Bruk 6 (og 7)

Siffuer Joensen frå 1620 til 1668 og k.h. lenger.

Mons Ottesen er Siffuer sin ettermann, men nett kva år han er komen på bruket, kan ein ikkje finna. Han er på bruket 1691, og 1701 er han 50 år og hev desse heimeverande søner:
a.  Mons Siffuersen 16 år.
b.  Otte Monsen 8 år.
Mons hev altso vore g.m. e. etter Siffuer. 1744 stod Guri Monsdtr. Molland fadder. Det må vera dotter til Mons Otteson.
14/12 1720 uppattnying av bygsel frå Anders Bing til Mons Molland ½ 1. s. 1 kvartel malt.

Nils Johannesson Rambjørg, f. 1722 på b.nr. 3, d. 1798. 1751 g.m. Ragnhild Larsdtr. Solheim, f. 1725 på b.nr. 2, d. 1763. 1764 g.m. Barbro Knutsdtr. Mjanger, f. 1738 på b.nr. 2, d. 1807.
Born: 
a. Anna f. 1752, d. 1825. Legdslem.
b. Lars f. 1755. Nr. 4 her på bruket.
c. Agate f. 1758, d. 1824. Legdslem.
d. Johannes f. og d. 1762.
e. Dordi f. 1763, d. 1864.
f. Knut f. 1765.
g. Anders f. 1767.
h. Åmund f. og d. 1767.
i.    Ragnhild f. 1768, g.m. Ola Ingebrigtson Hope frå Lindås, bustad Gildreneset under Molland.
j.    Ola f. og d. 1772.
10/5 1751 bygselsetel frå Jens Rennord til Nils Johannesson ½ l. s. ¼ t. malt.

Lars Nilsson Molland, f. 1755. 1781 g.m. Kari Eriksdtr. Hosteland f. 1749 på b.nr. 2, d. 1827.
Born: 
a. Ragnhild f. 1782.
b. Jon f. og d. 1783.
c. Erik f. 1784. Nr. 5 her på bruket.
d. Johannes f. 1786.
e. Lisbet f. 1790, g.m. e.m. Ingebrigt Olson Molland på Gil­dreneset.
f. Ola f. 1795, g.m. Siri Kolbeinsdtr. Vestevik i Gulen 1823.
g. Nils f. 1796, d. 1800.
1782 bygselbrev frå sokneprest Brun til Lars Nilsson ½ l. s. ¼ t. malt.

Erik Larsson Molland, f. 1784, d. 17/1 1853.1812 g.m. Orlaug Hognesdtr. Wergeland frå Brekke, d. 21/4 1846, 64 år.
Born: 
a.  Lars f. 1812. Nr. 6 her på bruket (halve bruket).
b.  Brita f. 1815, g.m. Steffen Olsson Elvik, b.nr. 2.
c.  Herborg f. 1819. Sjå under nr. 1 på b.nr. 7.
d.  Kari, tvilling med e. Ho vart oppali hjå morsyster si på Haugsvær, g.m. Torkjell Knutson Solheim. Bustad Haugsvær, b.nr. 7.
e.   Olia f. 1822. Sjå under nr. 1 på b.nr. 7 på Molland.
f.    Anders f. 1825, g.m. Abel Olsdtr. Midtgulen, Gulen 3/7 1851. Bustad Dyrdal i Myking.
1812 bygselbrev frå sokneprest Hjorth Stuvitz til Erik Larsson mot at han svara kår til Lars Nilsson og Kari Eriksdtr.: 2 t. korn, 1 t. potetor, 2 kyr, 6 smale.
1840 kgl. skøyte til Erik Larsson ½ l. s ¼ t. malt for 450 spdl.

Lars Erikson Molland, f. 1812, d. 16/4 1895. 1840 g.m. Anna Olsdtr. Elvik f. 1817 på b.nr. 2, d. 31/3 1880.
Born: 
a.  Brita f. 25/6 1843, g.m. Hans Rasmusson Hellestveit, Lindås, 2/7 1870.
b.  Olina f. 20/10 1845, g.m. Bernt Olson St. Matre 24/6 1875. Bustad Høyvik i Gulen.
c.  Erik f. 4/2 1849, d. 15/8 1863.
d.  Ola f. 4/8 1852. Nr. 7 her på bruket.
e.  Sygni f. 26/3 1855, g.m. e.m. Henrik Olson St. Matre på b.nr. 1.
f.   Ludvig f. 12/11 1857. Busett på Simmerøy i Sulen.
g.   Andrea f. 31/10 1860, g.m. Kristen Basteson Matre 16/6 1891. Kristen son til Baste Knutson Selvågnes under Lauv­vik. Kristen og Andrea kom til Røyrbotten i Gulen. Dei fekk sonen Edvard her i Masfjorden ¼ 1892. Kristen kal­last Kristen Basteson Saltnes ved skifte etter Ola Larsson 1903.
1840 skøyte frå Erik Larsson til sonen Lars for 450 spdl. og kår til foreldri: 4 kyr, 8 smale, 4 geit, 17 v. korn, 32 skj. potetor. Bruk av tvo skogteigar. Den eine kallast Røskebotten og den andre «strekker sig fra Neverstenen eller Hamrestenen opad den østre brekke – samt den nærmeste ved husebygningen liggende frukt­hauge». Lars sel halve bruket til nr. 1 på b.nr. 7.

Ola Larsson Molland, f. 4/8 1852, d. 14/11 1901. Blodfor­giftning. 21/6 1878 g.m. Elisabet Arvesdtr. Kvamsdal frå b.nr. 1, f. 1850, d. 2/4 1924.
Born: 
a.  Anna f. 22/1 1884, d. 16/6 1889.
4/11 1878 skøyte frå Lars Erikson på b.nr. 6 for 1600 kr. og kår (800 kr.).

Martin Johannesson Kvamsdal frå b.nr. 1 fekk skøyte på bruket for 3200 kr. hjå e. Elisabet Arvesdtr. 20/7 1903 mot å svara henne kår (900 kr.). Han selde att til nr. 10 og flytte til Lindebotten under Byrkjeland. Sjå der.

10  Elias Olson L. Sleire, f. 9/1 1881 på b.nr. 5, d. 1/5 1965, g.m. Kari Monsdtr. L. Sleire f. 11/9 1877 på b.nr. 2 d. 6/12 1914, g.m. Ingeborg Gjertsdtr. Ynnesdal frå Brekke f. 11/2 1873.
Born: 
a.  Olga Elisabeth f. 1/5 1904. Ugift. Sjukesyster. Bur i Knarvik.
b.  Johanna Mathilde f. 28/7 1906. 28/4 1934 g.m. Botolv Johan Hermundson Tynning f. 25/4 1894, d. 9/2 1958. Bur på Tynning i Brekke.
Deira born:
a.) Hermod f. 23/6 1935. 27/6 1959 g.m. Agnes Kristine Næss f. 5/3 1932.
Born:
a.  Judit Kirsti f. 15/3 1960.
b.  Bjarne Atle f. 16/10 1961.
c.  Øyvind f. 20/1 1965.
d.  Svein f. 5/5 1970.
b.) Erling f. 16/3 1937. 14/11 1964 g.m. Ingeborg Tverfjell frå Romsdalen f. 12/1 1935. Bur i Høyanger.
Born:
a.  Ellen f. 8/9 1967.
c.) Kåre f. 16/3 1937, tvilling med b. 31/7 1965 g.m. Gerd Østerbø frå Ikjefjord f. 28/2 1943. Bur på Kyrkjebø i Høyanger.
Born:
a.  Kari Bjørg f. 29/5 1967.
b.  Bjarte f. 2/1 1970.
d.) Jon Magnus f. 12/11 1940. 28/5 1966 g.m. Solveig Bråstad frå Hyllestad f. 16/6 1940. Bur i Vadheim.
Born:
a.  Torbjørn f. 1/11 1967.
b.  Aashild f. 21/3 1971.
e.) Gunnar f. 22/11 1943. Ugift. Kontormann i Oslo.

c.  Ola Johan f. og d. 1909.
d.  Emil Kristoffer f. 28/3 1910, nr. 11 på bruket
e.  Trina Bergit f. 2/10 1912. 22/6 1942 g.m. Peder Hjellum frå Brekke, f. 25/3 1906, d. 1/9 1971. Bur i Isdalstø.
Deira born:
a. Kjell Olav f. 20/7 1943. Dreiar, bur i Knarvik. 16/8 1969 g.m. Kirsten Henne frå Fana f. 19/12 1943.
Born:
a.  Kirsti f. 13/10 1970.
b.  Margrethe f. 28/12 1972.
b.  Eivind Kristoffer f. 3/5 1946. Ingeniør.
c.  Per Bjarte f. 30/12 1949. Elektrikar.
d.  Oddvar f. 6/2 1955.
12/5 1906 skøyte frå Martin Johannesson Kvamsdal til Elias Olson for 4000.- kr. 16/8 1915 tingl. heimelsbrev til Elias Olson Molland på d.b. som ved skifte etter Kari Monsdtr. var utlagd på han for 4700.- kr.

11  Emil Kristoffer Eliasson Molland,  f. 28/3 1910 (10d), d. 26/1 1980. Gift 26/5 1939 m. Laura Olaidtr. Molland, f. 21/12 1912 på b.nr. 4 og 5.(4h)
Born: 
a.  Kari f. 29/7 1939, g. 20/8 1960 m. Olaf Gerhard Molland. Sjå I. Haugsdal b.nr. 24.
b.  Lovise Olaug f. 1/1 1941, g. 3/8 1963 m. Reidar Matre. Sjå Duesund b.nr. 21.
c. Eivind f. 3/7 1945. Nr. 12 på bruket.
d. Olga Elisabeth f. 20/2 1954, g. 7/8 1976 m. Harald Birkeland. Sjå Hosteland b.nr. 60.
Skøyte ¾ 1953 til Emil Molland for kr 2500 og kår. Han har også lagt til dette bruket ein del av bruk 2.

12  Eivind Molland, f. 3/7 1945 (11c) g. 25/7 1970 m. Bjørg Turid Høyvik f. 17/4 1950 i Gulen.
Born: 
a. Edmund f. 12/7 1971
b. Birthe f. 27/4 1974
c. Harriet f. 4/3 1978
d. Lennart f. 27/11 1979
e. Børge Eivind f. 25/8 1982
Heimelsovergang 3/3 1994 til Laura Molland.