Bruk 5

Ola. Kallast unge Ola 1721. Han er truleg son til ein av dei 4 Ola’ane som bur på garden 1701. g.m. Kari Hansdtr.
Born:
a.  Hans. Ved skifte etter mori 1740 sagd vera 19 år. b.nr. 5, St. Sleire.
b.  Anna f. 1721. «Unge Oles datter».

Sjur Hansson, f. kr.1703. Fødestad ukjend, d. 1751. Kr. 1723 g.m. e. Kari Hansdtr. f. kr. 1692, d. 1740. 1741 g.m. Dordi Larsdtr. Risnes f. 1726.
Born: 
a.  Synneva f. 1724.
b.  Magdeli f. 1728.
c.  Ola f. 1729.
d.  Ola f. 1730.
e.   Ragnhild f. 1731.
f.    Hans f. 1732.
g.   Ragnhild f. 1737.
h.   Kari f. 1742.
i.    Ola f. 1743, g.m. Anna Hansdtr. Hatlevik 1770. Bustad Hatlevik.
j.    Kari f. 1746.
k.   Johannes f. 1749, d. 1751.
l.    Kari f. 1752, g.m. Lasse Sjurson Frøyset 1772. Bustad Frøyset.

Hev ikkje funne bygselsetel korkje til Nr. 1 eller til nr. 2.
Ved skifte etter Kari Hansdtr. 1740 levde berre 3 av borni: Hans Olsson, Synneva Sjursdtr. og Magdeli Sjursdtr.

Rasmus Hogneson Haugsvær, f. 1729 på b.nr. 4, d. 1794. 1751 g.m. e. Dordi Larsdtr. Hosteland, d. 1790.1790 g.m. Kari Olsdtr. Vågset f. 1764 på b.nr. 2.
Born: 
a.  Hogne f. og d. 1752.
b.  Sjur, tvilling med a, d. 1752.
c.  Sygni f. 1792, g.m. e.m. Knut Olson I. Haugsdal 1828, b.nr. 4.
d.  Dordi f. og d. 1794.

10/5 1751 bygsel frå «Anna Sal. Justisraad Frimann til Rasmus ­Haugnesen paa 13 ½ Mk. Smør 18 Kd. Malt i Hosteland».

Hans Erikson S. Hope, f. 1772 på b.nr. 7, d. 1822.1795 g.m. e. Kari Olsdtr. Hosteland, d. 24/8 1852.
Born: 
a.  Rasmus f. 1796, d. 1799.
b.  Brita f. 1797.
c.   Herborg f. 1799, g.m. e.m. Torgeir Torgeirson Sandnes 1831, b.nr. 2.
d.   Rasmus f. 1800, g.m. Alet Ivarsdtr. Fausdal 1834. Bustad Bjørneklett.
e.   Dordi f. 1803, g.m. Jonas Gerhardson Daae, Frøyset, b.nr. 1.
f.    Inga f. 1806, g.m. e.m. Jetmund Rasmusson Totland, b.nr. 2.

13/5 1796 tingl. bygselbrev frå presten Tuchen, formyndar for Britha Muntlie Daae, til Hans Erikson 13 ½ mk. s.18 k. malt «forhen brugt af Rasmus Hogneson».

Hans Johannesson St. Sleire, f. 1795 på b.nr. 12, d. 11/6 1883. 1832 g.m. Johanna Larsdtr. Tangedal f. 1808 på b.nr. 4, d. 27/4 1892.
Born: 
a.  Ragnhild f. 1833, d. 18/12 1916. Ugift. Tenar ymse stader.
b.  Anders f. 1837, g.m. Elisabet Eriksdtr. St. Sleire 6/5 1865. Ho f. på St. Sleire 1833 på b.nr. 11. Anders var verkstads­arbeidar i Bergen. Både han og kona d. i Hatlevik hjå sonen Edvard.
c.   Lars f. 4/10 1841, g.m. Nille Larsdtr. Kvalvågnes, Lindås, 17/10 1873. Bur der.
d.   Marta f. 3/5 1839, g.m. Martinus Klausson Kvamsdal. Bu­stad plasset Boshaugen, Kvamsdal.
e.   Johannes f. 12/8 1844.
f.    Anna f. 21/3 1847, g.m. Gullak Olson Østerbø frå Lavik. Bustad Gunnarbuøyri under Molland.
g.   Gjert f. 6/12 1848, g.m. Henrikka Hansdtr. Rambjørg. Sjå Træet under Hosteland.
h.   Margreta f. 8/7 1853, g.m. Hans Erikson Mjanger Bustad Eikebotten under Tangedal.

1832 bygselsetel frå Mikael Brügger, formyndar for Anna Sofia Heiberg Brügger, til Hans Johannesson St. Sleire 13½ mk. s.1 mele 6 k. malt «Ærlegger 100 spdl. i indfestning som dog skal tilbagebetales ham ifald eieren bliver gift og hendes mand vil tage Gaar­den». Hans vart sidan buande i Træet, Hosteland.

Hans Hansson Brügger, Torsvik, f. 1831, d. ¼ 1917. 27/6 1853 g.m. Henrikka Jonasdtr. Daae, Frøyset, f. 1830 på b.nr. 1 d. 4/2 1917.
Born: 
a.  Andrea Monsina f. ½ 1854, g.m. Erik Arneson I. Hope 23/10 1878. Bustad Sætenes i Gulen.
b.  Dortea f. 4/8 1856, g.m. e.m. Lars Sevatson Andvik b.nr. 6.
c.   Jonas f. 13/11 1858, d. 29/11 1860.
d.   Jonas f. 7/2 1861. Nr. 7 her på bruket.
e.   Gjertina f. og d. 1863.
f.    Lovisa Andrea f. 27/5 1866. Reiste til Amerika 1903.
g.   Gjertina f. 17/7 1864.
h.   Karl Andreas f. 6/10 1868. Utvandra til Amerika.
i.    Kaspar f. 3/2 1871, g.m. Maria Hansdtr. Vikehagen frå Bruvik 13/10 1896. Kaspar bur i Bergen, eigar og førar av en slupp. Han heldt no på med grunn til eige hus på Hosteland (1943).
j.    Henrikka f. og d. 1874.
k.   Henrikka f. 3/10 1875. Var i Amerika mange år. Død i Masfjorden.

1838 skøyte frå Anna Sofie Heiberg Brügger til Hans Brügger , Torsvik, 13 1/3 mk. s.1 mele 3 k. malt for 168 spdl. «Den part som Hans Johannesen bygsler». 26/5 1859 skøyte frå Hans Brügger til sonen Hans Hansson for 400 spdl.

Jonas Hansson Brügger, f. 7/2 1861, d. 25/8 1930. 19/6 1891 g.m. Henrikka Arnesdtr. I. Hope f. 29/11 1864 på b.nr. 1, d. 1942.
Born:
a.  Hans f. 17/2 1892. Nr. 8 her på bruket.
b.  Brita f. 18/12 1893, d. 27/5 1894.
c.   Arne Bertin f. 31/8 1895. Bustad b.nr. 12, Nymark, Hoste­land.
d.   Harald Andreas f. 31/1 1898, d. 19/12 1936. Ugift.
e.   Martin Johan f. 19/7 1900. Bustad b.nr. 3, Træsdal under Areklett.
f.    Boletta Maria f. 23/4 1903, g.m. Harald Nilsson Wergeland i Brekke.
g.   Dortea Lovisa f. 15/10 1911. D.

23/10 1893 skøyte frå Hans Hansson Brügger til sonen Jonas for 2400 kr. og kår (600 kr.).

Hans Jonasson Brugger, f. 17/2 1892 (7a), d. 18/6 1957. Gift 21/10 1922 m. Gusta Aletta Olaidtr. Molland f. 10/7 1898 på b.nr. 4-5 (4b).
Born: 
a.  Henrikka Lovisa f. 9/2 1924. Bur i Åsane.
Born: 
a.   Bjørg Lillian f. 22/6 1953, g.m. Egil Magnussen frå Hjelmås. 2 born.
b.  Bergit Alfhild f. 31/5 1926, g. 25/6 1949 m. Sverre Matre. Nr.9 her.
c.   Gerd Hilleborg f. 28/6 1932, g.m. Osvald Olsen frå Dønna. Bur i Bergen.
Deira born:
a.    Berit f. 29/2 1956, g. 10/5 1982 m. Knut Berge frå Fjærland. 2 born.
b.    Torunn f. 6/1 1958, g. 14/8 1976 m. Oddmund Storesund, Florø. 3 born.
c.    Grethe f. 22/9 1962, g. 9/5 1981 m. Johannes Søfteland, Florø. 2 born. Ekteskapet oppløyst.
d.    Jan Erling f. 5/9 1967, g. 29/11 1985 m. Elisabeth Andersen frå Duesund. Bur i Bergen. 2 born.

Skøyte 4/7 1923 frå Jonas Hansson til sonen Hans for 2500 kr og kår.

Sverre Ivarson L. Matre, f. 24/7 1917 på b. nr. 1(6c), d. 7/6 1992. Gift 25/6 1949 m. Bergit Alfhild Hansdtr. Brugger f. 31/5 1926 på dette bruket (8b).
Born: 
a.  Marit Irene f. 12/12 1949, g. 14/2 1970 m. Kjell Løvik. Sjå Hosteland b.nr.65.
b.  Hans Gunnar f. 16/6 1953, g. 3/6 1978 m. Kjellaug Margrete Nordal. Nr.10 her.
c.   Bente Sissel f. 8/9 1957, g. 16/10 1976 m. Geir Bjørn Birkeland. Sjå Ytre Haugsdal b.nr.38.

Skøyte 31/1 1951 frå Hans Jonasson Brugger og kona til Sverre Matre og kona for 5000 kr og kår.

10  Hans Gunnar Matre, f. 16/6 1953 (9b) g. 3/6 1978 m. Kjellaug Margrete Nordal, f. 30/9 1959 i Gulen
Born: 
a.  Hroar f. 5/10 1978
b.  Torleif f. 29/1 1983