Bruk 3

Hosteland, B.nr. 3
Hosteland, B.nr. 3

Rasmus Jonson, d. 1747. Han budde på bruket 1691.
Born som ein finn:
a.  Kari f. fyrr 1699.
b.  Anna f. 1699.
c.  Sygni f. 1703, sjå under nr. 2 her på bruket.

14/12 1720 uppattnying av bygsli frå Christen Krag til Rasmus Hosteland ½ l.4 ½ mk. s., ½ t. 3 k. malt.
1747 var det skifte etter «Morfader Rasmus Jonsen Hosteland», og då syner det seg at ei dotter hev vore g.m. Hogne Bertelson Haugsvær og ei med Anders Johanneson Holsøy, og ho heitte Kari.

Erik Olson, f. kr.1685. Han er truleg son til ein av dei 4 Ola’ane som bur på garden 1701, d. 1740. g.m. Sygni Rasmusdtr. Hosteland f. 1703.
Born: 
a.  Ola f. 1727, g.m. Anna Olsdtr. Tangedal 1753, b.nr. i Bustad der.
b.  Rasmus f. 1730, g.m. e. Gunhild Åmundsdtr. Nordland 1755, b.nr. 5.
c.   Ingeborg f. ? Levde ved skifte etter faren.
d.   Lisbet f. 1733, d. ved skifte etter faren.
e.   Sygni f. 1737, g.m. e.m. Lars Olson Hosteland 1779, b.nr. 6.
f.    Erik f. 1740, g.m. e. Lisbet Matiasdtr. Hosteland 1779, b.nr. 2.
g.   Engel er eldste dotri av denne syskjenflokken. Ved skifte etter broren Erik 1810 syner det seg at ho hev vore g.m. Anders Hansson Byrkjeland, b.nr. 1. St. Sleire. Ho let etter seg sonen Hans og dotri Kari .

1728 tingl. bygselbrev frå Christen Krag til Erik Olson på 20 ¼ mk. s. 13 ½ k. malt i Hosteland.

Anders Matiasson Nappen frå Gulen f. 1717, d. 1792. 1741 g.m. e. Sygni Rasmusdtr. Hosteland.

Born:
a.  Matias f. 1743. Nr. 4 her på bruket.
b.  Lars f. 1747, d. 1776.

24/4 1841 bygselsetel frå «Mad. Anne Margretha Sal. hr. Krag paa 20¼ m. S. 13 ½ K. Malt i Hosteland». Dat. Bergen 13/1 1741.

Matias Anderson Hosteland, f. 1743, d. 1784. 1774 g.m. Kari Olsdtr. Nordland f. 1747 på b.nr. 5.
Born: 
a.  Sygni f. 1775, g.m. e.m. Matias Jonson Hosteland, b.nr. 2.
b.  Sigrid f. 1777, d. 1792.

18/10 1773 bygselsetel frå magister Daae til Matias Andersson på 20 ¼ m. s., ¼ t. 1 ½ k. korn i Hosteland.

Erik Olson Haugsvær, f. 1747 på b.nr. 4, d. 1835.1785 g.m. e. Kari Olsdtr. Hosteland, d. 1810.
Born: 
a.  Matias f. 1785, g.m. Synneva Andersdtr. Holsøy. Bustad Holsøy.
b.  Anders f. 1788. Nr. 6 her på bruket.
c.   Ola f. og d. 1792.

1786 tingl. bygselsetel frå mag. Daae til Erik Olson Haugsvær.

Anders Erikson Hosteland, f. 1788, d. 1817. 1809 g.m. Marta Jonsdtr. Haugsvær f. 1785 på b.nr. 4.
Born: 
a.  Erik f. 1810, g.m. Kari Rasmusdtr. Eikemo. Bustad der.
b.  Kari f. 1812, g.m. Ola Larsson Tangedal 1841. Bustad Rambjørg b.nr. 6.
c.   Marta f. og d. 1815.
d.   Jon f. 1816, g.m. Gjertrud Rasmusdtr. Kvamsdal 8/6 1849. Bustad Eikemosætren b.nr. J.

1809 bygsel frå kaptein Brügger til Anders Erikson Hosteland.

Mons Jetmundson Haugsvær, f. 1781 på b.nr. 4, d. 10/2 1847.1818 g.m. e. Marta Jonsdtr. Hosteland, d. 1/6 1848.
Born: 
a.  Anders f. 1821.
b.  Jetmund f. 1822. Bustad b.nr. 6, Hosteland.
c.   Siri f og d. 1825.
d.   Ola f. og d. 1827.
e.   Andria f. 1829, d. 1830.

1820 bygsels. frå major Brügger til Mons Jetmundson Haugsvær.

Bernt Rasmusson Bjåstad, d. 15/12 1853, 50 år g. g.m. Anna Sophia Heiberg Brügger f. 1810 i Torsvik. Anna Sophia reiste til Bergen 1839 og hev vorte gift med Bjåstad og butt utanfor Masfjorden fyrst.
Barn nemnd i kyrkjebok for Masfj.: Matilde f. 1845, d. 22/4 1886.
1838 skøyte frå Bergitte Munthe Daae Brügger til Anne Sophie Heiberg Brügger i pd. 3 mk. s.5/8 t. malt for 437 spdl. 60 sk.

Sersjant og agronom Johan Christoffer Arneson Riisnæs, f.1829 på b.nr. 3, d. 18/12 1917. 4/1 1855 g.m. e. Anna Sophie Bjaastad, d. 25/3 1887. 20/12 1888 g.m. Barbro Johannesdtr. Ones frå Lindås f. 1856, d. 24/12 1894. 28/12 1899 g.m. Lina Maria Børsum, f. 17/8 1852 i Ås, Austfold, dotter til smedmeistar Matias Børsum.
Born: 
a.  Arne f. 10/11 1893. Nr. 10 her på bruket.

20/9 1887 skifte etter Anna Sophie Riisnæs Bruket utl. på e.m. J. C. Riisnæs for 4 800 kr.
19/11 1900 skifte etter Barbro Riisnes. Bruket utl. på e.m. J. C. Riisnes for 5 000 kr.

10  Arne Johanson Riisnes, f. 10/11 1892, (9a), d. 26/10 1990. Gift 5/11 1913 m Lovisa Kristina Johannesdtr. Daae, Elvik f. 3/12 1890 på b.nr. 3 (9g), d. 7/5 1970.
Born: 
a.  Johan Kristoffer f. 23/5 1914. Nr.11 på bruket.
b.  Johannes Daae f. 1/2 1916, d. 28/8 1947 i ei flyulukke. g.m. Margaret Sullivan, Southampton i England.
c.   Barbra f. 23/9 1917, g.m. Harry Dahl frå Ålesund. Bur i Førde.
Deira born:
a.   Anne Lise f. 24/2 1947
b.   Inger Helene f. 19/9 1949
c.   Helge f. 21/12 1953
d.  Kåre f. 11/10 1919, g.m. Torbjørg Sandnes f. 7/9 1923 på b.nr. 1. Bur i Bergen.
Deira born:
a.  Emmy f. 24/3 1949
b.  Kjell f. 24/8 1951
e.  Leif f. 23/3 1923, g.m. Magnhild Sæle. Bur i Bergen.
Deira born:
a.   Bjarne f. 15/7 1971
f.   Trygve f. 25/7 1925, g.m. Åse Skei frå Øystese. Bur i Åsane.
Deira born:
a.    Bjørg f. 28/6 1953
b.   Øyvind f. 9/2 1957
c.   Audun f. 15/7 1959
d.   Stein-Erik f. 16/12 1966
g.  Ingvar f. 23/8 1927, g.m. Ragna Dorthea Martinusdtr., f. 4/7 1933 på Litle Sleire b.nr. 6 (2a). Bur på Laksevåg.
Deira born:
a.  Åge f. 24/11 1958
b.  Vigdis f. 12/11 1962
c.  Turid f. 8/2 1966
h.  Hogne f. 6/4 1930, g.m. Halfrid Sleire f. 3/7 1932 på Store Sleire b.nr. 6 (2b). Bur i Åsane.
Deira born:
a.   Egil f. 29/9 1954
b.   Arild f. 11/2 1957
c.   Wenche f. 29/3 1962
d.   Mona Karin f. 11/4 1966
i.   Gunnar f. 8/11 1935, g.m. Borghild Hatlenes frå Selje.
Deira born:
a.   Tom f. 13/6 1959
b.   Inge f. 24/10 1962
c.   Jan Erik f. 21/10 1968

Skøyte 23/9 1912 frå Johan Riisnes til sonen Arne for 3200 kr og kår.

11  Johan Kristoffer Arneson Riisnes, f. 23/5 1914, (10a), d. 6/3 1977. Gift 1948 m. Orlaug Lavik f. 1921 i Fana. Ekteskapet oppløyst i 1954.
Born: 
a.  Arne Johannes f. 16/1 1949. Nr.12 på bruket.

Skøyte 4/12 1968 frå Arne Johanson Riisnes og kona til sonen Johan Kristoffer for 8000 kr. og kår.

12  Arne Johannes Riisnes f. 16/1 1949, (11a) g. 1978 m. Signy Midtbø f. 27/10 1949 på Nordland b. nr. 6 (3d).
Born: 
a.  Idunn Orlaug f. 27/11 1980
b.  Olav Johan f. 2/5 1982
c.   Tor Arne f. 19/6 1985
Heimelsnotering 19/8 1977 for einearving Arne Johannes Riisnes.

Foto: Gjert-Rune Daae