Bruk 7

Midtbøen og plasset Balen

Hosteland, B.nr. 7
Hosteland, B.nr. 7

Nils Olson, brukar 1 sp. 1 ½ mk. s.1 ½ k. korn 1666 og er då 40 år g.

Ola Olson, 26 år g. 1701 «Ole Olsens kone død 1749, 73 Aar gammel».
Born: 
a.  Rasmus f. 1703.
b.  Brita f. 1706.
c.   Ingeborg f. 1707.
d.   Ola f. 1711.
e.   Johans f. 1712.
f.    Nils f. 1715. Nr. 3 her på bruket.
g.   Mogns f. 1718.

1720 uppattnying av bygsli 13 ½ mk. s.18 k. korn. Det er sagt til Ola Jonson, men det er feil. Det er til Ola Olson.

Nils Olson Hosteland, f. 1715, d. 1776.1747 g.m. Synneva Sjursdtr. Hosteland frå b.nr. 6, f. 1724.
Born: 
a.  Anna f. og d. 1748.
b.  Sjur f. 1752. Nr. 4 her på bruket
c.   Kari f. og d. 1757.
d.   Johannes f. 1759, d. 1790 i Fredriksvern.
e.   Ola f. 1761, g.m. Guri Mikkelsdtr. Synnevåg i Austrheim 1793.
f.    Anna f. 1765, d. 1766.
g.   Dordi f. 1767. Fekk sonen Rasmus med gift mann Nils Johannesson Y. Haugsdal. Sjå Haugsdal b.nr. 3.

Sjur Nilsson Hosteland, f. 1752, d. 1786.1777 g.m. Guri Sjursdtr. Frøyset f. 1738.
Born: 
a.  Nils f. 1778.
b.  Ei dotter f. 1780, d. fyrr skifte etter faren 1786.
1777 bygselsetel frå magister Daae til Sjur Nilsson 18 mk. s.1 mele malt.

Jørgen Hansson Frøyset, f. 1753, d. 1792.1786 g.m. e. Guri Sjursdtr. Hosteland, d. 1789. 1790 g.m. Kari Trulsdtr.. Nærdal frå Gulen, f. 1765.
Born: 
a.  Guri f. 1791, d. 1792.

1786 bygselbrev frå madam Daae til Jørgen Hansson Frøyset.

Hans Rasmusson L. Sleire, f. 1758 på b.nr. 2, d. 1808. 1792 g.m. e. Kari Trulsdtr. Hosteland, d. 1798. 1798 g.m. Anna Olsdtr. Rambjørg f. 1767 på b.nr. 6.
Born: 
a.  Marta f. 1793, g.m. e.m. Hans Erikson Tangedal. Hans budde då på St. Sleire b.nr. 1.
b.  Lisbet f. 1795.
c.   Jørgen f. 1796, g.m. Elisabet Jakobsdtr. Duesund 1829. Bustad Hatlevik.
d.   Kari f. 1799.
e.   Guri f. 1802, g.m. Hans Andreas Brügger , Torsvik, 1826.
f.    Rasmus f. 1805, g.m. Ragnhild Olsdtr. Lauvås, Lindås, 1834. Bustad Toftegård. Rasmus var far til Elias Kalvetræ, Tofte­gård.
g.   Hans f. 1808, g.m. e. Marta Monsdtr. L. Sleire 1838, b.nr. 4.

3/5 1792 bygsel frå Brita Munthe Daae ved hr. Tuchen til Hans Rasmusson 18 mk. s.1 mele malt «forhen brugt af Jørgen Hansen».

Lars Knutson Trodal, f. 1781 på b.nr. 2, d. 25/2 1845. 1809 g.m. e. Anna Olsdtr. Hosteland, d. 31/10 1837.
Born: 
a.  Randi f. 1812. Sjå under nr. 8 her på brnket.
13/5 1809 bygselbrev frå kaptein Chr. Brügger til Lars Knutson 13 ½ mk. s.1 ¼ mele malt. 1829 skøyte frå Nicolle, mannen til Karen Brügger , til Lars Knutson 13 ½ mk. s.1 mele 3 k. malt for 280 spdl.

Fuse Rasmusson Åsmundsbotten, f. 1810, d. 20/9 1847. 1837 g.m. Randi Larsdtr. Hosteland f. 1812.
Born: 
a.  Rasmus f. 20/2 1838. Nr. 10 her på bruket
1837 skøyte frå Lars Knutson til dottermannen Fase Rasmus­son 13 ½ mk. s.15 k. malt for 100 spdl. og kår: 10 v. korn, 4 t. potetor, 3 kyr, 8 smale.

Erik Johannesson St. Matre, f. 1820 på b.nr. 4, d. 26/12 1874. 9/6 1848 g.m. e. Randi Larsdtr. Hosteland, d. 22/2 1892.
Born: 
a.  Fuse f. 11/8 1848, g.m. Andrea Martina Johannesdtr. Mel­lingen 5/5 1872. Bustad Eide, Gulen. Sonen Erik kom til I. Haugsdal b.nr. 2. Ein son, Ananias f. på Hosteland. Fuse Erikson d. på Hosteland 6/6 1935.
b.  Siri f. og d. 1852.
c.   Johannes f. og d. 1853.
d.   Johannes f. 2/4 1856, d. 12/4 1883.

10  Rasmus Fuseson Hosteland, f. 20/8 1838, d. 4/4 1916. 26/6 1868 g.m. Randi Martinusdtr. Tverbjørg f. 7/10 1843 på b.nr. 1, d.14/10 1874. 22/2 1876 g.m. Marta Olavsdtr. Odnekvamme f. 30/5 1845 på b.nr. 1, d. 15/4 1927.
Born:
a.  Fuse f. 31/7 1869, d. ung.
b.  Martinus f. 3/12 1871, d. 21/1 1885.
c.   Ludvig f. 5/12 1873, d. 8/11 1889.
d.   Ola f. og d. 1876.
e.   Ola f. 18/5 1877. Nr. 11 her på bruket.
f.    Ragnhild f. og d. 1878.
g.   Randina f. 17/2 1882, g.m. Johannes Olson Hope Lindås 27/10 1905.
h.   Kari f. 7/7 1885, d. 11/11 1889.
i.    Ludvig f. 19/9 1891, g.m. e. Sygni Sørensdtr. Krossvoll, Gulen, f. Kjellbu, dotter til Søren Andersson. G. 14/5 1928.

7/8 1848 tingl. skifte etter Fuse Rasmusson. Bruket då utl. på sonen Rasmus for 280 dl. Ved skifte etter Randi Martinusdtr. vart bruket for 500 spdl. utl. på e.m. Rasmus Fuseson.

11  Ola Rasmusson Midtbø, f. 18/5 1877, d. 23/9 1950.19/6 1903 g.m. Sygni Olsdtr. Kjellbu f. 21/12 1876. Dotter til Ola Ander­sen og kona Inga Olsdtr.
Born: 
a.  Marta f. 10/9 1904. Ugift, d. 11/9 1948.
b.  Olav f. 16/1 1906. Lærar. Sjå om han under Nordland.
c.   Ragna f. 9/4 1907. Ugift, d. 31/5 1926.
d.   Ingolf f. 27/10 1908. Reiste til Amerika.
e.   Brita f. 29/6 1910. 28/8 1937 g.m. Ingvald Keilegavelen i Lindås f. 8/5 1907. Dei bur på Kaland i Austrheim.
Deira born:
a.    Helge f. 29/11 1941. 12/6 1969 g.m. Bjørg Lillian Frantzen frå Radøy, f. 21/10 1945.
b.    Olav f. 22/5 1946. 6/9 1968 g.m. Oddbjørg Sofie Nistad frå Flora f. 5/9 1945.
c.    Sigurd f. 23/12 1952.
f.   Fuse f. 10/2 1912. Nr. 12 på bruket.
g.   Magnus f. 11/4 1914. Nr. 13 på bruket
h.   Kari f. 2/10 1915. 16/6 1951 g.m. Magne Myking f. 13/4 1923 på Myking på Radøy. Bur der.
Deira born:
a.    Johan f. 5/3 1952.
b.    Marit f. 3/12 1953.
i.   Sigurd f. 24/5 1919, d. 5/7 1938.
j.    Olaug f. 9/2 1923, d. 29/9 1925.

5/12 1904 skøyte frå Rasmus Fuseson til sonen Ola for 2000 kr. og kår. Ola Midtbø var agronom frå Stend. Han var sers historisk interessert. Har såleis skreve ei utgreiding om Gulatingstaden. Og har ymse utgreidingar i Masfjordens historie av Torbjørn Frølich.

12  Fuse Olason Midtbø, f. 10/2 1912, d. 21/12 1965. Ugift. 14/5 1943 skøyte frå Ola Rasmusson Midtbø til sonen Fuse for 6000 kr. og kår.

13  Magnus Olason Midtbø, f. 11/1 1914, (11g) g. 2/7 1949 m. Alvhild Alette Ynnesdal f. 5/2 1920 i Ynnesdal i Gulen.
Born: 
a.)  Solveig Gerda f. 2/8 1950, g. 14/7 1973 m. Jens Løken f. 29/5 1951 i Olden. Bur i Bergen.
Deira born:
a.  Terje f. 23/9 1975
b.  Marianne f. 23/2 1978
b.)  Odd Henning f. 28/7 1953, g. 13/8 1977 m. Åse Tyse Dåe. Nr.14 her.
c.)  Marta f. 22/5 1956, g. 4/6 1983 m. Torgeir Daae Børnes. Sjå Risnes b.nr.1.
d.)  Harald f. 26/4 1961, sambuar m. Bente Vedå f. 1/3 1963 frå Kringla i Gulen. Bur i Ynnesdal.
Deira born:
a. Geir f. 20/11 1989

Skøyte 5/12 1962 frå Fuse Midtbø til broren Magnus og kona for 6000 kr.

14  Odd Henning Midtbø, f. 28/7 1953 (13b) g. 13/8 1977 m. Åse Tyse Dåe f. 23/1 1958 frå Brekke i Gulen.
Born: 
a.  Finn f. 23/1 1978
b.  Torbjørn f. 20/6 1980
c.   Åshild f.9/2 1985
Skøyte 17/12 1992 til Odd Henning Midtbø for 130 000 kr.

Plasset Balen – Under b.nr. 7.


Erik Johannesson St. Matre, sjå nr. 9 på b.nr. 7, Hosteland. 5/11 1870 festesetel frå Rasmus Fuseson (bu. 7) til stykfaren Erik Johannesson på plasset Balen med rett for son til festaren, Fuse, å få feste etter faren, som då skal ha kår av plasset. Same dag kårebrev frå Rasmus Fuseson til mori Randi Larsdtr. (Femårs verde 97 spdl.).

Andreas Rasmusson Hope, f. 1841 på Hope b.nr. 2, d. 26/4 1933. gift 25/6 1880 m. Ragnhild Olsdtr. Kvamsdal f. 1853 i Kvamsdalslia, d.
Born: 
a.  Olina f. 26/11 1880, g.m. em. Lars Langøy, Austrheim.
b.  Ola f. og d. 1882
c.   Ola Martin f. 12/3 1884. Reiste til Amerika.
d.   Randina f. 22/11 1885, g.m. Titlestad. Bustad Bergen.
e.   Karina f. 21/1 1888, g.m. Ludvig Julius Johansen. Bustad Duesund b.nr. 1.

Før det hadde ho dottera Lovisa f. 3/2 1906. Far: Ludvig Kristenson Odnekvamme. Lovisa gifte seg 20/7 1932 m. Olav Andreasson Vabø. Sjå Fossdal b.nr. 3.
f.   Marta f. 10/5 1890, d. 6/5 1975
g.   Arne f. 11/6 1892, g.m. Lina Larsdtr. Langøy. Sjå b.nr. 14.
h.   Kaspar f. 4/10 1895, d. 22/3 1964

Festesetel 8/11 1881 frå Rasmus Fuseson til Andreas Rasmusson og kona på plasset Balen.

Foto: Gjer-Rune Daae