. Rechnes. Mogens Johansen. Kone: Ragnilde.

Kvegskattmanntal 1657. Reknes var fri den skatten. Truleg avdi det var benefisert gods.

Matrikel etter reskript frå 1665: Rechnes. Landsk. Smør 1 Pd. Saar ½ Td., afler i Td. Føder 6 Nøed. Kan tiende 3 Knd. Smaa­skat 1 Mk. 5 Sk. Smaatiend: 2 Sk. 2 Huid. Ringe brendefang til. Kan skatte af 1 Pd. Smør.

Skattemanntal 1666. Ræeknæss. Skylder Smør 1 Pd. Anders bruger. 34 Aar g. Sønner Johannes Andersen 13 Aar g. Iffuer Andersen 10 Aar g.

Manntal 1701: Ræchnæs. Iffuer Andersen 60 Aar g. Var yngre. Sønner: Anders, hiemme, 13 Aar g. Mons, hiemme, 10 Aar g.

Prøvematrikel 1721: Rechnæs: Iffuer Andersen. Saar 1¼ Td. Høster 5 Td. Føder 6 Nød, 6 Faar. Korskirken i Bergen beneficeret. Ligger ved Søen, tungvunden, maadelig jordart, ingen herlighed uden lidt Furu- og Bierkeskoug til fornøden Brendefang. Udgifter: 2 Rdl. 4½ Mk. 4 10/20 SkMatrikeltaksten 1723. Rechnæs: 1 Mand. Landsk. 1 Pd. Smør. Korskirkens Prestebol med bøxel beneficeret. Intet Husmandssede. Intet Sætter. Brendeskoug og lit Furuskoug til gierds Gaard (=gjerdsgard) og Spær. Ingen Qvern. Intet fiske. Ligger ved Søen 7 Mil fra Bergen. Ringe kornart og tungvunden. Saar 1½ Td., afler 5 Td. Føder 4 Kiør, 4 Ungnød, 6 Faar. Lever af Qvegets afling og lit Bren­deved at selge. Skyldi vart den same som fyrr.

Foto: Svein D. Viken