Bruk 8. Hogen (Haugen)

Hosteland, B.nr. 8
Hosteland, B.nr. 8

Tore Jonson. Ved manntalet 1701 var han 54 år g.
Born: 
a.  Nils f. 1680 (var 21 år ved manntalet 1701).
b.  Johannes f. 1692. Nr. 2 her på bruket.
c.   Hans f. 1695.
d.   Ane f. 1699.

Tore budde ikkje på Hosteland 1691. So han må ha kome på bruket sidan eldste borni var fødde.

Johannes Toreson, f. 1692, d. 1766. Kona Ragnhild f. 1678, d. 1761.
Born: 
a.  Kari f. 1716.
b.  Magdeli f. 1718. Sjå under nr. 3 her på bruket.
Dagsett 19/4 1714 og tingl. 16/7 1714 bygselsetel frå Giertrud de Fine til Johannes Toreson 18 mk. s.1 mele malt.

Henrik Olsen Hodneland, frå Myking. 1743 g.m. Magdeli Johannesdtr. Hosteland f. 1718, d. 1797.
Born: 
a.  Kari f. 1744.
b.  Ragnhild f. 1746.
c.   Johannes f. 1751. Bustad Solheim b.nr. 1.
d.   Dordi f. og d. 1749.
e.   Ragnhild f. 1752, d. 1754.
f.    Tore f. 1754. Nr. 4 her på bruket.
g.   Erik f. og d. 1756.
22/5 1761 tinglyst bygselbrev frå madam de Fine til Henrik Hosteland 18 mk. s.1 mele malt.

Tore Henrikson Hosteland, f. 1754, d. 1845. 1776 g.m. Kari Johannesdtr. Høyvik frå Gulen.
Born: 
a.  Ragnhild f. 1777. Sjå under nr. 5 her på bruket.
b.  Sygni f. ? g.m. Nils Johannesson Y. Haugsdal 1840 på b.nr. 3.
Dagsett 4/1 1772 og tinglyst 22/5 1776 bygselsetel frå magister Ludvig Daae til Tore Henrikson 9 mk. s. ½ mele malt.

Jon Jetmundson Risnes, f. 1773, d. 9/6 1856. 1806 g.m. Ragnhild Toresdtr. Hosteland f. 1777, d. 18/12 1849.
Born: 
a.  Jetmund f. 1806. Nr. 6 her på bruket.
b.  Henrik f. 1807. Bustad Hærøy under Hosteland.
c.   Kari f. 1809, g.m. Rasmus Nilsson Y. Haugsdal på b.nr. 3, 1835.
d.   Tore f. 1842, d. 1837.
e.   Ola f. 1845, g.m. Inga Knutsdtr. Haugsdal, dotter til Knut Sjurson. Ola Jonson og Inga Knutsdtr. budde i Eikebotten under Tangedal.
f.    Johannes f. 1817, d. 1825.

1805 bygselsetel frå kaptein Brügger til Jon Jetmundson 13 ½ mk. s. 1¼ mele malt.

Jetmund Jonson Hosteland, f. 1806, d. 7/5 1894. 1837 g.m. Brita Larsdtr. Tangedal frå b.nr. 4, f. 1815, d. 10/5 1913.
Born: 
a.  Anna f. 9/5 1839, g.m. Lars Johannesson Kvamsdal. Bustad Kalhovda b.nr. 3.
b.  Ragnhild f. 29/1 1841, g.m. Johan Hansson Brügger frå Torsvik 16/6 1866. Bustad Austrheim på garden Straum­stad.
c.   Jon f. 15/5 1842. Nr. 7 her på bruket.
d.   Lisbet f. 17/8 1844, g.m. Jon Olson Tangedal. Bustad Eike­botten under Tangedal. Kom sidan til Reknes.
e.   Trina f. 7/4 1846, g.m. Lars Olson Risnes 2/10 1870. Då han d. kom ho til L. Sleire på b.nr. 2.
f.    Dortea f. 29/6 1848, d. 2/5 1866.
g.   Ola f. 6/1 1853, d. 6/7 1857.
h.   Marta f. 3/7 1855, g.m. skomakar Kristian Hansson Verke­land frå Brekke 12/6 1884. Bustad Sælvågneset under Lauvvik.
i.    Ola f. 29/11 1857, d. 24/5 1859.
j.    Olina f. 7/9 1860, g.m. Kaspar Jonson Byrkjeland frå b.nr. 2, 11/4 1882. Bustad Hauge, Gulen.
k.   Brita f. 29/10 1850, g.m. Hans Andreas Ivarson Hosteland frå b.nr. 2. Bustad Reknes b.nr. 1.
1.   Johanna f. ?, g.m. Kaspar Hansson Brügger frå Torsvik 13/10 1865. Bustad Straumstad i Austrheim. Johanna var ei av dei eldste.

Dagsett 1837 og tingl. 1838 skøyte frå Claus S. Nicolle til Jet­mund Jonson 13 ½ mk. s. Kår til foreldri 3 t. korn, 2 t. potetor, 4 smale og 2 geit. Kyr er ikkje nemnd, men det er sjølvsagt ein feil. Det er ogso skreve bygselbrev, men det må vera skøyte, for det er ikkje sagt noko uni dette bruket frå 1838 til 1872, og då sel Jet­mund Jonson til sonen Jon.

Jon Jetmundson Hosteland, f. 15/5 1842, d. 29/12 1924. 29/6 1869 g.m. Marta Jetmundsdtr. Sundsbø frå Lindås, d. 19/3 1926.
Born:
a.  Olina Dortea f. 21/4 1871, d. 21/9 1875.
b.  Jetmund f. 14/6 1874. Nr. 8 her på bruket.
c.   Olina Dortea f. 24/7 1877, g.m. Andreas Emanuelson Sand­nes, b.nr. 2.
d.   Martin f. 14/3 1879. Utvandra til Amerika.
e.   Brita f. 8/8 1882, g.m. bonde Jakob Larsson Kjellbu. Gulen. Bur der.

4/11 1872 skøyte frå Jetmund Jonson til sonen Jon for 500 spdl. og kår (200 spdl.).

Jetmund Jonson Hosteland, f. 14/6 1874, (7b) d. 26/11 1950. Gift 19/6 1901 m. Helene Larsdtr. Kjellbu f. 12/2 1874, d. 1918. Jetmund gifte seg att 1921 m. Sigfrid Emanuelsdtr. Sandnes f. 19/10 1888 på b.nr. 2 (10e), d. 27/12 1974.
Born: 
a.  Marta Helena f. 19/9 1922, g. 29/8 1959 m. Magnus Fleten, f. 1913 i Holsen i Sunnfjord, d. 26/12 1968. Bustad Bergen.
Deira born:
a.  Jostein Atle f. 28/7 1960.
b.  Kari Magnhild f. 26/12 1923, g. 3/4 1948 m. Olav Hjertås, f. 8/2 1918 i Austrheim. Bustad Bergen.
Deira born:
a.  Sigfrid f. 27/7 1948. g.m. Trond Bjarke frå Bergen.2 born. Ekteskapet oppløyst. Attgift 16/7 1993 m. Ragnvald Haugsdal. Sjå Y.Haugsdal b.nr. 8.
b.  Kåre Johan f. 12/2 1950
c.  Eva Karin f. 22/9 1959
c.  Jon f. 1/4 1925. Nr.9 på bruket.
d.  Emanuel f. 8/4 1927, g. 19/8 1950 m. Dagny Austrheim f. 31/3 1926. Bustad Bergen.
Deira born:
a.    Gunn-Sissel f. 22/4 1954, g. 27/5 1980 m. Åge Johan Austrheim. Bur på Austrheim. 3 born.
b.    Jofrid Nina f. 24/12 1956
c.    Frode f. 12/4 1960
d.    Jan Steinar f. 5/11 1965. Nr.10 her.

Skøyte 19/9 1903 frå Jon Jetmundson til sonen Jetmund for 2400 kr og kår.

Jon Jetmundson Hosteland, f. 1/4 1925, g. 3/12 1966 m. Sigrid Holmaas f. 27/5 1924 i Elvik b.nr. 1 (9g).

Skøyte 1/9 1948 frå Jetmund Jonson til sonen Jon på b.nr. 8 og 11 for 4000 kr og kår.

10  Jan Steinar Høsteland, f. 5/11 1965 (sjå under 8d ovanfor), sambuar m. Turid Rekve f. 25/9 1970.
Born: 
a.  Håkon f. 1/3 1991.
b.  Nina Lovise f. 29/9 1994

Foto: Gjer-Rune Daae