Bruk 7 – 23

BRUK 7. Heimborg

Utskilt frå b.nr. 3, 26/6 1928.


Ragnvald Johannessen. Brukar 2 på b.nr. 3. Han bygde hus her og flytte ut frå b.nr. 3. Han var maskinmeister, fyrst i utanriksfart, seinare i Lindås-Masfjorden D/L.

Olav Harald Ivarson Areklett, f. 10/6 1903 på b.nr. 2. 20/6 1934 g.m. Inga Johanne Ragnvaldsdtr. Johannesen f. 17/8 1903, d. 19/3 1968. Han har vore skippar på Brand III. Sekretær i Nordmøre krins av NKUF, prest i Kristiansund utnemnd av den Millombils kyrkjeleiing i 1942. Frå 1957 sokneprest i Torvastad. Han er busett der.
Born: 
a.)  Ragnar f. 19/8 1935. Lærar i Mandal. 29/3 1961 g.m. Olaug Oftebro f. 20/9 1937. Ho er lærar.
Deira born:
a.    Olav Erik f. 26/5 1963.
b.    Tormod f. 25/11 1965.
b.)  Ingmar f. 30/6 1939. Lærar. F.t. krinssekretær i Rogaland krins av NKUF. Bur i Torvastad. 6/6 1964 g.m. lærar Kjellaug Espeset f. 25/9 1941.
Deira born:
a.    Inger f. 22/11 1965.
b.    Marit f. 24/11 1968.
c.    Ivar f. 31/12 1972.
c.)  Gunnar f. 11/5 1941. Lærar i Torvastad. 10/4 1965 g.m. Bjørg Vikingstad f. 28/7 1943.
Deira born:
a. – Ingvild f. 12/4 1966.
b. – Jone f. 18/9 1967.
c. – Gunnbjørg f. 2/12 1971.
d. – Kristin, f. 23/2 1979
e. – Morten Andreas, f. 18/9 (som hans eldre bror, Jone!) 1981
d.)  Håkon f. 30/3 1945. Kontormann i Haugesund. 9/10 1971 g.m. Sissel Tove Storesund f. 4/6 1953.
Deira born:
a.   Runar f. 21/8 1972.

Vermora flytte til dei på sine eldre dagar, og har butt hjå dei mest. Ho d. 19/10 1972. Dei har vore på Heimborg i feriane.

Bruk 8. Solstad

Utskilt frå b.nr. 1 og 2 grbf. 6/11 1959.


Gudrun Eriksdtr. Areklett, f. 28/10 1903 og systera Signe Maria Eriksdtr. Areklett f. 11/2 1905, d. 22/4 1985 bygde hus her.
Skøyte 6/11 1959 frå Ingolf og Ivar Areklett til Gudrun, Signe og Egil Areklett for 500 kr.

Bruk 11. Skarphaugen

Utskilt frå b.nr. 6. Grbf. 28/2 1966.


Kirsten Arnesdtr. Areklett Høyvik, f. 10/5 1935 på b.nr. 6. 16/8 1957 g.m. Kristoffer Høyvik frå Nyttingnes, Flora f. 8/3 1933.
Born: 
a.  Heidi f. 2/11 1959.
b.  Ståle Johan f. 5/7 1963.
18/2 1967 tinglyst skøyte frå Arne Jakobson Areklett til dotter Kirsten for 500 kr.

BRUK 12. Strandheim

Utskilt frå b.nr. 1 og 2. Grbf. 10/3 1966.


Ingvald Malvin Jakobson Areklett, f. 24/11 1908 på b.nr. 2 (6c), d. 5/1 1991.
Skøyte 26/8 1966 frå Ingolf og Ivar Areklett til Ingvald Areklett for 400 kr.
Skøyte 28/2 1983 til Jostein og Kjellfrid Areklett vederlagsfritt.

Bruk 23

Utskilt frå b.nr. 12


Rune Garmann f. 15/9 1952 i Bergen, g. 1/6 1979 m. Kirsti Olaug Areklett f. 23/5 1953 på b.nr. 2 (7b).
Born: 
a.  Ivar f. 17/1 1980
b.  Gudrun f. 31/1 1982
c.   Ida f. 7/5 1986
d.   Elisabeth f. 9/1 1991.
e.   Synnøve f. 24/4 1994
Skøyte 1/3 1983 til Kirsti Areklett og Rune Garmann vederlagsfritt.