Bruk 21 – 40

Bruk 21. Solborg – utskilt frå b.nr. 1.


Reidar Jørgenson Matre, f. 29/5 1930 på Litle Matre b.nr. 1 (5j), d. 8/5 1993. Gift 3/8 1963 m. Lovise Emilsdtr. Molland, f. 1/1 1941 på Molland b.nr. 6 (11b).
Born: 
a.  Linda Therese f. 10/4 1964, g. 16/1 1988 m. Inge Birkeland, f. 28/6 1963 på Frøyset b.nr. 23 (1f). Bur i Fana.
Deira born:
a.    Cristopher f. 29/5 1988
b.    Maria f. 20/1 1991
c.    Nickolai f. 2/3 1993
b.  Elin f. 27/10 1965, sambuar m. Atle Bjarne Andersen. Sjå Hosteland b.nr. 59.
c.   Øyvind f. 23/1 1969, sambuar m. Marianne Ulvatn, f. 8/7 1971.(Sjå Hosteland b.nr. 28, 2a).
Deira born:
a.    Emil f. 2/9 1991
Skøyte 5/5 1967 til Reidar Matre for kr 4000.
Heimelsovergang 13/4 1994 til Lovise Matre.

Bruk 29 – utskilt frå bruk 1.


Arnold Johansen, f. 23/12 1949 på bruk 1 (17b), g. 23/9 1972 m. Hildur Therese Losnegard, f. 29/6 1952 i Solund.
Born: 
a.)  Mona f. 3/1 1973.
b.)  Nina f. 23/12 1973, samb. m. Geir Eigil Fitje, f. 25/12 1971. Bur i Knarvik.
Deira born:
a.    Irmelin f. 14/9 1992
c.)  Aina f. 28/11 1974, samb. m. Asle Ørjansen, f. 7/1 1974. Bur på Sotra.
Deira born:
a.    Thomas f. 18/11 1994.
d.)  Roy Arild f. 2/12 1983.
Ekteskapet er oppløyst.
Skøyte 30/4 1976 til Hildur og Arnold Johansen utan vederlag, verdset til kr 1000.
Skifteskøyte 15/12 1991 til Arnold Johansen.

Bruk 31 og 45

Utskilt frå bruk 3 og bruk 32 og 46, utskilt frå bruk 4.


Kristen Kjelby, f. 15/7 1947 på Store Sleire bruk 5 (13b), g.m. Åse Anna Botnen f. 4/7 1947 i Brekke.
Born: 
a.  Ingrid f. 8/6 1969
b.  Kurt Åge f. 15/4 1975
Skøyte 17/12 1991 til Åse og Kristen Kjelby for til saman kr. 30900.

Bruk 33,

Utskilt frå bruk 4 og bruk 40, utskilt frå bruk 4.


Arnold Solvi jr., f. 18/4 1951 i Bergen, g. 2/6 1973 m. Kamilla Marianne Johanne Småback, f. 30/5 1953 i Tjeldsund i Nordland.
Born: 
a.  Vanja f. 24/5 1974
b.  Hanne f. 24/3 1978.
Ekteskapet er oppløyst.

Festekontrakt 28/9 1977 på bruk 33 til Arnold Solvi jr. på 50 år mot årleg avgift kr. 350.
Festekontrakt 15/12 1980 på bruk 40 til Arnold Solvi jr. på 80 år mot årleg avgift kr. 140.
Skøyte 19/8 1987 på påståande bygningar og festerett til Kamilla Småback Solvi som ledd i felleseigeskifte på bruk 33 og 40.

Bruk 34 – utskilt frå bruk 4


Leif Bjarne Haukeland, f. 20/3 1956 på bruk 4 (3e), g. 24/7 1976 m. Marit Andersen f. 10/2 1955 i Bergen. Sjå bruk 18 (2b).
Born: 
a.  Håkon f. 1/12 1980
b.  Wenche f. 27/1 1983.
Skøyte 11/11 1977 til Leif Bjarne og Marit Haukeland for kr 1000.
Huslyden flytta til Lindås våren 1989.
Skøyte 13/10 1989 til Kristine Kvamsdal for 540000 kr. (Sjå Reknes b.nr. 20.)

Bruk 35 – utskilt frå bruk 4.


Malmfred Helge Haukeland, f. 6/10 1953 på bruk 4 (3d), g. 30/6 1979 m. Liv Dyregrov f. 7/7 1956 frå Gulen.
Born: 
a.  Bjørn f. 21/9 1982
b.  Gaute f. 12/10 1987
c.   Jarle f. 13/3 1989.
Skøyte 16/11 1977 til Helge Haukeland for kr. 1000.

Bruk 39 – utskilt frå bruk 3.


Magne Edvard Opdal, f. 24/5 1950 i Gulen, g. 10/12 1977 m. Torunn Synnevåg f. 29/3 1958 i Ski.
Born: 
a.  Frode f. 17/3 1978
b.  Terje f. 28/8 1981
Skøyte 23/6 1980 til Magne Opdal for kr. 19000.

Bruk 28.

Sigmund Bleie, f. 16/8 1942, g. 25/5 1968 m. Johanna Molland, f. 20/1 1942 på St. Sleire bruk 7 (10e).Huslyden har budd i Duesund sidan 1989.
Born: 
a.  Lars Arne f. 28/11 1968
b.  Gaute f. 16/7 1973
c.   Liv Signe f. 16/2 1978

Bruk 33 og 40

Tommy Haukeland, f. 19/12 1975 i Duesund b.nr 4 (4d) g. 27/5 2006 m.
Kamilla Renathe Birkeland f. 1/2 1977 på Hosteland b.nr 60 (1a)
Born:
a. Malin Elise Haukeland f. 26/8 1998
b. Vilde Marie Haukeland f. 20/1 2005
c. Emil Andreas Haukeland f. 11/11 2007