Bruk 1 (og 2)

Molland, b.nr. 1, 2, 6, 7.
Molland, b.nr. 1, 2, 6, 7.

Joen, nemnd fyrste gong 1603, siste gong 1641.

Ole Joensen, truleg son til nr. 1, frå 1642 til 1691. Kona Kari 1645.

Ola Sjurson frå b.nr. 6 (og 7) frå kr. 1691 til 1731.1. g.m. Brita Ivarsdtr.. Skifte etter henne 1713. 2. g.m. Agate.
Born: 
a.  Nils f. kr. 1688.
b.  Sjur f. 1705.
c.   Sjur f. 1706. Nr. 4 her på bruket.
d.   Ein son, truleg Besse f. 1714. Nr. 5 her på bruket.
e.   Otte f. ?, d. 1740.
f.    Siri f. 1760, d. 1776.
14/12 1720 uppattnying av bygsel frå Anders Bing til Ola Sjur­son Molland ½ 1. s. ½ t. malt.

Sjur Olson Molland, f. 1706, d. 1734. Namnet på kona veit ein ikkje, då ein ikkje finn skifte etter Sjur.
Born: 
a.  Nils f. 1728.
b.  Ola f. 1731.
c.   Mons f. 1733.
d.   Sjur f. ?, truleg etter faren var død, g.m. e. Sygni Jetmundsdtr. Rambjørg b.nr. 1.
27/10 1727 bygselbrev frå Jens Mariager til Sjur Olson ½ l. s. 1 kvartel malt.

Besse Olson Molland, d. 1789. Fyrste kona veit ein ikkje namnet på, då ein ikkje hev funne skifte. 1742 g.m. Kari Larsdtr. Haugsvær f. 1717 på b.nr. 1, d. 1778.
Born: 
a.  Ola f. 1735, g.m. Anna Johannesdtr. Rambjørg 1767. Bustad Fjellanger i Lindås.
b.  Erik f. 1736, d. fyrr skifte etter faren 1789.
c.   Sjur f. 1740, d. fyrr skifte etter faren.
d.   Anna f. 1742, g.m. Johannes Johannesson Reknes 1771.
e.   Brita f. 1744, d. 1756.
f.    Engel f. 1746, d. 1751.
g.   Randi f. og d. 1748.
h.   Lars f. 1748. Nr. 6 her på bruket.
i.    Engel f. 1752, d. fyrr skifte etter faren.
j.    Fuse f. 1753, d. 1776.
k.   Erik f. 1758, g.m. Marta Olsdtr. Lauvvik 1789. Bustad Lauvvik.
1.   Marta f. ? Eldste dotter ved skifte etter faren, og då e. på Mollandseidet
16/3 1734 bygselbrev frå Jens Jonsen Mariager til Besse Olson ½ 1. s. ¼ t. malt.

Lars Besseson Molland, f. 1749, d. 1784. 1778 g.m. Herborg Olsdtr. Lauvvik f. 1749.
Born: 
a.  Fuse f. 1779, d. 1809 i Sverige som soldat.
b.  Matias f. 1781, d. 1784.
c.   Kari f. 1783, d. fyrr skifte etter faren 1784.
d.   Lars tvilling med c, d. 1783.
e.   Kari f. og d. 1784.
18/8 1777 bygselbrev frå Johan Nordahl Brun til Lars Besseson ½ 1. s. ¼ malt. Kår til faren: 2 kyr, 6 smale, «en Tønde Sedekorns udsæd aarlig».

Erik Torgeirson Haugsvær, f. 1755 på b.nr. 1, d. 1816.1785 g.m. e. Herborg Olsdtr. Molland, d. 1824.
1788 tingl. bygselbrev frå Brun til Erik Torgeirson på ½ l. s. ¼ t. malt. Same kåret til Besse Olson som Lars hadde svart.
1804 «bevilling på en bygdesag til Erik Torgersen m. fl.».

Torgeir Larsson Haugsvær, f. 1789 på b.nr. 1, d. 15/8 1882. 1817 g.m. Ingeborg Jetmundsdtr. Andvik f. 1793 på b.nr. 5, d. 14/7 1860.
Born:
a.  Herborg f. 1817, g.m. Erik Johannesson Reknes. Bustad Mollandseidet.
b.  Gjertrud f. 1818.
c.   Gunhild f. 1820, g.m. Fuse Johannesson Reknes. Bust. der.
d.   Gjertrud f. 1822, g.m. Sjur Johannesson St. Matre. Sjå b.nr. 2, Molland.
e.   Inga f. og d. 1824.
f.    Lisbet f. 1826, d. 1835.
g.   Jetmund f. 1930, g.m. Guri Sjursdtr. Kikald i Myking 1859. Bustad: Veland i Myking.
h.   Lisbet f. 17/1 1833, g.m. Jon Erikson S. Kvinge. Sjå Gunnarbuøyri under Molland.
1826 forpaktningskontrakt på eit år til Torgeir Larsson på ½ l. s. ¼ t. malt 1845 kongel. skøyte til Torgeir Larsson ½ l. S. ¼ t. malt for 906 spdl. og jordavgift 1 t. 7 skj. 2 2/3 fjdk. byg til Korskyrkja i Bergen.

Hans Mikkelson Kjetland, f. 1817 på b.nr. 2, d. 27/4 1885. 15/10 1859 g.m. Henrikka Rasmusdtr. Kvamsdal f. 1828 på plasset Teigane, d. 28/8 1858. 9/10 1859 g.m. Marta Olsdtr. Stegalvik f. 1830, d. 7/10 1893.
Born: 
a.  Mikkel f. 13/7 1856. Nr. 10 her på bruket.
b.  Henrikka f. 24/8 1858, g.m. Ola Halvardson Moland frå b.nr. 7. Bustad: St. Sleire b.nr. 3 og 9.

1846 skøyte frå Torgeir Larsson Molland til Ola Monsson Lauveidet og Tor Kristenson Bergsvik på bruket som han kjøpte 1845 – ½ til kvar for det same han hadde gjeve. Ved skifte etter Anna Iversdtr. Bergsvik 1848 vart 18 mk. s.6 k. malt utl. på dotri Dordi Torsdtr. for 225 spdl. og ved skifte etter Siri Olsdtr. Lauveidet 1851 vart hin halvparten utl. på døtrene Olina og Erikka Olsdtr. 6 og 7. juni 1859 var det halde del. – og skylds.-forretning. Då vart b.nr. 2 utsk. Båe bruki vart selde til Hans Mikkelson Kjetland, og han selde b.nr. 2 til Sjur Johannesson Matre som hadde butt som bygsleman på heile bruket fyrr.

10  Mikkel Hansson Molland, f. 13/7 1856, d. 28/7 1935. 21/6 1882 g.m. Ingeborg Halvardsdtr. Molland frå b.nr. 7, f. 10/7 1855.
Born: 
a.  Henrikka f. 23/10 1884, g.m. Ludvig Martinusson Frøyset, b.nr. 7.
b.  Hanna f. 11/4 1886, g.m. Mikal Martinusson Frøyset, b.nr. 8.
c.   Hans f. 19/8 1888. Nr. 11 her på bruket.
d.   Halvard f. 22/9 1890. Reiste til Amerika. Gift der.
e.   Anna f. 7/10 1892, g.m. Ragnvald Martin Andreasson St Sleire. Bustad: L. Sleire, b.nr. 7.
f.    Martin f. 3/11 1894, g.m. Jørgina Eriksdtr. Ynnesdal frå Brekke, 10/11 1922. Martin bonde på Kjønnerud i Ramnes.
g.   Teodor f. 24/8 1899. Politi i Bergen. 12/4 1924 g.m. Ingrid Gjerstad f. 5/10 1901.
2/4 1887 tingl. skøyte frå e. etter Hans Mikkelson til sonen Mikkel for 1600 kr. og kår (400 kr.).

11  Hans Mikkelson Molland, f. 19/8 1888, d. 26/3 1976. Gift 7/6 1915 m. Elisa Bergitta Eriksdtr. Ynnesdal f. 1889 i Brekke, d. 21/9 1979.
Born: 
a.  Ingeborg f. 10/6 1916, g. 19/6 1943 m. Leidulv Næss. Nr. 13 her.
b.  Einar Bjarne f. 9/6 1922, g.m. Anny Sofie Jakobsen. Nr. 12 her.
Skøyte 7/5 1928 frå Mikkel Hansson til sonen Hans for 2000 kr og kår.

12  Einar Bjarne Molland, f. 9/6 1922 (11b), g.m. Anny Sofie Jakobsen f. 3/4 1932 i Bergen.
Born: 
a.  Hans Erling f. 4/7 1963
Skøyte 23/5 1958 til Einar Bjarne Molland og kona for 10000 kr og kår.
Huslyden flytta til Bergen.

13  Leidulv Næss, f. 2/12 1908 i Brekke, g. 19/6 1943 m. Ingeborg Molland f. 10/6 1916 (11a).
Born: 
a.  Odd Sverre f. 3/6 1945, g. 14/8 1971 m. Astrid Risnes. Nr. 14 her.
b.  Harald Eivind f. 22/5 1949
c.   Leidvin Inge f. 28/6 1952
Skøyte 28/7 1965 frå Einar Bjarne Molland til Leidulv Næss og kona for 10000 kr og kår til foreldra.

14  Odd Sverre Næss, f. 3/6 1945 (13a), g. 14/8 1971 m. Astrid Risnes f. 2/8 1944 på Risnes b.nr. 10 (1a).
Born: 
a.  Laila Irene f. 7/3 1972
b.  Jon Ove f. 7/6 1973
c.   Svein Atle f. 3/12 1976
Skøyte 10/8 1972 på dette bruk og b.nr. 19, 20 og 21 til Odd Næss og kona for 10000 kr og kår til besteforeldra.

Foto: Svein D. Viken