Brukarar på bruk 1

Olluff Jakobsen, fekk 1615 bygsel på halve Duesund 1 pd. S. «som Enchen Godvilligen oplod for hannom». Olluff er nemnd siste gong 1629, men nr. 2 er komen attåt han 1624.

Mons Joensen, frå 1624 til 1668 og k.h. lenger. Kona Barbro.

Ola Erikson, nemnd fyrste gong 1691, men han kan ha vore på bruket fyrr. Han brukar 1/3 av garden 1691. Det året er det 3 mann på garden, og dei brukar 1 pd. s. kvar.
Born: 
a.  Nils f. 1699.
b.  Brita f. 1704.
c.   Mogns f. 1708.
14/12 1720 uppattnying av bygsli frå Giertrud de Fine til Ola Duesund 16 mk. s.8 k. malt

Ola Olson unge. Truleg ein son til nr. 3, fødd fyrr kyr­kjebøkene tok til 1699.
Born:
a.  Ola f. 1734. Nr. 5 her på bruket.
b.  Hans f. 1739.
Hev ikkje funne bygsel til Ola Olson unge, men han kan ha site i faren si bygsel.

Ola Olson Duesund, f. 1734, d. 1765. 1762 g.m. Ingeborg Olsdtr. Bakke (St. Sleire) f. 1736 på b.nr. 5.
Born: 
a.  Ingeborg f. 1763, g.m. e.m. Sjur Hansson Rambjørg på b.nr. 6.
22/5 1761 bygselsetel frå Anna Helena Sal. Lem til Ola Olson på 1 pd. s.

Halvard Henrikson I. Hope, f. 1737 på b.nr. 1, d. 1805. 1765 g.m. e. Ingeborg Olsdtr. Duesund, d. 1783. 1783 g.m. Marta Hansdtr. Åmundsbotten f. 1760.
Born: 
a.  Henrik f. 1766, g.m. Magdeli Hansdtr. St. Sleire, b.nr. 5.
b.  Anna f. 1769, g.m. Ola Larsson Bergsvik i Austrheim 1803. Ein son hennar, Halvard Olson, kjem til St. Sleire til mor­broren og fær b.nr. 5.
c.   Dordi f. 1773, g.m. Jørgen Anfinnson Nesbø i Myking 1803.
d.   Anna f. og d. 1779.
e.   Ingeborg f. 1786, d. liti.
f.    Ingeborg f. 1788, g.m. Peder Sjurson Andvik. Bustad Due­sundøy.
g.   Hans f. og d. 1792.
h.   Ola f. 1793. Nr. 8 her på bruket.
i.    Lisbet f. 1796, d. 1802.
14/10 1765 bygsel frå Anne Helene Frørup til Halvard Henrik­son 1 pd. s.1791 skøyte frå Ivar Munthe Daae til Halvard Henrikson 16 mk. s.4 k. malt for 155 rdl.

Ivar Monsson N. Kvinge, f. 1762 på b.nr. 3, d. 25/12 1851. 1805 g.m. e. Marta Hansdtr. Duesund, d. 1830.
Born: 
a.  Kristi f. ?, g.m. Ola Olson Kolås, Lindås.
1806 tingl. skifte etter Halvard Henrikson. Bruket utl. på e. Marta for 155 rdl. sonen Henrik og døtrene Anna og Ingeborg.

Ola Halvardson Duesund, f. 1793, d. 31/3 1871. 1815 g.m. Kari Johannesdtr. Bauge f. 1793, d. 10/9 1868.
Born:
a.  Marta f. 1816, g.m. Ivar Erikson Andvik b.nr. 3.
b.  Ragnhild f. 1818, g.m. Anders Torgeirson Sandnes, b.nr. 2.
c.   Halvard f. 1821. Nr. 9 her på bruket.
d.   Johannes f. 1824. Bustad Duesundøy.
e.   Elisabet f. og d. 1827.
f.    Elisabet f. 1829, g.m. Erik Ivarson Areklett, b.nr. 1.
g.   Henrikka f. 1832, g.m. Erik Olson Rambjørg, b.nr. 4.

1814 skøyte på odelsretten frå Henrik Halvardson St. Sleire til halvbroren Ola Halvardson for 20 rdl. N. v. Same året skøyte frå Ivar Monsson på 8 mk. s.4 k. malt for 87 rdl. 4 mk. N. V. og frå Henrik Halvardson St. Sleire på hans part 25 rdl. 12 mk. 3 sk. N. V. og frå Jørgen Nesbø på vegne av kona Dordi hennar part for 12 rdl. 3 mk. og frå Åmund R. Duesund på vegne av Ingeborg og Anna deira part for 25 rdl. 12 mk. 3 sk., i alt 162 Rdl. N. V. Same året kårebrev frå Ola Halvardson til Ivar Monsson og kona: 2 t. korn, 2 t. potetor, 3 kyr, 6 smale.

Halvard Olson Duesund, f. 1821, d. ½ 1914. 9/2 1851 g.m. Gjertrud Eriksdtr. Andvik f. 1822 på b.nr. 3, d. 27/1 1893.
Born: 
a.  Ola f. 27/3 1851. Nr. 10 her på bruket.
b.  Elisabet f. 7/1 1853, g.m. e.m. Mons Olson Duesund, b.nr. 3.
c.   Erik f. og d. 1856.
d.   Erik f. 5/2 1858. Sjå utflytte.
e.   Kari f. 27/9 1860, g.m. Ola Johannesson Odnekvamme, b.nr. 2.
f.    Herlaug f. 27/11 1862, g.m. Anna Olsdtr. Tverbjørg b.nr. 2.
g.   Ivar f. 4/3 1866, d. 27/2 1897.
19/5 1853 skøyte frå Ola Halvardson til sonen Halvard. Prisen ikkje førd i panteregistret

10  Ola Halvardson Duesund, f. 27/3 1851, d. 27/10 1887. 24/6 1880 g.m. Brita Eriksdtr. Andvik f. 10/8 1860 på b.nr. 3.
Born:
a.  Halvard f. 28/8 1881. Sjå b.nr. 4, 5 og 7 i Duesund.
b.  Marta f. 6/6 1885, g.m. e.m. Lars Andås, Myking. Bust. der.
3/11 1883 skøyte frå Halvard Olson til sonen Ola for 1400 kr. og kår (600 kr.).

11  Berge Rognaldson Mjanger, f. 15/2 1862, på b.nr. 1 24/6 1890 g.m. e. Brita Eriksdtr. Duesund, d. 28/10 1898. 3/6 1903 g.m. Malena Olsdtr. Skjeggedal f. 16/10 1871, d. 5/6 1950. Sjå b.nr. 6.
Born: 
a.  Olufina Gjertina f. 8/9 1891, g.m. e.m. Berge Martin Olson Andvik frå b.nr. 4. Gifte 30/6 1922. Utvandra til Amerika.
b.  Ragnvald f. 18/7 1893. Amerika.
c.   Maria f. 28/6 1896, g.m. Olav Espeland i Fana.
d.   Ola f. 13/5 1904. Amerika.
e.   Brita f. 1/1 1906. Bur i Austfold, g.m. Sigurd Sivertsen.
f.    Johanna f. 8/8 1907. Er heime.
g.   Johannes Bergeson Duesund f. 3/3 1909, g.m. Anna Mikals­dtr. Torsvik. Sjå paktarar under Åmundsbotten.
Deira born:
a.    Svein f. 6/7 1939.
b.    Mary Elisabeth f. 14/10 1941.
c.    Åge Michael f. 29/9 1945.
h.  Trygve f. 26/11 1910, g.m. Konstanse Mathilde Mikalsdtr. Torsvik. Sjå under paktarar i Åsmundsbotten.
i.    Birger Malmfred f. 7/3 1912. Er heime.
j.    Ingolf Martin f. 7/11 1915. Sjømann. Bur i Sykylven. Gift.

Ved skifte etter Ola Halvardson var bruket utl. på sonen Hal­vard. Berge Rognaldson Mjanger brukte det til Halvard yvertok. Sidan fekk Berge b.nr. 6, Klungrevik, Duesund. Halvard Olson flytte til Nesjane og fekk samla b.nr. 4, 5 og 7 til ein eigedom.

12  Johannes Nilsson Einestrand, f. 1855 på b.nr. 1, d. 29/3 1932. Gift 22/6 1880 m. Sygni Olsdtr. Bauge f. 1855 på b.nr. 1 (11d), d.22/2 1905.
Dei hadde fyrst gard på Holmås i Lindås der dei tre eldste borna vart fødde. I 1890 selde dei bruket på Holmås og kjøpte garden Kikall. I 1902 kjøpte dei så b.nr. 1 i Duesund.
Born:
a.  Ole Severin f. 26/6 1881, g. 8/7 1906 m. Johanna Isaksdtr Elvik. Bustad Elvik, b.nr. 1.
b.  Fredrikke Ragnhild f. 14/1 1887, d. 12/3 1959. Gift m. Fredrik Olsen, f. 13/7 1886, d. 17/2 1968. Bustad Bergen.
Deira born:
a.    Jacoba f. 20/7 1916, g.m. Audun Fure f. 28/7 1910.
b.    Olga f. 26/8 1918, g.m. Odd Knudsen f. 4/10 1914.
c.    Signe f. 3/6 1920, d. 8/2 1987
d.    Marie f. 23/7 1922, g.m. Harry Karlsson f. 9/1 1919.
c.  Ingeborg f. 22/3 1889, d. 1905.
d.   Torgeir f. 21/1 1892. Reiste til Amerika.
e.   Johannes f. 6/3 1893. Reiste til Amerika.
f.    Nella Oline f. 11/9 1895. Busette seg i Hosanger.
g.   Olav Bertin f. 13/1 1899, g.m. Lovise Lunde. Bustad Os.
Deira born:
a.    Dagny
b.    Signy
c.    Lars
Skøyte 7/7 1902 frå Halvard Olson Duesund til Johannes Nilsson Einestrand for 2000 kr.

13  Jetmund Kristianson Lauvvik, f. 13/5 1888 på plasset Sælvågneset under Lauvvik, d. 20/10 1918. 8/7 1909 g.m. Maria Gjertsdtr. Byrkjeland. Sjå Sælvågneset.
4/7 1917 skøyte frå Johannes Nilsson til Jetmund Kristianson Lauvvik for 2000 kr. og kår (1000 kr.).

14  Karl Kristenson Sandnes, f. 31/3 1892 på b.nr. 11, St. Sleire. 4/8 1920 skøyte frå Maria Gjertsdtr. til Karl Kristenson Sandnes for 6000 kr.

15  Ludvig Julius Johansen, f. 12/7 1889 på garden Roan i Bjørnør, d. 3/8 1965, g.m. Karina Andreasdtr. Hosteland f. fl/i 1888 på plasset Balen, d. 19/8 1963.
Born: 
a.  Johan Andreas f. 13/5 1911, g.m. Gudrun Herland, Minde i Fana. Bur der.
Deira born:
a.   Reidar.
b.   Helge.
c.   Gro.
d.   Frode.
e.   Yngvar.
f.    Liv.
b.  Kjerstin Ragnhild f. 1/9 1912, g.m. Erling Duesund. Sjå g.nr. 17, b.nr. 3.
c.   Olefina Maria f. 21/6 1914, g.m. Johannes Tvedt. Bur i Bergen.
Deira born:
a.    Odd Johannes f. 11/11 1946.
b.    Liv Vigdis f. ¼ 1949.
d.  Ludvig Konrad f. 31/8 1916 g.m. Ebba Ødmann. Bur på Nøtterøy.
Deira born:
a.    Eivind f. 23/5 1947.
e.  Johannes Randalf f. 13/11 1919. Nr. 17 på bruket.
f.    Martin Normann f. 12/9 1923. Sjømann. Ugift.
g.   Margit f. 19/1 1928, g.m. Bernt Reknes. Sjå b.nr. 11.
h.   Arne f. 25/7 1932. Ugift. Sjømann.
13/10 1924 skøyte frå Karl Sandnes til Ludvig Johansen for 4000 kr.
Erik Sandnes og kona Maria har bruksrett til ein holme under dette bruk på deira levetid.

16  Ludvig Konrad Roan, f. 31/8 1916. Sjå om han ovanfor.
7/10 1935 tinglyst skøyte frå Ludvig Julius Johansen til sonen Ludvig Konrad Roan for 3450 kr. og kår.

17  Johannes Randalf Johansen, f. 13/11 1919 (15e), g. 8/9 1944 m. Elisabet Margit Matiasdtr. Haukeland, f. 23/12 1919 på Haukeland b.nr. 1 (12d).
Born: 
a.)  Åshild f. 25/3 1948, g. 25/11 1972 m. Anders Jon Trefall, f. 15/11 1948. Bur på Osterøy.
Deira born:
a.    Roger f. 2/8 1974
b.    Johnny f. 16/5 1977
b.)  Arnold f. 23/12 1949. Sjå bruk 29.
Skøyte grbf. 14/5 1956 frå Ludvig Roan til broren Johannes Johansen for kr 2750 og kår til foreldra.