Bruk 4, 5 og 7

B.nr. 4 er utsk. frå b.nr. 1, 1/6 1901. b.nr. 5 er utsk. frå b.nr. 2 og 7/7 1902 skøytt frå Martinus Nilsson til Halvard Olson for 1000 kr. b.nr. 7 er utsk. frå b.nr. 3, 6/6 1903 og skøytt frå Åmund Person til Halvard Olson for 400 kr., 6/4 1904.

Hans Åmundson Duesund, f. 1815 på b.nr. 3, d. 21/6 1898. 1838 g.m. Åsa Monsdtr. Raunøy f. 1807, d. 25/5 1884.
Born: 
a.  Åmund f. og d. 1839.
3/11 1854 skøyte frå Mikael Brügger til Hans Åmundson b.nr. 3 for 320 spdl. Då han 1856 bygsla bruket til systermannen Mons Olson Dusen, tok han unda Nesjane og budde sjølv der. Attåt tok han kår av b.nr. 1

Halvard Olson Duesund, f. 28/8 1881 på b.nr. 1, d. 23/5 1969. 22/6 1903 g.m. Ida Ivarsdtr. Halsøy f. 18/9 1881 på b.nr. 2, d. 3/3 1962.
Born: 
a.)  Olaf f. 9/5 1904. 20/6 1936 g.m. Inga Jenny Ravndal Samuelsdtr. Ødegård f. 12/8 1908 i Sogndal i Dalane.
Deira born:
a.)    Inger Solveig f. 5/10 1937, sosionom, g.m. Peder Omarsen Borgen f. 26/1 1928 i Lillestrøm. Universitetslektor.
Born:
a.  Heidi Duesund f. 30/5 1965.
b.  Ingunn Elisabeth f. 30/10 1967.
b.)  Ingun Elfrida f. 16/10 1938, sjukesøster.
c.)  Halvard f. 12/10 1942, g.m. Åse Gunhild Nilsdtr. Woie f. 16/4 1944 i Grimstad.
Born:
a.  Line f. /10 1970.
d.)  Bodil f. 22/1 1944, lærar, 16/4 1973 g.m. Norvald Nødset f. 10/4 1936 i Bremanger.
e.)  Randi f. 11/10 1946, g.m. Odd Henriksen f. juni 1939 frå Kongsberg.
Born:
a.  Halvard f. 12/11 1969.
b.  Kristin f. 13/9 1972.
f.)   Svein Olav f. 25/12 1953.

Olaf Duesund, kand. teol. frå 1933. Reiseprest for Israelsmisjonen 1934/36. Klokkar og hjelpeprest i St. Markus kyrkjelyd i Bergen 1937/38. Landssekretær i Den Norske Israelsmisjon med bustad i Oslo. Sokneprest til Sandsvær og prost til Kongsberg.
b.)  Ivar f. 3/8 1905. 26/9 1934 g.m. Ingeborg Teolina Olsdtr. S. Kvinge f. 10/10 1904 på b.nr. 7.
Deira born:
a.    Ida Oleanna f. 24/1 1936.
b.    Oddrun f. 22/2 1939.
c.    Emma f. 1/8 1940.
Ivar vart dømd til døden av tyskarane og skoten 22/10 1941.
c.)  Brita f. 16/9 1906, d. 22/11 1960, g.m. Lindemann Hollund frå Bømlo d.
Deira born:
a.    Svein Erik f. 9/3 1944, g. ]965 m. Else Marit Dyrdal.
Born:
a.  Geir Atle.
b.  Marianne.
c.  Ei jente.
d.)  Erik f. 2/1 1908, d. 9/1 1936 ved ei ulukke. Han fekk ein stein over seg.
e.)   Signy Marie f. 21/3 1909 g.m. Kaspar Kvinge. Sjå g.nr. 38 b.nr. 13.
f.)    Karen Elisabet f. 17/7 1910 g.m. Agnar Haukeland. Sjå g.nr. 55, b.nr. 1.
g.)   Gudrun Elida f. 16/6 1912 g.m. Mikal Haugsvær. Sjå g.nr. 47 b.nr. 5.
h.)   Emma f. 19/1 1914, d. 1930.
i.)    Bergit f. 28/2 1915. Nr. 3 her på bruket.
j.)    Håkon Inge f. 9/5 1917. Kom bort med M/s Viking på tur til England i januar 1942.
k.)   Margit f. 16/4 1919, g.m. Andreas Støle. Bustad: Duesund b.nr. 14.
1.)   Astrid Klara f. 20/4 1922, g.m. Arne Juliussen. Bustad: Ulefoss.
Deira born:
a.    Bent Halvard.
b.    Odd Erik.
m.) Margun f. 28/9 1923 g.m. Gunvald Reknes. Bur der.
n.)   Odd Eilert f. 4/9 1925 d. 30/4 1931.

Bergit Halvardsdtr. Duesund, f. 28/2 1915 på dette bruk (2i), g. 16/12 1941 m. Magnus Matiasson Haukeland, f. 6/1 1915 på Haukeland b.nr. 1.(12 b).
Born: 
a.  Inga Maria f. 26/11 1943, g. 10/6 1967 m. Normann Magnus Sleire. Sjå L. Sleire b.nr. 10.
b.  Ivar Håkon f. 17/1 1947. Nr. 4 på bruket.
c.   Margun Berit f. 23/7 1950, g. 7/9 1972 m. Magne Teodorsen. Dei bur på Voss.
Deira born:
a.    Thor Morten f. 10/3 1973
b.    Børt Magne f. 24/7 1975
c.    Bjørn Anders f. 29/4 1983
d.  Malmfred Helge f. 6/10 1953, g. 30/6 1979 m. Liv Dyregrov. Sjå b.nr. 35.
e.   Leif Bjarne f. 20/3 1956, g. 24/7 1976 m. Marit Andersen. Sjå b.nr. 34.
Skøyte 20/3 1967 frå Halvard Duesund til dotter Bergit Haukeland for 18000 kr lausøyre 2000 kr og kår.

Ivar Håkon Haukeland, f. 17/1 1947 (3b), g. 24/1 1970 m. Mary Anne Strand f. 4/4 1951 i Solund.
Born: 
a.  Monika f. 14/5 1970, g. 7/9 1991 m. Morten Gullaksen f. 4/6 1966 på Fedje. Sjå b.nr. 12.
b.  Laila f. 26/3 1972
c.   Sissel f. 15/7 1974
d.   Tommy f. 19/12 1975
Skøyte 24/1 1978 til Ivar og Mary Anne Haukeland for kr. 18000.

Feste nr. 1 under b.nr. 4

Ragnhild Gerda Kvamsdal, f. 20/6 1919, g. 23/9 1967 m. Albert Jung i Sveits.
Etter at ho vart enkje i 1972 kom ho tilbake til Masfjorden.
Festekontrakt 15/10 1979 til Ragnhild Jung på 80 år mot årleg avgift kr. 400.

Feste nr. 2 under bruk 4

Svein Arne Reknes, f. 21/3 1957 i Duesund b.nr. 11 (1c) g.15/1 1977 m. Kate Andersen f.9/11 1960 i Bergen. Sjå Duesund b.nr. 18 (2c).
Born:
a.  Cecilie f. 11/6 1977
b.  Kim Arne f. 18/1 1982 Huslyden flytta til Lindås i 1993.
Festekontrakt 3/6 1981 til Kate og Svein Arne Reknes på 80 år mot årleg avgift kr. 730.
Festeovergang 24/1 1994 til Rune Sleire f. 21/4 1965 på Store Sleire b.nr. 15 (2b) for kr. 410000.

Feste nr. 3 under bruk 4

Rune Frode Bø f. 8/11 1955 i Bergen , g. 23/10 1976 m. Ester Aud Rambjørg f. 17/2 1958 på Rambjørg bruk 6.(9a)
Born: 
a.  Ørjan f. 12/4 1977
b.  Stian f. 13/12 1979
Festekontrakt 5/2 1982 til Ester og Rune Bø på 80 år mot årleg avgift kr. 730.

Feste nr. 4 under bruk 4

Festekontrakt 17/6 1982 til Rigmor og Karl Andersen på 80 år mot årleg avgift kr. 750.
Sjå nærare om denne huslyden under bruk 18.