Bruk 1

Anders nemnd fyrste gongen 1617, siste 1631.

Hogne, f. 1606. Nemnd fyrste gong 1635, siste 1668, men brukte noko av bruket truleg noko lengre.

Bertel Hogneson Areklett, f. 1640. Brukte halve bruket 1664, d. 1713. 28/10 1701 tingl. «Kjøbebrev fra Else Olsdtr. Sal. Mathias Rong til Bertel Hognesen paa Areklet 1 Pd. 6 Mk. Smørs Bugildz leie».
Bertel hev desse born som me veit um:
a. Hogne, kom til Haugsvær, b.nr. 4.
b. Ivar, kom til S. Hope. Kjøpte halve Hope. Sjå der.
c. Erik, kom til Hosteland, men ein veit ikkje kva for eit bruk han var på.
d. Nils, vart på bruket i Areklett, nr. 4 der.
e. Gudmund, kom til Rossnes i Lindås.
f.  Anna, kom til Bauge.
g. Karen kom til St. Sleire, b.nr. 1, g.m. Johannes Anderson.

Nils Bertelson Areklett. Kona veit ein ikkje namnet på, men ho er k.h. frå Hosteland, for Rasmus Hosteland er fadder til eldste barnet og andre barnet heiter Rasmus.
Born:
a. Bertel f. 1705.
b. Rasmus f. 1707.
c. Synneva f. 1709, g.m. Ola Erikson Elvik, b.nr. 1.
d. Anna (1710-1763), død 53 år gammel. Ho blei gift ca. 1735 med Ole Olsen Sæverås på Lindås (ca. 1706-1767). Har seks barn, deriblandt to Ole, Rasmus, Bertel, Nils og Sigrid.
e. Erik f. 1713, g.m. Botilla Andersdtr. S. Hope på b.nr. 5.
f. Rasmus f. 1715. Nr. 5 her på bruket.
7/4 1713 skøyter brørne til Nils bruket til han. Namnet er utegløymd, men det viser seg seinare at det er han som fær skøyte. Skøyte er frå: «Haugne Bertelsen Haugsvær, Iver Bertelsen Hope, Erik Bertelsen Hosteland og Gudmund Bertelsen Rosnes», og lyder på 1 pd. S.

Rasmus Nilsson Areklett, f. 1715, d. 1752.1741 g.m. Marta Olsdtr. Risnes, f. 1717.
Born: 
a. Nils f. og d. 1742.
b. Erik f. 1743. Nr. 8 her på bruket.
c. Nils f. 1745, d. 1758.
d. Kari f. 1747. Sjå b.nr. 2.
e. Sigrid f. og d. 1750.
f. Botilla f. og d. 1752.
29/11 1740 tingl. skøyte frå Erik Hope, Nils Elvik og Ola Sævrås til Rasmus Nilsson på 18 mk. s.

Jon Hansson Dale frå Gulen, f. 1717, d. 1757.1752 g.m. e. Marita Olsdtr. Areklett.
Born: 
a.  Guri f. 1754, d. 1778.
1753 skøyte frå arvingane etter Rasmus Nilsson ved formyndarane Ola Olson Sævrås, Henrik Olson Hosteland, Hans Olson Torsvik og Jakob Hansson Duesund. Då Jon Hansson døyr, vert halve bruket utl. på dotri Guri.

Hans Einarson Ynnesdal frå Brekke, f. 1733, d. 1803. Drukna i Sandnesosen. 1757 g.m. e. Marita Olsdtr. Areklett, d. 1805.
Halve bruket fekk Hans med kona. Hin halvparten fekk han bygsel på av formyndaren for Guri: Mons Monsson Hope 10/11 1757 og skøyte ved den same på det same 20110 1767.

Erik Rasmusson Areklett, f. 1743. 1776 g.m. Ingeborg Mikkelsdtr. Hopland frå Austrheim f. 1755, d. 17/4 1843.
Born (fødde på Andvik):
a. Guri f. og d. 1779.
b. Rasmus f. 1780.
c. Ragnhild f. 1783. Sjå b.nr. 1 på Andvik.
d. Marta f. 1784. Sjå b.nr. 2 i Areklett.
e. Kari f. og d. 1789.
f. Erik f. 1793, d. 1794.
g. Helga f. 1795, d. 1802.
h. Ivar f. 1798. Nr. 9 her på bruket.
i. Sigrid f. 1801, g.m. Jørgen Kolbeinson Kvamme, b.nr. 4.

16/5 1787 bygsla Erik b.nr. 1 på Andvik. Sin part i Areklett – 3 mk. s. – selde Erik til stykfaren Hans Einarson 1777, for 12 rdl., fekk Hans både det og 6 mk. som han hadde selt til Anders Hansson Torsvik. (Sjå b.nr. 2 i Areklett). 1799 kjøpte Erik odelsretten hjå Hans Einarson for 10 rdl. på det vilkår at han skal få garden etter takstsumen når Hans og kona fell ifrå. 1804 fær so Erik skøyte på bruket hjå mori og arvingane etter Hans Einarson. Kår til mori 2 t. k., 2 kyr og 4 smale. Bruket på Andvik fekk dotri Ragnhild, og Erik kjem til Areklett.

Ivar Erikson Areklett, f. 1798. 1823 g.m. Ingeborg Jakobsdtr. Duesund f. 1794 på b.nr. 2, d. 9/12 1862. 11/7 1864 g.m. e. Ingeborg Jakobsdtr. Våge i Lindås. Han flytte då til Våge.
Born: 
a. Ingeborg f. 1824, d. 12/3 1876. Tjener.
b. Erik f. 1826. Nr. 10 her på bruket.
c. Jakob f. 1829, g.m. Karen Ludvigsdtr. Daae frå Risnes. Sjå b.nr. 2, Areklett.
d. Martinus f. og d. 1832.
e. Rasmus f. og d. 1833.
f. Hans f. 1836, g.m. Anna Monsdtr. Odnekvamme, dotter til Mons Varleitet under Åmundsbotten, 26/6 1868. Bustad Kittelsvik i Gulen.
g. Inga f. og d. 1839.
h. Marta f. 1840.
1819 skøyte frå Erik Rasmusson til sonen Ivar 1 pd. s. for 120 spdl. og kår til foreldri og etter deira død til «hans svage broder». Rasmus.

10  Erik Ivarson Areklett, f. 1826. 1854 g.m. Elisabet Olsdtr. Duesund frå b.nr. 1, f. 1828, d. 11/1 1916.
Born:
a. Ivar f. 1855. Nr. 11 her på bruket.
b. Ola f. 1857. Sjå utflytte.
c. Kristen f. 20/9 1859. Sjå plass under dette bruk.
d. Ingeberta f. 4/8 1861, g.m. Åmund Pederson Duesund b.nr. 3.
e. Marta f. 12/5 1864. Sjå b.nr. 2, Areklett, d. 21/2 1953.
f. Lovisa f. 5/7 1867, d. ung.
g. Martin f. og d. 1868.
29/10 1855 skøyte frå Ivar Erikson til sonen Erik.

11  Ivar Erikson Areklett, f. 29/4 1855, d. 27/7 1934. 24/2 1874 g.m. Gjertrud Eriksdtr. Andvik frå b.nr. 3, f. 1846, d. 29/1 1930.
Born: 
a. Erik f. 9/3 1874. Nr. 12 her på bruket.
b. Elisabet f. 1/10 1876, g.m. e.m. Rasmus Botolvson Kvamsdal b.nr. 2.
c. Elias Martin f. 7/6 1879. Bur på Jæderen som bonde.
d. Marta f. 25/11 1881. Ugift. Bur i Areklett.
e. Olai f. 8/1 1886. Sjå utflytte.
f. Olufina f. 12/7 1888, g.m. e.m. Ola Olson Eikerhovd i Fjell.
g. Isak Gjertin f. 26/10 1891. Ugift. Bur i Areklett, d. 31/1 1964.
26/10 1891 tingl. skøyte frå Erik Ivarson til sonen Ivar for 1600 kr. og kår.

12  Erik Ivarson Areklett, f. 9/3 1874, d. 25/6 1939. Gift 21/5 1902 m. Gjertina Ivarsdtr. Halsøy f. 20/3 1879 på bruk 2 (7d), d. 27/2 1970.
Born: 
a.) Gudrun Olava Henrietta f. 28/10 1903. Sjå b.nr. 8.
b.) Signe Maria f. 11/2 1905. Sjå b.nr. 8
c.) Ivara f. 7/4 1907, d. 1991. G.m. Magnus Bruvik frå Bruvik. f. 1908, d. 1993. Budde i Bruvik.
Deira born:
a. Odd Erik f. 5/2 1941, g.m. Maria Chr.Feght. 4 born.
b. Gjermund Andreas f. 26/6 1943, g.m. Synnøve Oldernes. 1 barn.
c. Inge Magnus f. 17/10 1945, g.m. Inger Slåtten. 2 born.
d. Maria f. 21/8 1947, g.m. Ingvar Eidhammer.3 born.
d.) Else Kristina f. 2/1 1909, g.m. Johan Gilbert Sleire f. 11/3 1911 på Sleire Store b.nr. 12 (11g). Budde i Meland.
Deira born:
a.   Ludvig f. 28/2 1934, g.m. Bjørg Berland f. 16/2 1936 på Io i Meland. Bur i Meland. 7 born.
b.   Erik f. 20/3 1936, g.m. Malene Hummelsund f. 6/5 1940 i Bergen. Bur der. 3 born.
c.   Ingvar Andreas f. 17/3 1938, g.m. Erna Mjåtveit f. 17/6 1938 i Bergen. Bur der. 4 born.
d.   Dagfinn Johannes f. 30/3 1940, g.m. Inger Marie Hopland f. 6/6 1940 i Bergen. Bur der. 2 born.
e.   Gerd Karin f. 29/8 1942, g.m. Olav Haugland f. 16/11 1940 i Askøy. Bur der. 4 born.
f.    Einar f. 3/2 1946, g.m. Helga Opedal f. 16/4 1946 i Lofthus. Bur på Sotra. 2 born.
e.)  Ingolf f. 31/3 1911. Nr.13 på bruket.
f.)   Leif f. 25/7 1913. Sjå festenr.1.
g.)  Borghild f. 25/7 1916, g. 31/12 1956 m. em. Asbjørn Daae. Sjå Risnes b.nr. 2.
h.)  Egil f. 28/4 1919, g.m. Linda Gøller. Bur i Connecticut, USA.
Deira born:
a. Robert f. 1/4 1968
b. James f. 1/4 1968
c. William f. 13/6 1970
i.) Helga Dagfrid f. 15/9 1920, g.m. Ragnar Talhaug, d. 1991. Bustad Magnor.

Skøyte 27/5 1905 frå Ivar Erikson til sonen Erik for 2400 kr og kår.

13  Ingolf Erikson Areklett, f. 31/3 1911 (12e), d. 28/12 1992. Gift 25/11 1950 m. Ellen Malena Helgøy f. 15/3 1917 i Hjelmeland.
Born:
a. Arne Jan f. 27/2 1944. Nr.14 her.
Skøyte 17/3 1941 frå Gjertina Ivarsdtr. til sonen Ingolf for 4500 kr og kår.

14  Arne Jan Areklett, f. 27/2 1944 (13a), g. 31/3 1973 m. Aase Skjervheim f. 17/4 1949 i Vossestrand.
Born: 
a. Knut Audun f. 23/8 1973
b. Gunn Siren f. 29/3 1975
c. Jørn Ingolf f. 30/12 1978
Skøyte 16/12 1977 til Arne Jan og Aase Skjervheim Areklett for kr 12000.

Bjørklund. Festenr. 1.

13/9 1949 festekontrakt frå Ingolf Erikson Areklett til broren Leif på 99 år. Han har bygt hus på parsellen.

Leif Erikson Areklett, f. 25/7 1913 på b.nr. 1 (12f), g. 13/6 1943 m. Ellinor Alice Bernhardsdtr. Tangedal f. 6/9 1916 i Bergen.
Born: 
a.)  Lillian Hjørdis f. 10/7 1945, g. 13/9 1974 m. Kåre Sverre Løvdal, f. 30/8 1939. Bur i Kristiansand.
Deira born:
a.  Kristian f. 29/6 1976
b.  Leif f. 14/9 1977
b.)  Einar f. 1/7 1949. Bur i Stockholm.
Festekontrakt 13/9 1949 frå Ingolf Areklett til broren Leif på 99 år.

Plass under bruk 1. Niphaugmyri.

Kristen Erikson Areklett frå b.nr. 1, f. 20/9 1859, d. 21/8 1895. Han fall utfor i fjellet i «Stekrånæ» på Odnekvamme og slo seg til ulivs. 22/4 1891 g.m. Pernilla Torgeirsdtr. Odnekvamme frå plasset Hauane, f. 6/12 1868.
Born: 
a.  Erik f. 25/2 1892. Reiste til Amerika.
b.  Torgeir f. 3/10 1893. Skomakar på Brattli under Bauge.
17/5 1893 festesetel frå Ivar Erikson Areklett til broren Kristen på plasset Niphaugmyri.
Pernilla Torgeirsdtr. vart attgift og bur i Bergen.

Johan Lasseson Vågset, f. 1/10 1865 på g.nr. 45 b.nr. 2, d. 16/8 1949. 6/11 1889 g.m. Ragnhild Olsdtr. Tangedal f. 4/7 1856 på b.nr. 2, d. 15/8 1951.
Born: 
a.)  Lovisa f. 2/7 1890 d. 6/6 1941, g.m. Martin Torkildson S. Kvinge frå b.nr. 2. Dei bur i Gulen.
Deira born:
a.   Ragnhild f. 8/6 1920, g.m. Ivar Glenja frå Gulen. Bur der.
Born:
a.  Målfrid Lovisa.
b.  Ingolf Trygve f. 18/11 1922. Bur i Gulen.
c.  Jenny Elisabet f. 8/8 1929. Bur i Bergen.
b.)  Marta f. 19/7 1892, g.m. Alfred Olson S. Kvinge frå b.nr. 5. Bur der.
c.)   Ingrid Maria f. 24/12 1894. Bur i Halsøy skulehus.
d.)   Olaf f. 8/9 1898, d. 1963.
e.)   Hjalmar Oliver f. 6/6 1902, g.m. Lovisa Johanna Johannesdtr. Eide frå Gulen. Bur i Alverstraumen. Lovisa er død.

Dette bygselbruket er lagd under hovudbruket att. Men Målfrid Lovisa Areklett eig husa med skyldsett grunn.

Utflytte frå b.nr. 1

Nr. 10 b. Ola Erikson Areklett, f. 1857. D. som skulestyrar i Sarpsborg. 17/7 1888 g.m. Henrikka Bergsdtr. Wergeland frå garden Lanveidet, f. 6/10 1857, d. 1904.
Born: 
a.  Erling. Bur i U.S.A.
b.  Birger Wergeland. Sjå Brattli under Bauge. g.m. Karen Hansdtr. Hatlevik f. 14/12 1890 på b.nr. l i Hatlevik. Dei budde ei tid på Brattli under Bauge. Der fekk dei sonen Håkon 25/9 1919. Hadde fyrr budd på Grytnes i Våler. Har sidan budd ymse stader og havt ymse yrke.
c.   Leif d. som barn.
d.   Sigrid g.m. Olav Gunheim frå Telemark. Born: Gunnar og Lisabet Dei bur i U.S.A.
e.   Thoralf, lærar i Aker, g.m. Valborg Nilsen. Hev 2 døtre. (1934).

Nr. 11 e. Olai Ivarson Areklett, f. 8/1 1886, g.m. Maria Bernts­dtr. Odland. Dei hadde 1934 sonen Ivar og dotri Ingjerd Gjertrud. Olai er lærar og klokkar i Kvinnherad.